Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By miss_hitle
#674845

Download Ôn tập Vật lý - Sóng điện tử miễn phí

Câu 39. Nguyên tắc phát sóng điện từ là phải :
A. Dùng mạch dao động LC dao động điều hoà.
B. Đặt nguồn xoay chiều vào 2 đầu mạch LC.
C. Kết hợp mạch chọn sóng LC với anten.
D. Kết hợp máy phát dao động điện từ duy trì với anten
Câu 40 Trong máy phát dao động điện từ duy trì thì bộ phận điều khiển việc cung cấp năng lượng bù cho mạch LC là bộ phận nào ?
A. Trandito.
B. Cuộn L và tụ C
C. Nguồn điện không đổi.
D. Mạch dao động LC.
Câu 41 Câu nói nào không đúng :
A. Dao động của con lắc lò xo là một l dao động tự do.
B. Dao động của con lắc đơn là 1 dao động tự do.
C. Dao động của con lắc đơn là một dao động tắt dần.
D. Dao động của con lắc đồng hồ treo tường là sự t ự dao động.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Trắc nghiệm sóng điện từ
Câu 1. Sóng điện từ có bản chất là.
Sự biến thiên của điện trường và từ trường trng môi trường vật chất
Sự lan truyền điện trường và từ trường trong không gian
Sự biến thiên của điện trường và từ trường
Cả A, B,C
Câu 2. Tìm phát biểu sai khi nói về điện từ trường
A. Điện trường và từ trường biến thiên cùng tần số
B. Điện trường và từ trường là các môi trường vật chất
C. Điện trường và từ trường là các môi trường độc lập với nhau
D. Cả A,B,C
Câu 3. Cho mạch RLC ghép nối tiép với nhau, sóng điện từ mà mạch có thể phát ra có tần số là bao nhiêu?
A. f = 2p B. f = 1/2p
C. f = /2p D. Không có sóng điện từ
Câu 4. Những cách nào sau đây có thể phát ra sóng đtừ
A. Cho một điện tích dao động
B. Cho điện tích chuyển động thẳng đều
C. Cho điện tích đứng yên
D. Cho dòng điện không đổi
Câu 5. Mạch điện nào sau đây có thể phát ra sóng điện từ
A. Mạch RLC B. mạch LC
C. Mạch RL hay RC D. Cả các mạch trên
Câu 6. Cho một sóng điện từ có f = 3 MHz hỏi sóng trên có bước sóng là bao nhiêu?
A. 1000 m B. 100m C. 10 m D.1m
Câu 6. Sóng dài truyền trong môi trường nào là tốt nhất
A. Không khí B. Rắn C. Nước D. Như nhau với mọi môi trường
Câu 7. Sóng điện từ có tính chất nào sau đây?
A. Phản xạ B. Khúc xạ C. Giao thoa D. Cả A,B,C
Câu 8. công cụ nào sau đây khác loại với các công cụ khác
A. Điện thoại di động B. Điện thoại bàn
C. Ti vi D. Đài phát thanh
Câu 9. Cho một quả cầu tích điện là q dao động với tần số là f. Hỏi tần số của sóng điện từ mà máy có thể phát ra là bao nhiêu?
A. f B. 2f C. 0 vì không có sóng điện từ D. có sóng nhưng không xác định được f
Câu 10. Điều kiện để một đài có thể thu được sóng điện từ phá ra từ một đài phát là:
Dao động của đài phát giống dao động của đài thu
Tần số của đài thu bằng tần số của đài phát
Biên độ sóng của đài thu bằng biên độ sóng của đài phát
Cả B và C
Câu 11. Trong mạch dao động điện từ thì tần số dao động của mạch bằng bao nhiêu lần tần số dao động của năng lượng
A. 1 lần B. 2 lần C. 1/2 lần D. không xác định liên hệ
Câu 12. Trong mạch dao động điện từ thì năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên
A. Vuông pha nhau B. Ngược pha nhau
C. Cùng pha D. Có thể cả A,B,C
Câu 13. Trong máy thu sóng điện từ thì mỗi kênh ứng với
A. Một tần số khác nhau B. Một biên độ sóng khác nhau
C. Một bước sóng khác nhau D. Cả B và A
Câu 14. Một sự kiện có thể truyền từ Mỹ về Việt Nam thông qua sóng điện từ nhờ
A. Hiện tượng phản xạ B. nhờ hiện tượng khúc xạ
C. Bắt buộc phải nhờ vệ tinh D. Do sóng điện từ truyền thẳng
Câu 15. Sóng điện từ truyền thẳng trong môi trường nào?
A. Nước B. Khí C. lỏng D. Môi trường đồng tính, đẳng hướng
Câu 16. Một ngôi nhà ở gần đài phát, việc thu sóng của một đài khác gặp rất nhỉều khó khăn đó là do
A. Sóng triệt tiêu lẫn nhau B. Sóng giao thoa
C. Sóng “chèn” nhau D. Cả A,B,C
Câu 17. Ra đa định vị có khả năng
A. Phát sóng điện từ B. Thu sóng điện từ
C. Phát và thu D. Phá tín hiệu của đối phương
Câu 18. Một mạch LC thu được sóng điện từ có bước sóng l, người ta mắc một tụ C’ bằng C nối tiếp với C. Hỏi mạch thu được sóng là bao nhiêu?
A. l B. 2 l C. l/ D. 1/2 l
Câu 19. Một mạch LC thu được sóng điện từ có bước sóng l, người ta mắc một tụ C’ bằng C song song với C. Hỏi mạch thu được sóng là bao nhiêu?
A. l B. 2 l C. l/ D. 1/2 l
Câu 20. Cho mạch một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện C1 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng l1, thay tụ trên bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có l2. Hỏi mắc đồng thời hai tụ song song với nhau rồi mắc vào cuộn cảm thì mạch thu được sóng có bước sóng là bao nhiêu?
A. (l1 + l2) B. l = (l1 + l2)1/2
C. l = (l1. l2)1/2 D. l2 = l21 + l22
Câu 21. Cho mạch một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện C1 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng l1, thay tụ trên bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có l2. Hỏi mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với nhau rồi mắc vào cuộn cảm thì mạch thu được sóng có bước sóng là bao nhiêu?
A. (l1 + l2) B. l = (l1 + l2)1/2
C. l = (l1. l2)1/2 D. l- 2 = l- 21 + l-22
Câu 22. Cho mạch một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện C1 thì mạch thu được sóng điện từ có tần số f1 , thay tụ trên bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có f2. Hỏi mắc đồng thời hai tụ song song với nhau rồi mắc vào cuộn cảm thì mạch thu được sóng có tần số là bao nhiêu?
A. (f1 + f2) B. f = (f1 + f2)1/2
C. f = (f1. f2)1/2 D. f - 2 = f - 21 + f -22
Câu 23. Cho mạch một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện C1 thì mạch thu được sóng điện từ có tần số f1 , thay tụ trên bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có f2. Hỏi mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với nhau rồi mắc vào cuộn cảm thì mạch thu được sóng có tần số là bao nhiêu?
A. (f1 + f2) B. f = (f1 + f2)1/2
C. f = (f1. f2)1/2 D. f 2 = f 21 + f 22
Câu 24. Cho mạch LC, Biết cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0, điện tích cực đại trên hai bản tụ là Q0. Hỏi mạch trên có thể thu sóng điện từ có tần số góc w là bao nhiêu?
A. I0/Q0 B. I0/Q C. Q/I0 D. Q/I
Câu 25. Cho mạch LC, tụ điện có dạng phẳng gồm hai bản kim loại đặt cách nhau một khoảng nào đó, ta di chuyển các bản tụ trên đường thẳng vuông góc với một bản. Hỏi chu kỳ của sóng điện từ phát rat hay đổi thế nào?
A. Tăng lên B. Giảm đi
C. Không đổi D. Có thể cả A,B
Câu 26. Trong mạch LC, hiệu điện thế cực đại hai bản tụ là U0 hỏi ở thời điểm nào thì năng lượng điện trường trong mạch bằng 1/3 lần năng lượng từ trường.
A. U0/ B. U0/2 C. U/2 D.U/
Câu 27. Trong mạch LC, hiệu điện thế cực đại hai bản tụ là U0 hỏi ở thời điểm nào thì năng lượng điện trường trong mạch bằng năng lượng từ trường.
A. U0/ B. U0/2 C. U/2 D.U/
Câu 28. Cho mạch LC để thu một dải sóng người ta mắc thêm một tụ C’ hỏi phải mắc thế nào để dải sóng thu được rộng nhất?
A. Mắc nối tiếp B. Mắc song song
C. có thể A hay B D. không mắc được
Câu 29. Nếu mạch phát và thu sóng điện từ có R thì để duy trì dao động trong mạch ta cần làm thế nào?
Cung cấp năng lượng theo từng đợt ( Kiểu thay pin)
Cung cấp năng lượng theo từng chu kỳ
Cùng cấp 1 lần một lượng lớn
Tuỳ cách bổ sung năng lượng nào cũng được
Câu 30. Năng lượng của sóng điện từ và tầ số liên hệ theo tỉ lệ
A. mũ 4 B. mũ 2 C. mũ 3 D. bậc nhất
Câu 31. Mạch dao động lý tưởng : C=50 mF, L=5mH. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu bản cực tụ là 6(v) thì dòng điện cực đại chạy trong mạch là :
A. 0.6 (A). B. 0.7 (A).
C. 0.06 (A). D. Kết quả khác.
Câu 32 Mạch dao động lý tưởng LC, khi dùng tụ C1 thì tần số là f1=30 kHz, khi dùng tụ C2 thì tần số riêng f2=40 kHz. Khi dùng tụ C1 và C2 ghép song song thì tần số dao động riêng là :
A. 24 kHz. B. 38 kHz.
C. 50 kHz. D. Kết quả khác.
Câu 33 Mạch chọn sóng trong máy thu thanh có L=5.10-6 (H),
C=2.10-8(F),R=0 thì thu được sóng điện từ có bước sóng bằng bao nhiêu ? (c=3.10-8(m/s), p2=10)
A. 590 (m). B. 600 (m).
610 (m). D. Kết quả khác.
Câu 34. Mạch dao động lý tưởng LC. C=0.5 mF, hiệu đi...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement