Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Sidwell
#674851

Download Ôn tập Vật lý - Lượng tử ánh sáng miễn phí

Câu 19: Dưới ảnh hưởng của ánh sáng đơn sắc chiếu lên mặt kim loại, vận tốc cực đại của e quang điện sau khi bị bứt ra khỏi mặt kim loại phụ thuộc vào:
A. Vân tốc truyền ánh sáng trong môi trường bên ngời kim loại
B. Số phôtôn đập lên mặt kim loại và vào trong kim loại
C. Năng lượng của phôtôn và vào loại kim loại
D. Tổng năng lượng của ánh sáng đập lên mặt kim loại và vào loại kim loại
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Hiệu ứng quang điện
Câu 1. Chiếu một bức xạ có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện vào một tấm kim loại mang điện tích dương. Hỏi hiện tượng quang điện có xảy ra hay không?
A. Có B. Không
C. còn tùy vào điện tích dương D. xảy ra yếu
Câu 2. Chiếu ánh sáng thích hợp vào một K của tấm kim loại, nối A và K bằng một sợi dây dẫn, hỏi hiện tượng quang điện xảy ra thế nào
A. Luôn xảy ra B. xảy ra yếu
C. không thể xảy ra. D. các e theo dây dẫn tạo thành dòng điện.
Câu 3. Cường độ bức xạ chiếu tới phụ thuộc vào
A. Số photon đập vào B. Năng lượng của một photon
C. cả A và B D. dòng quang điện
Câu 4. Ta có thể áp dụng định luật Ôm cho dòng quang điện trong trường hợp nào? A. luôn áp dụng được
B. Khi dòng quang điện đạt giá trị cực đại
C. khi dòng quang điện có giá trị nhỏ.
D. không thể áp dụng được
Câu 5. Chiếu đồng thời hai bức xạ vào một tế bào quang điện, ta cần dùng các hiệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện. Cho biết Uh1 = 2Uh2. Hỏi có thể kết luận gì? A. λ1 = λ2 B. λ1 λ2 D. λ1 = 2λ2
Câu 6. Dọi đồng thời hai ngọn đèn, đèn 1 là bóng Ne on có công suất cực lớn, đèn 2 là đèn phát sáng màu tím với cường độ sáng cực yếu. Khi đó cường độ dòng quang điện ( nếu có ) là i1 ( đèn Ne on) và i2. Nhận xét gì về các giá trị đó?
A. i1 > i2 B. i1 = i2
C. i1 < i2 D. i1 = 0, i2 0
Câu 7. Cho các chất sau: Na, K, CdS, Al, chiếu ánh sáng mặt trời vào thì thấy có hiện tượng quang điện xảy ra, hỏi đã chiếu vào chất nào?
A. Na B. K C. CdS D. Al
Câu 8. Chiếu một bức xạ vào một K của tế bào quang điện để triệt tiêu dòng quang điện thì chấp nhận cho các e chuyển động….
A. chậm dần rồi về A
B. chuyển động chậm trước khi đến A và chuyển động nhanh trước khi về K
C. dừng hẳn ngay khi đến A.
D. không cho e nào thoát khỏi K
Câu 9. Dòng quang điện phụ thuộc vào yếu tố nào?
A. Công suất bức xạ B. Năng lượng photon
C. Cả A và B. D. không phụ thuộc vào các yếu tố kể trên.
Câu 10. Động năng ban đầu cực đại của các e phụ thuộc vào?
A. Năng lượng của photon chiếu tới
B. cường độ bức xạ chiếu tới
C. Công thoát D. Cả A và C
Câu 11: Nhận định nào dưới đây chứa đựng quan điểm hiện đại về bản chất của ánh sáng:
ánh sáng là sóng điện từ có bước sóng nằm trong giới hạn từ 0,4 mm đến 0,75 mm
ánh sáng là trùm hạt được phát ra từ nguồn sáng và truyền đi theo đường thẳng với tốc độ lớn
Sự chiếu sáng chính là quá trình truyền năng lượng bằng những khẩu phần nhỏ xác định, được gọi là phôtôn
ánh sáng có bản chất phức tạp, trong một số trường hợp nó biểu hiện các tính chất của sóng và trong một số trường hợp khác nó biểu hiện như hạt(phôtôn)
Câu 12: Hiện tượng quang điện được hertz phát hiện bằng cách nào?
Chiếu một trùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính
Cho một dòng tia catốt đập vào một tấm kim loại có nguyên tử lượng lớn
Chiếu một nguồn sáng giàu tia tử ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm
Dùng chất phôtôn 210 phát ra hạt a để bắn phá lên các phần tử nitơ
Câu 13: Nhận xét hay kết luận nào dưới đây về thuyết lượng tử và các định luật quang điện là sai?
Các định luật quang điện hoàn toàn không mâu thuẫn với tính chất sóng của ánh sáng
Tia tím có bước sóng l = 0,4. Năng lượng lượng tử (phôtôn) của tia tím bằng 4,965.10-19J
Theo anhxtanh thì một chùm tia sáng được xem như một chùm hạt và mỗi hạt được gọi là một phôtôn
Công thức anhxtanh về hiện tượng quang điện có dạng: hc/3 = A + mv2/2 max
Câu 14: Hiện tượng quang điện là quá trình dựa trên:
Sự giải phóng các e từ mặt kim loại do tương tác của chúng với các phôtôn
Sự tác dụng của các e lên kính ảnh
Sự giải phóng các phôtôn khi kim loại bị đốt nóng
Sự phát sáng do các e trong các nguyên tử này từ những mức năng lượng cao xuống mức thấp hơn
Câu 15: Yếu tố nào dưới đây không gây ra hiện tượng phát xạ e từ các tinh thể iôn và tinh thể hóa trị?
A. Các phôtôn B. Các hạt mang điện tích
C. Từ trường D. Nhiệt độ cao
Câu 16: Khái niệm nào nêu ra dười đây là cần thiết cho việc giải thích hiện tượng quang điện và hiện tượng phát xạ nhiệt e
A. Điện trở riêng B. công thoát
C. Mật độ dòng điện D. Lượng tử bức xạ
Câu 17: Nhận xét nào dưới đây đúng ? khi người ta chiếu một chùm sáng lên tấm kim loại được đánh bóng có công thoát A. hiện tượng quang điện xảy ra nếu:
Các lượng tử năng lượng(phôtôn) đập lên mặt kim loại với năng lượng thỏa mãn điều kiện hf ≥ A, ở đây f là tần số ánh sáng và h là tần số plăng
Chùm tia sáng đập lên tấm kim loại có năng lượng thỏa mãn hệ thức: En ≥ A
Tấm kim loại có chứa một số rất lớn e tự do được chiếu sáng bằng chùm tia sáng có cường độ rats lớn
Tấm kim loại được chiếu sáng có hiệu điện thế rất lớn
Câu 18: Chọn đáp án đúng về giới hạn quang điện cuẩ mỗi kim loại
Bước sóng của ánh sáng chiếu vào kim loại
Công thức của e đối với kim loại đó
Một đại lượng đặc trưng của kim loại tỉ lệ nghịch với công thoát A của e đối với kim loại đó
Bước sóng riêng của kim loại đó
Câu 19: Dưới ảnh hưởng của ánh sáng đơn sắc chiếu lên mặt kim loại, vận tốc cực đại của e quang điện sau khi bị bứt ra khỏi mặt kim loại phụ thuộc vào:
Vân tốc truyền ánh sáng trong môi trường bên ngời kim loại
Số phôtôn đập lên mặt kim loại và vào trong kim loại
Năng lượng của phôtôn và vào loại kim loại
Tổng năng lượng của ánh sáng đập lên mặt kim loại và vào loại kim loại
Câu 20: Nếu trong một môi trường, ta biết được bước sóng của lượng tử năng lượng ánh sáng (phôtôn ) và hf và bằng l , thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó bằng bao nhiêu?( h là hằng số planck, c là vatn tốc ánh sáng trong chân không và f là tần số)
A. n = c l/ f B. n = hf/c
C. n = c/ v D. n = cf/l
Câu 21: Catốt của một tế bào quang điện làm bằng vônfram. Biết công thoát của e đối với vônfram là 7,2.10-19J. giới hạn quang điện của vônfram là bao nhiêu?
A. l0 = 0,276 mm B. . l0 = 0,375 mm
C. . l0 = 0,425 mm D. . l0 = 0,475 mm
Câu 22: Catốt của một tế bào quang điện làm bằng vônfram. Biết công thoát của e đối với vônfram là 7,2.10-19J và bước sóng ánh sáng kích thích là 0,180mm. Để triệt tiêu hoàn toàn dòng điện, phải dặt vào hai đầu anot và catôt một hiệu điện thế hãm bằng bao nhiêu?
A. Uh = 6,62V B. Uh = 4,5V
C. Uh = 2,5V D. Uh = 2,37V
Câu 23: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến tính chất lưưọng tử của ánh sáng
Sự tạo thành quang phổ vạch
Sự phản ứng quang hóa
Sự phát quang của các chất
Sự hình thành dòng điện dịch
Câu 24: Nguyên tắc hoạt động của quang trở dựa vào hiện tượng nào
Hiện tượng quang điện
Hiện tượng quang điện trong
Hiện tượng quang dẫn
Hiện tượng phát quang của các chất rắn
Câu 25: tìm câu sai trong các câu dưới đây
Công thoát e ra khỏi một kim loại được xác định bởi năng lượng của phôtôn đập vào kim loại đó
Công thoát e ra khỏi một kim loại bằng năng lượng tối thiểu để iôn hóa một nguyên tử của kim loại đó
Công thoát e ra khỏi một kim loại được tình bằng công cần thiết để đưa một e từ quỹ đạo xa nhất của nguyên tử...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement