Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Arny
#673844 Download Tiểu luận miễn phí


I. THẾ NÀO LÀ CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ ? MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CNH –HĐH Ở NƯỚC TA .
1. Thế nào là công nghiệp hoá - hiện đại hoá ?
a. Tính tất yếu khách quan của CNH-HĐH
b. Tác dụng của CNH-HĐH
Khái niệm CNH-HĐH(Hội nghị TW 7 khoá VII )
2. Mục tiêu, quan điểm CNH-HĐH ở nước ta
a. Mục tiêu
b. Quan điểm
II.VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI, NGUỒN NHÂN LỰC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ
III. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC NƯỚC TA. ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ. PHÁT HUY CÙNG CÁC GIẢI PHÁP.
1. Những thế mạnh, ưu điểm nguồn nhân lực ở nước ta.Vận dụng phát huy vai trò của nó.
2. Những mặt còn hạn chế của nguồn nhân lực nước ta. Nguyên nhân và các giải pháp.
a. Các mặt hạn chế
b. Nguyên nhân
c. Giải pháp

PHẦN 3 : LỜI KẾT

Lời Mở Đầu


Như chúng ta đã biết công nghiệp hoá - hiện đại hoá là con đường tốt nhất để giúp một đất nước phát triển kinh tế, thoát khỏi cùng kiệt nàn và lạc hậu. Từ đó làm nền tảng, cơ sở vật chất và kỹ thuật để xây dựng chủ nghĩa xã hội .
Đặc biệt đối với một nước như nước ta kinh tế còn kém phát triển, công nghiệp chậm phát triển, nông nghiệp còn lạc hậu thì sự nghiệp đổi mới công nghiệp hoá - hiện đại hoá là biện pháp tốt nhất để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá của nước ta trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu và kết quả to lớn về kinh tế, văn hoá, xã hội , chính trị... song vẫn còn đó nhiều mặt hạn chế và khiếm khuyết.
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá thì con người, nguồn nhân lực được coi là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự thành công hay thất bại, tính hiệu quả của quá trình này. Để đạt được sự phát triển, tính hiệu quả của quá trình CNH –HĐH thì cần có những chính sách phát triển con người, nâng cao chất lượng nguồn lao động và cách phân bổ, sử dụng hợp lí. Ở nước ta con người, nguồn nhân lực có nhiều ưu điểm, lợi thế song cũng có những mặt hạn chế. Vấn đề sử dụng và đào tạo nguồn nhân lực lại chưa thực sự hợp lý. Chính vì vậy việc phát huy và sử dụng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta hiện nay là một điều hết sức cần thiết và cần có những sự quan tâm đúng mức .I. THẾ NÀO LÀ CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ ? MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CNH –HĐH Ở NƯỚC TA .
1. Thế nào là công nghiệp hoá - hiện đại hoá ?
a. Tính tất yếu khách quan của CNH-HĐH
b. Tác dụng của CNH-HĐH
Khái niệm CNH-HĐH(Hội nghị TW 7 khoá VII )
2. Mục tiêu, quan điểm CNH-HĐH ở nước ta
a. Mục tiêu
b. Quan điểm
II.VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI, NGUỒN NHÂN LỰC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ
III. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC NƯỚC TA. ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ. PHÁT HUY CÙNG CÁC GIẢI PHÁP.
1. Những thế mạnh, ưu điểm nguồn nhân lực ở nước ta.Vận dụng phát huy vai trò của nó.
2. Những mặt còn hạn chế của nguồn nhân lực nước ta. Nguyên nhân và các giải pháp.
a. Các mặt hạn chế
b. Nguyên nhân
c. Giải pháp

PHẦN 3 : LỜI KẾT
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#971011 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement