Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By baby_dieuanh
#675288 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Chương 1: Tổng Quan về sựphát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn quốc 5
1.1 Khái quát về quá trình phát triển quan hệ thương mại Việt - Hàn 5
1.2. Các nhân tố tác động đến sự phát triển quan hệ thương mại Việt - Hàn 7
1.2.1. Các nhân tố bên ngoài 7
1.2.2. Các nhân tố bên trong 8
1.2.3. Vị trí của Việt nam trong quan hệ thương mại Asean-Hàn Quốc 10
1.3. Thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc14
1.3.1. Về hoạt động xuất nhập khẩu 14
1.3.2. Về tốc độ tăng trưởng kim ngạch mậu dịch Việt Nam - Hàn Quốc 20
1.3.3. Về cơ cấu hàng hóaxuất nhập khẩu giữa hai nước 21
CHƯƠNG 2: Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc Và tác
động của nó đến pháttriển quan hệ thương mại Việt - Hàn27
2.1. Khái quát chung về Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc 27
2.1.1. Bối cảnh ra đời của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) 27
2.1.2 Mục tiêu của Hiệp định 30
2.1.3. Nội dung chính của Hiệp định 31
2.1.4. So sánh mức cam kết của Hiệp định AKFTA với các Hiệp định thế giới
và khu vực khác Việt Nam tham gia 38
2.2. Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc đến
hoạt động xuất nhập khẩuViệt - Hàn 40
2.2.1. Những cam kết thực hiện AKFTA của Việt Nam và của Hàn Quốc 40
2.2.2.Tác động của việc thực hiện AKFTA đến khả năng phát triển quan hệ
thương mại của Việt Nam với Hàn Quốc 44
2.2.3. Một số tác động khác 58
2.3. Đánh giá chung về tác động của Hiệp định thương mại tự do AKFTA
đến việc phát triển quan hệ thương mại Việt - Hàn 61
2.3.1. Những tác động tích cực 61
2.3.2. Những tác động tiêu cực 62
CHƯƠNG 3: Cơ hội, Thách thức và những giải pháp chủ yếu nhằm
phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh thực hiện AKFTA65
3.1. Cơ hội và thách thức của Việt Nam trong quá trình thực hiện Hiệp
định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) 65
3.1.1. Cơ hội của Việt Nam trong quá trình thực hiện AKFTA 65
3.1.2. Thách thức của Việt Nam trong quá trình thực hiện AKFTA 69
3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh thực hiện AKFTA 71
3.2.1. Nhóm các giải pháp vĩmô nhằm phát triển quan hệ thương mại Việt -Hàn trong quá trình thực hiện AKFTA 71
3.2.2. Nhóm các giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu trên cơ sở thực hiện AKFTA 74
3.2.3. Nhóm các giải pháp định hướng hoạt động nhập khẩu trên cơ sở thực
hiện AKFTA để hạn chế nhập siêu từ Hàn Quốc 80
3.3. Một số kiến nghị 82
3.3.1. Các kiến nghị đối với Chính phủ và các Bộ, Ngành 82
3.3.2. Các kiến nghị đối với doanh nghiệp 83
3.3.3. Các kiến nghị đối với các tổ chức hỗ trợ xuất khẩu, hiệp hội doanh
nghiệp, hiệp hội ngành hàng
84
Kết luận 86
Phụ lục 89
Tài liệu tham khảo 91
Đối với nền kinh tế Việt Nam
Thực hiện đ−ờng lối đối ngoại của Đảng, Việt Nam đã phát triển quan hệ
toàn diện và mở cửa buôn bán với các n−ớc trên thế giới. Hiện tại, Việt Nam đã có
quan hệ kinh tế th−ơng mại với gần 200 n−ớc và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Với lợi thế về vị trí địa lý cùng nằm ở châu á và cơ cấu hàng hóa có thể bổ
sung cho nhau, cùng với chính sách mở cửa kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc, việc
Việt Nam tham gia Hiệp định th−ơng mại tự do ASEAN - Hàn Quốc là những bằng
chứng cụ thể của việc thực hiện chủ tr−ơng hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển
quan hệ th−ơng mại với các n−ớc trong khu vực và trên thế giới.
Mặt khác, Việt Nam đang thực hiện công cuộc “Đổi mới” kinh tế, nhu cầu
về kỹ thuật và công nghệ để phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu là rất lớn.
Trong khi đó, Hàn Quốc lại là n−ớc có các ngành công nghiệp phát triển nên việc
tăng c−ờng quan hệ hợp tác kinh tế, th−ơng mại với quốc gia này sẽ tạo cơ hội để
Việt Nam có thể tranh thủ đ−ợc sự trợ giúp kỹ thuật của họ thông qua các hoạt
động hợp tác trong các lĩnh vực nh−: Công nghiệp, nông nghiệp và nông thôn, đào
tạo, nghiên cứu phát triển…
Đặc biệt, việc Việt Nam ký kết và thực hiện Hiệp định sẽ đ−a quan hệ hợp
tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc lên một tầm cao mới, tạo lập nền tảng vững chắc
hơn cho quan hệ th−ơng mại song ph−ơng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai
n−ớc trong t−ơng lai.
Đối với nền kinh tế Hàn Quốc
Sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ năm 1997 - 98, vấn đề trọng tâm đ−ợc
chính phủ và giới kinh doanh Hàn Quốc quan tâm là nâng cao năng lực cạnh tranh
của toàn quốc gia, từng ngành, cũng nh− của từng sản phẩm trên thị tr−ờng quốc tế.
Với mục đích đó, Ch−ơng trình cải cách nền kinh tế sau khủng hoảng của Hàn
Quốc gồm 4 nội dung chính là: Cải cách tài chính, cải cách khu vực doanh nghiệp
nhà n−ớc và t− nhân, cải cách hành chính và thị tr−ờng lao động.
Trong những năm đầu thế kỷ 21, Chính phủ n−ớc này chủ tr−ơng đầu t− 1.000

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1042203 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement