Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhtl7x
#675496

Download Dự báo thị trường thế giới một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam đến năm 2015 miễn phí

Mục Lục
Danh mục chữ viết tắt Trang
Mở đầu 1
Chương i. Dự báo triển vọng thị trường thế giới đối với một số mặt
hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam 5
1.1. Triển vọng kinh tế và thương mại thế giới đến năm 2015 5
1.1.1. Triển vọng kinh tế thế giới đến năm 2015 5
1.1.2. Triển vọng thương mại và thị trường hàng hóa thế giới 14
1.2. Tổng hợp dự báo về thị trường thế giới đối với một số mặt hàng xuất
khẩu chủ yếu của Việt Nam19
1.2.1. Mặt hàng gạo 19
1.2.2. Mặt hàng cà phê 26
1.2.3. Mặt hàng cao su tự nhiên 29
1.2.4. Mặt hàng thủy sản 33
1.2.5. Gỗ và sản phẩm gỗ 37
1.2.6. Mặt hàng dệt may 40
1.2.7. Mặt hàng giày dép 44
1.2.8. Mặt hàng điện tử và linh kiện 46
CHƯƠNG 2. Dự báo khả năng xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu của
Việt Nam đến 2015 49
2.1. Một số cơ sở để xây dựng dự báo 49
2.2. Mặt hàng gạo 50
2.2.1. Thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam 2001 - 2007 50
2.2.2. Dự báo triển vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2015 51
2.3. Mặt hàng cà phê 55
2.3.1. Thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam 2001 - 2007 55
2.3.2. Dự báo triển vọng xuất khẩu cà phê của Việt Nam đến năm 2015 56
2.4. Mặt hàng cao su tự nhiên 60
2.4.1. Thực trạng xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam 2001 - 2007 60
2.4.2. Dự báo triển vọng xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam đến năm 2015 62
2.5. Mặt hàng thủy sản 64
2.5.1. Thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 2001 - 2007 64
2.5.2. Dự báo triển vọng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đến năm 2015 65
2.6. Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ 70
2.6.1. Thực trạng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam 2001 - 2007 70
2.6.2. Dự báo triển vọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đến năm 2015 71
2.7. Mặt hàng dệt may 76
2.7.1. Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam 2001 - 2007 76
2.7.2. Dự báo triển vọng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đến năm 2015 77
2.8. Mặt hàng giày dép 80
2.8.1. Thực trạng xuất khẩu giày dép của Việt Nam 2001 - 2007 80
2.8.2. Dự báo triển vọng xuất khẩu giày dép của Việt Nam đến năm 2015 82
2.9. Điện tử và linh kiện điện tử 84
2.9.1. Thực trạng xuất khẩu điện tử vàlinh kiện điện tử của Việt Nam 2001 - 2007 84
2.9.2. Dự báo triển vọng xuất khẩu điện tửvà linh kiện điện tử của Việt Nam đến năm 2015 85
Kết luận 89
Tài liệu tham khảo 92Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Các quy định về môi tr−ờng bao trùm nhiều
57
khía cạnh khác nhau, từ các vấn đề quốc tế đến các vấn đề có tính quốc gia,
khu vực và địa ph−ơng, từ ngành đến sản phẩm, từ nhận thức đến thực thi nh−
thuế, phí bảo vệ môi tr−ờng, các yêu cầu liên quan đến sản phẩm nh− tiêu
chuẩn và yêu cầu kỹ thuật, các yêu cầu về nhãn mác sinh thái, bao gói, tái
chế, quy định về lao động, chất nguy hiểm độc hại...
Về các quy định quốc tế: Cà phê là một loại hàng hóa nông sản có liên
quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, do đó khi xuất khẩu sẽ phải tuân thủ các
quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo Codex, theo HACCP, ISO, các
quy định trong Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong th−ơng mại (TBT), Hiệp
định về các biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS), Hiệp định nông nghiệp.
Về quy định của các n−ớc nhập khẩu: Cà phê của Việt Nam đã và sẽ
ngày càng xuất khẩu đi nhiều n−ớc, các n−ớc khác nhau có các quy định cụ
thể và mức độ đòi hỏi phải đáp ứng khác nhau. Điều mà hầu hết các n−ớc đều
đòi hỏi đó là tiêu chuẩn chất l−ợng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với cà
phê, các tiêu chuẩn của các n−ớc nhập khẩu th−ờng bao gồm các quy định về
việc cấm sử dụng một số loại thuốc bảo vệ thực vật, d− l−ợng thuốc bảo vệ
thực vật tối đa cho phép, yêu cầu về bao gói và dán nhãn hàng hóa, yêu cầu về
ph−ơng pháp sản xuất và chế biến sản phẩm, yêu cầu về sản phẩm có nguồn
gốc hữu cơ. Các quy định này hiện đang có xu h−ớng đòi hỏi chất l−ợng cao
hơn, nếu đáp ứng đ−ợc thì sẽ đ−ợc cấp chứng chỉ kiểm tra và đ−ợc phép nhập
khẩu. Có nhiều cơ quan và tổ chức quốc tế đang triển khai các dự án hỗ trợ
Việt Nam thực hiện để có thể đ−ợc cấp các loại chứng chỉ của Eurep GAP,
4C, UTZ...
Về các quy định trong n−ớc có liên quan đến sản xuất và chế biến cà
phê xuất khẩu: Có nhiều loại khác nhau, trực tiếp đối với môi tr−ờng hay sản
phẩm. Trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn và quy định quốc tế, Việt Nam đã
có các quy định về khai thác sử dụng n−ớc ngầm, quy định về tiêu chuẩn
không khí, n−ớc thải tại các cơ sở chế biến, quy định về báo cáo môi tr−ờng
chiến l−ợc, quy định về các loại thuốc bảo vệ thực vật. Đặc biệt, Việt Nam đã
có tiêu chuẩn mới đối với cà phê, TCVN 4193:2005 quy định cụ thể về màu
sắc, mùi vị, độ ẩm, tạp chất (trị số lỗi cho phép), tỷ lệ lẫn cà phê các loại, kích
th−ớc và tỷ lệ trên sàng. Quy định trong bộ tiêu chuẩn này đã cơ bản đáp ứng
và phù hợp với tiêu chuẩn của quốc tế nh−ng cũng sẽ làm thay đổi nhận thức
và chuyển biến tốt trong xuất khẩu cà phê.
- Triển vọng trồng/chế biến cà phê của Việt Nam tới năm 2015
58
Theo Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cà phê xuất khẩu của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy mô diện tích trồng cà phê đến năm
2015 là 450.000 - 500.000 ha, sản l−ợng khoảng 900.000 tấn, trong đó cà phê
chè chiếm khoảng 10 - 15% diện tích và 10% sản l−ợng. Phấn đấu đến năm
2015 có 50% và năm 2020 có 80% diện tích cà phê áp dụng Thực hành sản
xuất tốt (GAP), các Bộ tiêu chuẩn 4C, UTZ Certified...
- Triển vọng xuất khẩu cà phê của Việt Nam tới năm 2015
Với các dự báo về tình hình thị tr−ờng thế giới, xuất khẩu cà phê của
Việt Nam sẽ diễn ra theo các kịch bản:
+ Tăng diện tích, tăng sản l−ợng và sẽ tăng xuất khẩu cả về l−ợng và
giá trị.
+ ổn định diện tích hiện tại, tăng năng suất và sản l−ợng để tăng xuất
khẩu cả về l−ợng và kim ngạch.
+ ổn định diện tích, ổn định sản l−ợng, tăng chế biến để nâng cao giá
bán nhằm tăng kim ngạch.
+ Giảm diện tích, giảm sản l−ợng, nâng cấp chất l−ợng và tăng chế
biến để tăng kim ngạch xuất khẩu.
Thị tr−ờng cà phê thế giới hiện tăng tr−ởng chậm nh−ng lại đòi hỏi cao
về chất l−ợng, vệ sinh an toàn đối với ng−ời tiêu dùng, xu h−ớng tiêu dùng cà
phê trên thế giới đang có nhu cầu cao về cà phê sinh thái. Chính vì vậy, khả
năng xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ là tăng không lớn về khối l−ợng mà
là nâng cao chất l−ợng và cấp độ chế biến để tăng kim ngạch xuất khẩu.
Từ nay đến năm 2010, dự báo tốc độ tăng tr−ởng kim ngạch xuất khẩu
cà phê của Việt Nam có thể vẫn đạt mức cao, khoảng 17%/năm, kim ngạch
xuất khẩu đạt 2.890,0 triệu USD vào năm 2010 và trong giai đoạn 2010 -
2015, tốc độ tăng tr−ởng sẽ giảm xuống 10%năm, kim ngạch xuất khẩu đạt
4.332 triệu USD vào năm 2015 (Ph−ơng án cao).
Trong tr−ờng hợp thị tr−ờng cà phê thế giới chịu nhiều tác động của
khủng hoảng tài chính, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam dự báo sẽ
chỉ đạt khoảng 2.074 triệu USD vào năm 2010 và 2.932 triệu USD năm 2015.
- Về thị tr−ờng xuất khẩu:
Nhu cầu nhập khẩu cà phê bình quân hàng năm của Mỹ khoảng 1,5 tỷ
USD/năm, xuất khẩu của Việt Nam năm 2007 vào Hoa Kỳ chiếm 14% kim
59
ngạch nhập khẩu của n−ớc này, dự báo đến 2010 nâng tỷ lệ này lên trên 29%
(đạt kim ngạch trên 438,2 triệu USD), năm 2015 nâng lên 42% (đạt kim
ngạch trên 625,9 triệu USD). Tiếp đến là thị tr−ờng Đức, dự báo xuất khẩu
sang thị tr−ờng này đến năm 2010 đạt 398,7 triệu USD và năm 2015 đạt
589,1 triệu USD.
Đối với thị tr−ờng Nhật Bản, nhu cầu nhập khẩu những năm gần đây
khoảng 900 triệu USD/năm, xuất khẩu của Việt Nam năm 2007 vào Nhật Bản
chỉ chiếm 8% kim ngạch nhập khẩu của n−ớc này, dự báo đến 2010 nâng tỷ
lệ này lên trên 15% (đạt kim ngạch trên 134,3 triệu USD), năm 2015 nâng lên
24% (đạt kim ngạch trên 216,4 triệu USD).
Về cơ cấu thị tr−ờng, Đức và Mỹ vẫn sẽ là những thị tr−ờng xuất khẩu
cà phê lớn nhất của Việt Nam. Dự báo, tỷ trọng xuất khẩu cà phê vào thị
tr−ờng Đức năm 2010 đạt 13,79% và năm 2015 đạt 13,60%; tiếp đến là thị
tr−ờng Mỹ với tỷ trọng xuất khẩu t−ơng ứng là 15,16% và 14,45%.
Bảng 2.4. Dự báo triển vọng xuất khẩu cà phê của Việt Nam đến 2015
Đơn vị: Triệu USD, %
2010 Tăng bq năm (% 2015 Tăng bq năm (%
PA thấp PA cao PA thấp PA
cao
PA thấp PA cao PA
thấp
PA cao
Tổng KN 1.911,5 2.074,0 2.890,0 2.83 17,0 2.932,0 4.332,0 8,28 10,0
1. Đức 278,2 285,9 398,7 0,93 14,44 426,0 589,1 9,80 9,55
2. Mỹ 212,7 264,3 438,2 8,09 35,34 408,6 625,9 10,92 8,57
3. TBN 150,8 143,9 200,5 -1,52 10,99 202,9 302,8 8,21 10,20
4. Italia 143,8 146,1 203,8 0,55 13,91 219,9 345,6 10,09 13,92
5. Thuỵ Sỹ 115,8 134,7 187,9 5,46 20,75 201,1 306 9,85 12,57
6. Nhật Bản 76,4 96,4 134,3 8,74 25,26 156,3 216,4 12,42 12,23
7. Bỉ 72,3 76,9 107,2 2,13 16,09 120,3 194,2 11,28 16,23
8. Indonexia 60,7 70,7 98,6 5,50 20,81 81,4 112,8 3,04 2,88
9. Hà Lan 51,3 68,8 96,1 11,40 29,11 110,5 153,1 12,12 11,86
10. Hàn Quốc 45,7 46,0 64,1 0,24 13,42 78,6 108,9 14,16 13,98
11. TT khác 703,8 739,6 961,6 1,69 12,21 926,1 1.377,6 5,04 8,65
Nguồn: Số liệu tính toán của Ban Chủ nhiệm Đề tài
Dự báo cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu cà phê của Việt Nam đến năm
2015 đ−ợc thể hiện trong sơ đồ 2.2.
60
Sơ đồ 2.2. Dự báo cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu cà phê của Việt Nam đến năm 2015
Năm 2007 Năm 2010
3. Tây Ban
Nha
8%
4. Italia
...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement