Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Cornell
#673810

Download Các phương pháp và kỹ năng giải nhanh bài toán hóa trong đề thi đại học miễn phí

Mặc dù còn rất nhiều điều hay chưa thểnói hết vì bài viết đã quá dài, nhưng tôi nghĩvới
những gì đã làm được ởtrên, chúng ta cũng có thểthu được một sốkết quảquan trọng nhưsau :
1,Phương pháp ghép ẩn sốlà một sốnhững phương pháp thuộc nhóm "phương pháp đại
số"mà nếu biết cách vận dụng hợp lý các phương pháp trong nhóm này, ta có thểgiải được tất
cảcác bài toán Hóa học.
2,Phương pháp đại sốvới đặc trưng là việc đặt ẩn và biểu diễn các mối quan hệHóa học
của bài toán thành phương trình, là một trong những phương pháp giải bài tập đơn giản và phổ
biến nhất, hầu hết các em học sinh ởtrường phổthông đều sửdụng phương pháp này. Ngoài ra,
phương pháp đại sốcòn đặc biệt phù hợp với các em học sinh lớp 8, lớp 9 vốn chưa có đủ
những kiến thức sâu sắc vềHóa học đểcó thểvận dụng các phương pháp khác nhưBảo toàn
electron hay Quy đổi.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510
[email protected]
ĐÁNH GIÁ ĐẦY ĐỦ HƠN Ý NGHĨA CỦA
PHƯƠNG PHÁP GHÉP ẨN SỐ
I. Đặt vấn đề
Phương pháp ghép ẩn số là một phần trong số những phương pháp đại số thường được
sử dụng để giải các bài toán phổ thông. Cái tên “ghép ẩn số” từ lâu đã trở nên quen thuộc đối
với các em học sinh. Tuy nhiên, qua theo dõi một số diễn đàn trong thời gian qua, tui nhận thấy
nhiều em học sinh còn chưa hiểu rõ về phương pháp này, dẫn đến nhầm lẫn phương pháp ghép
ẩn số với nhiều phương pháp hay biến đổi đại số khác.
Bài giảng về phương pháp ghép ẩn số đã từng được tui đề cập đến với tiêu đề “Phương
pháp ghép ẩn số - những biến đổi đại số”. Tuy nhiên, do phải giữ gìn một số tìm tòi khám phá
riêng đồng thời tránh chuyện một số tác giả có thể lạm dụng các thông tin trong bài viết của tui
như đã từng xảy ra với bài giảng về “phương pháp đường chéo” với anh Lê Phạm Thành nên
bài viết trước đây mới chỉ mang tính chất giới thiệu về mặt phương pháp để giúp các em phân
biệt với các phương pháp khác.
Để các em học sinh có thêm một tài liệu hay và quan trọng trước kỳ thi ĐH sắp tới cũng
như giúp cho các bạn giáo viên có thêm một tài liệu hay để phục vụ việc giảng dạy, tui viết lại
bài giảng này với những so sánh, phân tích sâu sắc hơn những ưu – nhược điểm của phương
pháp này. Qua bài giảng, các bạn sẽ thấy nếu biết tư duy đúng hướng, biết phân tích và xử lý
đúng cách, thì phương pháp “ghép ẩn số” không hề quá “trâu bò” như chúng ta vẫn tưởng và
hoàn toàn có thể áp dụng một cách có hiệu quả trong thi trắc nghiệm. Đồng thời, bài viết cũng
chỉ ra những ý nghĩa đặc biệt của phương pháp “ghép ẩn số” trong việc gợi ý những phương
pháp giải nhanh khác hiệu quả hơn. Đây là một phát hiện rất độc đáo của cá nhân tui và rất có ý
nghĩa về mặt lý luận dạy học, các thầy cô giáo có thể vận dụng điều này vào việc phát triển tư
duy và phương pháp cho các em học sinh.
Để hiểu rõ hơn các phương pháp giải toán và mối quan hệ giữa chúng, xin mời xem các
nội dung học của lớp học "Kỹ năng, kinh nghiệm và phương pháp giải nhanh bài thi Trắc
nghiệm Hóa học" trong blog của tôi.
II. Các ví dụ và phân tích
Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp hai rượu no, đơn chức rồi dẫn toàn bộ sản
phẩm qua bình 1 đựng H2SO4 và bình 2 đựng Ca(OH)2 dư thấy bình 1 tăng 1,98g và bình 2 có
8g kết tủa. Tính a?
Hướng dẫn giải:
Đặt công thức phân tử của 2 rượu là CnH2n+2O và CmH2m+2O và số mol tương ứng là x, y.
1, Phân tích bài toán
Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510
[email protected]
Biểu thức đã cho:
2CO
n = nx + my = 0,08 mol (1)
(2)
2H O
n = (n+1)x + (m+1)y = 0,11 mol
Biểu thức cần tìm:
a = (14n+18)x + (14m+18)y (3)
2, Biến đổi các biểu thức đã cho để ghép ẩn số
Cách 1: Đồng nhất hệ số
Đặt A và B là hệ số của các phương trình (1) và (2) sao cho:
( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 14 18 14 18A nx my B n x m y n x m y+ + + + + = + + +⎡ ⎤⎣ ⎦
Đồng nhất hệ số của nx, my, x và y, ta có hệ phương trình:
, : 1
, : 18
nx my A B
x y B
4+ =⎧⎨ =⎩ →
4
18
A
B
= −⎧⎨ =⎩
Như vậy, kết quả cần tìm là:
( ) ( )18 2 4 1 1,66a g= − =
Cách 2: Biến đổi đại số
Lấy (2) trừ (1) ta có: 0,03x y+ =
Do đó: a = (14n+18)x + (14m+18)y = 14(nx+my) + 18(x+y) = 1,66 g
3, Phân tích ý nghĩa những biến đổi
Mỗi một kết quả biến đổi từ phương pháp ghép ẩn số đều cho ta những kết quả quan
trọng trong giải toán. Cụ thể, các kết quả biến đổi ở trên cho thấy:
™ Từ cách biến đổi thứ nhất, ta có 1 kết quả như sau: “Khối lượng đốt cháy của hợp
chất hữu cơ dạng CnH2n+2O = Khối lượng H2O – 4 lần số mol CO2”. Kết quả này hoàn toàn có
thể chứng minh được một cách dễ dàng và có thể mở rộng ra với các hợp chất hữu cơ chứa C,
H, O khác. Đây có thể xem là một công thức tính và có thể áp dụng rất nhanh cho các bài toán
tương tự.
™ Tương tự, từ cách biến đổi thứ hai, ta có 1 kết quả như sau: “Khối lượng đốt cháy
của hợp chất hữu cơ dạng CnH2n+2O = 14 lần số mol CO2 + 18 số mol chất hữu cơ đã đốt”
™ Cũng trong cách biến đổi thứ hai (với việc lấy (2) – (1)), ta có một kết quả quan
trọng mà tui đã từng tổng kết rất tổng quát trong bài giảng về phương pháp “Phân tích hệ số và
ứng dụng trong giải nhanh bài toán Hóa học”, bài toán này là một trường hợp riêng với kết quả
Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510
[email protected]
cụ thể như sau: “Khi đốt cháy của hợp chất hữu cơ dạng CnH2n+2O thì số mol chất hữu cơ đã đốt
cháy = Số mol H2O – số mol CO2”
™ Ngoài ra, trong cách biến đổi thứ hai, việc tính được kết quả ( )nx my+ và
( )x y+ là một lời gợi ý cho chúng ta có thể nghĩ đến việc giải bài toán này bằng phương pháp
trung bình (ở đây là số nguyên tử C trung bình)
4, Giải lại bài toán bằng cách khác
Cách 3: dùng công thức thu được từ nhận xét 1
18 0,11 4 0,08 1,66a g= × − × =
Cách 4: dùng công thức thu được từ nhận xét 2
Ta có:
2 2
0,11 0,08 0,03H O COx n n m= − = − = ol
Với x là số mol rượu ban đầu.
14 0,08 18 0,03 1,66a g= × + × =
Cách 5: phương pháp trung bình
Gọi công thức chung của 2 rượu đã đánh giá là 2 2n nC H O+ với số mol tương ứng là x.
Ta có:
2 2
0,11 0,08 0,03H O COx n n m= − = − = ol
và 2
0,11 11
0,03 3
CO
hh
n
n
n
= = =
Suy ra, ( )14 18 1,66m n x= + = g
Ví dụ 2: Hỗn hợp X gồm rượu metylic, rượu etylic, rượu propylic và nước. Cho a gam G
tác dụng với Natri dư được 0,7 mol H2. Đốt cháy hoàn toàn a gam X thu được b mol CO2 và 2,6
mol H2O. Tính a và b.
Hướng dẫn giải:
Trước hết, xin được giới thiệu lại một cách làm đã được trình bày trong chuyên đề
“Phương pháp ghép ẩn số” thuộc chương trình ôn thi Đại học – Cao đẳng môn Hóa học của Đài
truyền hình Thành phố HCM năm 2004
(
Các phương trình phản ứng xảy ra trong bài:
Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510
[email protected]
3 3
2 5 2 5 2
3 7 3 7 2
2 2
3 2 2 2
2 5 2 2 2
3 7 2 2 2
1
2
1
2
1
2
1
2
3 2
2
3 2 3
9 3 4
2
CH OH Na CH ONa H
C H OH Na C H ONa H
C H OH Na C H ONa H
H O Na NaOH H
CH OH O CO H O
C H OH O CO H O
C H OH O CO H O
+ → +
+ → +
+ → +
+ → +
+ → +
+ → +
+ → +
2
6
Gọi số mol của các chất trong hỗn hợp lần lượt là x, y, z và t.
Từ số mol H2 thoát ra, ta có:
1, 4x y z t+ + + = (1)
Từ số mol H2O thu được, ta có:
2 3 4 2,x y z t+ + + = (2)
Số mol CO2:
2 3 1,b x y z= + + = 2 (3)
Khử t ở phương trình (1) và (2), ta có:
(2 3 4 ) ( ) 2 3x y z t x y z t x y+ + + − + + + = + + z
t
2,6 1, 4 1, 2b mol⇒ = − =
Khối lượng của X là:
32 46 60 18a x y z= + + + (4)
Khử t ở phương trình (4) và (1), ta có:
(32 46 60 18 ) 18( ) 14( 2 3 )x y z t x y z t x y z+ + + − + + + = + +
18 1, 4 14 42a b a⇒ − × = ⇒ = g
™ Nhận xét: Cách biến đổi đã thực hiện ở trên hoàn toàn mang tính chất “mò mẫm”,
rất khó có thể tìm thấy một cơ sở để tiến hành các biến đổi trên và cũng rất khó tìm ra điểm
chung trong phương pháp “ghép ẩn số” giữa bài toán này với các bài toán khác.
1, Phân tích bài toán
Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510
[email protected]
Biểu thức

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement