Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By jpow_vn
#673754

Download Tuyển tập đề thi thử Vật lý một số trường THPT miễn phí

Câu 49. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã:
A. Kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn.
B. Tác dụng vào vật một ngoại lực không đổi theo thời gian.
C. Làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động.
D. Cung cấp cho vật một phần năng lượng đúng bằng năng lượng của vật bị tiêu hao trong
từng chu kì.
Câu 50. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 11cm dao
động cùng pha cùng tần số 20Hz, tốc độ truyền sóng trên mặt nước 80cm/s. Số đường dao động
cực đại và cực tiểu quan sát được trên mặt nước là:
A. 4 cực đại và 5 cực tiểu. B. 5 cực đại và 4 cực tiểu.
C. 5 cực đại và 6 cực tiểu. D. 6 cực đại và 5 cực tiểuĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:


A. 24m đến 60m B. 48m đến 120m C. 240m đến 600m D. 480m đến 1200m
Câu 31. Một người quan sát sóng truyền trên mặt hồ thấy có 5 đỉnh sóng đi qua trong thời gian
20 s và khoảng cách giữa 3 đỉnh sóng liên tiếp là 12m. Tốc độ truyền sóng trên mặt hồ là:
A. 1,2m/s B. 1m/s C. 1,5m/s D. 0,8m/s
Câu 32. Có ba con lắc đơn cùng chiều dài cùng khối lượng cùng được treo trong điện trường
đều có
E
 thẳng đứng. Con lắc thứ nhất và thứ hai tích điện q1 và q2, con lắc thứ ba không tích
điện. Chu kỳ dao động nhỏ của chúng lần lượt là T1, T2, T3 có
1 3 2 3
1 5
;
3 3
T T T T
. Tỉ số
1
2
q
q
là:
A. -12,5 B. -8 C. 12,5 D. 8
m1
m2
k
l
Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT
CtnSharing.Com Page 37
Câu 33. Một con lắc đơn có chiều dài 1m khối lượng 100g dao động với biên độ góc 300 tại nơi
có g=10m/s
2. Bỏ qua mọi ma sát. Cơ năng của con lắc đơn là
A.
5
36
J
B.
125
9
J
C. 0,5 J D.
2 3
2
J
Câu 34. Một dây đàn hồi dài 90cm treo lơ lửng. Khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây hình
thành 5 nút sóng, khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là 0,25s. Tốc độ truyền sóng
trên dây là:
A. 90cm/s B. 180cm/s C. 80cm/s D. 160m/s
Câu 35. Chọn câu sai khi nói về dao động cưỡng bức và dao động duy trì:
A. Dao động duy trì có tần số bằng tần số riêng của hệ.
B. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của ngoại lực.
C. Đều có tính điều hoà.
D. Dao động duy trì có biên độ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực.
Câu 36. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 14,5cm dao
động ngược pha. Điểm M trên AB gần trung điểm I của AB nhất, cách I là 0,5cm luôn dao động
cực đại. Số điểm dao động cực đại trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu điểm là:
A. 14 điểm. B. 30 điểm. C. 15 điểm. D. 28 điểm.
Câu 37. Một sóng cơ truyền trên trục Ox theo phương trình
2 os( )
6 12 4
u c t x cm
.
Trong đó x tính bằng mét(m), t tính bằng giây(s). Sóng truyền theo
A. chiều âm trục Ox với tốc độ 2m/s. B. chiều dương trục Ox với tốc độ 2m/s.
C. chiều âm trục Ox với tốc độ 2cm/s. D. chiều dương trục Ox với tốc độ 2cm/s.
Câu 38. Một vật dao động điều hoà với tần số 2Hz, biên độ A. Thời gian ngắn nhất khi vật đi từ
vị trí biên đến vị trí động năng bằng 3 lần thế năng là
A.
1
6
s
B.
1
12
s
C.
1
24
s
D.
1
8
s
Câu 39. Một mạch dao động LC có L=2mH, C=8pF, lấy 2=10. Thời gian từ lúc tụ bắt đầu
phóng điện đến lúc có năng lượng điện trường bằng ba lần năng lượng từ trường là:
A. 2.10
-7
s B.
610
15
s
C.
510
75
s
D. 10
-7
s
Câu 40. Một vật dao động điều hoà trong nửa chu kỳ đi được quãng đường 10cm. Khi vật có li
độ x = 3cm thì có vận tốc v=16 cm/s. Chu kỳ dao động của vật là:
A. 0,5s B. 1,6s C. 1s D. 2s
Câu 41. Có bốn dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ và pha ban đầu là
A1=8cm; A2=6cm; A3=4cm; A4=2cm và 1=0; 2= /2; 3= ; 4=3 /2. Biên độ và pha ban đầu
của dao động tổng hợp là:
A.
4 2 ;
4
cm rad
B.
3
4 2 ;
4
cm rad
C.
4 3 ;
4
cm rad
D.
3
4 3 ;
4
cm rad
Câu 42. Hai nguồn dao động được gọi là hai nguồn kết hợp khi:
A. Cùng biên độ và cùng tần số.
B. Dao động cùng phương, cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.
C. Dao động cùng phương, cùng biên độ và cùng tần số.
D. Cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.
Câu 43. Một nguồn âm phát ra âm cơ bản có tần số 200Hz. Một người có thể nghe được âm có
tần số lớn nhất 16500Hz. Người này có thể nghe được âm do nguồn này phát ra có tần số lớn
nhất là:
A. 16500Hz B. 16000Hz C. 16400Hz D. 400Hz
Câu 44. Một vật dao động điều hoà khi có li độ
1 2x cm
thì vận tốc
1 4 3v
cm, khi có li
độ
2 2 2x cm
thì có vận tốc
2 4 2v
cm. Biên độ và tần số dao động của vật là:
A. 4cm và 1Hz. B. 8cm và 2Hz. C.
4 2cm
và 2Hz. D. Đáp án khác.
Câu 45. Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 80(N/m), vật nặng khối lượng m = 200(g)
dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = 5(cm), lấy g = 10(m/s2). Trong một
chu kỳ T, thời gian lò xo giãn là:
A.
15
(s) B.
30
(s) C.
12
(s) D.
24
(s)
Câu 46. Tốc độ truyền sóng trong một môi trường
A. chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường.
B. phụ thuộc vào bản chất môi trường và tần số sóng.
C. phụ thuộc vào bản chất môi trường và biên độ sóng.
D. tăng theo cường độ sóng.
Câu 47. Hình dạng sóng
truyền theo chiều dương trục
Ox ở một thời điểm có dạng
như hình vẽ. Sau thời điểm
đó chiều chuyển động của
các điểm A, B, C, D và E là:
A. Điểm B, C và E đi xuống
còn A và D đi lên.
B. Điểm A, B và E đi xuống
còn điểm C và D đi lên.
C. Điểm A và D đi xuống
còn điểm B, C và E đi lên.
D. Điểm C và D đi xuống và A, B và E đi lên.
Câu 48. Một mạch dao động LC có =106rad/s, điện áp cực đại của tụ U0=14V. Chọn gốc thời
gian lúc tụ đang tích điện và có điện áp u=7V. Phương trình điện áp của tụ là:
A.
614 os(10 )
6
u c t V
B.
614 os(10 )
3
u c t V
C.
614 os(10 )
6
u c t V
D.
614 os(10 )
3
u c t V
u
A
B
C D
E
x
Tuyển tập đề thi thử một số trƣờng THPT Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT
CtnSharing.Com Page 38
Câu 49. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã:
A. Kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn.
B. Tác dụng vào vật một ngoại lực không đổi theo thời gian.
C. Làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động.
D. Cung cấp cho vật một phần năng lượng đúng bằng năng lượng của vật bị tiêu hao trong
từng chu kì.
Câu 50. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 11cm dao
động cùng pha cùng tần số 20Hz, tốc độ truyền sóng trên mặt nước 80cm/s. Số đường dao động
cực đại và cực tiểu quan sát được trên mặt nước là:
A. 4 cực đại và 5 cực tiểu. B. 5 cực đại và 4 cực tiểu.
C. 5 cực đại và 6 cực tiểu. D. 6 cực đại và 5 cực tiểu.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009
TRƢỜNG THPT LÊ THẾ HIẾU – QUẢNG TRỊ Thời gian làm bài: 90 phút (LẦN 5)
câu1. Xét phản ứng hạt nhân
2 2 3
1 1 2D D He n
. Biết khối lượng các nguyên tử tương
ứng
2,014Dm u
,
3,0160Hem u
,
1,0087nm u
. Cho
21 931,5 /u MeV c
. Năng
lượng tỏa ra trong phản ứng trên bằng: A. 4,19MeV B. 2,72MeV C.
3,26MeV D. 5,34MeV
câu2. Một tụ điện có điện dung
5,07C F
được tích điện đến hiệu điện thế
0U
. Sau đó hai
đầu tụ được đấu vào hai đầu của một cuộn dây có độ tự cảm bằng 0,5H. Bỏ qua điện trở thuần
của cuộn dây và của dây nối. Lần thứ hai điện tích trên tụ bằng một nửa điện tích lúc đầu là ở
thời điểm nào (tính từ khi
0t
là lúc đấu tụ điện với cuộn dây)
A.
1
400
s
B.
1
200
s
C.
1
600
s
D.
1
300
s
câu3. Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức
0 os 100
2
u U c t V
.
Những thời điểm t nào sau đây hiệu điện thế tức thời
0
2
U
u
:
A.
1
400
s
B.
7
400
s
C.
9
400
s
D.
11
400
s
câu 4. Các bức xạ điện từ có bước sóng trong khoảng từ
93.10 m
đến
73.10 m
là:
A. tia Rơnghen B. t...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement