Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cuongtribal
#673685

Download Tổng hợp các đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học từ 1993 - 2004 miễn phí

Cho hàm số y=-x3+3mx2+3(1-m2)x+m3-m2 (1)
1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi m=1.
2. Tìm k để phương trình -x3+3x2+k3-3k2=0 có 3 nghiệm phân biệt.
3. Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị của hàm số (1)
Cho hình chóp tam giác đều SABC có độ dài cạnh đáy bằng a. Gọi M và N là các trung điểm Của SB và SC. Tính theo a diện tích tam giác AMN, biết rằng mp(AMN) vuông góc mp(SBC).
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

TNTHPT 93 94
Bài 1 (4 điểm)
Cho hàm số   với tham số k.
1)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi k=1
2)Viết phương trình đg thẳng d đi qua A(3;0) có hệ số góc a. Biện luận theo a số giao điểm của (C) và d. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua A.
3)Chứng minh với mọi k, đồ thị luôn có cực đại, cực tiểu và tổng tung độ của chúng bằng 0.
Bài 2 (2 điểm)
Tính các tích phân :
Bài 3 (2 điểm)
Trên mặt phẳng(Oxy) cho hypebol (H):3x2-y2=12.
1)Tìm tọa độ các đỉnh , tọa độ các tiêu điểm , tính tâm sai và phương trình các tiệm cận của (H).
2)Tìm giá trị k để đg thẳng y=kx  cắt (H).
Bài 4 (2 điểm)
Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P):2x+y-z-6=0.
1)Viết phương trình mặt phẳng(Q) qua O và song song (P).
2)Viết phương trình tham số đường thẳng đi qua gốc O và vuông góc (P).
3)Tính khoảng cách từ O tới (P).
TNTHPT 94 95
Bài 1 (1,5 điểm)
Cho hàm số  f(x)=2x2+16cosx cos2x
1)Tính f'(x) và f"(x).Tính f'(0) và f"(p).
2)Giải phương trình f"(x)=0.
Bài 2 (4 điểm)
Cho hàm số   (C).
1)Khảo sát sự biến thiên, vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2)Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại các giao điểm của (C) với trục hoành.
3)Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và trục hoành.
Bài 3 (2 điểm)
Trên mặt phẳng (Oxy) cho elip có phương trình x2+4y2=4 (E).
1)Tìm tọa độ các đỉnh , tọa độ các tiêu điểm , tính tâm sai của (E).
2)Đường thẳng d qua một tiêu điểm của (E), song song trục tung và cắt (E) tại hai điểm M,N. Tính độ dài MN.
Bài 4 (2,5 điểm)
Trong không gian Oxyz cho A(-2;0;1), B(0;10;3), C(2;0;-1) và D(5;3;-1)
1)Viết phương trình mặt phẳng(P) qua A,B,C.
2)Viết phương trình đường thẳng đi qua D và vuông góc (P).
3)Viết phương trình mặt cầu tâm D và tiếp xúc (P).
TNTHPT 95 96
Bài 1 (4,5 điểm)
Cho hàm số   (Cm).
1)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m=-2.
2)Chứng minh (Cm) nhận giao điểm của 2 tiệm cận làm tâm đối xứng.
3)Đường thẳng d qua gốc O và có hệ số góc k
            a)Biện luận theo k số giao điểm của (C) và đường thẳng d.
            b)Suy ra phương trình tiếp tuyến của (C) vẽ từ O.Vẽ tiếp tuyến đó.
            c)Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục hoành, (C) và tiếp tuyến vừa tìm được.
Bài 2 (2 điểm)
Tính các tích phân :
Bài 3 (1,5 điểm)
Trên mặt phẳng(Oxy) cho hypebol: 9x2-4y2=36 (H).
1)Tìm tọa độ các đỉnh , tọa độ các tiêu điểm , tính tâm sai và phương trình các tiệm cận của (H).Vẽ (H).
2)Tìm giá trị n để đg thẳng y=nx-1  có điểm chung với (H).
Bài 4 (2 điểm)
Trong không gian Oxyz cho A(1;0;0), B(0;-2;0), C(0;0;3)
1)Xác định tọa độ D để ABCD là hình bình hành
2)Viết phương trình mặt phẳng(P) qua A,B,C.
3)Thí sinh chọn điểm M thuộc (P) , khác A,B,C rồi viết phương trình đường thẳng đi qua M và vuông góc (P).
TNTHPT 96 97
Bài 1 (4 điểm)
Cho hàm số   (C).
1)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).
2)Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục hoành, trục tung ,(C) và đg thẳng x= -1.
3)Đường thẳng d qua điểm uốn của (C)  và có hệ số góc k. Biện luận theo k số giao điểm của (C) và đường thẳng d. Tìm tọa độ giao điểm đó khi k=1.
Bài 2 (2 điểm)
Tính các tích phân :
Bài 3 (2 điểm)
Trên mặt phẳng(Oxy) cho elip: 3x2+5y2=30 (E).
1)Tìm tọa độ các đỉnh , tọa độ các tiêu điểm , tính tâm sai của (E). Vẽ (E).
2)Đường thẳng d qua một tiêu điểm phải của (E), song song trục tung và cắt (E) tại hai điểm A,B. Tính khoảng cách từ tiêu điểm trái của (E) tới A, tới B.
Bài 4 (2 điểm)
Trong không gian Oxyz cho A(3;-2;-2), B(3;2;0), C(0;2;1) và D(-1;1;2)
1)Viết phương trình mặt phẳng(P) qua B,C,D. Suy ra ABCD là tứ diện.
2)Viết phương trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc (P). Tìm tọa độ tiếp điểm.
TNTHPT 97 98 (kỳ 2)
Bài 1 (4 điểm)
Cho hàm số   (C).
1)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).
2)Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục tung, (C) ,tiệm cận xiên và đg thẳng x=2.
3)Đường thẳng d qua điểm A(2;0)  và có hệ số góc k. Định k để đường thẳng d tiếp xúc (C).
Bài 2 (2 điểm)
Tính các tích phân :
Bài 3 (2 điểm)
Trên mặt phẳng(Oxy) cho   và 
1)Viết phương trình chính tắc của elip (E) qua M,N. Tìm tọa độ các đỉnh , tọa độ các tiêu điểm , tính tâm sai của (E). Vẽ (E).
2)Viết phương trình chính tắc của hypebol (H) qua M và có tiêu điểm trùng với các tiêu điểm của (E). Tìm tọa độ đỉnh, phương trình các tiệm cận và đường chuẩn của (H).
Bài 4 (2 điểm)
Trong không gian Oxyz cho I(1;2;3) và mặt phẳng (P): 2x-2y-z-4=0.
1)Viết phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc (P).
2)Tìm tọa độ tiếp điểm.
TNTHPT 97 98
Bài 1 (4,5 điểm)
Cho hàm số   (Cm).
1)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) khi m=3.
2)Gọi A là giao điểm của (C) và trục tung. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại A.Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và tiếp tuyến trên.
3)Tìm giá trị của m để (Cm) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.
Bài 2 (2 điểm)
Tính các tích phân :
Bài 3 (1,5 điểm)
Trên mặt phẳng(Oxy) cho A(2;3) , B(-2;1)
1)Viết phương trình đường tròn qua A,B và có tâm nằm trên trục hoành.
2)Viết phương trình chính tắc của parabol (P) có đỉnh là gốc O, qua A và nhận trục hoành làm trục đối xứng. Vẽ đường tròn và prarabol.
Bài 4 (2 điểm)
Trong không gian Oxyz cho A(2;0;0) , B(0;4;0), C(0;0;4).
1)Viết phương trình mặt cầu qua 4 điểm O,A,B,C. Tìm tọa độ tâm I và độ dài bán kính của mặt cầu.
2)Viết phương trình mặt phẳng(ABC). Viết phương trình tham số của đường thẳng qua I và vuông góc mặt phẳng(ABC).
TNTHPT 97 98
Bài 1 (4 điểm)
Cho hàm số   (C).
1)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) .
2).Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và trục hoành.
3)Dùng đồ thị (C) để biện luận theo k số nghiệm của x4-2x2-k=0.
Bài 2 (2 điểm)
Tính m biết
Bài 3 (2 điểm)
Trên mặt phẳng(Oxy) cho 2 đường thẳng (d) :x+y 8=0 và (d') : (m-3)x-(2m-1)y+3m+1=0.
1)Tìm m để d // d'.
2)Tìm m để d vuông góc d'.
Bài 4 (2 điểm)
Trong không gian Oxyz cho A(0;0;1) , B(-1;0;2), C(3;1;0).
1)Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và vuông góc BC.
2)Tìm tọa độ giao điểm của mặt phẳng (P) và đường thẳng BC.
TNTHPT 98 99
Bài 1 (4 điểm)
Cho hàm số   (C).
1)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) .
2)Viết phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua A(0;1). Chứng minh rằng có đúng một tiếp tuyến của (C) qua B(0;-1).
3)Tìm tất cả những điểm có tọa độ nguyên của (C).
Bài 2 (2 điểm)
1)Tính    
2)Giải phương trình  
Bài 3 (2 điểm)
Trên mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho đường tròn (C) có tâm I(1;-2) và bán kính R=3.
1)Viết phương trình của (C).
2)Viết phương trình đường thẳng chứa dây cung của (C) và nhận O làm trung điểm.
Bài 4 (2 điểm)
Trong không gian Oxyz cho hình hộp chữ nhật có các đỉnh A(3;0;0) , B(0;4;0), C(0;0;5) ,O(0;0;0) và D là đỉnh đối diện của O.
1)Tìm tọa độ D, viết phương trình mặt phẳng (ABD).
1)Viết phương trình đường thẳng (d) qua C và vuông góc mặt phẳng(ABD).
2)Tính khoảng cách từ C tới mặt phẳng(ABD).
TNTHPT 99 00
Bài 1 (4 điểm)
Cho hàm số    (C).
1)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) .
2)Biện luận theo m số nghiệm của phương trình  
3)Tính diện tích hình giới hạn bởi (C), trục hoành, đường thẳng x=2 và đường thẳng x=4.
Bài 2 (2 điểm)
1)Cho hàm số  .Hãy tính f'(x) và giải p...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement