Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dragon_tuanphong
#674892

Download Một số đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử miễn phí

ĐềII
A. LỊCH SỬVIỆT NAM (7,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm)
Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đếquốc Mĩ ởmiền Nam Việt Nam ra đời
trong hoàn cảnh nào? Âm mưu và thủ đoạn của Mĩtrong việc thực hiện chiến lược
này từnăm 1961 đến năm 1965.
Câu 2 (4,0 điểm)
Tóm tắt diễn biến và nêu kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên trong cuộc
tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2
Môn thi: LỊCH SỬ - Bổ túc trung học phổ thông
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Thí sinh chọn một trong hai đề sau:
Đề I
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm)
Nêu ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.
Câu 2 (4,0 điểm)
Trình bày những khó khăn và thuận lợi của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau
Cách mạng tháng Tám năm 1945.
B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm)
Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản từ
năm 1960 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX.
Đề II
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm)
Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam Việt Nam ra đời
trong hoàn cảnh nào? Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược
này từ năm 1961 đến năm 1965.
Câu 2 (4,0 điểm)
Tóm tắt diễn biến và nêu kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên trong cuộc
tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm)
Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản từ
năm 1960 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX.
.....................Hết.....................
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ........................................................... Số báo danh:...........................
Chữ ký của giám thị 1: ............................... Chữ ký của giám thị 2: ...............................
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement