Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngoc_mai
#675674 Link tải luận văn miễn phí cho ae

MỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài .
2.Tổng quan tình hình nghiên cứu .
3. Mục đích nghiên của đề tài .
4. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài .
5. Đối tượng và khách thể nghiên cứu.
6. Phạm vi nội dung nghiên cứu .
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Hướng tiếp cận tư liệu .
9. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
B. PHẦN NỘI DUNG
Chương I: Buôn bán hàng rong ở các vùng đô thị - nguyên nhân và chính sách của Nhà nước.
1.1 Buôn bán hàng rong ở các vùng đô thị
1.1.1 Khái niệm buôn bán hàng rong .
1.1.2 Đặc điểm của buôn bán hàng rong .
1.1.3 Tình hình buôn bán hàng rong ở các vùng đô thị. .
1.2 Nguyên nhân của việc buôn bán hàng rong .
1.2.1 Nguyên nhân khách quan .
1.2.2 Nguyên nhân chủ quan .
1.3 Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động buôn bán hàng rong.
Chương II: Hiện trạng buôn bán hàng rong ở quân 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
2.1 Sự tồn tại khách quan của hoạt động buôn bán hàng rong .
2.1.1 Nguyên nhân của sự tồn tại .
2.2 Kết quả khảo sát hiện trạng buôn bán hàng rong ở quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
2.2.1 Phân tích kết quả khảo sát qua những câu hỏi đóng
2.2.2 Kết quả ghi nhận ý kiến .
2.2.3 Nhận xét và đánh giá .
Chương III: Giải pháp và khuyến nghị hạn chế các mặt tiêu cực của việc buôn bán hàng rong đến mỹ quan Thành phố Hồ Chí Minh.
3.1 Giải pháp hạn chế các mặt tiêu cực của hoạt động buôn bán hàng rong đến mỹ quan Thành phố Hồ Chí Minh. .
3.1.1 Gải pháp “sống chung”. .
3.1.2 Ban hành luật để quản lý hàng rong. .
3.1.3 Tăng cường đội ngũ quản lý cả về số lượng lẫn chất lượng
3.2 Khuyến nghị với cơ quan chức năng để hạn chế các mặt tiêu cực của hoạt động buôn bán hàng rong đến mỹ quan Thành phố Hồ Chí Minh .
3.2.1 Tuyên truyền nâng cao nhận thức kể cả người bán lẫn người mua.
3.2.2 Quy hoạch sắp xếp vỉa hè và xây dựng mô hình tự quản .
3.2.3 Cần nghiên cứu xây dựng một chương trình về việc làm và chính sách việc làm đảm bảo phát triển đô thị và trật tự đô thị.
3.2.4 Giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề.

C. KẾT LUẬN .
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO
E. PHỤ LỤC
MỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài ...................................................................................
2.Tổng quan tình hình nghiên cứu .............................................................
3. Mục đích nghiên của đề tài .....................................................................
4. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài ..............................................................
5. Đối tượng và khách thể nghiên cứu.........................................................
6. Phạm vi nội dung nghiên cứu ………………………………………….
7. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………
8. Hướng tiếp cận tư liệu ………………………………………………….
9. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của đề tài …………………………
B. PHẦN NỘI DUNG
Chương I: Buôn bán hàng rong ở các vùng đô thị - nguyên nhân và chính sách của Nhà nước.
1.1 Buôn bán hàng rong ở các vùng đô thị ……………………………
1.1.1 Khái niệm buôn bán hàng rong ………………………………….
1.1.2 Đặc điểm của buôn bán hàng rong ……………………………...
1.1.3 Tình hình buôn bán hàng rong ở các vùng đô thị. ……………….
1.2 Nguyên nhân của việc buôn bán hàng rong ……………………….
1.2.1 Nguyên nhân khách quan ……………………………………….
1.2.2 Nguyên nhân chủ quan ………………………………………….
1.3 Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động buôn bán hàng rong.
Chương II: Hiện trạng buôn bán hàng rong ở quân 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
2.1 Sự tồn tại khách quan của hoạt động buôn bán hàng rong ……….
2.1.1 Nguyên nhân của sự tồn tại ……………………………………..
2.2 Kết quả khảo sát hiện trạng buôn bán hàng rong ở quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh…………………………………………………………………
2.2.1 Phân tích kết quả khảo sát qua những câu hỏi đóng ……………
2.2.2 Kết quả ghi nhận ý kiến ………………………………………..
2.2.3 Nhận xét và đánh giá …………………………………………...
Chương III: Giải pháp và khuyến nghị hạn chế các mặt tiêu cực của việc buôn bán hàng rong đến mỹ quan Thành phố Hồ Chí Minh.
3.1 Giải pháp hạn chế các mặt tiêu cực của hoạt động buôn bán hàng rong đến mỹ quan Thành phố Hồ Chí Minh. ……………………………………..
3.1.1 Gải pháp “sống chung”. ………………………………………..
3.1.2 Ban hành luật để quản lý hàng rong. …………………………..
3.1.3 Tăng cường đội ngũ quản lý cả về số lượng lẫn chất lượng……
3.2 Khuyến nghị với cơ quan chức năng để hạn chế các mặt tiêu cực của hoạt động buôn bán hàng rong đến mỹ quan Thành phố Hồ Chí Minh…….
3.2.1 Tuyên truyền nâng cao nhận thức kể cả người bán lẫn người mua.
3.2.2 Quy hoạch sắp xếp vỉa hè và xây dựng mô hình tự quản……….
3.2.3 Cần nghiên cứu xây dựng một chương trình về việc làm và chính sách việc làm đảm bảo phát triển đô thị và trật tự đô thị. ……………………
3.2.4 Giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề.

C. KẾT LUẬN ………………………………………………………..
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO
E. PHỤ LỤC
1. Lý do chọn đề tài
Hàng rong là một hoạt động buôn bán có ở nhiều nước trong đó có Việt Nam. Bởi vì Việt Nam là một nước nông nghiệp trong quá trình phát triển khi các đô thị mọc lên ngày càng nhiều, nhưng những đô thị đó mới “thoát thai” từ nông thôn nên vẫn mang theo mình những tập quán tiểu nông đã ăn sâu vào tiềm thức không dễ gì từ bỏ. Chính vì thế mà hàng rong trở thành một đặc thù ở hầu hết các đô thị Việt Nam. Nhưng hiện nay cùng với quá trình đô thị hóa, đã kéo theo hàng loạt các hệ quả tiêu cực làm nhức nhối các nhà quản lý.
Ở thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy hệ quả này tác động xấu, gây ra như: mất trật tự, ô nhiễm môi trường, kẹt xe, không có không gian đi bộ, thiếu mỹ quan đô thị….Cho đến nay, mặc dù đã có nhiều ý kiến về việc giải quyết vấn đề này nhưng vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của nhà quản lí. Thật khó có thể đưa ra được một chiến lược hợp lý trong việc quản lý vấn đề này. Chính vì những lý do trên mà nhóm chúng tui quyết định chọn đề tài “ khảo sát tình hình buôn bán hàng rong tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh”.

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, với mức sống của người dân không cao với lại do xu thế hội nhập hiện nay càng làm cho mọi chi tiêu của người dân trở nên hạn chế hơn ,vì thế những gánh hàng rong với giá cả rẻ cũng là điều kiện tốt cho mức chi tiêu. Nhưng bên cạnh những lợi ích thiết thực đó thì cũng có những mặt trái của nó. Vấn đề này đã thu hút được sự quan tâm của nhiều đối tượng khác nhau. Rất nhiều bài báo, diễn đàn , hội thảo và các công trình nghiên cứu về vấn đề hàng rong này.Đáng lưu ý gồm có:
 Về các công trình nghiên cứu khoa học:
Tiêu biểu có thể nhắc đến luận văn của sinh viên Nguyễn Thị Anh Thư với đề tài: “Đặc điểm tâm lý xã hội của người dân di cư bán hàng rong ( nghiên cứu tại Hà Nội)” . Luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu sâu tâm lý của người dân với những sự lo âu như là tiền gửi về nhà, rồi mạng lưới đồng hương ở chốn đô thị chen chúc này. Nhưng luận văn chưa lí giải rõ ràng được nguyên nhân và sự tồn tại của những gánh hàng rong này.
Kế tiếp là công trình nghiên cứu của nhóm sinh viên : Tô Hữu Linh, Tô Thị Chiên, Tô Thị Hà ở khoa Nhân học, trường Đại học KHXH và NV Thành phố Hồ Chí Minh với đề tài : “Thực trạng vấn đề nhà ở của người bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”. Đề tài này nghiên cứu về vấn đề sinh sống, về chỗ ở của người bán hàng rong , đã nêu lên được thực trạng đáng báo động về nơi sinh sống của họ.và có những giải pháp thiết thực cho cơ quan chức năng xem xét và giải quyết.
 Hội thảo tiêu biểu
Tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/ 4 /2009 vừa diễn ra buổi Hội thảo : Hàng rong- Thực trạng và giải pháp. Đây là vấn đề không mới, nhưng đến nay vẫn là bài toán khó ở các đô thị lớn , đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội thảo, các đại biểu dã đưa ra nhiều ý tưởng với mong muốn, làm sao vẫn duy trì được hình thức bán hàng rong, nhưng vẫn đảm bảo được việc quản lí vệ sinh an toàn thực phẩm và mỹ quan đô thị.
Tiếp đến là Hội nghị chuyên đề: “ Triển khai hoạt động phối hợp thực hiện nếp sống văn minh đô thị” diễn ra ngày 16 / 7 /2009 ở quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị này các đơn vị đã nêu lên được kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa các đơn vị chính quyền địa phương và đã đề ra những giải pháp tuyên truyền người dân để thực hiện được vấn đề văn minh đô thị và mỹ quan thành phố.
 Các bài viết trên Internet
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014711 ẩu quá, ghi rõ rồi mà

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement