Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lehuyfit
#673663

Download Tuyển tập 533 câu hỏi lý thuyết Vật lý theo chủ đề các chương miễn phí

Câu 243: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
B. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha dựa trên hiện tượng tự cảm.
C. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và lực từ tác dụng lên dòng điện.
D. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha dựa trên hiện tượng tự cảm và lực từ tác dụng lên dòng điện.
 
Câu 244:. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dòng điện xoay chiều một pha chỉ có thể do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra.
B. Suất điện động của máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với số vòng quay trong một phút của rô to.
C. Dòng điện do máy phát điện xoay chiều tạo ra luôn có tần số bằng tần số quay của rô to.
D. Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo ra từ trường quay.
 
Câu245: Điều nào sau đây đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều ?
A. Ro to có thể là phần cảm hay phần ứng
B. Phần quay gọi là rôto , phần đứng yên gọi là stato
C. Phần cảm tạo ra từ trường , phần ứng tạo ra suất điện động
D. Cả A, B , C đều đúng
 
Câu246: Dòng điện 1 chiều :
A. không thể dùng để nạp ắc quy B. Chỉ có thể tạo ra bằng máy phát điện 1 chiều
C. Có thể đi qua tụ điện dễ dàng D. Có thể tạo ra bằng phương pháp chỉnh lưu điện xoay
chiều hay bằng máy phát điện 1 chiềuĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn.
Câu 210: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về các loại sóng vô tuyến ?
Sóng dài chủ yếu được dùng thông tin dưới nước
Sóng trung có thể truyền đi rất xa vào ban ngày
Sóng ngắn có năng lượn nhỏ hơn sóng dài và sóng trung
Cả 3 đều đúng
Câu 211: Điều nào sau đây sai khi nói về nguyên tắc thu sóng điện từ ?
áp dụng hiện tượng cộng hưởng trong mạch dao động của máy thu để thu sóng điện từ
Để thu sóng điện từ ta dùng mạch dao động L, C
Để thu sóng điện từ ta dùng mạch dao động L, C , kết hợp ăng ten
Cả 3 đều sai
Câu 212: Dao động điện từ thu được trong mạch chọn sóng là :
Dao động tự do với tần số bằng tần số riêng của mạch
Dao động tắt dần với tần số bằng tần số riêng của mạch
Dao động cưỡng bức với tần số bằng tần số riêng của mạch
Cả 3 đều sai
Câu 213: Điều nào sau đây đúng khi nói về sóng điện từ ?
Điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng gọi là sóng điện từ
Sóng điện từ là sóng có phương dao động luôn là phương ngang
Sóng điện từ không lan truyền được trong chân không
Cả A và B
Câu 214: Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về sóng vô tuyến ?
Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng trung
Sóng càng dài thì năng lượng sóng càng lớn
Ban đêm sóng trung truyền xa hơn ban ngày
Sóng dài bị nước hấp thụ rất mạnh
Câu 215: Tìm phát biểu sai về sóng vô tuyến
Sóng dài ít bị nước hấp thụ nên dùng để thông tin dưới nước
Ban đêm nghe đài bằng sóng trung không tốt
Sóng ngắn được tầng điện li và mặt đất phản xạ nhiều lần nên có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất
Sóng cực ngắn không bị tầng điện li hấp thụ hay phản xạ được dùng trong thông tin vũ trụ
Câu 216: Tìm câu sai khi nói về vai trò của tầng điện li trong việc truyền vô tuyến trên mặt đất :
Sóng trung luôn phản xạ khi gặp tầng điện li
Sóng ngắn bị hấp thụ 1 ít ở tầng điện li
Sóng cực ngắn không bị tầng điện li hấp thụ hay phản xạ
Sóng có tần số càng cao càng ít bị tầng điện li hấp thụ
Câu 217: Sóng điện từ nào sau đây có khả năng đâm xuyên tầng điện li?
A. Sóng dài B. Sóng trung C. Sóng ngắn D. Sóng cực ngắn
Câu 218 : Sóng điện từ nào sau đây bị phản xạ phát triển nhất ở tầng điện li ?
A. Sóng dài B. Sóng trung C. Sóng ngắn D. Sóng cực ngắn
Câu 219: Sóng nào sau đây được dùng truyền hình bằng sóng vô tuyến điện ?
A. Sóng dài B. Sóng trung C. Sóng ngắn D. Sóng cực ngắn
Câu 220: Chọn câu Đúng. Với mạch dao động hở thì vùng không gian
A. quanh dây dẫn chỉ có từ trường biến thiên.
B. quanh dây dẫn chỉ có điện trường biến thiên.
C. Bên trong tụ điện không có từ trường biến thiên.
D. quanh dây dẫn có cả từ trường biến thiên và điện trường biến thiên.
Câu 221: Việc phát sóng điện từ ở đài phát phải qua các giai đoạn nào, ứng với thứ tự nào?I. Tạo dao động cao tần; II. Tạo dao động âm tần; III. Khuyếch đại dao động. IV. Biến điệu; V. Tách sóng.
A. I, II, III, IV; B. I, II, IV, III;
C. I, II, V, III; D. I, II, V, IV.
Câu 222: Việc thu sóng điện từ ở máy thu phải qua các giai đoạn, với thứ tự nào? I. Chọn sóng; II. Tách sóng; III. Khuyếch đại âm tần; IV. Khuyếch đại cao tần; V. Chuyển thành sóng âm.
A. I, III, II, IV, V; B. I, II, III, V;
C. I, II, IV, III, V; D. I, II, IV, V.
Câu 223: Sóng nào sau đây được dùng trong truyền hình bằng sóng vô tuyến điện?
A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn.
Câu 224: Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào
A. hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch LC.
B. hiện tượng bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở.
C. hiện tượng hấp thụ sóng điện từ của môi trường.
D. hiện tượng giao thoa sóng điện từ.
Chương 4 : dòng điện xoay chiều – mạch điện xoay chiều
Câu 225: Chọn câu Đúng. Dòng điện xoay chiều là dòng điện:
A. có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
B. có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian.
C. có chiều biến đổi theo thời gian.
D. có chu kỳ không đổi.
Câu 226: Chọn câu Đúng. Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều:
A. được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.
B. được đo bằng ampe kế nhiệt.
C. bằng giá trị trung bình chia cho .
D. bằng giá trị cực đại chia cho 2.
Câu 227: Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào có dùng giá trị hiệu dụng?
A. Hiệu điện thế . B. Chu kỳ. C. Tần số. D. Công suất.
Câu 228: Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng?
A. Hiệu điện thế . B. Cường độ dòng điện. C. Suất điện động. D. Công suất.
Câu 229: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Hiệu điện thế biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là hiệu điện thế xoay chiều.
B. Dòng điện có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.
C. Suất điện động biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là suất điện động xoay chiều.
D. Cho dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều lần lượt đi qua cùng một điện trở thì chúng toả ra nhiệt lượng như nhau.
Câu 230: Chọn câu Đúng.
A. Tụ điện cho cả dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đi qua.
B. hiệu điện thế giữa hai bản tụ biến thiên sớm pha p/2 đối với dòng điện.
C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều qua tụ điện tỉ lệ nghịch với tần số dòng điện.
D. Dung kháng của tụ điện tỉ lệ nghịch với chu kỳ của dòng điện xoay chiều.
Câu 231: Chọn câu Đúng. để tăng dung kháng của tụ điện phẳng có chất điện môi là không khí ta phải:
A. tăng tần số của hiệu điện thế đặt vào hai bản tụ điện.
B. tăng khoảng cách giữa hai bản tụ điện.
C. Giảm hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện.
D. đưa thêm bản điện môi vào trong lòng tụ điện.
Câu 232: Phát biểu nào sau đây Đúng đối với cuộn cảm?
A. Cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở dòng điện một chiều.
B. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thuần cảm và cường độ dòng điện qua nó có thể đồng thời bằng một nửa các biên độ tương ứng của nó.
C. Cảm kháng của cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kỳ của dòng điện xoay chiều.
D. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện.
Câu 234: dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chỉ có cuộn cảm hay tụ điện hau cuộn cảm giống nhau ở điểm nào?
A. Đều biến thiên trễ pha p/2 đối với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
B. Đều có cường độ hiệu dụng tỉ lệ với hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.
C. Đều có cường độ hiệu dụng tăng khi tần số dòng điện tăng.
D. Đều có cường độ hiệu dụng giảm khi tần số điểm điện tăng.
Câu 235: Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện?
A. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc p/2.
B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc p/4.
C. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc p/2.
D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc p/4.
Câu 236: Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trên đoạn mạch RLC nối tiếp không có tính ch

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement