Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhchangnhaque_69
#674839

Download Tổng hợp một số đề thi thử đại học Môn vật lý miễn phí

48/ Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử năng lượng
a.thay đổi tuỳ theo ánh sáng truyền trong môi trườngnào
b.thay đổi, phụ thuộc vào khoảng cách nguồn xa hay gần
c.không thay đổi khi ánh sáng truyền trong chân không
d.không bị thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cáchnguồn xa hay gần
49/ Biên độ của dao động cơ cưỡng bức không phụ thuộc vào
a.pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tácdụng lên vật
b.lực cản của môi trường tác dụng lên vật.
c.tần số của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật.
d.biên độ của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụnglên vật
50 5050 50/ Chọn câu đúng đúng đúngĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

nh
Trang 6
12/ Đặt vào hai đầu một tụ điện một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f
thay đổi. Khi f = 50Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 2,4A . Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 3,6A thì tần
số của dòng điện phải bằng:
a 100 Hz b 75 Hz c 25 Hz d 50 2 Hz
13/ Khi tăng hiệu điện thế giữa hai cực ống Rơn ghen thì
a vận tốc tia Rơn ghen tăng lên do vận tốc chùm electron tăng
b vận tốc tia Rơn ghen giảm xuống do bước sóng tia Rơn ghen giảm
c bước sóng ngắn nhất của tia Rơn ghen sẽ càng giảm
d vận tốc tia Rơn ghen tăng lên do tần số tia Rơn ghen tăng
14/ Tia laze không có đặc điểm nào sau đây?
a độ định hướng cao b công suất lớn c cường độ lớn d độ đơn sắc cao
15/ Vật dao động điều hoà với chu kì T, biên độ A .Trong thời gian t=T/4 vật đi được quãng đường dài nhất là
a 3A/2 b 2A c 2A d 3A
16/ Trong chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng 720nm, ánh sáng tím có bước sóng 400nm. Cho hai ánh
sáng này truyền trong một môi trường trong suốt thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó đối với hai ánh
sáng này lần lượt là 1,33 và 1,34. Tỉ số năng lượng của photon đỏ và năng lượng photon tím trong môi trường
trên là
a 9/5 b 2/3 c 5/9 d 133/134
17/ Đặt hiệu điện thế u = U
0
sin100πt ổn định vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết L =
1/π(H) thuần cảm , C =
4
10
pi

(F), R biến trở (R≠ 0) . Mắc vào hai đầu biến trở một vôn kế nhiệt, rồi thay đổi
R . Số chỉ vôn kế sẽ
a giảm 2 lần nếu R giảm hai lần b giảm 2 lần nếu R tăng hai lần
c không đổi khi R thay đổi d luôn giảm khi R thay đổi.
18/ Sự phóng xạ và phản ứng nhiệt hạch giống nhau ở những điểm nào sau đây?
a Tổng độ hụt khối của các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng độ hụt khối của các hạt trước phản ứng
b Tổng khối lượng của các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng
c Để các phản ứng đó xẩy ra thì đều phải cần nhiệt độ rất cao
d Đều là các phản ứng hạt nhân xẩy ra một cách tự phát không chiu tác động bên ngoài
19/ Biểu thức sóng của điểm M trên dây đàn hồi có dạng u=Acos2pi ( 2
t
- 20
x
)cm.Trong đó x tính bằng cm,t
tính bằng giây.Trong khoảng thời gian 2s sóng truyền được quãng đường là:
a 80cm b 60cm c 20cm d 40cm
20/ Trong hiện tượng quang điện ngoài, động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ
thuộc vào
a bản chất kim loại dùng làm catốt. b bước sóng của ánh sáng kích thích.
c cường độ của chùm ánh sáng kích thích d tần số của ánh sáng kích thích
21/ Vạch quang phổ có tần số nhỏ nhất của dãy Laiman và Banme trong quang phổ Hiđrô là 2,46.1015Hz và
4,6.1014Hz. Tần số của vạch thứ hai của dãy Laiman
a 7,06.1015Hz b 2,92.1015Hz c 2,14.1015Hz d 1,92.1015Hz
22/ Cho phản ứng hạt nhân: XON +−>+
17
8
14
7 α X là hạt:
a β+ b n c T d p
23/ Đặt hiệu điện thế xoay chiều
100 2 sin 100 ( )
6
u t V
pi
pi
 
= − 
  , . Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch
có biểu thức
2sin 100 ( )
6
i t A
pi
pi
 
= + 
  . Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là
a 141,4 W. b99,9 W. c 70,7 W. d 122,4 W.
Giáo viên Nguyễn Sy Trương-Trường THPT Tiên du 1 -Bắc Ninh
Trang 7
24/ Đoạn mạch gồm điện trở thuần R=30Ω, cuộn dây thuần cảm L =
0,4 3
pi (H) và tụ điện có điện dung
C=
3
10
4 3pi

(F) nối tiếp. Mắc đoạn mạch vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số góc
ω thay đổi được. Khi cho ω thay đổi từ 50Πrad/s đến 150Πrad/s thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong
mạch
a tăng b giảm c tăng rồi sau đó giảm d giảm rồi sau đó tăng
25/ Hạt nhân đơteri D
2
1 có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của
nơtron là 1,0087u. biết u = 931MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân D
2
1 là
a 2,23MeV b 1,12MeV c 1,86MeV d 2,02MeV
26/ Vật dao động điều hoà với chu kì T. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng bằng thế năng là
a T/6 b T/2 c T/3 d T/4
27/ Công thoát của một kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện là A
0
, giới hạn quang điện của
kim loại này là λ
0
. Nếu chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,6λ
0
vào catốt của tế bào quang điện trên thì
động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện là
a
0
3
2
A
b
0
3
5
A
c
0
5
3
A
d
0
2
3
A
28/ Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện. Biết điện áp hai đầu
cuộn dây lệch pha p/2 so với điện áp hai đầu mạch. Khi đó ta có biểu thức liên hệ giữa R với cảm kháng Z
L

dung kháng Z
C

a R2=Z
L
(Z
C
-Z
L
) bR2=Z
L
(ZL-Z
C
) cR2=Z
C
(Z
L
-Z
C
) d R2=Z
C
(Z
C
-Z
L
)
29/ Catôt của tế bào quang điện được chiếu sáng bằng bức xạ có bước sóng λ. Cường độ dòng qang điện
bão hoà là 2mA và hiệu suất quang điện 0,5%. Số photon tới catôt trong mỗi giây là
a 1,25.1018 b 2,5.1018 c 12,5.1015 d 1,25.1012
30/ Tốc độ lan truyền của sóng điện từ .
a Phụ thuộc vào môi trường truyền sóng và không phụ thuộc tần số của sóng
b Không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng nhưng phụ thuộc vào tần số của sóng
c Không phụ thuộc vào cả môi trường truyền sóng và tần số của sóng
d Phụ thuộc vào cả môi trường truyền sóng và tần số của sóng
31/ Một mạch dao động LC của máy thu vô tuyến cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng λ .Để máy
này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng 2λ người ta ghép thêm 1 tụ nữa.Hỏi tụ ghép thêm phải ghép
thế nào và có điện dung là bao nhiêu?
a Ghép nối tiếp với tụ C và có điện dung C b Ghép song song với tụ C và có điện dung C
c Ghép nối tiếp với tụ C và có điện dung 3C d Ghép song song với tụ C và có điện dung 3C
32/ Cho hai bóng đèn điện (sợi đốt) hoàn toàn giống nhau cùng chiếu sáng vào một bức tường thì
a không quan sát được vân giao thoa, vì ánh sáng phát ra từ hai nguồn tự nhiên, độc lập không bao giờ
là sóng kết hợp
b không quan sát được vân giao thoa, vì ánh sáng do đèn phát ra không phải là ánh sáng đơn sắc
c không quan sát được vân giao thoa, vì đèn không phải là nguồn sáng điểm
d ta có thể quan sát được một hệ vân giao thoa
33/ Đoạn mạch RLC, trong đó C thay đổi được. Khi thay đổi C thì điện áp cực đại hai đầu C có biểu thức
a U
CMax
=
2 2
L
U
R Z
R
+
b U
CMax
=
2 2
.
L
U R
R Z+
c U
CMax
=
L
U
Z
R d U
CMax
=
2 2
2
L
U
R Z
R
+
34/ Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch phát xạ:
a Những vật bị nung nóng ở nhiệt độ trên 30000C.
b Chiếu ánh sáng trắng qua một chất hơi bị nung nóng phát ra.
c Các vật rắn, lỏng hay khí có khối lượng riêng lớn khi bị nung nóng phát ra
Giáo viên Nguyễn Sy Trương-Trường THPT Tiên du 1 -Bắc Ninh
Trang 8
d Các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng phát ra.
35/ : Một con lắc lò xo treo thẳng đứng khi cân bằng lò xo giãn 3 (cm). Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích cho vật
dao động điều hoà theo phương thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T/3( T là chu kì
dao động của vật). Biên độ dao động của vật bằng:
a ( )cm2...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement