Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dthung_2000
#674788

Download Trắc nghiệm Vật lý hạt nhân miễn phí

133 : : Chọn câu đúng
A. Trong ion đơn nguyên tử số proton bằng số electron
B. Trong hạt nhân nguyên tử số proton phải bằng số nơtron
C. Lực hạt nhân có bàn kính tác dụng bằng bán kính nguyên tử
D.Trong hạt nhân nguyên tử số proton bằnghay nhỏ hơn số nơtron
134 : Chọn câu đúng :
A. Chu kỳ bàn rã của chất phóng xạ thay đổi theo nhiệt độ
B. Chu kỳ bàn rã của chất phóng xạ thay đổi theo khối lượng chất phóng xạ
C. Chu kỳ bàn rã của chất phóng xạ khác nhau thì khác nhau
D. Câu A và C đúng
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

i trường tia γ chuyển động nhanh hơn ánh sáng
d Có 3 loại tia phóng xạ α , β+ và β¯.
47/ Chọn câu đúng. Chất phóng xạ S1 có chu kỳ T1, chất phóng xạ S2 có chu kỳ phóng xạT2. Biết 2T2=T1. Sau khoảng thời gian t=T2 thì:
A Chất phóng xạ S1 còn 1/8, Chất phóng xạ S2 còn 1/2.
B Chất phóng xạ S1 còn 1/4, Chất phóng xạ S2 còn 1/4.
C Chất phóng xạ S1 còn 1/4, Chất phóng xạ S2 còn 1/2.
D Chất phóng xạ S1 còn 1/2, Chất phóng xạ S2 còn 1/4.
48/ Chọn câu đúng. Chất phóng xạ S1 có chu kỳ T1, chất phóng xạ S2 có chu kỳ phóng xạT2. Biết T2=2T1. Sau khoảng thời gian t=T2 thì:
A Chất phóng xạ S1 bị phân rã 1/8, Chất phóng xạ S2 còn 1/2.
B Chất phóng xạ S1 bị phân rã 3/4, Chất phóng xạ S2 còn 1/2.
C Chất phóng xạ S1 bị phân rã 1/2, Chất phóng xạ S2 còn 1/2.
D Chất phóng xạ S1 bị phân rã 3/4, Chất phóng xạ S2 còn 1/4.
49/ Chọn câu đúng. Lực hạt nhân là:
A Lực liên giữa các nuclon b Lực tĩnh điện.CLực liên giữa các nơtron.DLực liên giữa các prôtôn.
50/ Chọn câu sai.
A Tia α bao gồm các hạt nhân của nguyên tử Heli.
B Khi đi ngang qua tụ điện, tia α bị lệch về phía bản cực âm của tụ điện.
C Tia gamma là sóng điện từ có năng lượng cao.
D Tia β¯ không do hạt nhân phát ra vì nó mang điện tích âm.
51/ Chọn câu đúng.
A Đồng vị là các nguyên tử có cùng số khối.
B Đồng vị là các nguyên tử có cùng số prôtôn nhưng khác nhau về số nơ tron.
C Đồng vị là các nguyên tử có cùng số khối nhưng khác nhau về số nơ tron.
D Đồng vị là các nguyên tử có cùng số nơtrôn nhưng khác nhau về số proton.
52/ Chọn câu đúng.
A Hạt nhân càng bền khi độ hụt khối càng lớn.
B Trong hạt nhân số proton luôn luôn bằng số nơtron.
C Khối lượng của proton lớn hơn khối lượng của nôtron.
D Khối lượng của hạt nhân bằng tổng khối lượng của các nuclon.
53/ Chọn câu trả lời đúng. Đồng vị hạt nhân là hạt nhân có:
A Z=3,A=6.BZ=3,A=8. C Z=4,A=7. D B,A đều đúng.
54/ Chọn câu trả lời đúng. Đường kính của các hạt nhân nguyên tử cỡ
A 10-3 - 10-8m.B10-6 - 10-9m.C10-14 - 10-15m. D 10-16 - 10-20m.
55/ Chọn câu sai.
A Nơtrinô xuất hiện trong sự phóng xạ α . B Nơtrinô hạt không có điện tích.
C Nơtrinô xuất hiện trong sự phóng xạ β. D Nơtrinô là hạt sơ cấp.
56/ Chọn câu đúng. Định luật phóng xạ được cho bởi biểu thức:
a H(t)=HoeλN bN(t)=Noeλt. C. N(t)=Noe-λt. D N(t)=Noe-t/T.
57/ Chọn câu đúng.Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ:
A Các nơtron. B Các nuclon. C Các proton. D Các electron.
58/ Chọn câu trả lời đúng. Đợn vị khối lượng nguyên tử là:
A Khối lượng của một nguyên tử các bon.
BKhối lượng của một nguyên tử hidrô.
C 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon 12.
D Khối lượng của một nuclon.
59/ Chọn câu đúng. Phóng xạ gamma có thể có:A
a Đi kèm với phóng xạ α.. bĐi kèm với phóng xạ β¯.
Cc Đi kèm với phóng xạ β. D Tất cả đều đúng.
60/ Chọn câu trả lời đúng. Trong hình vẽ, chất phóng xạ ở nguồn S phát ra tia α,β¯,γ theo phương SO qua từ trường . Vị trí của vết ghi bởi α¸β¸γ trên phim là
A. Tia gama ở O, tia anpha ở bên phải, Tia β¯ở bên trái O.
B .Tia anpha ở O, tia gama ở bên trái, Tia β¯ở bên phải O.
C .Tia anpha ở O, tia gama ở bên phải, Tia β¯ở bên trái O.
D .Tia gama ở O, tia anpha ở bên trái, Tia β¯ở bên phải O
61/ Chọn câu đúng. Số nguyên tử có trong 2g
A 3,96.1023 hạt. B4,05.1023 hạt. C12,04.1022 hạt. D6,02.1023 hạt.
62/ Một nguyên tử U235 phân hạch tỏa ra 200MeV. Nếu 2g chất đó bị phân hạch thì năng lượng tỏa ra:
A 9,6.1010J. B 16.1010J. C12,6.1010J.D16,4.1010J.
63/ Dưới tác dụng của bức xạ γ, hạt nhân có thể tách thành hai hạt nhân Biết mBe=9,0112u; mHe=4,0015; mn=1,0087u. Để phản ứng trên xảy ra thì bức xạ Gâmm phải có tần số tối thiểu là bao nhiêu?
A 2,68.1020Hz. B 1,58.1020Hz. C4,02.1020Hz. D1,13.1020Hz.
64/ Chọn câu sai khi nói về tia anpha:
A Có vận tốc xấp xỉ bằng vận tócc ánh sáng. BCó tính đâm xuyên yếu.
C Mang điện tích dương +2e. DCó khả năng ion hóa chất khí.
65/ Chọn câu đúng. Chất Iốt phóng xạ I.131 có chu kỳ bán rã là 8 ngày. Nếu nhận được 100g chất này thì sau 8 tuần khối lượng của nó còn lại là:
A 0,78g. B 0,19g. C 2,04g. D1,09g.
66/ Chọn câu đúng. Co50 có chu kỳ bán rã 5,33 năm. Độ phóng xạ ban đầu của 1kg chất đó là:
A 4,9.1016Bq. B3,2.1016Bq. C6,0.1016Bq. D4,0.1016Bq.
67/ Các đồng vị phóng xạ có các ứng dụng nào sau đây.
A Đánh dấu nguyên tử, do khuyết tật của vật đúc, phân tích vi lượng.
B Diệt khuẩn.
C Đánh dấu nguyên tử, do khuyết tật của vật đúc, phân tích vi lượng, diệt khuẩn.
D Đánh dấu nguyên tử, do khuyết tật của vật đúc.
68/ Một máy xiclotron có bán kính R=1m. Để dòng hạt ra khỏi có vận tốc 2.107m/s thì tần số của hiệu điện thế xoay chiều đặt vào máy là:
A 3,18Hz. B6,68Hz. C 4,68Hz. D 5 ,28Hz.
69/ Hạt α có khối lượng 4,0013u được gia tốc trong xíchclotron có từ trường B=1T. Đến vòng cuối, quỹ đạo của hạt có bán kính R=1m. Năng lượng của nó khi đó là:
A 25MeV. B48MeV. C 16MeV. D 39MeV.
70/ Hạt nhân phóng xạ α. Phần trăm năng lượng tỏa ra biến đổi thành động năng của hạt α:
A 76%. B98%. C 92%. D 85%.
71/ Câu nào sau đây khi nói về ứng dụng của phản ứng hạt nhân:
A Chế tạo tàu ngầm nguyên tử. BLàm động cơ máy bay.
C Chế tạo bm nguyên tử. DXây dựng nhà máy điện nguyên tử.
72/ Các lò phản ứng hạt nhân hoạt động theo cơ chế để có hệ số nhân nơtron là:
Aa s1.C s≥1. D s=1.
73/ bm nhiệt hạch dùng làm phản ứng D+T--> He+n. Nếu có một kmol He tạo thành thì năng lượng tỏa ra là:( khối lượng nguyên tử đã biết).
A 23,5.1014J. B28,5.1014J. C25,5.1014J. D 17,4.1014J.
74/ Nguyên tử phóng xạ 1 anpha biến thành chì. Nguyên tử đó là:
A Poloni. BUrani. c Plutoni. D Bo.
75/ Chu kì bán rã là 138 ngày. Khi phóng ra tia anpha poloni biến thành chì. Sau 276 ngày, khối lượng chì được tạo thành từ 1mmg Po là:
A 0,6391g. B0,3679g. C 0,7360g. D 0,7810g.
76/ Chọn câu đúng. Chu kỳ bán rã của Ra226 là 1600năm. Nếu nhận được 10g Ra226 thì sau 6 tháng khối lượng còn lại là:
A 9,9978g. B9,8612g. C 9,9998g. D 9,8819g.
77/ Năng lượng liên kết riêng của U235 là 7,7MeV khối lượng hạt nhân U235 là:( mp=1,0073u; mn=1,0087u)
A 234,0015u. B 236,0912u. C234,9731u. D 234,1197u.
78/ Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T =10s. Lúc đầu có độ phóng xạ 2.107Bq để cho độ phóng xạ giảm xuống còn 0,25.107Bq thì phải mất một khoảng thời gian bao lâu:
A 30s. B20s. C 15s. D 25s.
79/ Công thức gần đúng cho bán kính hạt nhân là R=R0A1/3 với R0=1,2fecmi A là số khối. Khối lượng riêng của hạt nhân là:
A 0,26.1018kg/m3.B0,35.1018kg/m3.C0,23.1018kg/m3.D0,25.1018kg/m3.
80/ Chọn câu đúng. Chu kỳ bán rã của U238 là 4,5.109 năm. Số nguyên tử bị phân rã sau một năm 1g U238 ban đầu là:
A 3,9.1021. B2,5.1021. C 4,9.1021. D 5,6.1021.
81/ Năng lượng cần thiết để phân chia hạt nhân thành 3 hạt α ( cho mc=12,000u; mα4,0015u; mp =1,0087u). Bước sóng ngắn nhất của tia gâmm để phản ứng xảy ra:
A 301.10-5A. B296.10-5A. C396.10-5A. D 189.10-5A.
82/ Phốtpho có chu kỳ bán rã là 14ngày. Ban đầu có 300g chất phốt pho sau 70 Ngày đêm, lượng phốt pho còn lại:
a 7.968g. b7,933g. c 8,654g. d 9,735g.
83/ Nitơ tự nhiên có khối lượng nguyên tử là 14,0067u gồm hai đồng vị chính là N14 và N15 có khối lượng nguyên tử lần lượt là 14,00307u và 15,00011u. Phần trăm của N15 trong nitơ tự nhiên là:
A 0,64%. B0,36%...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement