Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hotboy_hongkong_chimmocdaylong9x
#673901 Link tải miễn phí luận văn
Đề tài:
Vận dụng mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất để phát triển nền kinh tế tri thức

A. Lời mở đầu
B. Nội dung
I. Lý luận
1. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
1.1. Lực lượng sản xuất
1.2. Quan hệ sản xuất
2. Quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tổ chức và trình độ của lực lượng sản xuất
2.1.Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất
2.2. Tác động ngược lại của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất
II. Vận dụng
1. Kinh tế tri thức
1.1. Nền kinh tế tri thức
1.2. Một số đặc điểm nền kinh tế tri thức
2. Vận dụng mối quan hệ lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất phát triển nền kinh tế tri thức ở Việt Nam
2.1. Nền kinh tế tri thức nhìn từ góc độ lực lượng sản xuất
2.2. Nền kinh tế tri thức xét từ góc độ quan hệ sản xuất và cơ cấu kinh tế
3. Phát triển nền kinh tế tri thức ở nước ta
3.1. Cơ hội và thách thức
3.2. Chiến lược và giải pháp
C. Kết luận

A. LỜI MỞ ĐẦU

Lịch sử dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo đã giành được những thắng lợi, những thành tựu của cách mạng luôn gắn liền với quá trình vận dụng sáng tạo trong hoàn cảnh cụ thể của thời đại, trên cơ sở thực tiễn Việt Nam.
Những đóng góp, bổ sung và phát triển cũng như sự vận dụng sáng tạo, những quy luật của học thuyết Mác - Lênin vào quá trình phát triển nền kinh tế đất nước. Sự vận dụng quy luật phù hợp giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất để phát triển nền kinh tế đất nước nói chung và phát triển nền kinh tế tri thức ở nước ta nói riêng. Đã đạt được những kết quả to lớn. Đây là sự đòi hỏi phải có những quan tâm của Đảng, Nhà nước của mọi người nhất là khi trên thế giới một nền kinh tế mới đang hình thành và phát triển mạnh mẽ, đó là kinh tế tri thức, nền kinh tế ấy trước hết thể hiện trình độ mới lực lượng sản xuất. Một trình độ có đặc trưng ơ bản là tri thức đóng vai trò quy định số một.Vì vậy sự vận dụng quy luật này vào nước ta hiện nay là rất cần thiết và cấp bách.
Cùng với những thành tựu về công nghệ sinh học: công nghệ gen, nhân bản vô tính.. đang tác động mạnh mẽ, sâu sắc làm đảo lộn toàn bộ nền kinh tế thế giới và toàn bộ xã hội loài người đưa con người đi vào thời đại kinh tế tri thức. Rất nhiều nước trên thế giới nhất là các nước TBCN trên thế giới đều có tăng trưởng kinh tế tri thức. Việt Nam vẫn đang là một trong những nước cùng kiệt và kém phát triển so với khu vực và trên thế giới. Mặt khác chúng ta đang trên con đường tiến hành công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước chính vì thế Việt Nam phải đặt mình vào tri thức, phát triển tri thức để đưa nền kinh tế nước ta bắt kịp và phát triển cùng thế giới.
Góp phần vào chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã đề ra mỗi cá nhân sinh viên nói riêng thế hệ trẻ của Việt Nam ta cần đóng góp vốn tri thức và phải nghiên cứu tri thức, để tìm hướng đi đúng đắn cho nền kinh tế tri thức phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh đất nước trong sự phát triển vận động không ngừng của nền kinh tế tri thức chính vì vậy mà em đã chọn đề tài này.
B. NỘI DUNG

I. LÝ LUẬN
1. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
cách sản xuất là cách thức mà con người tiến hành sản xuất trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Cách thức này một mặt biểu hiện trong việc sử dụng công cụ lao động nhất định (sản xuất bằng cái gì). Mặt khác biểu hiện trong việc tổ chức hoạt động sản xuất với những quan hệ sản xuất nhất định. cách sản xuất do hai mặt kết hợp thành là lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Trong đó lực lượng sản xuất là nội dung còn quan hệ sản xuất là hình thức của cách sản xuất
1.1. Lực lượng sản xuất
Lực lượng sản xuất là mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, là kết quả của năng lực thực tiễn của con người lực lượng sản xuất là kết quả cái đã đạt được bởi con người là sản phẩm của hoạt động đã qua của con người, chứ không phải là những cái mà tự nhiên cho sẵn.
Lực lượng sản xuất được gom góp, chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi thế hệ dựa trên những lực lượng sản xuất đã có để tạo ra lực lượng sản xuất mới. Trong mỗi giai đoạn phát triển khác nhau trình độ của lực lượng sản xuất biểu hiện rõ nhất ở công cụ lao động. Đến lượt nó, trình độ của công cụ biểu hiện ở phân công lao động ở năng suất lao động. Năng suất lao động là thước đo trình độ của lực lượng sản xuất
Lực lượng có các yếu tố hợp thành
Người lao động là yếu tố đầu tiên chủ yếu của mọi quá trình sản xuất bao gồm các nhân tố, nhu cầu sinh sống tự nhiên của con người. Nhu cầu thúc đẩy hoạt động, sức lao động của người lao động là những sức thần kinh, sức cơ bắp mà con người vận dụng để sử dụng, điều khiển công cụ lao động kinh nghiệm và kỹ năng lao động; là sự hiểu biết về đối tượng chức năng tác dụng của công cụ lao động , môi trường, sự thành thạo ít hay nhiều trong việc sử dụng công cụ khả năng cải tiến công cụ. Toàn bộ những nhân tố ấy kết hợp trong người lao động làm thành yếu tố người lao động.
Tư liệu sản xuất bao gồm: Tư liệu lao động và đối tượng lao động. Tư liệu lao động và những phương tiện, vật liệu khác dùng để tăng cường, hỗ trợ cho tác động công cụ lao động lên đối tượng. Tư liệu lao động là vật hay hệ thống những vật được con người đặt giữa mình với đối tượng lao động để truyền những tác động của con người lên đối tượng nhằm biến đổi chúng thành những sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người. Do đó, tư liệu lao động được coi là cánh tay thứ 2 của con người. Nó kéo dài và tăng cường sức mạnh thế giới quan con người… Tư liệu lao động do con người sáng tạo ra, trong đó công cụ sản xuất đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc biến đổi tự nhiên.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#978319 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement