Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Bran
#673996 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
ĐẶT VẤN ĐỀ

Mâu thuẫn là hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực : Tự nhiên, xã hội, và tư duy của con người. Trong hoạt động kinh tế mặt trận cũng mang tính phổ biến, chẳng hạn cung -cầu, tích lũy tiêu dùng, tính kế hoạch hoá của từng xí nghiệp, công ty với tính tự phát về chính phủ của nền sản xuất hàng hoá...
Mâu thuẫn chẳng những hiện tượng khách quan, mà còn là hiện tượng phổ biến. Mâu thuẫn tồn tại khách quan trong mọi sự vật hiên tượng của giới tự nhiên, đời sống xã hội và tư duy của con người. Chẳng những mâu thuẫn tồn tại phổ biến ở mọi sự vật hiện tượng mà còn tồn tại phổ biến trong suốt quá trình phát triển của chúng. Không có một sự vật, hiện tượng nào không có mâu thuẫn và không có một giai đoạn nào trong sự phát triển của mỗi sự vật, hiện tượng lại không có mâu thuẫn. Mâu thuẫn này mất đi, thì mâu thuẫn khác lại được hình thành...
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước do đảng khởi sướng và lãnh đạo đã dành độc lập những thắng lợi bước đầu mang tính quyết định, quan trọng trong việc chuyển nền kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong những chuyển biến đó đã đạt được nhiều thành công to lớn nhưng trong những thành công đó luôn luôn tồn tại những vấn đề mâu thuẫn làm kìm hãm sự phát triển của công cuộc đổi mới. Đòi hỏi phải được giải quyết và những vấn đề ấy nếu được giải quyết sẽ được thúc đẩy cho sự phát triển của nền kinh tế
Với mong muốn tìm hiểu thêm về những vấn đề của kinh tế, quan điểm lý luận cũng như vướng mắc trong của giải pháp, quy trình sử lý các vấn đề chính trị - xã hội có liên quan đến quá trình tiến hành cải cách trong việc xây dựng nền kinh tế nên em đã chọn " Mâu thuẫn biện chứng Và QUỎ TRỠNH Xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở việt nam" Làm đề tài cho tiểu luận môn triết học Mác - Lê nin.
Vì trong thời gian có hạn nên trong tiểu luận này chỉ xem xét đánh giá một vài mâu thuẫn tiêu biểu. Em xin chân thành Thank thầy giáo đã giúp đỡ em hoàn thành bản tiểu luận này.B. NỘI DUNG

I. Lý luận chung
Mỗi một sự vật hiện tượng đang tồn tại đều là một thể thống được cấu thành bởi các mặt,các khuynh hướng,các thuộc tính phát triển ngược chiều nhau,đối lập nhau.. . ở đây chúng ta chia làm hai phần.
1.Sự đấu tranh của các mặt đối lập trong một thể thống nhất.Trong phép biện chứng duy vật,khái niệm mặt đối lập là sự khái quát những thuộc tính ,những khuynh hướng trái ngược nhau hay ngược chiều nhau để tồn tại trong cùng một sự vật hiện tượng,tạo nên sự vật hiện tượng đó.Do đó cần phân biệt rằng bất kỳ hai mặt đối lập nào cũng tạo thành mâu thuẫn.Bởi vì trong các sự vật hiện tượng của thế giới khách quan không phải chỉ tồn tại trong đó hai mặt đối lập.Trong cùng một thời điểm ở mỗi sự vật có thể cùng tồn tại nhiều mặt đối lập.Chỉ có những mặt đối lập là tồn tại thống nhất trong cùng một sự vật như một chỉnh thể,nhưng có khuynh hướng phát triển ngược nhau bãi xích,gạt bỏ,phủ định nhau và chuyển hoá lẫn nhau.(Sự vật chuyển hoá này tạo thành nguồn gốc động lực,đồng thời quy định các bản chất các khuynh hướng phát triển của sự vật) thì hai mặt đối lập như vậy mới tạo thành mâu thuẫn."Thống nhất "của các mặt đối lập được hiểu không phải chúng đứng bên cạnh nhau mà là nương tựa vào nhau,tạo ra sự phù hợp cân bằng như liên hệ phụ thuộc,quy định mà ràng buộc lẫn nhau.Mặt đối lập này lấy mặt đối lập kia làm tiền đề cho sự tồn tại của chính mình và ngược lại.Nếu thiếu một trong hai mặt đối lập chính tạo thành sự vật thì nhất định không có sự tồn tại của sự vật.Bởi vậy sự thống nhất của các mặt đối lập là điều kiện không thể thiếu cho sự tồn tại của bất kỳ sự vật hiện tượng nào.
1.1.Sự thống nhất này do những đặc điểm riêng có của bản thân sự vật tạo nên
Ví dụ 1:
Nền kinh tế tập chung quan liêu bao cấp và nền kinh tế thị trường là điều kiện cho sự vật hiện tương tồn tại và phát triển của công cuộc đổi mới của nền kinh tế ở Việt nam hai nền kinh tế khác nhau hoàn toàn về bản chất và những biểu hiện của nó nhưng nó lại hết sức quan trọng.Vì nó có sự thống nhất,sự thống nhất đó tạo nên qua trình đổi mới kinh tế ở việt nam.Thiếu sự thống nhất này nền kinh tế thi trường ở Việt nam không thể tồn tại với ý nghĩa là chính nó.
Ví dụ 2:
Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong cách sản xuất (Mọi cách thức sản xuất).Khi lực lượng sản xuất phát triển thì cùng với nó thì quan hệ sản xuất cũng phát triển hai hình thức này chính là điều kiện tiền đề cho sự phát triển của cách sản xuất.Nhưng quan hệ của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất phải thoả mãn một số yêu cầu sau:
-Thứ nhất :đó là khái niệm chung nhất được khái quát từ các mặt khác nhau phản ánh được bản chất của sự phù hợp của quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất.
- Thứ hai : đó phải là một khái niệm " rộng " phản ánh được trạng thái biến đổi thường xuyên của sự vận động, phát triển trong quan hệ sản xuất của quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013999 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement