Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tina_onlylove_156
#673751

Download Tuyển tập 40 đề thi Đại học Vật lý miễn phí

Cu 18: Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng điện. Tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên
các thông số RLC của mạch, kết luận nào sau đây là không đúng:
A: Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.
B: Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm.
C: Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện giảm.
D: Hiệu điện thếhiệu dụng hai đầu cuộn cảm luôn không đổiĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

m/s. Hỏi hai điểm gần nhất trên sóng phải cách nhau
một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng p/2?
A: 2m B: 3 m C: 6m D: 1,5m.
Câu 12: Hiệu suất của máy biến thế được diễn tả bằng công thức nào?
A: h = 1 2
2 1
I U
I U
B: h = 2 1
1 2
I U
I U
C: h = 1 1
2 2
I U
I U
D: h = 2 2
1 1
I U
I U
Tuyển tập 40 đề thi Đại Học 2009 GV: Bùi Gia Nội
É: 090.777.54.69 trang: 74
Câu 13: Trên mặt hồ yên lặng một người dập dình một con thuyền tạo ra sóng trên mặt nước. Người này nhận thấy
rằng thuyền thực hiện được 12 dao động trong 20s, Người này còn nhận thấy rằng ngọn sóng đã tới bờ cách thuyền
12m sau 6s. Với sóng trên mặt nước. Hãy xác định : Chu kì. Tốc độ lan truyền. Bước sóng.
A: T = 2(s) ; v = 1,7 m/s ; l = 3 m/s. C: T = 2(s) ; v = 3,3 m/s ; l = 1,7 m/s.
B: T = 1,7(s) ; v = 2 m/s ; l = 3,4 m/s. D: T = 1,7(s) ; v = 2,3 m/s ; l = 3m/s.
Câu 14: Một điện trở thuần R = 30W và một cuộn dây được mắc nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch. Khi đặt
hiệu điện thế không đổi 24V vào hai đầu đoạn mạch này thì dòng điện đi qua nó có cường độ 0,6 A. Khi đặt một
hiệu điện thế xoay chiều tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch thì dòng điện qua nó lệch pha 45o so với hiệu điện thế
này. Tính điện trở thuần r và độ tự cảm L của cuộn dây.
A: r = 11W ; L = 0,17H C : r = 13W ; L = 0,27H
B: r = 10W ; L = 0,127H D: r = 10W ; L = 0,87H
Câu 15: Một đoạn mạch gồm một biến trở mắc nối tiếp với một tụ điện C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có
biểu thức u = Uosinwt. Hỏi cần điều chỉnh điện trở của biến trở nên giá trị nào để công suất tỏa nhiệt trên biến
trở đạt cực đại? Tính công suất cực đại đó.
A: = = w
w
2
max
2
R P CU
C
; C : w= = w 2max
C
R ; P 0,5. CU
2
B: = = w
w
2
max
1
R ; P 2 CU
C
D: = = w
w
2
max
1
R ; P 0,5. CU
C
Câu 16: Cho đoạn mạch gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C =
p
1
5
.10-2F. Đặt
vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều u = 5 2 sin100pt (V). Biết số chỉ của vôn kế ở hai đầu điện trở R
là 4V. Cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị bằng bao nhiêu?
A: 0,3A B : 0,6A C : 1A D : 1,5A
Câu 17: Một đoạn mạch RLC nối tiếp có điện trở thuần là 30W. Biết cường độ dòng điện sớm pha p/3 so với hiệu
điện thế ở hai đầu đoạn mạch, cuộn dây có cảm kháng là 70W. Tìm tổng trở của mạch và dung kháng của tụ.
A: Z = 60W ; ZC = 18W C: Z = 60W ; ZC = 12W
B: Z = 50W ; ZC = 15W D: Z = 70W ; ZC = 28W
Câu 18: Khi trong đoạn mạch có một cuộn cảm với độ tự cảm L và điện trở thuần R, ta sẽ coi nó như một mạch gồm :
A: Cuộn cảm L mắc song song với điện trở thuần R. C: Cuộn cảm L mắc nối tiếp với điện trở thuần R.
B: Cuộn cảm L và có thể bỏ qua điện trở thuần R. D: Điện trở thuần R và có thể bỏ qua cuộn cảm L.
Câu 19: Một đèn nêon đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V và tần số 50Hz. Biết đèn sáng khi
hiệu điện thế giữa hai cực không nhỏ hơn 155V. Trong một giây bao nhiêu lần đèn sáng? bao nhiêu lần đèn tắt? Tính tỉ
số giữa thời gian đèn sáng và thời gian đèn tắt trong một chu kì.
A: 100 lần ; 2 : 1 B: 150 lần ; 2 : 1 C: 200 lần ; 4 : 1 D: 80 lần ; 3 : 1
Câu 20: Tìm phát biểu sai về điện từ trường:
A: Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy ở các điểm lân cận.
B: Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy biến thiên ở các điểm lân cận.
C: Điện trường và từ trường xoáy có các đường sức xoáy tròn trôn ốc.
D: Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức từ của từ trường biến thiên.
Câu 21: Giá trị của hiệu điện thế hiệu dụng trong mạng điện dân dụng:
A: Thay đổi từ -220V đến +220V C: Bằng 220V
B: Thay đổi từ 0V đến 220V D: Bằng 220 2 V = 310V
Câu 22: Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm là L = 0,2mH và một tụ điện biến đổi điện dung của
nó có thể thay đổi từ 50pF đến 450pF. Mạch trên hoạt động thích hợp trong dải sóng giữa hai bước sóng từ :
A: 168m - 600m B:188m - 565m C : 176m - 625m D: 200m - 824m
Câu 23: Sóng điện từ là quá trình lan truyền trong không gian của một điện từ trường biến thiên. Kết luận nào sau
đây là đúng khi nói về tương quan giữa véctơ cường độ điện trường E và véctơ cảm ứng từ B của điện từ trường đó :
A: E và B biến thiên tuần hoàn có cùng tần số. C: E và B có cùng phương.
B: E và B biến thiên tuần hoàn có cùng pha. D: A và B đúng.
Câu 24: Một máy phát điện xoay chiều có một cặp cực phát ra dòng điện xoay chiều tần số 50Hz. Nếu máy có 6
cặp cực cùng phát ra dòng điện xoay chiều 50Hz thì trọng một phút rôto phải quay được bao nhiêu vòng?
A: 500 vòng B: 1000 vòng C: 150 vòng D: 3000 vòng
Tuyển tập 40 đề thi Đại Học 2009 GV: Bùi Gia Nội
É: 090.777.54.69 trang: 75
Câu 25: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện đung C và cuộn cảm L. Điện trở thuần của mạch R = 0. Biết
biểu thức của cường độ dòng điện qua mạch i = 4.10-2sin(2.107t). Xác định điện tích của tụ.
A: Qo = 10-9C B: Qo = 2.10-9C C: Qo = 4.10-9C D: Qo = 8.10-9C
Câu 26: Một dây thép AB dài 60 cm hai đầu được gắn cố định được kích thích cho dao động bằng một nam châm điện
nuôi bằng mạng điện thành phố tần số f = 50 Hz. Trên dây có sóng dừng với 5 bụng sóng. Tìm vận tốc sóng trên dây.
A: 12 m/s. B: 24 m/s. C: 30 m/s. D: 18 m/s.
Câu 27: Trong chuyển động dao động thẳng x = sin(wt + jo), những đại lượng nào dưới đây đạt giá trị cực đại tại
pha j = wt + jo = 3p/2?
A: Lực và vận tốc B: Lực và li độ C: Li độ và vận tốc D: Gia tốc và vận tốc
Câu 28: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng
lần lượt là UR = 120V ; UL = 50 V ; UC = 100V. Nếu mắc thêm một tụ có điện dung bằng giá trị và song song với tụ
nói trên thì hiệu điện thế trên điện trở sẽ bằng bao nhiêu? Coi biểu thức của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch
không bị thay đổi khi mắc thêm tụ nói trên.
A: 120(V) B : 130(V) C : 140(V) D : 150(V)
Câu 29: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C và cuộn cảm L. Điện trở thuần của mạch R = 0. Biết
biểu thức của cường độ dòng điện qua mạch i = 4.10-2sin(2.107t). Cho độ tự cảm L = 10-4H. Biểu thức của hiệu điện
thế giữa hai bản tụ có dạng như thế nào?
A: u = 80 sin(2.107t) (V) C : u = 80 sin(2.107t - p/2) (V)
B: u = 10-8 sin(2.107t) (V) D : u = 10-8sin(2.107t + p/2) (V)
Câu 30: Trong thí nghiệm Young (Iâng) về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp bằng 1mm và
khoảng cách từ hai khe đến màn bằng 2m. Thay nguồn sáng đơn sắc trên bằng ánh sáng trắng chiếu sáng các khe thì
tại điểm M cách vân sáng chính giữa 7,2mm có bao nhiêu tia đơn sắc cho vân tới? Biết rằng ánh sáng trắng là tổng
hợp các ánh sáng đơn sắc từ tia do có bước sóng 0,40mm đến tia tím có bước sóng 0,75mm.
A: 3 tia B: 5 tia C: 7 tia D: 9 tia
Câu 31: Điều nào sau đây là sai khi nói về tia hồng ngoại?
A: Tia hồng ngoại là bức xạ điện từ có bước sóng lớn hơn lđỏ = 0,76mm.
B: Tia hồng ngoại có màu đỏ.
C: Tia hồng ngoại do các vật nung nóng phát ra.
D: Tia hồng...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement