Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Frans
#674881

Download Chuyên đề Ôn thi đại học môn Sinh học - Sự sống trong các Đại Trung Sinh - Tân Sinh miễn phí

Câu 14 đặc điểm của hệ động vật ở kỉ G uira?
A) Lưỡng cư (ếch nhái) bị tiêu diệt dần, cá xương pháttriển, cá sụn thu hẹp. Hình
thành các nhóm cao trong bò sát như thằn lằn, rùa, cá sấu.Xuất hiện những loài thú
đầu tiên
B) Bò sát tiếp tục thống trị, bò sát bay có nhiều dạng. Chim đã giống chim ngày nay.
Thú có nhau thai đã xuất hiện
C) Sâu bọ ăn lá, mật hoa, phấn hoa, nhựa cây phát triển nhờ sự phát triển của cây hạt
kín kéo theo sự phát triển của thú ăn sâu bọ. Từ thú ăn sâu bọ đã phát triển thành
thú ăn thịt hiện nay
D) Bò sát lớn chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ thức ăn phong phú. Sự phát triển cho
sâu bọ bay tạo điều kiện cho sự phát triển của bò sát ăn sâu bọ. Xuất hiện những đại
diện đầu tiên của lớp chim
đáp án D
Câu 15 đặc điểm của hệ động vật ở kỉ Phấn trắng?
A) Sâu bọ ăn lá, mật hoa, phấn hoa, nhựa cây phát triển nhờ sự phát triển của cây hạt
kín kéo theo sự phát triển của thú ăn sâu bọ. Từ thú ăn sâu bọ đã phát triển thành
thú ăn thịt hiện nay
B) Lưỡng cư (ếch nhái) bị tiêu diệt dần, cá xương pháttriển, cá sụn thu hẹp. Hình
thành các nhóm cao trong bò sát như thằn lằn, rùa, cá sấu.Xuất hiện những loài thú
đầu tiên
C) Bò sát tiếp tục thống trị, bò sát bay có nhiều dạng. Chim đã giống chim ngày nay.
Thú có nhau thai đã xuất hiện
D) Bò sát lớn chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ thức ăn phong phú. Sự phát triển cho
sâu bọ bay tạo điều kiện cho sự phát triển của bò sát ăn sâu bọ. Xuất hiện những đại
diện đầu tiên của lớp chim
đáp án CĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 – Thư viện sách trực tuyến
SỰ SỐNG TRONG CÁC ðẠI TRUNG SINH – TÂN SINH
Câu 1 ðại Trung sinh bắt ñầu cách hiện nay bao nhiêu năm và kéo dài bao lâu?
A) Bắt ñầu cách ñây khoảng 3.500 triệu năm, kéo dài 900 triệu năm
B) Bắt ñầu cách ñây khoảng 570 triệu năm, kéo dài 340 triệu năm
C) Bắt ñầu cách ñây khoảng 220 triệu năm, kéo dài 150 triệu năm
D) Bắt ñầu cách ñây khoảng 2.600 triệu năm, kéo dài 2.038 triệu năm
ðáp án C
Câu 2 ðại Trung sinh gồm các kỷ nào:
A) Cambi – Xilua – ðêvôn
B) Tam ñiệp – ðêvôn - Phấn trắng
C) Tam ñiệp – Giura - Phấn trắng
D) Cambri – Xilua – ðêvôn – Than ñá – Pecni
ðáp án C
Câu 3 ðại Trung sinh cách ñây 220 triệu năm, trong ñó kỷ Tam ñiệp cách ñây khoảng:
A) 220 triệu năm
B) 150 triệu năm
C) 175 triệu năm
D) 120 triệu năm
ðáp án A
Câu 4 ðại Trung sinh cách ñây 220 triệu năm, trong ñó kỷ Giura cách ñây khoảng:
A) 220 triệu năm
B) 150 triệu năm
C) 175 triệu năm
D) 120 triệu năm
ðáp án C
Câu 5 ðại Trung sinh cách ñây 220 triệu năm, trong ñó kỷ Phấn trắng cách ñây khoảng:
A) 220 triệu năm
B) 150 triệu năm
C) 175 triệu năm
D) 120 triệu năm
ðáp án D
Câu 6 ðặc ñiểm nổi bật của sinh vật ñại trung sinh là:
A) Phát triển của sinh vật hạt kín, lưỡng cư và bò sát
B) Phát triển ưu thế của cây hạt trần và của bò sát
C) Hình thành ñầy ñủ các nghành không xương sống và dương xỉ có hạt
D) Phát triển thực vật hạt kín, xâu bọ, chim và thú
ðáp án B
Câu 7 ðặc ñiểm khí hậu và ñịa chất kỷ Tam ñiệp?
A) Biển tiến vào lục ñịa, khí hậu ấm hơn
B) Biển thu hẹp, khí hậu khô, mây mù ñã tan
C) ðịa thế tương ñối yên tĩnh, ñại lục chiếm ưu thế, khí hậu khô.Cuối kỳ biển tiến sâu
vào lục ñịa
Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 – Thư viện sách trực tuyến
D) ðầu kỉ khí hậu ấm và nóng, cuối kỉ bỉên rút lui nhiều, khí hậu khô hơn
ðáp án C
Câu 8 ðặc ñiểm khí hậu và ñịa chất kỷ Giura?
A) Biển tiến vào lục ñịa, khí hậu ấm hơn
B) Biển thu hẹp, khí hậu khô, mây mù ñã tan
C) ðịa thế tương ñối yên tĩnh, ñại lục chiếm ưu thế, khí hậu khô.Cuối kỳ biển tiến sâu
vào lục ñịa
D) ðầu kỉ khí hậu ấm và nóng, cuối kỉ bỉên rút lui nhiều, khí hậu khô hơn
ðáp án B
Câu 9 ðặc ñiểm khí hậu và ñịa chất kỷ Phấn trắng?
A) Biển tiến vào lục ñịa, khí hậu ấm hơn
B) Biển thu hẹp, khí hậu khô, mây mù ñã tan
C) ðịa thế tương ñối yên tĩnh, ñại lục chiếm ưu thế, khí hậu khô.Cuối kỳ biển tiến sâu
vào lục ñịa
D) ðầu kỉ khí hậu ấm và nóng, cuối kỉ bỉên rút lui nhiều, khí hậu khô hơn
ðáp án C
Câu 10 ðặc ñiểm của hệ thực vật ở kỉ Tam ñịêp?
A) Cây hạt trần tiếp tục phát triển mạnh. Trong rừng cây có hạt rất ña dạng
B) Cây hạt kín xuất hiện và phát triển nhanh do thích ứng với không khí khô và ánh
sáng gắt và do có hình thức sinh sản hoàn thiện hơn
C) Xuất hiện cây hạt trần có thân. rễ, lá và hoa, thụ tinh không phụ thuộc vào môi
trường thích nghi với khí hậu khô
D) Do khí hậu khô nên khuyết thực vật bị tiêu diệt dần. Cây hạt trần tiếp tục phát triển
mạnh
ðáp án D
Câu 11 ðặc ñiểm của hệ thực vật ở kỉ Giura?
A) Cây hạt kín xuất hiện và phát triển nhanh do thích ứng với không khí khô và ánh
sáng gắt và do có hình thức sinh sản hoàn thiện hơn
B) Xuất hiện cây hạt trần có thân. rễ, lá và hoa, thụ tinh không phụ thuộc vào môi
trường thích nghi với khí hậu khô
C) Cây hạt trần tiếp tục phát triển mạnh. Trong rừng cây có hạt rất ña dạng
D) Do khí hậu khô nên khuyết thực vật bị tiêu diệt dần. Cây hạt trần tiếp tục phát triển
mạnh
ðáp án C
Câu 12 ðặc ñiểm của hệ thực vật ở kỉ Phấn trắng?
A) Cây hạt trần tiếp tục phát triển mạnh. Trong rừng cây có hạt rất ña dạng
B) Cây hạt kín xuất hiện và phát triển nhanh do thích ứng với không khí khô và ánh
sáng gắt và do có hình thức sinh sản hoàn thiện hơn
C) Xuất hiện cây hạt trần có thân. rễ, lá và hoa, thụ tinh không phụ thuộc vào môi
trường thích nghi với khí hậu khô
D) Do khí hậu khô nên khuyết thực vật bị tiêu diệt dần. Cây hạt trần tiếp tục phát triển
mạnh
ðáp án B
Câu 13 ðặc ñiểm của hệ ñộng vật ở kỉ Tam ñiệp?
Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 – Thư viện sách trực tuyến
A) Lưỡng cư (ếch nhái) bị tiêu diệt dần, cá xương phát triển, cá sụn thu hẹp. Hình
thành các nhóm cao trong bò sát như thằn lằn, rùa, cá sấu.Xuất hiện những loài thú
ñầu tiên
B) Bò sát lớn chiếm ưu thế tuyệt ñối nhờ thức ăn phong phú. Sự phát triển cho
sâu bọ bay tạo ñiều kiện cho sự phát triển của bò sát ăn sâu bọ. Xuất hiện những ñại
diện ñầu tiên của lớp chim
C) Bò sát tiếp tục thống trị, bò sát bay có nhiều dạng. Chim ñã giống chim ngày nay.
Thú có nhau thai ñã xuất hiện
D) Sâu bọ ăn lá, mật hoa, phấn hoa, nhựa cây phát triển nhờ sự phát triển của cây hạt
kín kéo theo sự phát triển của thú ăn sâu bọ. Từ thú ăn sâu bọ ñã phát triển thành
thú ăn thịt hiện nay
ðáp án A
Câu 14 ðặc ñiểm của hệ ñộng vật ở kỉ G uira?
A) Lưỡng cư (ếch nhái) bị tiêu diệt dần, cá xương phát triển, cá sụn thu hẹp. Hình
thành các nhóm cao trong bò sát như thằn lằn, rùa, cá sấu.Xuất hiện những loài thú
ñầu tiên
B) Bò sát tiếp tục thống trị, bò sát bay có nhiều dạng. Chim ñã giống chim ngày nay.
Thú có nhau thai ñã xuất hiện
C) Sâu bọ ăn lá, mật hoa, phấn hoa, nhựa cây phát triển nhờ sự phát triển của cây hạt
kín kéo theo sự phát triển của thú ăn sâu bọ. Từ thú ăn sâu bọ ñã phát triển thành
thú ăn thịt hiện nay
D) Bò sát lớn chiếm ưu thế tuyệt ñối nhờ thức ăn phong phú. Sự phát triển cho
sâu bọ bay tạo ñiều kiện cho sự phát triển của bò sát ăn sâu bọ. Xuất hiện những ñại
diện ñầu tiên của lớp chim
ðáp án D
Câu 15 ðặc ñiểm của hệ ñộng vật ở kỉ Phấn trắng?
A) Sâu bọ ăn lá, mật hoa, phấn hoa, nhựa cây phát triển nhờ sự phát triển của cây hạt
kín kéo theo sự phát triển của thú ăn sâu bọ. Từ thú ăn sâu bọ ñã phát triển thành
thú ăn thịt hiện nay
B) Lưỡng cư (ếch nhái) bị tiêu diệt dần, cá xương phát triển, cá sụn thu hẹp. Hình
thành các nhóm cao trong bò sát như thằn lằn, rùa, cá sấu.Xuất hiện những loài thú
ñầu tiên
C) Bò sát tiếp tục thống trị, bò sát bay có nhiều dạng. Chim ñã giống chim ngày nay.
Thú có nhau thai ñã xuất hiện
D) Bò sát lớn chiếm ưu thế tuyệt ñối nhờ thức ăn phong phú. Sự phát triển cho
sâu bọ bay tạo ñiều kiện cho sự phát triển của bò sát ăn sâu bọ. Xuất hiện những ñại
diện ñầu tiên của lớp chim
ðáp án C
Câu 16 Lý do nào ñã thúc ñẩy sự phát triển của cây hạt kín trong quá trình phát triển của
sinh vật?
A) Do quyết thực vật bị tiêu diệt bởi không thích nghi với khí hậu khô của kỷ Tam
ñiệp nên cây hạt trần có ñiều kiện phát triển
B) Do cây hạt trần phát hiện thụ tinh không phụ thuộc vào môi trường nên thích ứng
với khí hậu khô nên phát triển mạnh trong kỉ Tam ñiệp và Guira của ñại Trung sinh
Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 – Thư viện sách trực tuyến
C) ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement