Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cong_chua_0o_o0_lc
#673851

Download Tiểu luận Thực trạng và giải pháp nâng cao tốc độ của quan hệ phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay miễn phí

Xuất phát từ nguyện vọng chân thành chính đáng song nóng vội ta đã máy móc vận dụng nguyên tắc phân phối theo lao động của các nứơc xã hội chủ nghĩa và hoàn cảnh chưa chín muồi trong nền kinh tế tập chung của nước ta .Nguyên nhân này nằm trong nhận thức nhầm lẫn của chúng ta đem đồng nhất sở hữu xã hội vào sở hữu toàn dân ,không đặt sở hữu này với mối tương quan biện chứng với lực lượng sản xuất thấp kém của nước ta .Do đó hành động của chúng ta là nhanh chóng cải tạo các thành phần kinh tế của CNXH làm cơ sở cho phân phối lao động .Mặt khác trong lĩnh vực trao đổi chúng ta lại thực hành phân phối bằng hiện vật một cách rộng khắp từ sản xuất đến tiêu dùng khiến quan hệ hành tiền bị thủ tiêu ,thước đo lao động bằng giá trị bị phủ định .Kết quả là trong phân phối ta không thực hiện được phân phối đúng cho lao động ,đảm bảo công bằng lao động mà lại đưa đến sự bình quân xã hội. Điều đó tạo kẽ hở làm triệt tiêu nhân tố tích cực dám hi sinh vì nghĩa lớn ,biết quên hết mình cho lao động .Đồng thời tạo ra chỗ dựa cho thói lười nhác ,ỷ lại ,dựa dẫm ,ăn bám khắp mọi nơi ,mọi người .Đây cũng là một trong những nguyên nhân đẩy xã hội vào tình trạng trì trệ nghèo nàn khủng hoảng .Nhưng khi thực hiện đổi mới so với nguyên tắc phân phối mà chúng ta thực hiện trước có hai quan điểm khác biệt .
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

g với nó , quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất và quan hệ trao đôỉ hoạt động cho nhau .Do đó sư biến đổi lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất kéo theo nó là biến đổi quan hệ phân phối.
Quan hệ phân phối còn tác động trở lại với quan hệ sở hữu do đó với sản xuất: có thể tăng hay giảm quy mô sở hữu hay có thể làm biến dạng tính chất quan hệ sỏ hữu.Nhìn chung các quan hệ phân phối vừa có tính đồng nhất vừa có tính lịch sử.
Tính đồng nhất thể hiện trong bất cứ xã hội nào sản phẩm lao động cũng được chia thành:1 bộ phận cho tiêu dùng dự trữ, một bộ phận cho tiêu dùng chung xã hội và tiêu dùng cá nhân.
Tính đồng nhất đó mỗi xã hội có một quan hệ phân phối riêng phù hợp với tính chất của quan hệ sản xuất đó. Cũng như quan hệ sản xuất quan hệ phân phối có tính lịch sử.CACMAC đã viết:’’ Mỗi một hình thái phân phối đều biến đi cùng một lúc với cách sản xuất nhất định tương ứng với hình thái phân phối ấy.Chỉ thay đổi quan hệ phân phối khi đã cách mạng được quan hệ sản xuất đẻ ra quan hệ phân phối ấy’’.
Do phân phối tác động đến sản xuất nên vấn đề đặt ra là nhà nước cách mạng phải làm sao để sử dụng phân phối như là một công cụ xây dựng chế độ mới để phát triển kinh tế theo hướng xã hội chủ nghĩa,con đường đầy khó khăn chúng ta đã chọn và nhất định sẽ tiến tới thành công trong tương lai không xa.
Với nứơc ta ngày nay , trình độ sản xuất còn thấp sản xuất không đáp ứng kịp nhu cầu và nhiều mặt phát truiển chưa cân đối nên phân phối còn có vi trí quan trọng.Phân phối đúng đắn theo yêu cầu của quý luật khách quan và phù hợp với tình hình thưc tế của đất nước sẽ là động lực mạnh mẽ góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất phát triển ổn định tình hình kinh tế xã hội cải thiện đời sống nhân dân.
1.3. ý nghĩa của phân phối.
Nó ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề sống còn của mỗi người dân công bằng xã hội .Tuy vậy không thể nào mà có được quan hệ phân phối hoàn toàn đồng đều trong xã hội.
Phân phối đúng sẽ tạo công bằng, không ngược lại sẽ không đảm bảo được lợi ích kinh tế không công bằng chênh lệch quá đáng tác động tiêu cực đến sản xuất kìm hãm thậm trí còn phá hoại sản xuất.
Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội phân phối cùng với nó là lưu thông là một mặt trận đấu tranh rất phức tạp.Trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần lợi ích của cơ sở sản xuất kinh doanh của người sản xuất khác biệt thậm trí mâu thuẫn nhau.
Hơn nữa trong xã hội mới còn có tàn dự tư tưởng suy nghĩ tính toán cá nhân….Do đó nhà nước phải có chính sách biện pháp phân phối đúng đắn góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội, đồng thời có biện pháp thích đáng về kinh tế giáo dục và pháp luật nhằm đấu tranh loại trừ dần những hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực phân phối thực hiện quyền bình đẳng và công bằng xã hội.
Chế độ của nước ta là chế độ do dân làm chủ , làm chủ tập thể trên các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hoá xã hội,trong đó làm chủ tập thể về kinh tế là cơ sở.
Một khi sản phẩm vật chất là của người dân lao động thì của cải làm ra cũng thuộc lợi ích chung của người dân lao động. Phân phối có ý nghĩa rất quan trọng nhưng ý nghĩa bao quát nhất của nó là tạo sự công bằng xã hội.
Khi không tạo ra được sự công bằng xã hội nhưng phần nào cũng giúp cho mọi người cảm giác được hưởng đúng lợi ích từ việc làm của họ.
II.các nguyên tắc phân phối ở nước ta.
2.1.Phân phối theo lao động.
Thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa dựa trên chế độ công hữu xã hội về chủ nghĩa về tư liệu sản xuất .Người lao động làm chủ tư liệu sản xuất cũng làm chủ về phân phối cho tiêu dùng cá nhân .Phân phối phải vì lợi ích của người lao động;Phân phối theo lao động, phân phối theo nhu cầu….
Trong điều kiện sản xuất còn thấp kép không thể có nhiều của cải phân phối được , con đường cơ bản hoàn thiện viêc phân phối là nhanh chóng đẩy mạnh sản xuất tăng năng xuất lao động xã hội nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 5 chỉ rõ:” chúng ta phải sống cho phù hợp kết quả lao động của mình , không lên tiêu dùng quá mức mà giới hạn sản xuất cho phép.”
Tác dụng phân phối với sản xuất có thể theo hướng: Thúc đẩy sản xuất phát triển, kìm hãm sản xuất.Nó mang tính hai mặt.
Sở dĩ như vậy vì phân phối đụng chạm đên lợi ích thiệt thân của mỗi thành viên trong xã hôị ,là mội người hành ngày ,hàng giờ trong cuộc sống ,tác động trực tiếp tới đời sống cá nhân,người sản xuất sẽ không hăng hái làm việc hết sức mình để lao động sản xuất khi biết chắc cái họ được hưởng.
Dưói chế độ tư bản chủ nghĩa mọi công dân bán sức lao động cho tư bản như một món hàng , họ nhận được một số tiền công . Cái tiền công mà họ trả cho công nhân là giá cả hàng hoá sức lao động nhưng thể hiện bề ngoài như giá lao động Tiền công nhiều ít cần tuỳ từng trường hợp vào thời gian dài hay ngắn, sản phẩm làm ra nhiều hay ít.Cách phân phối ấy làm lu mờ sự bọc lột của chủ nghĩa tư bản, che lấp thời gian lao động ranh giới, thời gian lao động cần thiết với thời gian lao động thặng dư tựa hồ như giai cấp công nhân và giai cấp tư sản hoàn toàn bình đẳng nhau , người có công , của thì tạo tiền đồ cho giai cấp tư sản công tạo tiền lương cho giai cấp công nhân,không ai bóc lột ai.Cách phân phối tạo sức hút nhất định với người người lao động, nên tác dụng nhất định trong kích thích sản xuất , kích thích tăng năng xuất lao động , thúc đẩy sản xuất nhưng cái chính là bản chất quan hệ tư bản là quan hệ người bóc lột người , tính phân phối ấy đã hạn chế tính tích cực của cộng nhân .Thực chất lương công nhân được trả chỉ là cái phần nhỏ trong lợi ích mà họ tạo ra ,phần thặng dư sản xuất của họ tạo ra lớn hơn nhiêu so vớ phần họ nhận được.Tiền lương của họ được giới hạn ở giá trị sức lao động chỉ đủ sái sản xuất sức lao động ở mức tối thiểu rốt cuộc họ vẫn tay trắng , Người công nhân càng cải tiến kỹ thuật ,năng xuất lao động thì họ càng bóc lột nhiều hơn . Đặc biệt tư bản còn áp dụng phương pháp tiền lương theo kiểu “hút máu tay-lo vắt kiệt sức lao động người dân”không phân biệt tình trạng sức khoẻ ,giới tính , chủng tộc.Tình trạng thất nghiệp ,thuế khoá ,lạm phát giấy bạc tăng làm giá trị lương giảm xuống .Tất cả đã kìm hãm sức sản xuất của công dân.
Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa –công hữu về tư liệu sản xuất được xác lập, sau bao năm làm việc cho bọn bóc lột ngày nay nhân dân lao động làm chủ tập thể với tư liệu sản xuất và sản phẩm tạo ra .Nguyên tắc cơ bản của phân phối theo chế độ xã hội chủ nghĩa là phân phối theo lao động , chính nguyên tắc đó tạo kích thích mạnh mẽ người lao động thúc đẩy sản xuất.
Hình thức phân phối chủ yếu vẫn là lương theo thời gian lao động của công nhân .Nhưng so với CNTB thì CNXH vẫn có ưu điểm vượt trội :Dưới CNXH tuy ngày lao động của công nhân vẫn gồm 2 phần thời gian ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement