Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuydiep_051098
#674980

Download 250 câu hỏi và bài tập ôn Sinh học lớp 12 miễn phí

158. Nguyên nhân gây ra thường biến là do:
a. Sự biến đổi của nhiễm sắc thể
b. Tác động của môi trường
c. Sự biến đối trong kiểu gen
d. Sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường
159. Ở ruồi giấm, hiện tượng mắt lồi thành mắt rất dẹt là do:
a. 2 lần lặp đoạn 16A trên nhiễm sắc thể thường
b. 3 lần lặp đoạn 16A trên nhiễm sắc thể thường
c. 3 lần lặp đoạn 16A trên nhiễm sắc thể giới tính X
d. 2 lần lặp đoạn 16A trên nhiễm sắc thể giới tính X
160. Ở thỏ, có thể dùng hóa chất nào sau đây tác đông lên tinh hoàn hay buồng trứng để gây đột biến?
a. 5-Brôm uraxin
b. Hydroxylamin (NH2OH)
c. Nitrôzô metyl urê
d. Cônsixin
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:


Một số cây rụng lá về mùa hè
Con bọ que có thân và chi giống cái que
Con bọ lá có đôi cánh giống lá cây
Con sâu đo giống cành cây khô
Loài ngưới xuất hiện vào kỉ:
Phấn trắng
Thứ 4
Thứ 3
Giura
Qua chọn lọc tự nhiên, hệ đại phân tử nào tiếp tục phát triển thành sinh vật?
Prôtêin – Lipit
Prôtêin – Saccarit
Prôtêin – Axit nuclêic
Axit nuclêic – Lipit
Đột biến gen lặn sẽ biểu hiện thành kiểu hình trong 1 quần thể giao phối khi
men lặn bị đột biến ltrở lại thành gen trội
gen của tất cả các cá thể trong quần thể bị đột biến thành gen lặn
Xuất hiện cá thể mang gen đồng hợp lặn trong quần thể
gen lặn bị đột biến thụ tinh với giao tử mang gen bình thường
Đặc điểm nào sau đây không phải của hiện tượng thoái hóa giống
Tỉ lệ thể đồng hợp trong quần thể tăng
Các thế hệ sau bộc lộ nhiều tính trạng xấu
Con lai có sức sống hơn hẳn bố mẹ
Tỉ lệ thể dị hợp trong quần thể giảm
Cách 1i nào dẫn đến hình thành loài mới?
Cách li địa lý
Cách li sinh thái
Cách li địa lí và sinh thái
Cách li sinh sản và cách ly di truyền
Làm thế nào để có hiện tượng song nhị bội thể?
Đa bội hóa thành công cơ thể lai xa (n + n)
Gây đột biến NST
Gây đột bilến gen
Cho cơ thể lai xa lai với nhau
Người khác vượn người ngày nay ở điểm căn bản nào?
Bộ xương
Bộ não
Tứ chi
Lao động, tiếng nói và tư duy
Trong ứng dụng kĩ thuật di truyền, người ta đã chuyển ...... từ loài thuốc lá cảnh Petunia vào cây bông và cây đậu tương. Điền vào chỗ trống (...... ) cụm từ nào dưới đây cho câu trên đúng nghĩa?
Gen kháng thuốc diệt cỏ
Gen qui định khả năng chống một số chủng virut
Gen qui định khả năng chống sâu rầy
Gen tống hợp chất kháng sinh
Đột biến phát sinh trong một tế bào sinh dưỡng rồi được nhân lên trong một mô, có thể biểu hiện ở một phần cơ thể, tạo nên thể khảm, được gọi là
đột biến giao tứ
đột biến xôma
đột biến tiền phôi
hoán vị gen
Hai trẻ đồng sinh khác trứng có thể có đặc điểm:
Luôn khác nhau về: Nhóm máu, giới tính
Cùng hoặc khác nhau về: Nhóm máu, giới tính
Khác nhóm máu, nhưng cùng giới tính
Cùng nhóm máu, nhưng khác giới tính
Cơ thể đa bội có thể được phát hiện bằng phương pháp nào dưới đây là chính xác nhất?
Đánh giá thông qua khả năng sinh sản
Căn cứ vào thời gian sinh trưởng kéo dài
Quan sát về đếm số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào dưới kính hiển vi
Dựa vào sự quan sát về kiểu hình
Thí dụ nào sau đây là thường biến?
Sâu ăn lá có màu xanh lá cây
Lá cây rau mác khi mọc trên cạn có hình mũi mác, khi mọc dưới nước có hình bản dài
Gà gô trắng ở vùng tuyết trắng
Bướm kalima khi đậu cánh xếp lại giống như lá cây
Đại Tân sinh gồm 2 kỉ nào?
Kỉ thứ 1 và thứ 2
Kỉ thứ 2 và thứ 3
Kỉ thứ 3 và thứ 4
Kỉ thứ 4 và thứ 5
Đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào?
gen có cấu trúc bền hay kém bền
tác nhân lí, hóa trong ngoại cảnh, đặc điểm và cấu trúc của gen
loại, nồng độ, thời gian tác động của tác nhân hóa học
loạn, cường độ, liều lượng tác động của tác nhân vật lí
Ở người bệnh bạch cầu ác tính là do:
Lặp đoạn
Mất đoạn ở cặp NST 21 hoặc 22
Chuyển đoạn giữa cặp NST 21 và 22
Đảo đoạn
Một trong những nguyên nhân nào sau đây gây đột biến nhân tạo khó áp dụng cho động vật?
Động vật bậc cao là đơn tính
Động vật bậc cao có cơ quan sinh dục phát triển
Cơ quan sinh sản của động vật bậc cao nằm sâu trong cơ thể
Động vật bậc cao khó bị tác động bởi các tác nhân lí, hóa
Đột biến đảo vị trí 2 cặp nuclêôtit trong bộ ba mã hóa của gen cấu trúc (không ảnh hưởng bộ ba mở đầu và kết thúc) sẽ ảnh hưởng đến
1 axit amin trong chuỗi polypeptit
2 axit amin trong chuỗi polypeptit
3 axit amin trong chuỗi polypeptit
4 axit amin trong chuỗi polypeptit
Plasmit là gì?
Phân tử ADN vòng của nhân tế bào vi khuấn
Cấu trúc chứa ADN trong tế bào chất của vi rút
Các bào quan trong tế bào chất của vi khuẩn
Cấu trúc chứa ADN vòng trong tế bào chất của vi khuẩn
Đơn vị tổ chức cơ sở của loài trong thiên nhiên là:
Nòi địa lí
Nòi sinh thái
Nòi sinh học
Quần thể
Một bé gái trong tế bào sinh dưỡng của cơ thể có 3 nhiễm sắc thể số 23. Bé gái này bị hội chứng gì?
Hội chứng 3X
Hội chứng Đao
Hội chứng Claiphentơ
Hội chứng Tơcnơ
...... không có liên quan đến những biến đổi của kiểu gen nên không có di truyền, vì vậy không có ý nghĩa quan trọng trong tiến hóa. Hãy điền vào chỗ trống (...... ) cụm từ nào sau đây để câu trên đúng nghĩa?
Đột biến NST về cấu trúc
Đột biến NST về số lượng
Biến dị tổ hợp
Thường biến
Ở thực vật, để duy trì và củng cố ưu thế lai người ta sử dụng phương pháp:
Lai luân phiên
Lai hữu tính giữa các cá thể F1
Tự thụ phấn các cây lai F1
Sinh sản sinh dưỡng
Sử dụng đột biến nhân tạo hạn chế ở đối tượng nào sau đây?
Nấm
Cây trồng
Vi sinh vật
Vật nuôi
Cơ chế tiến hóa theo Lamac là:
Sự di truyền các đặc tính thu được trong đời cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động
Sự tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên
Loài mới hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian tương ứng với sự thay đổi của ngoại cảnh
Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng có chọn lọc tự nhiên theo con đường phân li tính trạng từ l gốc chung
Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST) như:
Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn NST
Thể dị bội, thể đa bội
Thể khuyết nhiễm, thể 1 nhiễm, thể 3 nhiễm, thể đa nhiễm
thể tam bội, thể tứ bội
Về mặt di truyến học, phương pháp lai nào lúc đầu làm tăng tỉ lệ thể dị hợp, sau đó tăng dần tỉ lệ thể đồng hợp
Lai khác dòng
Lai khác thứ và tạo giống mới
Lai khác loài
Lai cải tiến giống
Công nghệ sản xuất insulin chữa bệnh tiểu đường cho người có giá thành rẻ nhờ ứng dụng của:
Phương pháp tách chiết
tổng hợp hóa học
Đột biến nhân tạo
Kĩ thuật di truyền
Đột biến gen phát sinh trong nguyên phân gồm có
đột biến giao tử và đột biến xôma
đột biến xôma và hoán vị gen
đột biến tiền phôi và đột biến giao tử
đột biến xôma và đột biến tiền phôi
Đặc điểm nào sau đây khác nhau giữa thường biến và đột biến?
Thường biến do điều kiện môi trường thay đối. Đột biến do các tác nhân gây đột biến tác động
Đột biến do điều kiện môi trường thay đổi. Thường biến do các tác nhân gây đột biến tác động
Thường biến làm biến đổi kiểu gen. Đột biến không làm biến đổi kiểu gen
Thường biến làm biến đổi kiếu hình và kiểu gen. Đột biến làm biến đối kiểu hình, không biến đổi kiếu gen
Ở cây giao phấn, nếu đời đầu (I0) có tỉ lệ thể dị hợp 100% và cho tự thụ phấn bắt buộc qua các thế hệ. Khi ở đời con có tỉ lệ thể đồ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement