Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nuhongmongmanh_hp712
#675650

Download Tiểu luận Nhận thức của bản thân về việc nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh miễn phí

Trong lòng dân tộc Việt Nam, trong trái tim nhân loại hình ảnh của Người là biểu tượng của tình yêu bao la, tha thiết nhất. Cả cuộc đời Người đã chiến đấu cho dân tộc, cho con người trước hết là những người bị áp bức đau khổ. Người đã đi xa chúng ta nhưng hình ảnh của Người vẫn còn mãi mãi với đất nước, với non sông, với cuộc sống không ngừng tiếp nối, tên Người – Hồ Chí Minh là cả một niềm tin bất tử.
Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, là linh hồn của cách mạng Việt Nam. Người đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá. Đó là tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng để lớp lớp các thế hệ Việt Nam học tập và noi theo từng ngày.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

hân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”; đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”. “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống, niềm tin, luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người.
Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần “thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô tư”.
Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong công việc, thực hiện “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Theo Hồ Chí Minh, đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới, như: “Bọn phong kiến, ngày xưa nêu cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao giờ làm, mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”.
Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Để xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh“, mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài, trong đó đức phải là “gốc”. Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau”. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
CẢM NGHĨ VỀ BÁC VÀ CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”
Tuesday, 12. May 2009, 03:24
ho phach
Trong lòng dân tộc Việt Nam, trong trái tim nhân loại hình ảnh của Người là biểu tượng của tình yêu bao la, tha thiết nhất. Cả cuộc đời Người đã chiến đấu cho dân tộc, cho con người trước hết là những người bị áp bức đau khổ. Người đã đi xa chúng ta nhưng hình ảnh của Người vẫn còn mãi mãi với đất nước, với non sông, với cuộc sống không ngừng tiếp nối, tên Người – Hồ Chí Minh là cả một niềm tin bất tử. Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, là linh hồn của cách mạng Việt Nam. Người đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá. Đó là tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng để lớp lớp các thế hệ Việt Nam học tập và noi theo từng ngày. Lớp thế hệ trẻ chúng tui được sinh ra và lớn lên khi đất nước thanh bình. Dù không một lần được gặp Bác nhưng sâu thẫm trong mỗi trái tim của thế hệ trẻ chúng tui luôn có hình ảnh Bác ngời sáng và nhờ Bác chúng tui được trưởng thành – trưởng thành từ trong hành động, từ trong suy nghĩ thông qua việc học tập và noi theo tấm gương của Bác từng ngày. Những bài học của Bác để lại cho chúng ta là những bài học rất giản dị, đời thường, chỉ là biết yêu thương, quý trọng con người, chỉ là “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”… nhưng thực hiện sao mà khó quá. Bởi bên trong mỗi con người chúng ta luôn ẩn nấp và thấp thoáng bóng dáng của chủ nghĩa cá nhân, sự dễ dãi với bản thân, dễ dàng dao động trước khó khăn, dễ sa ngã vào những lợi ích vật chất. Vì vậy, việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện bền bỉ suốt đời như công việc rửa mặt hàng ngày. Như Bác đã nói: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Đạo đức cách mạng – đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh là thước đo của lòng cao thượng và phẩm chất con người. Chính vì lẽ đó, mà bản thân mỗi người chúng ta phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tu dưỡng đạo đức cách mạng trong thời đại mới. Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng là một chương trình thiết thực trong giai đoạn hiện nay. Học tập và làm theo tấm gương, theo chỉ dẫn cụ thể của Bác sẽ góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, khắc phục các biểu hiện tiêu cực như quan liêu, tham nhũng, độc đoán, chuyên quyền, kém kỷ luật, thiếu ý thức trách nhiệm với nhân dân, … của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân để thực hiện thành công vấn đề cải cách hành chính hiện nay. Bản thân tui cũng đang tu dưỡng chính mình để trở thành một người có ích cho xã hội. Và tui hy vọng rằng các bạn và tui - là những người con của đất nước chúng ta cùng nhau ra sức học tập, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn và gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước để góp phần nhỏ bé của mình chung tay góp sức với bao thế hệ đi trước xây dựng và quyết tâm đi theo con đường mà Bác, Đảng, nhân dân ta đã chọn. Đó là con đường xây dựng XHCN.
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
HUYỆN PHÚ LƯƠNG
GIÁO ÁN
CHƯƠNG TRÌNH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
Bài 5: PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Giảng viên:
Phạm Hữu Hoàn
Đơn vị công tác:
Ban Tổ chức Huyện uỷ Phú Lương
Phú Lương, tháng 8 năm 2010
Bài 5:
PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
- Người soạn:
Phạm Hữu Hoàn.
- Chức vụ:
Giảng viên kiêm chức.
- Đơn vị công tác:
Ban Tổ chức Huyện uỷ Phú Lương.
- Ngày soạn:
12/8/2010
- Ngày giảng:
17/8/2010.
A- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
I- Mục đích:
Giúp cho người học biết được điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng; định hướng nội dung rèn luyện, phấn đấu cho người học giúp người học xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, từ đó tự phấn đấu rèn luyện trong thực tiễn của bản thân để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
II- Yêu cầu: Người học lắng nghe, trao đổi, tự ghi chép bài và nắm được các nội dung
- Điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Nội dung phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
B- KẾT CẤU NỘI DUNG BÀI GIẢNG:
I. Điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng: 2 tiết.
1) Đảng viên phải là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên.
2) Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng.
3) Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm.
II. Phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam: 2,5 tiết.
1) Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn.
2) Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng.
3) Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4) Gắn bó v
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement