Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By babylovemimy
#675667

Download Tiểu luận Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò và sức mạnh của đạo đức miễn phí

Mục Lục
Lời Mở Đầu
Nội dung
I. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức
*Đaọ đức là cái gốc của người Cách Mạng
II. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng
*Trung với nước, hiếu với dân.
*Cần,kiệm,liêm,chính,chí công vô tư
*Thương yêu con người,sống có tình nghĩa
*Có tinh thần quốc tế trong sáng
III. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới.
*Nói đi đôi với làm,phải nêu gương về đạo đức.
* Xây đi đôi với chống
*Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời
Kết Luận
 
 
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Mục Lục
Lời Mở Đầu
Nội dung
Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức
*Đaọ đức là cái gốc của người Cách Mạng
II. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng
*Trung với nước, hiếu với dân.
*Cần,kiệm,liêm,chính,chí công vô tư
*Thương yêu con người,sống có tình nghĩa
*Có tinh thần quốc tế trong sáng
III. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới.
*Nói đi đôi với làm,phải nêu gương về đạo đức..
* Xây đi đôi với chống
*Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời
Kết Luận
LỜI MỞ ĐẦU
Hồ Chí Minh được cả thế giới tôn vinh là nhà văn hóa kiệt xuất, Người không chỉ sáng tạo ra một thời đại mới và một nền văn hóa mới ở Việt Nam mà còn có những đóng góp to lớn vào lý luận và sự phát triển chung của văn hóa nhân loại đặc biệt là lĩnh vực đạo đức. Những đóng đó đã nâng Người lên vị trí một nhà đạo đức học lỗi lạc được thế giới thừa nhận.
NỘI DUNG
I. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức
*Đaọ đức là cái gốc của người Cách Mạng
Hồ Chí Minh là một trong những nhà tư tưởng, một lãnh tụ cách mạng lớn. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh rất sâu sắc,phong phú cả về lý luận và thực tiễn. Khi đánh giá vai trò của đạo đức trong đời sống,Người đã khẳng định đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người,như gốc của cây,ngọn nguồn của suối. Người Cách Mạng phải có đạo đức,không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Người cho rằng ,làm Cách Mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp vẻ vang, nhưng cũng là nhiệm vụ nặng nề, “sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa.Người cách mạng phải có đạo đức cách mạnh làm nền tảng,mới hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang.Trong điều kiện Đảng cầm quyền,Người luôn trăn trở với nguy cơ xa cuộc sống,xa rởi quần chúng,rơi vào thoái hóa biến chất của Đảng. Vì vậy,NGười luôn đặt đạo đức bên cạnh tài năng, gắn đức với tài, lời nói đi đôi hành động và hiệu quả trên thực tế. Như vây, trong tư tưởng đạo đức HCM, đức và tài, hồng và chuyên, phẩm chất và năng lực thống nhất làm một.Trong đó, đức là gốc của tài, hồng là gốc của chuyên, phẩm chất là gốc của năng lực.
Theo Người, đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội, phong trào cộng sản công nhân quốc tế trở thành lực lượng quyết định vận mệnh của loài người.
II. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng
*Trung với nước, hiếu với dân.
HCM đã mượn khái niệm “trung” và “hiếu” trong tư tưởng đạo đức truyền thống dân tộc và đưa vào đó một nội dung mới “trung với nước,hiếu với dân” tạo nên cuộc cách mạng trong quan niệm về đạo đức. Người cho rằng “ trung với nước phải gắn liền hiếu với dân”,vì nước là nước của dân,còn dân là chủ nhân của nước,quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân,cán bộ là đày tớ của dân chứ không phải là “quan cách mạng”.Trung với nước là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước,với con đường đi lên của đất nước,suốt đời phấn đấu cho Đảng,cho cách mạng. Hiếu với dân thể hiện ở chỗ thương dân,tin dân,phục vụ nhân dân hết lòng,phải gần dân,kính trọng và học tập nhân dân va lấy dân làm gốc.Đối với cán bộ lãnh đạo phải nắm vững dân tình,hiểu rõ dân tâm,quan tâm dân sinh,nâng cao dân trí.
*Cần,kiệm,liêm,chính,chí công vô tư
Đây là phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động hàng ngày của mỗi người,là đại cương đạo đức HCM.
•Cần: là siêng năng,chăm chỉ lao động có kế hoạch,có hiệu quả,có năng suất cao với tinh thần tự lực cánh sinh.
•Kiệm: tiết kiệm(thời gian,công sức,của cải…)của nước của dân, “không xa xỉ,hoang phí,không bừa bãi”,không phô trương hình thức,không liên hoan,chè chén lu bù.
• Liêm: luôn tôn trọng của công và của dân.Phải “trong sạch,không tham lam” tiền của,địa vị,danh tiếng.
• Chính: thẳng thắn,đúng đắn.Đối với mình- không được tự cao,tự đại,tự phụ,khiêm tốn học hỏi,phát triển cái hay,sửa chữa cái dở của mình.Đối với người- không nịnh người trên,không khinh người dưới,thật thà,không dôi trá.Đối với việc-phải để việc công lên trên,lên trước,việc thiện nhỏ mấy cũng làm,việc ác nhỏ mấy cũng tránh.
Người chỉ ra rằng các đức tính “cần,kiệm,liêm,chính”có quan hệ chặt chặt chẽ với nhau,ai cũng phải thực hiện song cán bộ,đảng viên phải là người thực hành trước để làm kiểu mẫu cho dân.Đối với một quốc gia cần,kiện ,liêm,chính là thước đo sự giàu có về vật chất,vững mạnh về tinh thần,thể hiện sự văn minh tiến bộ.
•Chí công vô tư: công bằng,công tâm,không thiên tư,thiên vị,làm việc gì cũng không nghĩ đến mình trước,chỉ biết vì Đảng,vì dân tộc.Chí công vô tư là nêu cao chủ nghĩa tập thể,bài trừ chủ nghĩa cá nhân.Theo Người,chủ nghĩa cá nhân là đồng minh của đế quốc,từ chủ nghĩa cá nhân sinh ra rất nhiều căn bệnh nguy hiểm:quan liêu,mệnh lệnh,bè phái,chủ quan,tham ô,lãng phí,tham danh,độc đoán chuyên quyền…Người cho rằng chủ nghĩa xã hội không thể thắng lựi nếu không loại trừ chủ nghĩa cá nhân.
*Thương yêu con người,sống có tình nghĩa
Yêu thương con người dược HCM xác định là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất.Người nói người cách mạng là người giàu tình cảm,có tình cảm cách mạng mới đi làm cách mạng.Vì yêu thương nhân dân,yêu thương con người mà chấp nhận mọi hi sinh để đem lại độc lập,tự do,cơm no áo ấm và hạnh phúc cho con người.Tình yêu thương phải được xây dựng trên lập trường của giai cấp công nhân,thể hiện trong mối quan hệ hằng ngày với đồng chí,anh em,bạn bè..Nó đòi hỏi mỗi người phải chặt chẽ và nghiêm khắc với với mình,rộng rãi,dộ lượng,giàu lòng vị tha với người khác,đòi hỏi thái độ tôn trọng những quyền con người,kể cả những người nhất thời lầm lạc chứ không phải thái độ dĩ hòa vi quý,không phải hạ thấp,càng không phải vùi dập con người.
*Có tinh thần quốc tế trong sáng
Chủ nghĩa quốc tế là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cộng sản chủ nghĩa.Nó bắt nguồn từ bản chất giai cấp công nhân,nhằm vào mối quan hệ rộng lớn,vượt ra khỏi quốc gia dân tộc.
Nội dung chủ nghĩa đế quốc trong tư tưởng HCM rất rộng lớn và sâu sắc.Đó là sự tôn trọng,hiểu biết,thương yêu và đoàn kết với giai cấp vô sản toàn thế giới,với tất cả cá dân tộc và nhân dân các nước chống lại mọi sự chia rẽ hằn thù,bất bình đẳng và phân biệt chủng tộc…HCM chủ trương giúp bạn là tự giúp mình.Đoàn kết quốc tế nhằm thực hiện những mục tiêu lớn của thời đại là hòa bình, độc lập dân tộc,dân chủ và tiến bộ xà hội.HCM đã dày công xây đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thé giới,tạo ra một kiểu quan hệ quốc tế mới: đối thoại thay cho đối đầu, nhằm kiến tạo một nền văn hóa hòa bình cho nhân loại.
III. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới.
*Nói đi đôi với làm,phải nê...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement