Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By missyuri_sexygirl2008
#675429

Download Tiểu luận Phân tích chiến lược xúc tiến thương mại của sản phẩm xe AirBlade và đưa các giải pháp miễn phí

MỤC LỤC
Lời mở đầu .1
I. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI . .3
1. Khái niệm xúc tiến thương mại . .3
2. Các chính sách xúc tiến thương mại .4
A. Quảng cáo: .5
B. Marketing trực tiếp: .6
C. Khuyến mại .6
D. Quan hệ công chúng và tuyên truyền .7
E. Bán hàng trực tiếp cá nhân . .8
II. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY HONDA
VIỆT NAM CHO SẢN PHẨM AIR BLADE .8
1. Giới thiệu về công ty Honda Việt Nam .8
2. Giới thiệu về sản phẩm ( Air Blade) .9
3. Khái quát các nhân tố môi trường thị trường kinh doanh xe Ari Blade .10
4. Chính sách xúc tiến thương mại của Honda Việt Nam cho sản phẩm Air Blade .12
4.1. Đối tượng hướng tới .12
4.2. Mục tiêu của XTTM .12
4.3. Chính sách xúc tiến thương mại .12
4.4. Ưu và nhược điểm của xúc tiến thương mại đối với sản phẩm xe máy Airblade .16
III. ĐỀ XUẤT GIẢIPHÁP NHẰM PHÁT HUY LỢI THẾ, ƯU ĐIỂM
VÀ KHẮC PHỤC, GIẢI QUYẾT NHỮNGTỒN TẠI, HẠN CHẾ
TRONG CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CỦA HONDA
CHO SẢN PHẨM AIR BLADE .19
1. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong mối quan hệ
giữa các chiến luợc khác .19
2.Các công cụ của xúc tiến hỗn hợp .20
KẾT LUẬN .22Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ến hành vi mua hàng thông qua các hoạt động cung cấp thông tin, thuyết
phục và nhắc nhở.
Khái niệm xúc tiến thương mại:
Xúc tiến thương mại ( Trade promotion) là một lĩnh vực hoạt động
marketing đặc biệt và có chủ đích được định hướng vào việc chào hàng,
chiêu khách và xác lập một quan hệ thuận lợi nhất giữa doanh nghiệp và bạn
hàng của nó với tập khách hàng tiềm năng trọng điểm nhằm phân phối
thuộc, triển khai năng động chiến lược và chương trình marketing- mix đã
lựa chọn của doanh nghiệp.
Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng
hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mãi, quảng cáo thương
mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ, hội chợ và triển lãm thương
mại.
2. Các chính sách xúc tiến thương mại
Hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong marketing là sự kết hợp tổng hợp
các hoạt động sau:
- Quảng cáo,
- Marketing trực tiếp,
- Xúc tiến bán,
- Quan hệ công chúng và tuyên truyền,
- Bán hàng trực tiếp cá nhân.
Toàn bộ các hoạt động xúc tiến trên phải được phối hợp để đạt tác
dụng truyền thông tối đa tới người tiêu dùng.
TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI GV: NGUYỄN HOÀNG GIANG
Hiệu năng của các công cụ xúc tiến thay đổi tùy theo thị trường.
Trong thị trường hàng tiêu dùng, quảng cáo được xem là công cụ quan trọng
nhất. Trong thị trường hàng công nghiệp, vị trí quan trọng nhất thuộc về
chào hàng và bán hàng cá nhân.
A. Quảng cáo:
a. Khái niệm: Hình thức trình bày phi cá nhân, phải trả tiền nhằm giới
thiệu các ý tưởng, hàng hóa hay dịch vụ được một người bảo trợ chỉ
định.
b. Vai trò:
Quảng cáo là một trong những công cụ quan trọng nhất của hoạt động
chiêu thị. Quảng cáo chuyển các thông tin có sức thuyết phục đến các khách
hàng mục tiêu của Công ty. Công tác quảng cáo đòi hỏi sự sáng tạo rất
nhiều. Đó là một nghệ thuật: Nghệ thuật quảng cáo.
Chi phí cho quảng cáo rất lớn. Ví dụ ở Hoa Kỳ chi phí cho quảng cáo
năm 1991 là 126,4 tỷ đô la, trong đó: Báo chí chiếm 24,1% (30,4 tỷ đô la),
truyền hình chiếm 21,7% (27,4 tỷ đô la)
Quảng cáo là một phương tiện hỗ trợ đắc lực cho cạnh tranh.
Mục đích của quảng cáo là để thu hút sự chú ý của khách hàng, thuyết
phục họ về những lợi ích, sự hấp dẫn của sản phẩm nhằm thay đổi hay củng
cố thái độ và lòng tin tưởng của người tiêu thụ về sản phẩm của Công
ty, tăng lòng ham muốn mua hàng của họ và đi đến hành động mua hàng.
c. Những quyết định chủ yếu trong hoạt động
quảng cáo bao gồm:
- Xác định mục tiêu quảng cáo:
- Quyết định về ngân sách quảng cáo:
- Quyết định về thông điệp quảng cáo:
NHÓM 10- LỚP K7HK4 5
- Quyết định về phương tiện quảng cáo.
- Đánh giá hiệu quả của quảng cáo:
d. Yêu cầu đối với quảng cáo:
- Đảm bảo lượng thông tin cao;
- Đảm bảo hợp lý;
- Đảm bảo tính pháp lý;
- Đảm bảo tính nghệ thuật;
- Đảm bảo đồng bộ và đa dạng;
- Đảm bảo phù hợp với kinh phí.
e. Các phương tiện và kênh quảng cáo: Báo chí, Radio, Tivi, Phim ảnh
quảng cáo…
B. Marketing trực tiếp:
a. Khái niệm: sử dụng các công cụ tiếp xúc( thư, điện thoại) không có
con người trực tiếp tham gia để giao tiếp hay củng cố 1 phản ứng từ các
khách hàng và những người có triển vọng.
b. Vai trò:
- Thông tin đến những nhóm mục tiêu
- Nhắc nhở
c. Phương tiện marketing trực tiếp: Catalog, Tờ rơi, Thư – fax, Qua
bưu điện…
C. Khuyến mại.
Khuyến mại bao gồm rất nhiều công cụ cổ động nhằm kích thích thị
trường đáp ứng nhanh và mạnh hơn đối với sản phẩm và dịch vụ của Công
ty. Hầu hết các tổ chức kinh doanh đều sử dụng các công cụ khuyến
mại. Các quyết định chủ yếu trong
khuyến mại bao gồm:
TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI GV: NGUYỄN HOÀNG GIANG
- Quyết định về mục tiêu khuyến mại
Mục tiêu khuyến mại rút ra từ mục tiêu marketing cơ bản đối với mỗi
sản phẩm. Những mục tiêu riêng của khuyến mại sẽ thay đổi tùy theo loại thị
trường. Với người tiêu dùng: Mục tiêu là thúc đẩy họ tiêu dùng mua nhiều
hơn, khuyến khích dùng thử, thu hút khách hàng mới. Còn với các trung
gian marketing: dẫn dụ họ bán những mặt hàng mới, tồn kho nhiều hơn, cố
gắng tìm kiếm những khách tiêu thú mới, kích thích bán hàng trong mùa
vắng khách.
- Quyết định chọn công cụ khuyến mại
Có nhiều công cụ khuyến mại khác nhau nhằm đạt những mục tiêu
khuyến mại khác nhau tùy theo thị trường, sản phẩm và điều kiện cạnh
tranh. Sau đây là một số công cụ chính: Hàng mẫu, Quà hàng, Gói hàng
chung.
- Quyết định triển khai chương trình khuyến mại.
Nhà marketing cần đưa ra những quyết định sau đây để triển khai
chương trình khuyến mại.
- Qui mô khích lệ:
- Điều kiện tham gia.
- Thời hạn cổ đông
- Thử nghiệm trước.
Các công cụ khuyến mại nên được thể nghiệm trước nếu có thể được, để
xác định xem chúng có phù hợp với mục tiêu, quy khuyến mại không.
- Thực hiện và kiểm tra đánh giá.
Các Công ty dựa vào các kế hoạch, chương trình khuyến mại đã lập để
chỉ đạo thực hiện suốt cả thời gian khi bắt đầu thực thi đến lúc kết thúc
chương trình.
D. Quan hệ công chúng và tuyên truyền.
NHÓM 10- LỚP K7HK4 7
Tuyên truyền là một công cụ tuy chưa dược xem trọng đúng mức trong
hoạt động marketing nhưng đôi khi lại có tác dụng mạnh, đạt hiệu quả cao
nhất lại tón kém ít hơn quảng cáo.
Tuyên truyền là một phần của khái niệm lớn hơn, đó là những quan hệ
quần chúng (Public Relations). Quan hệ với công chúng của Công ty có
nhiều mục đích, kể cả việc tuyên truyền tốt làm ăn đúng đắn quan tâm đến
sự phát triển của địa phương: tài trợ cho các phong trào văn nghệ, thể thao,
cấp học bổng cho sinh viên các trường Đại học, xây nhà tình nghĩa, nhận
nuôi dưỡng các bà mẹ anh hùng suốt đời.v..v.
E. Bán hàng trực tiếp cá nhân.
Không giống như quảng cáo hay xúc tiến bán, bán hàng cá nhân bao
gồm những mối quan hệ trực tiếp giữa người bán và các khách hàng hiện tại
cũng như khách hàng tiềm năng. Do vậy bán hàng cá nhân là sự giới thiệu
bằng miệng về hàng hóa hay dịch vụ của người bán hàng thông qua cuộc đối
thoại với 1 hay nhiều khách hàng nhằm mục đích bán hàng.
Sử dụng hình thức bán hàng cá nhân có những ưu điểm riêng bởi khách
hàng có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm. Khi đội ngũ bán hàng có trình độ cao,
khách hàng sẽ được họ hướng dẫn rõ ràng về cách sử dụng cũng như chứng
minh một cách đầy đủ, thuyết phục về giá trị sản phẩm. Thêm vào đó, thông
qua các hoạt động bán hàng, các nhân viên có thể thu được các thông tin của
khách hàng về sản phẩm, công ty và đối thủ cạnh tranh một cách chính xác
và nhanh nhất.
II. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
CHO SẢN PHẨM AIR BLADE
1. Giới thiệu về công ty Honda Việt Nam
Công ty Honda Việt Nam là liên doanh giữa công ty Honda Nhật Bản,
TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI GV: NGUYỄN HOÀNG GIANG
công ty Asian Motor Thái Lan và Tổng công ty Máy điện lực và Máy Công
nghiệp Việt Nam.
Công ty được, cấp giấy phép đầu tư số 152...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement