Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Angelo
#674407

Download Tiểu luận Tuần hoàn của tư bản sản xuất miễn phí

MỤC LỤC
Đối tượng nghiên cứu 2
Trình tự nghiên cứu 3
I. Tái sản xuất giản đơn 3
1. Lưu thông trong tái sản xuất giản đơn 3
2. Giai đoạn lưu thông thứ nhất của tư bản sản xuất 3
3. T – H trong tuần hoàn của tư bản sản xuất 5
II. Tích lũy và tái sản xuất trên quy mô mở rộng 6
1. Định nghĩa 6
2. Tư bản tiền tệ ngân hàng 6
3. Công thức của tái sản xuất mở rộng. 7
III. Việc tích lũy tiền 9
IV. Chức năng quỹ dự trữ 10
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

TUẦN HOÀN CỦA TƯ BẢN SẢN XUẤT
MỤC LỤC
Đối tượng nghiên cứu
Trong chương I khi nghiên cứu về tuần hoàn của tư bản tiền tệ, chúng ta được biết công thức của tuần hoàn TB tiền tệ : T – H.....Sx.....H’ – T’. Ở chương II này, chúng ta đi nghiên cứu về tuần hoàn của tư bản sản xuất với công thức : Sx....H’ – T’ – H ....Sx. Tuần hoàn của tư bản sản xuất và tuần hoàn của tư bản tiền tệ cũng chính là tuần hoàn của tư bản công nghiệp. Có thể nói Tuần hoàn của tư bản sản xuất và tuần hoàn của tư bản tiền tệ là hai hình thái của tuần hoàn của tư bản công nghiệp, chúng vừa mâu thuẫn lẫn nhau lại vừa thống nhất nhau.
Để diễn đạt mối quan hệ lẫn nhau giữa Tuần hoàn của tư bản sản xuất và tuần hoàn của tư bản tiền tệ Mác viết “Cái vẻ độc lập bề ngoài của hình thái tiền tệ của giá trị tư bản trong hình thái tuần hoàn thứ nhất của giá trị tư bản (trong hình thái tư bản tiền tệ) không còn tồn tại trong hình thái thứ hai đó nữa. Vì vậy hình thái thứ hai này là sự phê phán đối với hình thái thứ nhất, và quy hình thái thứ nhất đơn thuần thành một hình thái đặc thù”
Tại sao tuần hoàn của tư bản sản xuất lại là phê phán của tuần hoàn tư bản tiền tệ?
Tuần hoàn của tư bản tiền tệ biểu thị rất rõ đặc trưng của cách sản xuất tư bản chủ nghĩa, nhưng nó biểu thị đặc trưng nó dưới hình thái tiền đẻ ra tiền, và sản xuất chỉ đóng vai trò là điều kiện cần thiết cho quá trình lớn lên đó. Còn trong tuần hoàn của tư bản sản xuất, thì nó lại quy tiền tệ thành phương tiện lưu thông hay phương tiện thanh toán, thành một cái để phục vụ cho sản xuất, làm cho sản xuất được đổi mới không ngừng. Trong tuần hoàn của tư bản sản xuất thì mọi việc đều là ở sản xuất, chứ không phải sự tự lớn lên của giá trị. Như vậy nếu tuần hoàn của tư bản sản xuất lại là phê phán của tuần hoàn tư bản tiền tệ thì ngược lại tuần hoàn của tư bản tiền tệ cũng phê phán của tuần hoàn tư bản sản xuất. Chúng phủ định lẫn nhau, và làm tiền đề cho nhau.
Trình tự nghiên cứu
Hình thái Sx....H’ – T’ – H ....Sx miêu tả sự đổi mới không ngừng của sản xuất, biểu hiện sản xuất như là tái sản xuất. Ở tư bản tập I chúng ta nghiên cứu về bản chất của tái sản xuất, ở tập II này chúng ta đi nghiên cứu về hình thái của tái sản xuất. Tái sản xuất bao gồm cả lưu thông, lưu thông là trọng tâm của nghiên cứu. Nghiên cứu tái sản xuất hay tích lũy tư bản, gắn liền với việc tích lũy tiền. Giá trị thặng dư phải được tích lũy dưới hình thái tiền trước khi nó trở thành tư bản thực tế, nên khi ngay sau nghiên cứu tái sản xuất mở rộng, Mác chuyển sang nghiên cứu sự tích lũy tiền. Kết thúc chương là nghiên cứu về quỹ dự trữ. Quỹ dự trữ là giá trị thặng dư đã được thực hiện nhưng chưa đạt tới khối lượng đủ để trở thành tư bản thực tế.
Tái sản xuất giản đơn
Lưu thông trong tái sản xuất giản đơn
Trong tuần hoàn của tư bản sản xuất, lưu thông có dạng lưu thông giản đơn. Lưu thông giản đơn xuất hiện trong cả tái sản xuất giản đơn lẫn tái sản xuất mở rộng. Tính chất của nó trong hai trường hợp này sẽ thay đổi tùy thuộc vào : Giá trị thặng dư được chuyển hóa thành tư bản hay thành thu nhập. Giá trị thặng dư chuyển hóa thành thu nhập trong tái sản xuất giản đơn, và thành tư bản trong tái sản xuất mở rộng.
Giai đoạn lưu thông thứ nhất của tư bản sản xuất
H’ – T’ là giai đoạn thứ hai của tuần hoàn và là giai đoạn thứ nhất của lưu thông, giai đoạn này cần được bổ sung bằng giai đoạn H – T. Chúng ta giả định rằng mọi tình hình khác không thay đổi và háng hóa được mua và bán theo đúng giá trị của chúng. Giả định như thế thì toàn bộ giá trị thặng dư sẽ đi vào tiêu dùng cá nhân của nhà tư bản. Sau khi tư bản hàng hóa H’ đã chuyển hóa thành tiền T’ thì bộ phận của tổng số tiền đại biểu cho giá trị tư bản vẫn tiếp tục chu chuyển trong tuần hoàn của tư bản công nghiệp, còn bộ phận kia – giá trị thặng dư thì đi vào lưu thông chung của hàng hóa và nó diễn ra ngoài lưu thông của tư bản cá biệt.
Ví dụ
Hàng hóa tư bản là H’ : 10.000 pao sợi trị giá 500 p.xt trong đó :
Tư bản bất biến ứng trước: c = 372p.xt = 7440 pao sợi
Tư bản khả biến ứng trước: v = 50p.xt = 1000 pao sợi
Giá trị thặng dư : m = 78p.xt = 1560 pao sợi
→ Giá trị của tư bản sản xuất = c+v= 422p.xt = 8440 pao sợi. Giá trị tư bản sản xuất này sẽ tiếp tục lưu thông trong tư bản, còn giá trị thặng dư m – sản phẩm thặng dư của sản phẩm hàng hóa thì đi theo con đường riêng của nó trong lưu thông chung của tư bản.
Nhìn vào công thức ta thấy, hành vi t – h là những mua bán hàng hóa bằng tiền mà nhà tư bản chi ra để mua hàng hóa theo nghĩa hẹp. Tiền lúc này tồn tại dưới hình thái tiền tích trữ để tiêu dùng hàng ngày. Nên tiền ngừng lưu thông và ở vào hình thái tiền tích trữ.
Lưu thông h – t – h là lưu thông giản đơn của hàng hóa. Giai đoạn thứ nhất của lưu thông này là h - t nằm trong lưu thông của tư bản hàng hóa H’ – T’, do đó nằm trong tuần hoàn của tư bản. Giai đoạn bổ sung của nó là t – h thì lại nằm ngoài tuần hoàn ấy. Lưu thông của H và của h tức là của giá trị tư bản và giá trị thặng dư sẽ tách đôi sau khi H’ chuyển hóa thành T’. Do đó:
Hành vi H – T và h – t do H’ – T’ tách ra đều nằm trong cùng 1 lượng hàng hóa có thể tách rời nhau.
Nếu sự tách rời ấy diễn ra thì H’ – T’ có thể biểu hiện thành hai lưu thông riêng biệt: H – T – H và h – t – h , xét về hình thái chung, chúng đều thuộc về lưu thông thông thông thường của hàng hóa
Chúng ta đã thấy h – t – h tức là lưu thông của thu nhập của nhà tư bản, chỉ gia nhập lưu thông của nhà tư bản chừng nào mà h còn là một phần giá trị của H’, tức là của tư bản dưới cái hình thái chức năng là tư bản hàng hóa. Khi h đã độc lập trong hành vi t – h thì h – t – h không còn gia nhập vào vận động của tư bản ứng ra nữa, mặc dù nó do vận động ấy đẻ ra.
Lưu thông chung bao gồm các tuần hoàn xen kẽ chằng chịt với nhau của những bộ phận độc lập khác nhau của tư bản xã hội, tức là tổng thể của các tư bản cá biệt, cũng như bao gồm cả lưu thông trong những giá trị được ném ra thị trường không phải với tư cách là tư bản, nghĩa là của những giá trị đi vào lĩnh vực tiêu dùng.
T – H trong tuần hoàn của tư bản sản xuất
T – H chính là giai đoạn thứ hai trong lưu thông, T đã vào một vị trí khác trước nhưng chức năng của tư bản tiền tệ thì vẫn như cũ: chuyển hóa thành slđ và Tlsx. Như vậy trong chức năng của tư bản hàng hóa H’ – T’, giá trị tư bản cùng một lúc với h – t đã tiến hành xong giai đoạn H – T và sau đó đi vào giai đoạn bổ sung T – H(Slđ + Tlsx) , do đó tổng lưu thông của nó là H – T – H (Slđ + Tlsx)
Trong công thức tuần hoàn của TBSX ta không hề thấy T xuất hiện, nhưng giai đoạn thứ hai trong lưu thông này lại xuất hiện T. T chính là một bộ phận của T’, tức T vừa là tư bản đã được thực hiện vừa là tư bản bắt đầu quá trình hoàn thành sự lớn lên của giá trị T’. V

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement