Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dangbaokhanhlinh_1979
#673572

Download Bài giảng Môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học miễn phí

Ngành khoa học tự nhiên như vật lý, hoá học, nông nghiệp sử dụng PPKH thực nghiệm, như tiến hành bố trí thí nghiệm để thu thập số liệu, để giải thích và kết luận.
Ngành khoa học xã hội như nhân chủng học, kinh tế, lịch sử sử dụng PPKH thu thập thông tin từ sự quan sát, phỏng vấn hay điều tra.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Đỗ Thiên Anh Tuấn * Phương pháp nghiên cứu khoa học Khoa học là gì? * Hệ thống các tri thức của con người về sự vận động của các sự vật và hiện tượng trong giới tự nhiên hay xã hội. Khoa học: chân lý tuyệt đối hay tương đối? Tính lịch sử: không gian và thời gian Nghiên cứu khoa học? * Là hoạt động có ý thức của con người nhằm khám phá ra những quy luật, bản chất hay thuộc tính của sự vật hay hiện tượng trong giới tự nhiên và xã hội. Là quá trình áp dụng các ý tưởng, nguyên lý và phương pháp khoa học để tìm ra các kiến thức mới nhằm mô tả, giải thích hay dự báo các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan. Tố chất gì cần có ở một nhà nghiên cứu? Có kiến thức về lĩnh vực nghiên cứu. Có đam mê nghiên cứu, ham thích tìm tòi, khám phá cái mới. Có sự khách quan và trung thực về khoa học (đạo đức khoa học). Biết cách làm việc độc lập, tập thể và có phương pháp. Liên tục rèn luyện năng lực nghiên cứu. Có trách nhiệm, chấp nhận dấn thân. * Ai làm nghiên cứu? Các nhà nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực khác nhau ở các Viện, Trung tâm Nghiên cứu. Các giáo sư, giảng viên ở các trường Đại học – Cao Đẳng, Trung học Chuyên nghiệp. Các chuyên gia ở các cơ quan quản lý Nhà nước. Các Công ty, Viện nghiên cứu tư nhân. Các Sinh viên ham thích NCKH ở các trường Đại học * Một số thực trạng hoạt động NCKH ở Việt Nam Thiếu môi trường khoa học và không nhiều người đang làm nghiên cứu khoa học Thiếu những nhà khoa học đầu ngành ở trình độ cao Cơ chế và chính sách chưa khuyến khích làm khoa học chất lượng cao Thiếu định hướng hợp lý về các loại hình và nội dung nghiên cứu Chưa có cơ chế liên kết giữa giáo dục, nghiên cứu khoa học và ứng dụng, triển khai Ít có những bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín nước ngoài * Các yêu cầu của hoạt động nghiên cứu khoa học Phát hiện điều mới trong các quy luật và đặc tính của tự nhiên hay của xã hội. So sách giữa hai hay nhiều hiện tượng của tự nhiên hay của xã hội để chỉ ra sự giống nhau và khác nhau giữa chúng. Tìm kiếm phương pháp để giải quyết các khó khăn, trục trặc đang cản trở sự phát triển của tự nhiên và xã hội. Thay đổi hay lợi dụng các hiện tượng tự nhiên hay xã hội để phục vụ tốt hơn cho con người và môi trường xung quanh. Nghiên cứu các hiện tượng / công việc đã xảy ra / thực hiện trong quá khứ để rút ra bài học cho hiện tại và tương lai. đoán tương lai để có các hành động phù hợp trong hiện tại * Vì sao phải nghiên cứu khoa học? * Mở rộng nhận thức Giải quyết vấn đề lý luận Giải quyết vấn đề thực tiễn Xuất phát: Nguồn lực khan hiếm; sản xuất, đầu tư, phân phối; Học môn PPNCKH để làm gì? * Học tập có phương pháp, hiệu quả hơn Nghiên cứu các chuyên đề, tiểu luận Thực hiện đề án tốt nghiệp đúng phương pháp, đạt yêu cầu, và có hiệu quả Phân loại NCKH * Nghiên cứu mô tả: hiện trạng Nghiên cứu giải thích: nguyên nhân Nghiên cứu giải pháp: giải pháp Nghiên cứu dự báo: nhìn trước Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai (R&D) các bạn sẽ gặp khó khăn gì trong quá trình nghiên cứu? Chọn lựa đề tài, lập đề cương nghiên cứu Thu thập số liệu thực tế Người hướng dẫn Kỹ năng viết và khả năng tiếng Anh kém Bị áp lực, quá lo lắng, thậm chí mất ngủ … * Đề tài NCKH * Là một hình thức tổ chức NCKH, được thực hiện để trả lời câu hỏi mang tính học thuật, không đánh giá tính ứng dụng của kết quả nghiên cứu. Đề án – Dự án – Chương trình * Đề án: là văn kiện, được thiết kế nhằm trình cho cấp có thẩm quyền để xin tài trợ (chi phí, điều kiện làm việc, thông tin…) cho việc thực hiện một hoạt động nghiên cứu khoa học nào đó. Dự án: thực hiện nghiên cứu nhằm ứng dụng vào một mục đích cụ thể. Chương trình: bao gồm tập hợp một nhóm các đề tài hay dự án có cùng mục đích và nội dung nghiên cứu. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: là một sự vật hay hiện tượng nào đó mà người nghiên cứu hướng đến nhằm làm sáng tỏ bản chất của nó. Phạm vi nghiên cứu: tính giới hạn về mặt không gian và thời gian Mục đích và mục tiêu nghiên cứu * Mục đích: để làm cái gì? Mục tiêu: làm cái gì? Ví dụ: Nghiên cứu hiệu quả của chính sách thắt chặt tiền tệ đến lạm phát. Mục tiêu? Mục đích? Mục đích và mục tiêu nghiên cứu * Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm Nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn của ngân hàng Tính hiệu lực của chính sách lãi suất cơ bản của NHNN Nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam Hai cấp độ nhận thức * Nhận thức cảm tính: cảm giác -> tri giác -> biểu tượng Nhận thức lý tính: khái niệm -> phán đoán -> suy luận Khái niệm * Thuộc tính hay bản chất của sự vật Khái niệm gồm: - Nội hàm: thuộc tính của sự vật Ngoại diên: sự vật có chứa thuộc tính Ví dụ: ngân hàng và các định chế tài chính? Phạm trù: tập hợp các khái niệm có cùng thuộc tính Phán đoán Phán đoán là vận dụng các khái niệm để phân biệt, so sánh những đặc tính, bản chất của sự vật và tìm mối liên hệ giữa đặc tính chung và đặc tính riêng của các sự vật đó. * Suy luận diễn dịch (deductive method) * Phương pháp Aristotle Từ cái chung đến cái riêng, từ tổng thể đến chi tiết. Ví dụ: Tăng cung tiền dẫn đến lạm phát. Vậy, Việt Nam bị lạm phát là do tăng cung tiền. Sử dụng phương pháp diễn dịch Phát biểu một giả thiết (dựa trên lý thuyết hay tổng quan nghiên cứu). Thu thập dữ liệu để kiểm định giả thiết. Ra quyết định chấp nhận hay bác bỏ giả thiết. * Suy luận qui nạp (inductive method). * Phương pháp Bacon Từ cái riêng đến cái chung, từ cái chi tiết đến cái tổng thể. Ví dụ: Việt Nam tăng cung tiền nên bị lạm phát. Vậy, tăng cung tiền dẫn đến lạm phát. Sử dụng phương pháp quy nạp Quan sát thế giới thực. Tìm kiếm một mẫu hình để quan sát. Tổng quát hóa về những vấn đề đang xảy ra. * Phương pháp diễn dịch sv. Quy nạp Phương pháp quy nạp đi theo hướng từ dưới lên (bottom up) rất phù hợp để xây dựng các lý thuyết và giả thiết; Phương pháp diễn dịch đi theo hướng từ trên xuống (top down) rất hữu ích để kiểm định các lý thuyết và giả thiết. * Phương pháp loại suy * Cái riêng đến cái riêng, chi tiết đến chi tiết… Thí dụ: Lạm phát làm giảm sức mua của tiền, điều này thể hiện qua mức giá cả chung tăng lên. Cấu trúc của phương pháp luận NCKH * Luận đề: cần chứng minh điều gì? -> Giả thuyết cần chứng minh. Ví dụ: tăng cung tiền dẫn đến lạm phát. Luận cứ: chứng minh bằng cái gì? -> thông tin, tài liệu hay dữ kiện nhằm chứng minh cho luận đề. Ví dụ: dữ liệu về tăng trưởng cung tiền và lạm phát qua các năm. Luận chứng: chứng minh bằng cách nào? -> sử dụng các phương pháp suy luận, diễn dịch, qui nạp, loại suy… Luận cứ Luận cứ lý thuyết: bao gồm các lý thuyết, luận điểm, tiền đề, định lý, định luật, qui luật đã được khoa học chứng minh và xác nhận là đúng. Luận cứ lý thuyết cũng được xem là cơ sở lý luận. Luận cứ thực tiễn: dựa trên cơ sở số liệu thu thập, ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement