Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nudeman200026
#673826

Download Đề tài Chính sách tài khoá ở Việt Nam hiện nay miễn phí

Tận dụng được nguồn lực trong nước: trong tất cả nguồn vốn mà một quốc gia cần như: nguồn vốn từ dân cư, vay nợ, nhập viện trợ,. thì nguồn vốn thu hút từ dân cư vẫn là quan trọng nhất. Khi chính phủ thay đổi chính sách về thuế tức là chính phủ đã thay đổi khoản thu từ các hoạt động kinh tế của mình. Tuy nhiên nó lại làm cho mình kinh tế sôi động hơn hay bị kìm nén hơn. Việc trao đổi mua bán sẽ nhanh chóng tăng lên hay giảm xuống. Cho dù chính phủ sử dụng chích sách tài khoá nhằm kích thích hay kìm hãm thì đều nhằm mục đích làm cho nguồn lực, đối tượng nói chung trong nền kinh tế hoạt động có hiệu quả hơn đóng gốp vào lợi ích của quốc gia.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

i tiêu và tăng thuế một lượng là G. Kết quả là sản lượng tăng lên một lượng tương ứng (G).
AE
0 Y* Y0 Y
Hình 1.3.3: ảnh hưởng của tăng chi tiêu và tăng thuế cùng một lượng như nhau.
1.4. Chính sách tài khoá biểu hiện như thế nào?
Chính sách tài khoá bao gồm hai công cụ là thuế và chi tiêu chính phủ giữa hai công cụ này có một mối liên hệ là chung đó là tiết kiệm chính phủ hay ngân sách chính phủ (Sg = T – G) vì vậy quá trình sử dụng chính sách chính là quá trình biến động thay đổi của ngân sách Nhà nước. Khi một nền kinh tế bị rơi vào tình trạng xấu bất ổn định ảnh hưởng tới lợi ích công cộng.
Thì chính phủ sử dụng hai công cụ này để điều tiết. Vì vậy chính sách tài khoá càng được biểu hiện rõ thông qua ngân sách khi nền kinh tế biến động.
1.5. Mỗi quan hệ giữa chính sách tài khoá và sự phát triển của nền kinh tế
Như ta đã biết chính sách tài khoá có khả năng là điều tiết nền kinh tế. Vì vậy nếu một nền kinh tế muốn vượt qua những biến động và phát triển thì phải nhờ tới hai gọng kìm của chính sách tài khoá và ngược lại khi nền kinh tế phát triển đúng quỹ đạo ít có biến động thì chính phủ sẽ sử dụng ít chính sách tài khoá và ngược lại thì nền kinh tế phát triển ít biến động thì chính phủ sẽ ít sử dụng chính sách tài khoá.
2. Giả thuyết khoa học
Giữa chính sách tài khoá và nền kinh tế có một mối quan hệ khăng khít. Chính sách taì khoá là công cụ hữu hiệu để điều tiết nền kinh tế. Ngược lại nền kinh tế lại là môi trường chứa đựng các yếu tố cấu thành nên chính sách tài khoá cũng là nơi chính sách tài khóa phát huy tác dụng. Nếu chúng ta đưa ra được các chính tài khoá khác nhau ở Việt Nam trong giai đoạn hội nhập thì có thể nâng cao hoàn thiện tác dụng từ đó phát triển kinh tế xã hội một cách tốt hơn.
3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phân tích, tổng hợp lý thuyết
Phân tích lý thuyết là thao tác chia tài liệu lý thuyết thành các đơn vị kiến thức để tìm hiểu những dấu hiệu đặc thù, cấu trúc bên trong của lý thuyết. Từ đó mà nắm vững bản chất của từng đơn vị kiến thức và toàn bộ vấn đề nghiên cứu.
Trên cơ sở phân tích, cần tổng hợp kiến thức để tạo ra hệ thống, để thấy được mối quan hệ giữa chúng, từ đó mà hiểu đầy đủ, toàn diện, sâu sắc lý thuyết.
3.2. Quan sát khoa học
Quan sát khoa học là phương pháp thu thập thông tin về đối tượng nghiên cứu, trên cơ sở tri giác trực tiếp chúng. Quan sát là một trong những hình thức chủ yếu của nhận thức kinh nghiệm, để tạo ra những thông tin ban đầu. Phương pháp quan sát được sử dụng trong 2 trường hợp:
- Phát hiện ra bản chất của sự vật, sự việc, hiện tượng để xây dựng giả thuyết nghiên cứu.
- Kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu.
Mục đích của quan sát là nhằm ghi nhận một cách đầy đủ và chuẩn xác sự vật, hiện tượng như nó vốn có.
3.3. Điều tra
Điều tra là phương pháp sử dụng một hệ thống câu hỏi để thu thập các số liệu từ đối tượng nghiên cứu.
Có 3 loại điều tra khoa học khác nhau:
- Điều tra bằng trao đổi: đây là phương pháp điều tra bằng cách nghiên cứu trực tiếp đối tượng hay thẩm vấn chuyên gia.
- Điều tra viết: Đây là phương pháp thu thập các thông tin, sự kiện dựa trên câu trả lời bằng văn bản của người được nghiên cứu theo một chương trình đã được thiết lập đặc biệt.
- Điều tra bằng trắc nghiệm: là phương pháp được tiêu chuẩn hoá dùng để đo lường khách quan một hay nhiều khía cạnh của đối tượng nghiên cứu qua những mẫu trả lời bằng ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ hay bằng những hành vi khác.
3.4. Thực nghiệm, thực tế
Thực nghiệm thực tế là phương pháp nghiên cứu có hệ thống và logíc một hiện tượng nhằm trả lời cho câu hỏi: “nếu hiện tượng hay quá trình đó được thực hiện trong những điều kiện đã được khống chế, kiểm soát cẩn thận và chủ động thì nó sẽ biểu diễn như thế nào về chiều hướng phát triển, về tính liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả?”.
Như vậy, thực nghiệm là phương pháp đặc biệt cho phép tác động lên đối tượng nghiên cứu một cách chủ động, can thiệp có ý thức vào quá trình diễn biến tự nhiên, để hướng quá trình ấy diễn ra theo mục đích mong muốn.
II. Nghiên cứu thực tiễn
Sau khi nghiên cứu cơ sở lý thuyết, lý luận của đề tài thì thu thập các tài liệu thực tiễn thông qua việc sử dụng phương pháp nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn.
1. Thực trạng của chính sách tài khoá ở Việt Nam
Trước khi gia nhập WTO Việt Nam được coi là một thị trường tiềm năng cho đầu tư và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, một số quốc gia triên thế giới đặc biệt là Mỹ và Tây Âu vẫn chưa công nhận nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường. Việt Nam tham gia thị trường còn gặp nhiều khó khăn va thiệt thòi. Nền kinh tế trong nước tuy đã có những thành công nhưng vẫn đang nằm trong những nước có nguy cơ tụt hậu. Các chính sách của chính phủ nhằm điều tiết nền kinh tế trong đó có chính sách tài khóa tỏ ra vẫn chưa phát huy đầy đủ toàn diện trong nền kinh tế. Hai công cụ của chính sách tài khoá là thuế và chi tiêu chính phủ còn có nhiều vướng mắc. Thuế ở Việt Nam đang trong tình trạng chưa hoàn chỉnh về luật còn có nhiều vướng mắc, lỗ hổng. Trong khi đó chi tiêu chính phủ thì chưa đúng đắn, thiếu hợp lý, hiệu quả không cao.
Ngày 7/11/2006 đánh dấu một bước ngoặt của nền kinh tế Việt Nam khi Việt Nam được công nhận là thành viên chính thức của tổ chức thương mại quốc tế WTO. Đây là sự kiện tạo động lực cũng như điều kiện cho nước ta phát triển kinh tế tạo môt trường công bằng khi tham gia vào thị trương quốc tế. Như chúng ta đều biết khi gia nhập WTO thì hạn ngạch thuế quan đều giảm, đối với Việt Nam cũng vậy các mặt hàng của các thành viên khác đều đã có cơ chế giảm thuế xuất nhập khẩu cũng như thuế tiêu thụ đặc biệt. Đây là sự thay đổi đầu tiên và rõ rệt nhất của chính tài khoá của Việt Nam. Ngoài ra, khi gia nhập WTO thì chính phủ các thành viên cũng phải giảm các tác động của mình tới nền kinh tế đặc biệt là tình trạng trợ giá. Nó đã tạo ra những cơ hội cũng như thách thức cho nền kinh tế. Để có thể nắm bắt được những cơ hội cũng như vượt qua những thách thức thì chính sách chính phủ đề ra phải đúng đắn và hiệu qua hơn. Qua hơn ba năm hội nhập Việt Nam đã trải qua những thách thức cũng như những cơ hội. Năm 2009 chính sách tài khoá Việt Nam đã có dấu ấn lớn khi Quốc hội thông qua “Gói kích thích” trị giá 1 tỷ USD để kích cầu đầu tư nhằm khắc phục hậu quả kinh tế năm 2008.
1.1. Điểm mạnh thời gian qua của thực trạng chính sách tài khoá
- Dễ xác định kết quả thực hiện: như chúng ta đã biết chính sách tài khoá được dùng để điều tiết nền kinh tế vĩ mô, khi mà nền kinh tế phát triển quá nóng hay muốn kích cầu nền kinh tế đang rơi vào tình trạng suy thoái. Vì tác động của chính sách tài khoá là lâu dài so với các chính sách khác của chính phủ thì chính sách tài khoá dễ xác định kết quả hơn. Theo từng năm từng quý từng tháng ta có thể thống kê được tố...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement