Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By linh_licy
#673613

Download 4 Đề thi thử Đại học, cao đẳng môn Vật lý - Trường THPT Tiên Du 1 (có đáp án) miễn phí

Câu 32: Hai con lắc đơn một có quả nặng bằng gỗ, một quả nặng bằng chì kích thước bằng nhau. Khi không có lực cản hai con lắc có chu kỳ và biên độ dao động giống nhau. Khi đặt vào không khí con lắc nào sẽ tắt dần nhanh hơn?
A. Không xác định được. B. Con lắc gỗ.
C. tuỳ từng trường hợp vào môi trường. D. Con lắc chì.
Câu 33: Nếu hai dao động điều hoà cùng tần số, ngược pha thì li độ của chúng:
A. trái dấu khi biên độ bằng nhau, cùng dấu khi biên độ khác nhau B. bằng nhau nếu hai dao động cùng biên độ.
C. luôn luôn cùng dấu. D. đối nhau nếu hai dao động cùng biên độ.
Câu 34: Một con lắc đơn dùng để điều khiển đồng hồ quả lắc; Đồng hồ chạy đúng khi đặt trên mặt đất, nếu đưa lên độ cao h= 300m thì đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau 30 ngày? Biết các điều kiện khác không thay đổi, bán kính Trái Đất R = 6400km
A. chậm 243 s B. nhanh 62,5 s C. nhanh 121,5 s D. chậm 121,5 s
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

TRƯỜNG THPT TIÊN DU 1
TỔ VẬT LÍ -KTCN
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1
NĂM HỌC 2011-2012
MÔN : VẬT LÍ
Thời gian làm bài:90 phút;
Ngày 13/11/2011
Họ, tên thí sinh:.................................................. SBD: .............................
Mã đề thi 357
Câu 1: : Một đồng hồ quả lắc được xem như con lắc đơn mỗi ngày chạy nhanh 86,4(s). Phải điều chỉnh chiều dài của dây treo như thế nào để đồng hồ chạy đúng ?
A. Giảm 0,2% B. Tăng 0,2% C. Giảm 0,4% D. Tăng 0,4%
Câu 2: Trong dao động điều hòa, những đại lượng nào dưới đây dao động cùng tần số với li độ?
A. Vận tốc, động năng và thế năng. B. Vận tốc, gia tốc và lực.
C. Động năng, thế năng và lực. D. Vận tốc, gia tốc và động năng.
Câu 3: : Lực phục hồi để tạo ra dao động của con lắc đơn là:
A. Thành phần của trọng lực vuông góc với dây treo.
B. Lực căng của dây treo.
C. Hợp của lực căng dây treo và thành phần trọng lực theo phương dây treo.
D. Hợp của trọng lực và lực căng của dây treo vật nặng
Câu 4: Một con lắc đơn chiều dài dây treo , vật nặng có m. Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng 1 góc = 600 rồi thả không vận tốc đầu (bỏ qua ma sát). Hãy xác định tỉ số của lực căng cực đại và cực tiểu của dây treo ?
A. 3 B. 4 C. 2 D. 6
Câu 5: Một con lắc đơn gồm quả cầu tích điện buộc vào một sợi dây mảnh cách điện dài 1,4 (m). Con lắc được treo trong điện trường đều của một tụ điện phẳng có các bản đặt thẳng đứng với, tại nơi có g = 9,8 (m/s2). Khi vật ở vị trí cân bằng sợi dây lệch 300 so với phương thẳng đứng. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản. Xác định chu kì dao động bé của con lắc đơn.
A. 2,24 s B. 4,32 s C. 2,35 s D. 2,21 s
Câu 6: Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hoà cùng phương cùng tần số với phương trình có dạng:
x1= cos(t) cm; x2 = 2cos( t + ) cm; x3= 3cos(t –) cm. Phương trình dao động tổng hợp có dạng.
A. x = 2cos( t + ) cm B. x = 2cos( t – ) cm C. x = 2cos( t – ) cm D. x = 2cos( t + ) cm
Câu 7: Con laéc loø xo goàm vaät naëng 100g vaø loø xo nheï ñoä cöùng 40(N/m). Taùc duïng moät ngoaïi löïc ñieàu hoøa cöôõng böùc bieân ñoä FO không đổi vaø thay ñoåi daàn taàn soá ngoaïi löïc töø á f1 = 2 (Hz) ñeán taàn soá f2 = 5 (Hz) thì bieân ñoä dao ñoäng cöôõng böùc thay ñoåi nhö theá naøo ù
A. Luùc ñaàu taêng sau ñoù giaûm B. Giaûm C. Luùc ñaàu giaûm sau ñoù taêng D. Taêng
Câu 8: Một vật dao động theo phương trình x = 2cos(5pt + p/6) + 1 (cm). Trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có li độ x = 2 cm theo chiều dương được mấy lần ?
A. 5 lần. B. 2 lần. C. 3 lần D. 4 lần.
Câu 9: Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 0,5/p (H), một hiệu điện thế xoay chiều ổn định. Khi hiệu điện thế trị tức thời (V) thì cường độ dòng điện tức thời là -(A) và khi hiệu điện thế trị tức thời (V) thì cường độ dòng điện tức thời là (A). Tính tần số dòng điện.
A. 65 Hz B. 50 Hz C. 68 Hz D. 60 Hz
Câu 10: Một máy bay bay ở độ cao h1 = 100 mét, gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một tiếng ồn có mức cường độ âm L1 = 120 dB. Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu được L2 = 100 dB thì máy bay phải bay ở độ cao:
A. 316 m B. 500 m C. 1000 m D. 700 m
Câu 11: Trong các nhạc cụ, hộp đàn, thân kèn, sáo có tác dụng:
A. Làm tăng độ cao và độ to của âm B. Vừa khuếch đại âm, vừa tạo ra âm sắc riêng của âm do nhạc cụ đó phát ra
C. Giữ cho âm phát ra có tần số ổn định D. Lọc bớt tạp âm và tiếng ồn
Câu 12: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kì T. Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là
A. A B. A C. A D. 1,5A
Câu 13: Sóng dừng là sóng:
A. sóng trên sợi dây mà có hai đầu cố định. B. sóng tạo thành giữa hai điểm cố định trong môi trường.
C. không lan truyền được nữa do bị vật cản. D. sóng tạo thành do sự giao thoa của hai sóng tới và sóng phản xạ.
Câu 14: Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là
A. 2 B. C. D. 3
Câu 15: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình và cm. Dao động tổng hợp có phương trình x=9cos(wt+j) cm. Để biên độ A2 có giá trị cực đại thì A1 có giá trị
A. 9cm B. 15cm C. 18cm D. 7cm
Câu 16: : Hai con lắc lò xo dao động điều hòa . Độ cứng của các lò xo bằng nhau, nhưng khối lượng các vật hơn kém nhau 90g. Trong cùng 1 khoảng thời gian con lắc 1 thực hiện được 12 dao động, con lắc 2 thực hiện được 15 dao động. Khối lượng các vật của 2 con lắc là
A. 210g và 120g B. 270g và 180g C. 250g và 160g D. 450g và 360g
Câu 17: Một sợi dây chiều dài căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với n bụng sóng , tốc độ truyền sóng trên dây là v. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là
A. . B. . C. . D.
Câu 18: Một dây sắt dài 1,2m mắc giữa 2 điểm cố định A, B. Phía trên dây có một nam châm điện được nuôi bằng dòng xoay chiều f= 50Hz. Khi dây dao động người ta thấy xuất hiện 3 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là:
A. 40m/s B. 100m/s C. 80m/s D. 60m/s
Câu 19: Một người gõ một nhát búa vào đường sắt, ở cách đó 1056m một người khác áp tai vào đường
sắt thì nghe thấy 2 tiếng gõ cách nhau 3 giây. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330m/s thì vận
tốc truyền âm trong đường sắt là
A. 5300m/s B. 5280m/s C. 5200m/s D. 5100m/s
Câu 20: Một con lắc lò xo gồm một hòn bi nhỏ khối lượng 90g , gắn vào một lò xo nhẹ độ cứng k , đầu kia của lò xo gắn cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa , người ta thấy đồ thị của sự phụ thuộc vận tốc của hòn bi theo thời gian được biểu diễn như hình vẽ , lấy p2 = 10 .Độ cứng của lò xo bằng ?
A. 625N/m B. 125N/m C. 625N/cm D. 62,5N/m
Câu 21: Một sợi dây có chiều dài 1 m hai đầu cố định. Kích thích cho sợi dây dao động với tần số f thì trên dây xuất hiện sóng dừng. Biết tần số chỉ có thể thay đổi trong khoảng từ 300Hz đến 450Hz. Vận tốc truyền dao động là 320 m/s. Xác định f.
A. 320 Hz B. 400 Hz C. 300 Hz D. 420 Hz
Câu 22: Tại hai điểm A và B (AB = 16cm) trên mặt nước dao động cùng tần số 50Hz, cùng pha, vận tốc truyền sóng trên mặt nước 100cm/s . Trên AB số điểm dao động với biên độ cực đại là:
A. B.14 điểm trừ A và B. B. 16 điểm trừ A và B.
C. 15 điểm kể cả A và D. 15 điểm trừ A và B.
Câu 23: Trong dao động điều hoà
A. gia tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ. B. gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha p/2 so với li độ.
C. gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ. D. gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha p/2 so với li độ.
Câu 24: Hai vật dao động điều hòa có cùng biên độ và tần số dọc theo cùng một đường thẳng . Biết rằng chúng gặp nhau khi chuyển động ngược chiều nhau và có ly độ bằng nửa biên độ . Độ lệch pha của hai dao động này là
A. B. C. D.
m
k
Câu 25: Vật có khối lượng m= 160g được gắn vào lò xo có độ cứng k =64N/m
đặt thẳng đứng. Người ta đặt thêm lên vật m một gia trọng m = 90g. Gia trọng m tiếp
xúc với vật theo mặt phẳng ngang. Kí...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement