Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By muathuvang2456
#674804

Download Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý - Phần dao động cơ học miễn phí

Câu 103) Hai lòxo cócùng chiều dài tựnhiên. Khi treo vật m = 200g bằng lòxo K1 thìnódao động với chu kỳT1 = 0,3s. Thay bằng lòxo K2 thìchu kỳlàT2 = 0,4(s). Nối hai lòxo trên thành một lòxo dài gấp đôi rồi treo vật m trên vào thìchu kỳlà:
A. 0,7 s B. 0,35 s C. 0,5 s D. 0,24 s
Câu 104) Hai lòxo cócùng chiều dài tựnhiên. Khi treo vật m = 200g bằng lòxo K1 thìnódao động với chu kỳT1 = 0,3s. Thay bằng lòxo K2 thìchu kỳlàT2 = 0,4(s). Nối hai lòxo với nhau bằng cảhai đầu để được 1lòxo cócùng độdài rồi treo vật m vào phía dưới thìchu kỳlà:
A. 0,24 s B. 0,5 s C. 0,35 s D. 0,7 s
Câu 105) Hai lòxo cócùng chiều dài tựnhiên. Khi treo vật m = 200g bằng lòxo K1 thìnódao động với chu kỳT1 = 0,3s. Thay bằng lòxo K2 thìchu kỳlàT2 = 0,4(s). Mắc hai lòxo nối tiếp vàmuốn chu kỳmới bâygiờ làtrung bình cộng của T1 vàT2 thìphải treo vào phía dưới một vật khối lượng m’ bằng:
A. 100 g B. 98 g C. 96 g D. 400 gĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

a độ ở vị trí cân bằng, trục Ox
thẳng đứng, chiều dương hướng lên. Kích thích quả cầu dao động với phương trình: x = 5sin(20t -
2
 ) cm.
Lấy g = 10 m/s2 . Thời gian vật đi từ lúc t0 = 0 đến vị trí lò xo không biến dạng lần thứ nhất là:
A.
30

(s) B.
15

(s) C.
10
 (s) D.
5

(s)
Câu 70) Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 2sin(20πt +
2
 ) cm. Những thời điểm vật qua vị
trí có li độ x = +1 cm là:
A. t = -
60
1
+K/10 (K ≥ 1) B. t =
60
1
+ K/10(K ≥0) C. A và B đều đúng D. A và B đều sai
Câu 71) Một vật dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình: x = 20sin2π t (cm) Vào một thời
điểm nào đó vật có li độ là 5cm thì li độ vào thời điểm 1/8 (s) ngay sau đó là:
A. 17,2 cm B. -10,2 cm C. 7 cm D. A và B đều đúng
Câu 72) Một con lắc lò xo dao động điều hòa không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Lò xo độ cứng K,
khối lượng quả cầu là m, biên độ dao động là A. Khẳng định nào sau đây là sai:
A. Lực đàn hồi cực đại có độ lớn F = KA B. Lực đàn hồi cực tiểu là F = 0
C. Lực đẩy đàn hồi cực đại có độ lớn F = K(A - Δl). Với Δl là độ dản lò xo tại vị trí cân bằng
D. Lực phục hồi bằng lực đàn hồi
Câu 73) Một con lắc lò xo độ cứng K treo thẳng đứng, đầu dưới có vật khối lượng 100g, lấy g = 10 m/s2.
Chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng. Kích thích cho vật dao động với phương trình:
x = 4sin(20t +
6
 ) cm. Độ lớn của lực do lò xo tác dụng vào giá treo khi vật đạt vị trí cao nhất là:
A. 1 N B. 0,6 N C. 0,4 N D. 1,6 N
Câu 74) Một vật khối lượng 1 kg dao động điều hòa với phương trình: x = 10sinπ t (cm) Lực phục hồi tác
dụng lên vật vào thời điểm 0,5s là:
A. 2N B. 1N C. 0,5 N D. Bằng 0
Câu 75) Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới treo 1 vật m = 100g. Kéo vật xuống
dưới vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Vật dao động với phương trình:
x = 5sin(4 t+
2
 )cm. Chọn gốc thời gian là lúc buông vật, lấy g = 10 m/s2. Lực dùng để kéo vật trước khi
dao động có cường độ
A. 0,8 N B. 1,6 N C. 3,2 N D. 6,4 N
Câu 76) Một lò xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới có vật m = 100g, độ cứng K = 25 N/m, lấy g
= 10 m/s2. Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống. Vật dao động với phương trình:
x = 4sin(5πt+
6
5 ) cm Lực phục hồi ở thời điểm lò xo bị dản 2 cm có cường độ:
A. 1 N B. 0,5 N C. 0,25N D. 0,1 N
Câu 77) Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới có vật m = 500g; phương trình dao động của vật là:
x = 10sinπt (cm) . Lấy g = 10 m/s2 . Lực tác dụng vào điểm treo vào thời điểm 0,5 (s) là:
A. 1 N B. 5N C. 5,5 N D. Bằng 0
Câu 78) Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 100g và lò xo độ cứng 40 N/m treo thẳng đứng. Cho
con lắc dao động với biên độ 3 cm. Lấy g = 10 m/s2 . Lực cực đại tác dụng vào điểm treo là:
A. 2,2 N B. 0,2 N C. 0,1 N D. Tất cả đều sai
Bài tập trắc nghiệm phần dao động cơ học
GV: LÊ THANH SƠN, ĐT:054.245897, DĐ :0905.930406, Mail [email protected] Trang 8
Câu 79) Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 100g và lò xo độ cứng 40 N/m treo thẳng đứng. Vật
dao động điều hòa với biên độ 2,5 cm. Lấy g = 10 m/s2. Lực cực tiểu tác dụng vào điểm treo là:
A. 1 N B. 0,5 N C. Bằng 0 D. Tất cả đều sai
Câu 80) Một lò xo treo thẳng đứng đầu dưới có 1 vật m dao động điều hòa với phương trình:
x = 2,5sin(10 5 t +
2
 ) cm. Lấy g = 10 m/s2 .Lực cực tiểu của lò xo tác dụng vào điểm treo là:
A. 2N B. 1N C. Bằng 0 D. Fmin = K(Δl - A)
Câu 81) Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới có vật khối lượng 100g, lò xo độ cứng K = 40N/m.
Năng lượng của vật là 18.10-3 (J). Lấy g = 10m/s2. Lực đẩy cực đại tác dụng vào điểm treo là:
A. 0,2 N B. 2,2 N C. 1 N D. Tất cả đều sai
Câu 82) Một con lắc lò xo thẳng đứng, đầu dưới có 1 vật m dao động với biên độ 10 cm. Tỉ số giữa lực
cực đại và cực tiểu tác dụng vào điểm treo trong quá trình dao động là 7/3. Lấy g = π2 = 10 m/s2. Tần số dao
động là
A. 1 Hz B. 0,5Hz B. 0,25Hz D. Tất cả đều sai
Câu 83) Một con lắc lò xo gồm quả cầu m = 100g dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình:
x = 2sin(10πt+
6
 ) cm Độ lớn lực phục hồi cực đại là:
A. 4N B. 6N C. 2N D. 1N
Câu 84) Một con lắc lò xo treo thẳng đứng và dao động điều hòa với tần số 4,5Hz. Trong quá trình dao
động chiều dài lò xo biến thiên từ 40 cm đến 56 cm. Lấy g = 10 m/s2. Chiều dài tự nhiên của nó là:
A. 48 cm B. 46,8 cm C. 42 cm D. 40 cm
Câu 85) Một lò xo độ cứng K, treo thẳng đứng, chiều dài tự nhiên l0 = 20cm. Khi cân bằng chiều dài lò xo
là 22 cm. Kích thích cho quả cầu dao động điều hòa với phương trình: x = 2sin10 5 t (cm) . Lấy g = 10
m/s2. Trong quá trình dao động, lực cực đại tác dụng vào điểm treo có cường độ 2(N) Khối lượng quả cầu là:
A. 0,4 Kg B. 0,1 Kg C. 0,2 Kg D. 10 (g)
Câu 86) Một vật m = 1,6 kg dao động điều hòa với phương trình : x = 4sinωt. Lấy gốc tọa độ tại vị trí cân
bằng. Trong khoảng thời gian π/30(s) đầu tiên kể từ thời điểm t0=0, vật đi được 2 cm. Độ cứng của lò xo là:
A. 30 N/m B. 40 N/m C. 50 N/m D. 6N/m
Câu 87) Một lò xo khối lượng không đáng kể, treo vào một điểm cố định, có chiều dài tự nhiên l0. Khi treo
vật m1 = 0,1 kg thì nó dài l1 = 31 cm. Treo thêm một vật m2=100g thì độ dài mới là l2 = 32 cm. Độ cứng K và
l0 là:
A. 100 N/m và 30 cm B. 100 N/m và 29 cm C. 50 N/m và 30 cm D. 150 N/m và 29 cm
Câu 88) Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa theo phương trình: x = 2sin(20t +
2
 ) cm.
Chiều dài tự nhiên của lò xo là l0 = 30 cm . Lấy g = 10 m/s2. Chiều dài tối thiểu và tối đa của lò xo trong quá
trình dao động là:
A. 30,5 cm và 34,5 cm B. 31 cm và 36 cm C. 32 cm và 34 cm D. Tất cả đều sai
Câu 89) Một lò xo khối lượng không đáng kể, có chiều dài tự nhiên l0, độ cứng K treo vào một điểm cố
định. Nếu treo một vật m1 = 50g thì nó dản thêm 2m. Thay bằng vật m2 = 100g thì nó dài 20,4 cm. Chọn câu
đúng
A. l0 = 20 cm ; K = 200 N/m B. l0 = 20 cm ; K = 250 N/m
C. l0 = 25 cm ; K = 150 N/m D. l0 = 15 cm ; K = 250 N/m
Câu 90) Một lò xo độ cứng K = 80 N/m. Trong cùng khoảng thời gian như nhau, nếu treo quả cầu khối
lượng m1 thì nó thực hiện 10 dao động, thay bằng quả cầu khối lượng m2 thì số dao động giảm phân nửa. Khi
treo cả m1 và m2 thì tần số dao động là 
2 Hz. Tìm kết quả đúng
A. m1 = 4kg ; m2 = 1kg B. m1 = 1kg ; m2 = 4kg C. m1 = 2kg ; m2 = 8kg D. m1 = 8kg ; m2 = 2kg
Câu 91) Một lò xo chiều dài tự nhiên l0 = 40 cm treo thẳng đứng, đầu dưới có 1 vật khối lượng m. Khi cân
bằng lò xo dản 10 cm. Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng.
Kích thích cho quả cầu dao động với phương trình: x = 2sin(ωt+
2
 ) (cm) Chiều dài lò xo khi quả cầu dao
động được nửa chu kỳ kể từ lúc bắt đầu dao động là:
A. 50 cm B. 40 cm C. 42 cm D. 48 cm
Bài tập trắc nghiệm phần dao động cơ học
GV: LÊ THANH SƠN, ĐT:054.245897, DĐ :0905.930406, Mail [email protected] Trang 9
Câu 92) Một lò xo khối lượng không đáng kể, chiều dài tự nhiên l0 = 125 cm treo thẳng đứng, đầu dưới có
quả cầu m. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống. Vật dao động
với phương trình: x = 10sin(2πt−
6
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement