Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hllc_yeuanh
#674748

Download 200 Câu trắc nghiệm Vật lý về dao động đã chọn lọc kỹ có đáp án miễn phí

143. Một con lắc vật lý làm bằng một vành tròn bán kính R dao động quanh một trục nằm ngang vuông góc với mặt phẳng vành tại một điểm trên vành. Chiều dài của con lắc đơn đồng bộ với con lắc vật lý này là:
a. R
b. 2R
c. 3R/2
d. 5R/2
e. R/2
144. Một con lắc vật lý làm bằng một thanh đồng chất AB = 60 cm khối lượng không đáng kể, dao động quanh một trục O nằm ngang, vuông góc với thanh cách A 20 cm, cách B 40 cm. Tại A, B gắn hai chất điểm cùng có khối lượng m = 100 g, g = 2 m/s2. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc là:
a. 1 s
b. (2)1/2 s
c. 2(2)1/2 s
d. 2 s
e. Một giá trị khác
145. Hai âm có cùng độ cao là hai âm có:
a. Cùng tần số
b. Cùng biên độ
c. Cùng một bước sóng trong một môi trường
d. A và B
e. A và C
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

dần đều với gia tốc 0,5m/s2, trong 1/3 quãng đường còn lại thang máy chuyển động chậm dần đều, tới đáy giếng với vận tốc bằng không. Vận tốc tối đa mà thang máy đạt được là:
5 m/s
10 m/s
30 m/s
25 m/s
40 m/s
I) Sóng âm không truyền được qua chân không; II) Vì sóng cơ học lan truyền trong một môi trường nhờ lực liên kết giữa các phần tử vật chất của môi trường. Chọn:
Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu có tương quan
Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu không tương quan
Phát biểu I đúng, phát biểu II sai
Phát biểu I sai, phát biểu II đúng
Cả hai phát biểu đều sai
I) Khi nhiệt độ tăng thì đồng hồ quả lắc chạy chậm; II) Vì chu kỳ của con lắc tỷ lệ nghịch với nhiệt độ. Chọn:
Phát biểu l đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu có tương quan
Phát biêu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu không tương quan
Phát biểu l đúng, phát bíểu II sai
Phát biểu I sai, phát biểu II đúng
Hai phát biểu trên đều sai
Sóng dọc có phương dao động gây bởi sóng:
Nằm ngang
Thẳng đứng
Vuông góc với phương truyền sóng
Trùng với phương truyền của sóng
Nằm trong lòng môi trường
Điểm quan trọng trong định nghĩa của con lắc vật lý là:
Con lắc phải nặng
Sức cản không khí không đáng kể
Trục dao động nằm ngang
Trục dao động không đi qua khối tâm
C và D
Một chất điểm khối lượng m chuyển động tròn đều với vận tốc dài v, vận tốc góc ω trên một đường tròn có bán kính R. Độ lớn của hợp lực hướng tâm có biểu thức nào sau đây?
F = m v R
F = mRω
F = mRω2
A và B
Một biểu thức khác
Một con lắc lò xo dao động có phương trình: x = -4sin5πt, (x: cm; t: s). Điều nào sau đây là sai:
Biên độ dao động là A = 4 cm
Tần số góc là 5π rad/s
Chu kỳ là T = 0,4 s
Tần số là f = 2,5 Hz
Pha ban đầu φ = 0
Điều nào sau đây là đúng khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm?
Khi chất điểm qua vị trí cân bằng, nó có vận tốc cực đại, gia tốc cực đại
Khi chất điểm qua vị trí cân bằng, nó có vận tốc cực đại, gia tốc cực tiểu
Khi chất điểm qua vị trí biên, nó có vận tốc cực tiểu, gia tốc cực đại
A và C
B và C
Công thức nào sau đây được dùng để tính chu kỳ dao động của con lắc lò xo?
T = 2 π m k
T = 1 2 π m k
T = 2 π k m
T = 1 2 π m k
Một công thức khác
Hai dao động điều hòa cùng tần số, ngược pha có ly độ:
Luôn luôn trái dấu
Trái dấu khi biên độ bằng nhau, cùng dấu khi biên độ khác nhau
Có ly độ đối nhau nếu hai dao động có cùng biên độ
A và C
B và C
Một vật được ném xiên từ mặt đất với vận tốc v 0 →  đầu  hợp với mặt phẳng ngang một góc α. Tầm ném của vật là:
v 0 2 sin 2 α 2 g
v 0 2 sin 2 α g
v 0 2 sin α g
v 0 2 sin 2 α g
v 0 2 sin 2 α 2 g
Với vật rắn biến dạng quay quanh một trục, nếu momen tổng các ngoại lực triệt tiêu thì:
Vật quay đều
Vật quay nhanh dần nếu I giảm
Vật quay nhanh dần nếu I tăng
Có thể B hay C tùy theo vị trí trục quay
Các trả lời trên đều sai
Gọi d là khoảng cách từ trục tới khối tâm của con lắc vật lý. I Ià chiều dài của con lắc đơn đồng bộ với nó. Ta có:
l > d
l < d
l = d
Không so sánh đươc vì không biết khối lượng của con lắc vật lý
Các kết luận trên đều sai
Hai lò xo có độ cứng k1, k2 , có chiều dài bằng nhau. Khi treo vật khối lượng m vào lò xo k1 thì chu kỳ dao động của vật là T1 = 0,3 s. Khi treo vật vào lò xo k2 thì chu kỳ dao động của vật là T2 = 0,4 s. Khi treo vật vào hệ hai lò xo nối nhau một đầu thì chu kỳ dao động của vật là:
0,35 s
0,5 s
0,7 s
0,24 s
Một đáp số khác
Sóng truyền trên dây Ax dài với vận tốc 8 m/s. Phương trình dao động của nguồn A: UA = 3sin100πt (cm). Phương trình dao động của điểm M cách A một khoảng 24cm là:
UM = 3sin100πt
UM = -3sin100πt
UM = 3sin(100πt - 0,6π)
UM = 3cos100πt
Một biểu thức khác
Một lò xo có chiều dài l0 = 50 cm, độ cứng k = 60 N/m được cắt thành hai lò xo có chiều dài lần lượt là l1 = 20 cm, l2 = 30 cm. Độ cứng k1, k2 của hai lò xo mới có giá trị nào sau đây?
k1 = 120 N/m, k2 = 180 N/m
k1 = 180 N/m, k2 = 120 N/m
k1 = 150 N/m, k2 = 100 N/m
k1 = 24 N/m, k2 = 36 N/m
Các giá trị khác
I) Tường nhà xây bằng gạch rỗng đảm bảo cho căn phòng cách âm với bên ngoài tốt hơn khi xây bằng gạch thường; II) Vì không khí truyền âm kém hơn gạch. Chọn:
Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu có tương quan
Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu không tương quan
Phát biểu I đúng, phát biểu II sai
Phát biểu I sai, phát biểu II đúng
Cả hai phát biểu đều sai
Một xe Môtô qua một khúc quanh tròn bán kính R = 81 m. Mặt đường nằm ngang có hệ số ma sát trượt µ = 0,4. Hỏi xe có thể qua khúc quanh với vận tốc tối đa bao nhiêu để không bị trượt? Lấy g=10m/s2?
16,2 m/s
20,25 m/s
8,1 m/s
3,24 m/s
18 m/s
Phải có điều kiện nào sau đây thì dao động của con lắc đơn được duy trì với biên độ không đổi?
Không có ma sát
Tác dụng lực ngoài tuần hoàn lên con lắc
Con lắc dao động nhỏ
A hay B
A hay B hay C
Kết luận nào sau đây là sai khi nói tới sự phản xạ của sóng?
Sóng phản xạ luôn luôn có cùng vận tốc truyền với sóng tới
Sóng phản xạ luôn luôn có cùng tần số với sóng tới
Sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở vị trí đầu phản xạ
Sự phản xạ ở đầu cố định làm đổi chiều ly độ
Sự phản xạ ở đầu tự do không đổi chiều ly độ
Một khối trụ đặc có bán kính đáy r = 10 cm đặt ở đỉnh của một mặt phẳng nghiêng có chiều dài l = 1,5 cm và góc nghiêng với mặt phẳng ngang là α = 300. Khối trụ lăn không trượt. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc góc của khối tâm G khi tới chân dốc là:
15 m/s
10 m/s
25 m/s
5 m/s
Một đáp số khác
Lực căng dây ở vị trí có góc lệch xác định bởi:
= mg(cosmo - cosc)
= mg(3cosc - 2cosco)
= mgcosm
= 2mg(cosm - cosco)
. = 2mg(cosc - cosco)/3
Một quả cầu đặc đồng chất có khối lượng m, bán kính R. Momen quán tính của quả cầu đối với một trục cách tâm quả cầu một khoảng R 5  là:
2 5 mR2
3 5 mR2
4 5 mR2
mR2
Một giá trị khác
Ở máy bay lên thẳng, ngoài cánh quạt lớn ở phía trước còn có một cánh quạt nhỏ ở phía đuôi. Cánh quạt nhỏ này có tác dụng gì?
Làm tăng vận tốc của máy bay
Giảm sức cản không khí tác dụng lên máy bay
Giữ cho thân máy bay không quay
Tạo lực nâng để nâng phía đuôi
Một tác dụng khác
Điều nào sau đây là sai khi nói về tính chất của mặt sóng và tia sóng?
Các tia sóng luôn luôn là những đường thẳng vuông góc với mặt sóng
Tia sóng luôn luôn vuông góc với mặt sóng ở điểm giao nhau
Các tia sóng tiếp xúc với phương truyền của sóng tại một điểm của nó
Sóng cầu có các tia sóng là những đường thẳng xuất phát từ tâm
Sóng phẳng có các tia sóng là những đường thẳng song song
Một vệ tinh nhân tạo quay đều quanh Trái Đất trên một quỹ đạo tròn có độ cao h so với mặt đất, với vận tốc 6,4 km/s. Tính h, cho biết bán kính Quả đất R = 6400 km; Gia tốc trọng lực ở mặt đất g = 10 m/s2?
93.600 km
3.600 km
360 km
460 km
Một số khác
Một vành tròn lăn không trượt, tỷ số giữa động năng quay và động năng tịnh tiến của nó là:
1
½
2
2/3
3/2
Một vật nặng bu...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement