Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By www.andyluv_xxx
#673814

Download Tiểu luận Lí luận Tuần hoàn và chu chuyển tư bản của Mác -Ănghen và vận dụng nó vào các doanh nghiệp ở nước ta miễn phí

Ơ nước ta hiện nay, thị trường chứng khoán đã bước đầu chuyển động nhưng nhìn chung, “hàng hoá” tham gia vẫn chủ yếu thuộc về phía Nhà nước, ít từ phía các doanh nghiệp nên một mặt phải đẩy nhanh tốc độ cổ phần hoá một số bộ phận của tổng công ty để tăng nguồn vốn cho tổng công ty, mặt khác phải xúc tiến mạnh mẽ việc tìm kiếm thị trường đầu tư để tiến hành bán cổ phiếu, trái phiếu của doanh nghiệp, kể cả bán trái phiếu quốc tế. Doanh nghiệp cổ phần giao cho công ty tài chính thuộc tổng công ty đảm nhiệm.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

tùy theo những sự khác nhau của các lĩnh vực đầu tư, cá biệt của tư bản. Thời gian tư bản nằm trong lĩnh vực sản xuất được gọi là thời gian sản xuất và thời gian tư bản nằm trong lĩnh vực lưu thông gọi là thời gian lưu thông, đó chính là một vòng chu chuyển. Thời gian sản xuất bao gồm có thời kỳ trực tiếp sản xuất, thời kỳ gián đoạn trong sản xuất, còn thời gian lưu thông bao gồm có thời kỳ mua và bán hàng hoá. Số vòng chu chuyển là n thì :
N =
Xét hình thái T... T’ hay SX...SX’ có điểm chung : giá trị ứng trước đã hoạt động với tư cách giá trị tư bản đã tăng thêm, khi kết thúc tuần hoàn của nó, giá trị ứng trước quay về dưới hình thái mà nó mang khi mở đầu tuần hoàn. Điều này bộc lộ rõ trong hình thái T ... T’. Còn điểm xuất phát của sản xuất là sự có mặt của các yếu tố sản xuất, tức là của những hàng hoá có giá trị nhất định quay trở về cũng là sản xuất vì giá trị ứng trước lại mang đúng cái hình thái những yếu tố sản xuất mà nó mang khi được ứng ra lúc đầu.
Ba hình thái thứ I T...T’; thứ II SX...SX’; thứ III H...H’ có những điểm khác nhau. Trong hình thái ba giá trị tư bản ứng trước mà với tư cách là giá trị tư bản đã tăng thêm. Nếu xem xét chủ yếu ảnh hưởng của sự chu chuyển đối với sự hình thành giá trị thặng dư thì phải xem xét hình thái I, còn nếu nói đến ảnh hưởn của chu chuyển đối với việc tạo ra sản phẩm thì cần xét đến tuần hòan II. Hình thái T …T’ có tính chất chi phối đối với nhà tư bản cá biệt.
Thời gian trong lĩnh vực sản xuất bao gồm thời kỳ trực tiếp sản xuất và thời kỳ gián đoạn sản xuất. Nếu hai thời kỳ này xen kẽ thì cũng không thể thay đổi được sự gián đoạn. Tuỳ theo độ dài của bộ phận thời gian sản xuất không phải do thời gian lao động cấu thành, thời kỳ chu chuyển của tư bản cũng kéo dài ra. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thời gian sản xuất rút ngắn nhiều nhưng quy mô đầu tư tư bản cố định cũng phát triển theo cùng tỷ lệ. Phần lớn các ngành công nghiệp chế biến, khai khoán, vận tải nếu những điều kiện khác của thị trường cũng không thay đổi thì sự quay về của tư bản lưu động hay sự đổi mới của tư bản lưu động diễn ra theo những khoản thời gian bằng nhau. Nếu với những ngành mà thời gian lao động chỉ là một bộ phận của thời gian sản xuất thì trong những trong những thời kỳ khác nhau trong năm, tư bản lưu động chi ra không đồng đều. Vây nếu quy mô của doanh nghiệp bằng nhau, nghĩa là nếu đại lượng tư bản lưu động ứng trước bằng nahu thì tư bản ấy phải được ứng ngay một lần vơi một khối lượng lớn hơn và cho một thời gian dài hơn so với những doanh nghiệp có thời kỳ lao động liên tục. Tư bản cố định thường xuyên đòi hỏi những chi phí như nhau kể cả khi làm việc hay không làm việc. Hơn nữa việc để tư liệ lao động chết, không sử dụng cũng kéo theo một sự mất giá nào đó. Chi phí này sẽ tính vào giá trị của sản phẩm.
Tất nhiên, cần có một lượng dữ trữ tư liệu sản xuất nhất định, hay là tư bản tiềm thế, chỉ gia nhập vào quá trình sản xuất từng ít một. Trong một doanh nghiệp sản xuất tư bản chủ nghĩa nhất định, quy mô dự trữ sản xuất phụ thuộc vào sự khó khăn nhiều hay ít mà người ta gặp phải trong khi đổi mới nó, phụ thuộc vào thị trường cung cấp những thứ đó, sự phát triển của giao thông vận tải...Những yếu tố này quyết định số tư bản tối thiểu cần tồn tại dưới dạng dự trữ, nên quyết định khoảng thời gian tư bản phải được ứng ra, ảnh hưởng đến chu chuyển của tư bản.
Chúng ta đã biết thời gian chu chuyển bằng tổng thời gian sản xuất và thời gian lưu thông, tchu chuyển = tsản xuất + tlưu thông. Vì vậy thời gian lưu thông có ảnh hưởng đến thời gian chu chuyển. Thời gian lưu thông bao gồm thời kỳ mua và thới kỳ bán,hay thời gian mà tư bản nằm trong trạng thái hàng hoá. Thời kỳ chu chuyển nói chung kéo dài hay rút ngắn phụ thuộc vào độ dài tương đối của thời hạn đó. Chi phí bảo quản, dự trữ...có thể tăng, giảm và là chi phí tư bản phụ thêm . Thời kỳ bán hàng dài hay ngắn tuỳ từng trường hợp vào tình hình thị trường hay tuỳ thay đổi của tình trạng của một ngành sản xuất. Khoảng cách giữa thị trường bán hàng hoá và nơi sản xuất ra hàng hoá ảnh hưởng đến thời gian lưu thông. Nếu hàng hoá sản xuất ra theo đơn đặt hàng thì tư bản bị ràng buộc cho đến khi giao được hàng, nếu không theo đơn đặt hàng thì cả thời gian đi ra thị trường và thời gian hàng hoá nằm trên thị trường chờ bán. Sự cải tiến phương tiện giao thông vận tải có thể xoá đi một cách tuyệt đối thời gian di chuyển hàng hoá nhưng không xoá được sự khác nhau tương đối mà sự vận chuyển hàng hoá gây ra trong thời gian lưu thông của những tư bản hàng hoá khác nhau. Sự phát triển giao thông vận tải dẫn đến sự cần thiết phải làm việc cho những thị trường ngày càng xa hơn hay là thị trường thế giới. Thời gian dài ngắnkhác nhau của cuộc hành trình của hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ không những quyết định những sự khác nhau trong bộ phận thống nhất của thời gian lưu thông, tức là thời gian bán mà còn quyết định cả thời gian chuyển hoá tiền thành các yếu tố tư bản sản xuất là thời gian mua vì nó ảnh hưởng đến thời gian để có thể trở lại làm tư bản sản xuất. Thời gian lưu thông hàng hoá kéo dài thêm thì nguy cơ giá cả biến động trên thị trường tiêu thụ cũng tăng thêm vì khoản thời gian trong đó có thể xảy ra sự biến động về giá cả kéo dài thêm. trong thời kỳ mua, tư bản phải nằm ở trong trạng thái tư bản tiền tệ một thời gian và khi chuyển vào lưu thông thì lại không ngừngcó một lượng tư bản bổ sung từ lưu thông quay trở về. Như vậy luôn có một bộ phận nhất định nằm trong trạng thái tư bản tiền tệ, thuộc lĩnh vực sản xuất mà không thuộc lĩnh vực lưu thông của tư bản. ảnh hưởng tới thời gian mua và do đó ảnh hưởng tới thời gian lưu thông, ngoài ra còn do sự cách xa nhiều hay ít của các nguồn nguyên liệu chủ yếu cho những thời kỳ tương đối dài.
Thời gian chu chuyển bị ảnh hưởng của thời gian sản xuất. Tư bản cố định và tư bản lưu động là hai mặt của tư bản sản xuất, cùng ảnh hưởng đến thời gian chu chuyển. Tư bản cố định là bộ phận của tư bản sản xuất, nó tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất nhưng giá trị của nó được chuyển dịch nhiều lần vào giá trị của sản phẩm thông qua quỹ khấu hao. Như vậy do sự hoạt động, hao mòn của tư liệu lao động được gọi là tư bản cố định, một bộ phậngiá trị của tư liệu lao động chuyển hoá dần vào sản phẩm, phần giá trị còn lại không ngừng giảm cho đến khi nó không còn phục vụ được nữa và giá trị của nó sẽ phân phối cho một khối lượng sản phẩm nhất định.
Ví dụ một cỗ máy trị giá một tỷ đồng, thời gian sử dụng là 10 năm. Như vậy mỗi năm có sự chuyển dịch giá trị của nó vào giá trị của sản phẩm. Như vậy phần giá trị mà dưới hình thái tự nhiên của nó, tư bản cố định mất đi do hao mòn thì lưu thông với tư cách là một b
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement