Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguoidatinh_dt
#673929 Download Tiểu luận miễn phíMỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
B. Giải quyết vấn đề 2
I. Vai trò của con người trong sự vận động và phát triển của sản xuất xã hội 2
1. sản xuất vật chất và vai trò của nó đối với xã hội. 2
2. Lực lượng sản xuất là mối quan hệ giữa con người với tự nhiên được hình thành trong quá trình sản xuất Lực lượng sản xuất gồm có tư liệu sản xuất và người lao động 3
II. Tính tất yếu của việc đòi hỏi phải có con người trong quá trình
CNH –HĐH 4
1. Vai trò của con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 5
2. Thực trạng về nguồn lực con người ở đât nước ta hiện nay. 6
3. Yêu cầu về con người để phục vụ CNH –HĐH. 8
III. Những giải pháp. 9
1. Vấn đề giáo dục đào tạo 9
2. Phải lấy sự phát triển của con người Việt Nam làm thước đo chung. 10
Kêt luận 11
Tài liệu tham khảo

Từ thực tế nước ta đang là một nước có nền kinh tế phát truyển,quy mô sản xuất nhỏ, tích luỹ kém, năng xuất lao động thấp,sự tụt hậu về kinh tế so vời thề giới ngày càng xa hơn.Muốn khắc phục các nguy cơ này,trước hết chúng ta phảI có chiến lược tăng trưởng và phát truyển kinh tế về cơ bản đúng từ đầu đó là công nghiệp hoá (CNH),hiện đại hoá (HĐH) đất nước.Chúng ta đ• thấy được tính tất yếu phảI tiến hành CNH,HĐH đất nước.Các tất yếu ấy được mọi người dễ dàng chấp nhận song dựa vào để đảm bảo đúng thực hiện có hiệu quả,không trả giá thì thật là khó.sự thành công của quà trinh CNH,HĐH đòi hởi ngoài môI trường chính trị ổn định thì phảI có các nguồn lực cần thiết như: Vốn,tài nguyên con người,vị trí địa lý,cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn lực nước ngoài…Trong đó yếu tố con người là yếu tố quyết định tới sự thành công của sự nghiệp CNH,HĐH.Dưới đây là một vàI khía cạnh về nguồn nhân lực trong quá trình CNH,HĐH ở nước ta hiện nay.
Trong khuân khổ bài viết nhỏ này,em xin đưa ra một nội dung nhỏ đó là ”Nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá,hiện đại hoá ở Việt Nam”
b-giảI quyết vấn đề
I:Vai trò của con người trong sự vận động và phát truyển của sản xuất x• hội.
1- sản xuất vật chất và vai trò của nó đối vối x• hội .
Sản xuất vật chất là quá trình lao động có mục đích của con người.Con người sử dụng các công cụ và phương tiện lao động thích hợp để tác động vào tự nhiên,cảI biến các dạng vật chất của tự nhiên tạo ra của cảI vật chất cần thiết nhằm thoả m•n nhu cầu của bản thân người lao động và x• hội.

Sản xuát vật chất là đIều kiện trước tiên là đảm bảo cho sự tồn tại và phát truyển của x• hội.Các_Mác là người đầu tiên phát hiện ra quy luật phát truyển của loàI người đó là:Trước hết con người cần ăn uống,mặc ở.trong khi có thể lo đến chính trị,nhà nước,pháp luật,đạo đức,khoa học tôn giáo… đêù hình thành biến gắn liền với các cơ sở kinh tế và sản xuất nhất định.khi sản xuất phát truyển cách thức sản xuất con người thay đổi,năng suất lao động tăng mức sống được nâng cao thì các mối quan hệ về mọi mặt của đời sống x• hội cũng thay đổi theo.
Sản xuất vật chất là cơ sở đầu tiên và quan trọng nhất trong nhất trong quá trình phân hoá và hoàn thiện các chức năng của con người,sản xuất vật chất môI trường tự nhiên tự nhiên x• hội đòi hỏi con người thể lực,trí tuệ và nhân cách con người phảI phát truyển thích ứng với nó.
Yêu cầu khách quan của sự phát truyển sản xuất làm cho khoa học kỹ thuật và đIều kiện sinh hoạt x• hội ngày càng phát truyển và hoàn thiện.
Với ý nghĩa đó sản xuất vật chất là cơ sở động lực của mọi quá trình tiến bộ x• hội
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#969518 Link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#969519 Link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement