Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By justplaying_keepgoing
#674812

Download Tổng hợp 78 đề thi Toán Đại học - Cao đẳng ( hệ phương trình và bất phương trình) miễn phí

Việc giải một bài toán đã được phân loại bên phần lý thuyết vừa học đem đến cho học sinh nhiều
thuận lợi. Học sinh biết được phải dùng nội dung lý thuyết nào, cách giải ra sao.
Giải một đề thi được sắp xếp theo kiểu “đao kiếm vô tình” , học sinh không có được thuận lợi ấy.
Học sinh phải phân tích, tìm tòi nội dung lý thuyết phù hợp, có thể phải dùng nhiều phần lý thuyết
tổng hợp lại, gỡ rối, tìm hướng đi.
Điểm không thuận lợi ấy lại là điểm mạnh của việc luyện giải đề thi, học sinh được rèn luyện tư
duy, sẽ quen cách xử lý các tình huống bất thường khi phải thi thật sự.
Tài liệu này chỉ thật sự có ích cho các học sinh ở trường chăm chú nghe thầy cô giảng bài, nắm
chắc nội dung cơ bản của môn toán nói chung, phần hệ phương trình, bất phương trình nói riêng.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

1
78 ĐỀ THI TOÁN VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
(HỆ PHƯƠNG TRÌNH, HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)
Phi lộ:
Việc giải một bài toán đã được phân loại bên phần lý thuyết vừa học đem đến cho học sinh nhiều
thuận lợi. Học sinh biết được phải dùng nội dung lý thuyết nào, cách giải ra sao.
Giải một đề thi được sắp xếp theo kiểu “đao kiếm vô tình” , học sinh không có được thuận lợi ấy.
Học sinh phải phân tích, tìm tòi nội dung lý thuyết phù hợp, có thể phải dùng nhiều phần lý thuyết
tổng hợp lại, gỡ rối, tìm hướng đi.
Điểm không thuận lợi ấy lại là điểm mạnh của việc luyện giải đề thi, học sinh được rèn luyện tư
duy, sẽ quen cách xử lý các tình huống bất thường khi phải thi thật sự.
Tài liệu này chỉ thật sự có ích cho các học sinh ở trường chăm chú nghe thầy cô giảng bài, nắm
chắc nội dung cơ bản của môn toán nói chung, phần hệ phương trình, bất phương trình nói riêng.
Nội dung tài liệu :
I/ Đề thi vào các trường đại học, cao đẳng năm học 2001-2002
(các trường tự ra đề).
II/ Đề thi chính thức vào đại học, cao đẳng từ năm học 2002-2003 đến năm học 2007-2008
(đề chung của Bộ).
III/ Đề thi dự bị vào đại học, cao đẳng từ năm học 2002-2003 đến năm học 2007-2008
(đề chung của Bộ).
IV/ Đáp số.
V/ Phương pháp giải.
Các ký hiệu được dùng trong tài liệu:
(ANND) = Đề thi đại học An ninh nhân dân năm học 2001-2002 .
(A.08) = Đề thi chính thức khối A năm học 2007-2008.
(A1.07) =Đề thi dự bị số 1, khối A năm học 2006-2007.
I/ĐỀ THI NĂM HỌC 2001-2002
1. (ANND) 2
( 2)(2 ) 9
4 6
x x x y
x x y
+ + =
 + + =
2. (NN) 2 2
1 2
1
x y xy
x y
+ = −
 + =
3. (BK)
2 5 90
5 2 80
y y
x x
y y
x x
A C
A C
 + =

− =
4. (CT) Tìm a để hệ có đúng 1 nghiệm
2
2 2
3 | |
5 | | 5 3
x y a
y x x a
 + + =

+ + = + + −
5. (CT) Tìm m để hệ có 2 nghiệm
2
33 3
2
2 ( 2 5)
log ( 1) log ( 1) log 4
log ( 2 5) log 2 5
x x
x x
x x m
− +
+ − − >
 − + − =
6. (HVCTQG)
2
2
12
12
x y
y
y x
x
 = +

 = +
2
7. (DHN) Tìm a để hệ có nghiệm với mọi b
5 5
4 2
( 1) 1
( 1)bx
a x y
e a by a
 − + =

+ + =
8. (DN) 2 2
1
6
x xy y
x y xy
− − =
 − =
9. (DN)
log (6 4 ) 2
log (6 4 ) 2
x
y
x y
y x
+ =
 + =
10. (GTVT) Tìm a để hệ có nghiệm
2
2 ( 1) 2
x y
x y x y a
+ <

+ + − + =
11. (HH)
2 2 2
2 2
19( )
7( )
x xy y x y
x xy y x y
 + = −
− = −
+

+
12. (HVHCQG)
3 3 8
2 2
x y
x y xy
 + =

+ + =
13. (HD)
2 2 1 ( 1) 1
1
x y k x y
x y xy
 + − − + − =

+ = +
Giải khi k=0. Tìm k để hệ có nghiệm duy nhất.
14. (H) 22 2
log ( ) log ( ) 1ax y x y
x y a
+ + − =
 − =
, 0 1a< ≠ . Tìm a để hệ có nghiệm duy nhất.
Giải hệ trong trường hợp đó.
15. (L) Tìm a để hệ có nghiệm duy nhất
2
2
( 1)
( 1)
x y a
y x a
 + = +

+ = +
16. (M-DC)
4
4
4
4
( )3 1
8( ) 6 0
y x
x y
x y
x y


 + =

+ − =
17. (HVNH) Tìm m để hệ có nghiệm
2 2
2 2
5 2 0
2 2
1
x xy y
mx xy y
m
 + − ≥


+ ≤ −
+
18. (HVNH)
2 2
2 2
2 3 9
2 13 15 0
x xy y
x xy y
 − + =

− + =
19. (NNHN)
2 2
3 3
1
1
x y
x y
 + =

+ =
20. (NT)
3 3
6 6
3 3
1
x x y y
x y
 − = −

+ =
3
21. (NNIHN)
2
3 3
( ) 2
19
x y y
x y
 − =

− =
22. (NLTPHCM) 3 3
6
126
x y
x y
− =
 − =
23. (PCCC)
2
3 3 4
x y
x y
 + =

+ + + =
24. (HVQHQT) 2 2 3 3
4
( )( ) 280
x y
x y x y
+ =
 + + =
25. (HVQY)
2 2 2 2
2
4
x y x y
x y x y
 + − − =

+ + − =
26. (HVQY)
2 2 2 2128 (4 1)(8 1) 1 2 0
1 0
2
x x x x
x
 − − + − =


− < <
27. (QGHN) Tìm m để hệ có nghiệm
2 2
2 2
5 2 3
2 2 2
1
x xy y
mx xy y
m
 − ≥


+ + ≤

+

28. (SPHN) Tìm a để hệ có nghiệm thỏa mãn
3
4,
5 3
x y
x
x y a
 + =≥ 
+ + + ≤
29. (SPHN)
3 3 8
2 2
x y
x y xy
 + =

+ + =
30. (SPTPHCM)
1 2
1 2
x y m
y x m
 + + − =

+ + − =
Giải khi m=9. Tìm m để hệ có nghiệm.
31. (TCKT)
4 4
6 6
1
1
x y
x y
 + =

+ =
32. (TN)
3
3
1 2
1 2
x y
y x
 + =

+ =
33. (TN) 2 2 26
x y a
x y a
+ =
 + = −
Giải khi a=2. Tìm GTNN 2( )F xy x y= + + với (x,y) là nghiệm
của hệ.
34. (TM)
3 3 3
2 2
1 19
6
x y x
y xy x
 + =

+ = −
4
35. (TL)
2
2
32
32
x y
x
y x
y
 + =

 + =

36. (VHHN)
1 7 4
1 7 4
x y
y x
 + + − =

+ + − =
37. (DLVL)
sin 7cos 0
5sin cos 6 0
x y
y x
− =
 − − =
38. (V)
5 5
9 9 4 4
1x y
x y x y
 + =

+ = +
39. (YTB) Tìm a để hệ có nghiệm
0,5
2 3log ( )2 1
2
( 2 3) 1
( 1) 0
x
xx x
x a x a

+
 − + >
 − + + ≤
40. (CDSPHN)
2
2
| 10 | 20
5
xy x
xy y
 − = −

= +
41. (CDSPTW1)
2 2
5
4
1
4
x y xy
x y xy
 + + =

 + =

42. (CDGTVT) Tìm nghiệm nguyên dương
2 2
2 2
4
2 2
x y
x y x y
 + ≥

+ ≤ +
43. (CDSPHY)
2 2
6
20
x y y x
x y y x
 + =

+ =
44. (KTCN)
1cos cos
2
1sin sin
2
x y
x y
 =

 = −

45. (CDSPV)
3 3 ( )
1
x y m x y
x y
 − = −

+ =
Tìm m để hệ có 3 nghiệm phân biệt, với 1 2 3, ,x x x lập thành
CSC, trong đó có 2 số có trị tuyệt đối lớn hơn 1.
46. (CDYTND)
2 2 4
2
x xy y
x xy y
 + + =

+ + =
47. (DHM-HN)
2 2 3
3
x y
y x
x y xy

+ =

 − + =
5
II/ ĐỀ THI CHÍNH THỨC TỪ 2002-2008
48. (A.08)
2 3 2
4 2
5. .
4
5(1 2 )
4
yx x y x y x y
x y xy x
 + + + = −

 + + + = −

+

49. (B.08)
4 3 2 2
2
2 2 9
2 6 6
x x x y x
x xy x
y + + = +

+ = +
50. (D.08)
2 22
2 1 2 2
xy x y x y
x y y x x y
 + + = −

− − = −
51. (CD.08) Tìm m để hệ
1
3
x my
mx y
− =
 + =
có nghiệm (x,y) thỏa mãn xy<0.
52. (D.07) Tìm m để hệ sau đây có nghiệm:
3 3
3 3
1 1 5
1 1 15 10
x y
x y
x y m
x y
 + + + =

 + + + = −

53. (A.06)
3
1 1 4
x y xy
x y
 + − =

+ + + =
54. (D.06) CMR 0a∀ > hệ sau có nghiệm duy nhất
(1 ) (1 )x y
y x a
e e ln x ln y
− =
 − = + − +
55. (B.05)
2 3
9 3
1 2 1
3 9 3( )
x y
log x log y
 − + − =

− =
56. (A.04)
2 2
1 4
4
2
(
5
1) 1
x y
log y x log
y
 + =

 − − =

57. (D.04) Tìm m để hệ sau có nghiệm
1
1 3
x y
x x y y m
 + =

+ = −
6
58. (A.03)
3
1 1
2 1
x y
x y
y x
 − = −

 = +
59. (B.03)
2
2
2
2
23
23
yy
x
xx
y
 +
=

+ =

60. (B.02)
3
2
x y x y
x y x y
 − = −

+ = + +
61. (D.02)
3 2
1
2 5 4
4 2
2 2
x
x x
x
y y
y
+
 = −

 +
= +
III/ ĐỀ THI DỰ BỊ TỪ 2002-2008
62. (A1.07)
2 1
2 1
2 2 3 1
2 2 3 1
y
x
x x x
y y y


 + − + = +

+ − + = +
63. (A2.07)
4 3 2 2
3 2
1
1
x x y x y
x y x xy
 − + =

− + =
64. (B1.07) Chứng minh hệ phương trình sau có đúng hai nghiệm thỏa mãn x>0,y>0:
2
2
2007
1
2007
1
x
y
ye
y
xe
x
 = − −

 = − −
.
65. (B2.07)
2
3 2
2
23
2
2 9
2
2 9
xyx x y
x x
xyy y x
y y
 + = + − +

 + = +
 − +
66. (D2.07) Tìm m để hệ sau đây có nghiệm duy nhất.
2 0
1
x y m
x xy
− − =

+ =
7
67. (A1.06)
2
2
( 1) ( ) 4
( 1)( 2)
x y y x y
x y x y
 + + + =

+ + − =
68. (A2.06)
3 3
2 2
8 2
3 3( 1)
x x y y
x y
 − = +

− = +
69. (B2.06)
2 2
2 2
( )( ) 13
( )( ) 25
x y x y
x y x y
 − + =...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement