Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By loihuadehuathesaoem
#673776

Download Công thức giải nhanh trắc nghiệm vật lý miễn phí

7. - gắn vật m 1 thì vật dao động với chu kì T 1
- gắn vật m 2 thì vật dao động với chu kì T 2
- gắn vật m 1 + m 2 thì vật dao động với chu kì T= T 12 + T 22
8. - chiều dài dây l 1 thì vật dao động với chu kì T 1
- chiều dài l 2 thì vật dao động với chu kì T 2
- chiều dài l 1 + l 2 thì vật dao động với chu kì T= T 12 + T 22
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
li độ: x= Acos(ωπt+φ)
vận tốc: v=x’= -Aωsin(ωπt+φ)
gia tốc: a=v’= -Aωcos(ωπt+φ)
+ vận tốc sớm pha so với li độ
+ gia tốc sớm pha so với vận tốc
+ li độ và gia tốc ngược pha nhau
Lắc lò xo
+ vận tốc góc: ω = = => k=ω m=
+ chu kỳ: T = = 2π = 2π
+ tần số: f = =
Lắc đơn
+ vận tốc : ω =
+ chu kỳ : T = = 2π
+ tần số : f = =
động năng: w = mv
thế năng: w = kx
cơ năng: w = kA
- gắn vật m thì vật dao động với chu kì T
- gắn vật m thì vật dao động với chu kì T
- gắn vật m + m thì vật dao động với chu kì T=
- chiều dài dây l thì vật dao động với chu kì T
- chiều dài l thì vật dao động với chu kì T
- chiều dài l + l thì vật dao động với chu kì T=
= ; = + => k =
A = ;
Lực căng: T = mg(3cosα – 2cos)
Độ chậm cửa đồng hồ trong 1 ngày đêm: ∆t = 86400
Biên độ tổng hợp
∆φ = => A =
∆φ = 0 => A =
∆φ = π => A = ||
Trường hợp khác: A =
=>
Thời gian đi từ : t = T
T= (trong đó n là số dao động trong thời gian t)
2 đầu cố định: l = k ( trong đó k là số bụng = số nút – 1)
1 đầu tự do: l = ( k + ) ( trong đó k là số bụng = số nút – 1)
Độ lệch pha: ∆φ =
Hiệu đường đi:
Số dao động cực đại:
Chiều dài dây là thì dao động với chu kỳ hay số dao động là
Chiều dài dây là thì dao động với chu kỳ hay số dao động là
→ k = → = k
• nếu k > 1 thì: a > 0
• nếu k < 1 thì: a < 0
( a là độ tăng giảm của l)
DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
i dao động sớm pha hơn q góc
năng lượng điện trường:
năng lượng từ trường:
năng lượng điện từ: w =
i,q dao động với chu kì T tần số f → dao động với chu kì T/2 và 2f
f =
L =
C =
λ = 2π.c.
L =
=
=
ω = or ω = thì I or P or không đổi → =
//
λ =
f =
C =
C =
DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
Z =
I =
P = = .R =
Tanφ =
Hệ số công suất: k = cosφ =
Điều chỉnh L or C để : ↔ →
Lúc này trong mạch có đặc điểm:
Điều chỉnh R để P max:
R = | |
Z = R.
=
Điều chỉnh L để :
Điều chỉnh C để :
Khi L = or L = thì có cùng giá trị: để thì
L =
Khi C = or C = thì có cùng giá trị: để thì
C =
Khi ω = or ω = thì or I or P có cùng giá trị: để or thì
ω = → f =
Nếu tăng U lên n lần thì giảm
SÓNG ÂM
Cường độ âm: I =
E: năng lượng phát âm ( J )
P: công suất phát âm ( W )
S: diện tích “ nếu mặt cầu thì S = 4π ”
Mức cường độ âm: = or
( = W/ )
= a ( dB )

SÓNG ÁNH SÁNG
i = →
λ thuận i nghịch n,f
+ 1
Số vân sáng trùng nhau trên đoạn
Tính =
Lập tỉ lệ được kết quả : => ≤ n ≤
Tìm khoảng cách ngắn nhất:
Tính =
Lập tỉ lệ được kết quả : => khoảng cách min = =
Số vân sáng trên đoạn của
Một điểm cách vân trung tâm đoạn x là vân gì?
LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
E = = ( J )
Nếu muốn kết quả có đơn vị eV: E =
Công thoát: A = = ( J )
Điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện: λ ≤
Công suất phôtôn ánh sáng: P =
U.|e| = ( U: hiệu điện thế hãm )
( = 5,3. )
( )
Vạch
O
P
N
M
L
K
N
6
5
4
3
2
1
HẠT NHÂN
Số hạt ban đầu:
Số hạt còn lại: N = =
Số hạt phân rã: ∆N = – N = .( 1 - = ( 1 -
Khối lượng còn lại: m =
Khối lượng phân rã: ∆m =
Khối lượng hạt mới sinh ra:
Độ phóng xạ ban đầu: =
Độ phóng xạ tại thời điểm t: H = =
Thời điểm thì khối lượng là
Thời điểm thì khối lượng là
→ =
Tỉ số giữa : = k →
Phần trăm số hạt còn lại: a% →
Hạt nhân bền vững có số khối thuộc khoảng: 50 < A < 95
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement