Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By happylife8884
#675550

Download Tiểu luận Thị trường độc quyền thuần túy cung cấp nước sạch miễn phí

Việc đánh thuế đơn vị vào đầu ra đối với nhà độc quyền có tác động giống như tác động của chính sách thuế đối với nhà sản xuất cạnh tranh là đều làm cho sản lượng đầu ra giảm xuống. Nhưng trong điều kiện độc quyền giá cả có thể thay đổi khác với mức thuế suất bởi vì quan hệ giữa giá cả và chi phí cận biên trong độc quyền tùy thuộc vào độ co dãn của cầu.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

n của nền kinh tế thị trường,quy trình trao đổi hàng hóa diễn ra ngày càng lớn, với chủng loại hàng hóa ngày càng phong phú, cách trao đổi đa dạng, nhất là sau thời kì Việt Nam ra nhập WTO. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân như đạt được tính kinh tế theo quy mô,bản quyền, sự kiểm soát yếu tố đầu vào hay do chính phủ, đã dần tới độc quyền về kinh tế. Độc quyền trong kinh tế học là trạng thái thị trường chỉ có duy nhất một người bán và sản xuất ra sản phẩm khó có sản phẩm thay thế gần gũi. Độc quyền được phân theo nhiều tiêu thức: mức độ độc quyền, nguyên nhân của độc quyền, cấu trúc độc quyền.
Bài thảo luận của nhóm 5 sẽ giới thiệu và phân tích cụ thể về thị trường độc quyền thuần túy nói chung và cách thức của dịch vụ cung cấp nước sạch lựa chọn sản lượng và lợi nhuận trong ngắn hạn nói riêng. Bởi dịch vụ cung cấp nước sạch là độc quyền tự nhiên do hãng đạt được tính kinh tế theo quy mô khoảng biến thiên thích hợp của sản lượng.
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Thị trường độc quyền bán thuần túy.
1.1 Khái niệm thị trường độc quyền bán thuần túy.
Thị trường độc quyền bán là thị trường có 1 người bán nhưng có nhiều người mua.
VD: Ở VN có 1 số ngành độc quyền bán như hàn không, điện nước, dịch vụ chuyển phát thư của bưu điện, buôn bán vũ khí,…
Nhà độc quyền bán là người sản xuất duy nhất nên đường cung của hãng là đường cung của thị trường.
Đường cầu của nhà độc quyền là đường thẳng dốc xuống.
Đường cung là đường thẳng dốc lên.
1.2 Các đặc trưng của thị trường độc quyền bán thuần túy.
Chỉ có 1 hãng duy nhất cung ứng toàn bộ sản phẩm trên thị trường.
Sản phẩm, hàng hóa trên thị trường độc quyền không có hàng hóa thay thế gần gũi.
Trên thị trường độc quyền bán, sức mạnh thị trường thuộc về người bán. Doanh nghiệp có thể điều hành được giá cả để đạt được mục tiêu, hay doanh nghiệp độc quyền là người “ấn định giá “.
Có rào cản lớn về việc ra nhập hay rút lui khỏi ngành.
1.3 Nguyên nhân dẫn tới độc quyền.
Do đạt được tính kinh tế theo quy mô ( độc quyền tư nhiên ). Ngành đạt được tính kinh tế theo quy mô sẽ có đường chi phí bình quân dốc xuống: ở mức sản lượng lớn sẽ có chi phí rẻ hơn ở mức sản lượng nhỏ. Trong trường hợp này doanh nghiệp cung ứng hàng hóa hay dịch vụ duy nhất cho thị trường sẽ có chi phí thấp hơn trường hợp có 2 hay nhiều doanh nghiệp cung ứng. Doanh nghiệp độc quyền tự nhiên ít quan tâm tới những doanh nghiệp mới ra nhập thị trường, vì các doanh nghiệp mới sẽ có chi phí cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp trong ngành.
VD: Dịch vụ cung cấp nước sạch…
Bản quyền.Doanh ngiệp có thể dành được địa vị độc quyền nhờ chế độ bảo vệ bản quyền. Độc quyền về nhãn hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp và giải pháp kĩ thuât trong 1 thời gian nào đó.
VD : Bằng sáng chế và bản quyền tác giả…
Sự kiểm soát các yếu tố đầu vào ( nguồn lực then chốt thuộc sở hữu của một doanh nghiệp duy nhất).Doanh nghiệp có thể dành được vị trí độc quyền khi nó kiểm soát được toàn bộ hay hầu hết một yếu tố đầu vào cơ bản để xuất ra một loại sản phẩm nào đó.
VD: Độc quyền kim cương Derbeers (Sở hưu mỏ kim cương lớn nhất thế giới )…
Do quy định của chính phủ. Chính phủ cho phép 1 doanh nghiệp nào đó là người duy nhất đươc bán, hay cung cấp 1 loại hàng hóa hay dịch vụ nào đó trên thị trường. Độc quyền trong trừơng hợp này gọi là độc quyền nhà nước.
VD : Đường săt VN, bưu chính VN…
1.4 Đường cầu và doanh thu cận biên của hãng độc quyền bán thuần túy.
1.4.1. Đường cầu của thị trường độc quyền bán.
Là người sản xuất duy nhất với 1 loại sản phẩm, nhà độc quyền bán có sức kiểm soát toàn diện đối với lượng sản phẩm đem ra bán. Nhưng điều này không có nghĩa là hãng đặt giá cao bao nhiêu cũng được, vì mục đích của hãng là tối đa hóa lợi nhuận. Đặt giá cao sẽ có ít người mua và lợi nhuận thu về sẽ ít hơn.
Vì là người duy nhất bán 1 loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể trên thị trường, nhà độc quyền bán đứng trước cầu của thị trường là 1 đường thẳng dốc xuống về phía phải và có độ dốc âm.
=> Đường cầu tạo ra ràng buộc đối với khả năng kiếm lợi nhuận của nhà độc quyền bán bằng cách tận dụng sức mạnh thị trường.
=> Hãng không thể bán hết sản phẩm nếu định giá quá cao.
1.4.2. So sánh đường cầu của hãng cạnh tranh hoàn hảo và hãng độc quyền bán thuần túy.
P
O
D
Q
Q1
Q2
P1
O
Q
P
P1
P2
Q1
Q2
Cạnh tranh hoàn hảo
Hãng độc quyền bán thuần túy
Thị trường CTHH: Đường cầu là đường nằm ngang tại mức giá của thị trường. Doanh nghiệp không có khả năng chi phối thị trường và giá, là: “người chấp nhận giá”, không có sức mạnh thị trường.
Thị trường độc quyền bán thuần túy: Đường cầu là đường thẳng dốc xuống về tay phải và có độ dốc âm. Doanh nghiệp có khả năng chi phối thị trường và giá, là: “người ần định giá”, có sức mạnh thị trường.
1.4.3. Doanh thu cận biên của hãng độc quyền bán.
Khi đường cầu của hãng là đường tuyến tính dạng: P = a – b.Q.
Tổng doanh thu của hãng độc quyền được tính bằng
TR = P.Q = a.Q – b.Q2
MR = TR’ = (a.Q – b.Q2)’ = a – 2bQ
AR = TR/Q = (a.Q – b.Q2)/ Q =a –bQ = P
AR = P
Đường doanh thu bình quân cũng chính là đường cầu của thị trường.
Khi đường cầu dốc xuống thì giá và doanh thu bình quân luôn lớn hơn doanh thu cận biên, vì tất cả đơn vị bán ở cùng một giá. Tăng lượng bán thêm một đơn vị thì giá bán phải giảm xuống, như vậy tất cả đơn vị bán ra đều phải giảm giá chứ không phải chỉ một đơn vị bán thêm.
=> Đường doanh thu cận biên (MR) vì thế luôn nằm dưới đường cầu D, trừ điểm đầu tiên.
Đường doanh thu cận biên là một đường tuyến tính,cắt trục tung tại một điểm với đường cầu và có độ dốc gấp đôi đường cầu
Q
O
P
MR
D
Đường doanh thu cận biên là một đường tuyến tính,cắt trục tung tại một điểm với đường cầu và có độ dốc gấp đôi đường cầu
1.4.4. Mối liên hệ giữa doanh thu cận biên và độ co dãn
Từ công thức tính doanh thu cận biên ta có:
MR = ∆TR/∆Q = ∆(P.Q)/ ∆Q = (P. ∆Q) /∆Q + (Q. ∆P)/∆Q
= P.[1+(Q/P).( ∆P/∆Q)]
Ta có: EDP = (∆Q/∆P).(P/Q)
=> MR = ∆TR/∆Q = P(1+ 1/EDP)
Q
Q
O
TR
TR
O
P
MR
D
EDP < -1
EDP = -1
-1<EDP<0
EDP=0
O
TR
TR
O
P
MR
D
EDP < -1
EDP = -1
-1<EDP<0
EDP=0
EDP= -∞
_
O
TR
TR
O
P
MR
D
EDP < -1
EDP = -1
-1<EDP<0
EDP=0
Với 1 đường cầu dốc xuống,cho thấy giá,tổng doanh thu cận biên quan hệ với nhau như thế nào.Cầu càng ít co dãn thì giá càng giảm nhiều hơn khi bán thêm một đơn vị hàng hóa,làm giảm doanh thu từ một đơn vị hàng hóa hiện có.Ở bất kỳ sản lượng nào,khi MR âm,đường cầu càng kém co dãn (-1 < EDP<0) lúc này hiệu ứng về giá lấn át hiệu ứng về lượng,tổng doanh thu sẽ giảm .Khi đường cầu co dãn nhiều ( EDP<-1),việc gia tăng sản lượng làm gia tăng tổng doanh thu,hiệu ứng về lượng lấn át hiệu ứng về giá.Điều này cho thấy khi MR lớn hơn 0 tổng doanh thu của nhà nước...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement