Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By minhthu_88
#674729

Download 100 câu trắc nghiệm lý thuyết tổng hợp vật lý 12 miễn phí

57. Một vật rắn đang quay với tốc độ góc ω quanh một trục cố định xuyên qua vật. Nếu tốc độ góc của vật giảm đi hai lần thì momen động lượng của vật đối với trục quay
A. tăng hai lần. B. giảm hai lần. C. tăng bốn lần. D. giảm bốn lần.
58. Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Khi một vật rắn chuyển động tịnh tiến thì momen động lượng của nó đối với một trục quay bất kì không đổi.
B. Momen quán tính của vật đối với một trục quay là lớn thì momen động lượng của nó đối với trục đó cũng lớn.
C. Đối với một trục quay nhất định nếu momen động lượng của vật tăng 4 lần thì momen quán tính của nó cũng tăng 4 lần.
D. Momen động lượng của một vật bằng không khi hợp lực tác dụng lên vật bằng không.
59. Chọn phát biểu đúng về hiện tượng quang dẫn.
A. Trong hiện tượng quang dẫn, các êlectron bị bứt ra khỏi khối chất bán dẫn khi khối bán dẫn được chiếu sáng.
B. Trong hiện tượng quang dẫn, điện trở của khối bán dẫn giảm xuống khi khối bán dẫn được chiếu sáng.
C. Trong hiện tượng quang dẫn, độ dẫn điện khối bán dẫn giảm xuống khi khối bán dẫn được chiếu sáng.
D. Hiện tượng quang dẫn có thể xảy ra với mọi loại bức xạ điện từ.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

áy và đứt quãng. B. một chiều nhấp nháy biến đổi tuần hoàn với tần số 100Hz.
C. không đổi và cường độ bằng I. D. một chiều nhấp nháy biến đổi tuần hoàn với tần số 50Hz.
8. Phát biểu nào dưới đây là sai về sóng ánh sáng?
A. Sóng ánh sáng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng ánh sáng.
B. Ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc, sóng ánh sáng có một chu kì nhất định.
C. Vận tốc truyền ánh sáng càng lớn nếu ánh sáng truyền trong môi trường trong suốt có chiết suất càng nhỏ.
D. Mỗi ánh sáng đơn sắc có bước sóng không phụ thuộc vào chiết suất của môi trường mà ánh sáng truyền quA.
9. Công thức nào trong các công thức sau sai dùng để xác định khối lượng tương đối tính mph của photon ứng với bức xạ đơn sắc có bước sóng l và tần số f (trong đó, h là hàng số Plăng)?
A. mph = B. mph = C. mph = D. mph =
3
1
2
4
10. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0cos100pt(V) vào hai đầu cuộn dây, khi đó biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn dây là i = I0sin(100pt + p/3)(A). Chỉ ra kết luận chính xác:
A. u trễ pha p/3 so với i. B. i trễ pha p/3 so với u.
C. i trễ pha p/2 so với u D. u nhanh pha p/6 so với i.
11. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng l1 khi truyền trong môi trường có chiết suất n1. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó khi truyền trong môi trường có chiết suất n2 là
A. l1(n1/n2) B. l1(n2/n1) C. l1 D.l1(n2 - n1)/n1
12. Một chùm tia phóng xạ gồm đủ bốn loại tia phóng xạ được cho đi từ trái sang phải qua một từ trường đều vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Tia b+ có thể là tia nào?
A. tia 1. B. tia 2. C. tia 3. D. tia 4.
13. Tìm phát biểu sai khi nói về máy biến thế:
A. Khi chỉ tăng số vòng dây ở cuộn sơ cấp, hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp giảm.
B. Khi chỉ tăng số vòng dây ở cuộn sơ cấp, cường độ dòng điện trong cuộn thứ cấp giảm.
C. Khi mạch thứ cấp hở, máy biến thế lý tưởng coi như không tiêu thụ điện năng.
D. Một máy biến thế là máy tăng thế nếu số vòng dây ở cuộn thứ cấp lớn hơn số vòng dây ở cuộn sơ cấp.
14. Phát biểu nào sau đây là đúng về âm sắc?
A. Âm sắc là một đặc tính vật lí của âm.
B. Âm sắc chỉ được hình thành trên cơ sở đặc tính vật lí của âm là tần số.
C. Âm sắc chỉ được hình thành trên cơ sở đặc tính vật lí của âm là biên độ.
D. Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm dựa trên đặc tính vật lí của âm là biên độ và tần số.
15. Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng?
A. Véctơ cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.
B. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha.
C. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động cùng pha.
D. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau p/2.
16. Phóng xạ β- là
A. phản ứng hạt nhân thu năng lượng. B. phản ứng hạt nhân không thu và không toả năng lượng.
C. phản ứng hạt nhân toả năng lượng. D. sự giải phóng êlectrôn từ lớp êlectrôn ngồi cùng của nguyên tử.
17. Gọi m0 là khối lượng nghỉ của một hạt. Theo thuyết tương đối, hệ thức giữa khối lượng và năng lượng là
A. W = B. W = C. W = D. W =
18. Khi một vật dao động điều hoà thì
A. vận tốc và li độ của vật biến đổi cùng pha. B. gia tốc và vận tốc của vật luôn ngược chiều nhau.
C. gia tốc và li độ của vật lệch pha p/2. D. gia tốc của vật phụ thuộc bậc nhất vào li độ.
19. Quang phổ vạch phát xạ được phát ra do
A. các chất rắn, lỏng hay khí khi bị nung nóng.
B. các chất rắn, lỏng hay khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng.
C. chiếu ánh sáng trắng qua chất khí hay hơi bị nung nóng.
D. các chất khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích phát sáng.
20. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?
A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của ngoại lực điều hoà bằng tần số dao động riêng của hệ.
B. Biên độ dao động cưỡng bức khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng không phụ thuộc vào lực cản của môi trường.
C. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ ấy.
D. Tần số dao động tự do của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy.
21. Tại điểm M’ của hệ quán tính K’, chuyển động với tốc độ v đối với hệ quán tính K, có một hiện tượng diễn ra trong khoảng thời gian Dt0 tính theo đồng hồ gắn với K’. Tính theo đồng hồ gắn với hệ K thì khoảng thời gian xảy ra hiện tượng đó là
A. B. C. A.
22. Sóng điện từ và sóng âm không có chung tính chất nào dưới đây?
A. Phản xạ. B. Là sóng ngang. C. Mang năng lượng. D. Khúc xạ.
23. Ta có thể sắp xếp tia X, tia g và tia tử ngoại theo thứ tự tăng dần của chu kì là
A. X, g, tử ngoại. B. g, X, tử ngoại. C. tử ngoại, g, X. D. tử ngoại, X, g.
24. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về thuyết Big Bang?
A. Theo thuyết Big Bang, vũ trụ tạo ra bởi một vụ nổ lớn. B. Hiện nay, vũ trụ đang nở ra và loãng dần.
C. Hiện nay, vũ trụ đang co lại. D. Vụ nổ Big Bang cách đây khoảng 14 tỉ năm.
25. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về bước sóng l của ánh sáng khả kiến?
A. Bước sóng l của ánh sáng khả kiến nhỏ hơn bước sóng của sóng cơ họC.
B. Bước sóng của ánh sáng màu vàng lớn hơn bước sóng của ánh sáng màu tím.
C. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định, không thay đổi trong các môi trường khác nhau.
D. Bước sóng của ánh sáng màu lục nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng màu đỏ.
26. Một động cơ không đồng bộ ba pha đang hoạt động, dòng điện qua các cuộn dây của động cơ có tần số góc w. Chỉ ra kết luận đúng nhất.
A. động cơ quay với vận tốc góc lớn hơn w. B. động cơ quay với vận tốc góc bằng w.
C. động cơ quay với vận tốc góc nhỏ hơn w. D. Có thể xảy ra các trường hợp A, B hay C.
27. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về cấu tạo hệ Mặt Trời?
A. Mặt Trời ở trung tâm của hệ và là thiên thể duy nhất nóng sáng.
B. Hệ Mặt Trời có 8 hành tinh lớn quay quanh Mặt Trời.
C. Hệ Mặt Trời có nhiều các hành tinh nhỏ và các sao chổi, thiên thạch.
D. Xung quanh Mặt Trời có nhiều vệ tinh nhỏ.
28. Một sóng âm có tần số 440Hz truyền trong không khí với vận tốc 330m/s. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau 15cm trên phương truyền sóng bằng bao nhiêu radian?
A. 0,25p. B. 0,4p. C. 0,5p. D. 0,8p.
29. Trong một đoan mạch xoay chiều RLC nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha p/2 so với hiệu điện thế giữa hai bản tụ. Hãy chỉ ra nhận xét đúng
A. hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha p/2 so với cường độ dòng điện qua mạch.
B. hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thuần cảm.
C. nếu tăng tần số của dòng điện thêm một ít thì hệ số công suất của mạch cũng tăng theo.
D. nếu giảm tần số của dòng điện một ít thì hệ số công suất của mạch cũng giảm theo.
30. Máy ph...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement