Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ailill
#673555 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Đề tài 1: Hãy chọn một nhãn hiệu sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao của một doanh nghiệp đang kinh doanh trên thị trường Việt Nam. Phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường Marketing vĩ mô đến hoạt động sản xuất và kinh doanh nhãn hiệu sản phẩm đó. Từ đó nhận định cơ hội và đe dọa từ các nhân tố môi trường này.

1. Khái niệm và sự cần thiết môi trường Marketing.
Phân định môi trường Marketing vĩ mô.
1.1. Khái niệm và cần thiết môi trường Marketing.
1.1.1. Khái niệm.
Môi trường Marketing là bao hàm tác nhân và lực lượng bên ngoài Marketing, có ảnh hưởng đến khả năng quản trị marketing trong công cuộc triển khai và duy trì mối quan hệ thành công với khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp.
1.1.2. Sự cần thiết nghiên cứu môi trường marketing
- Những biến đổi trong môi trường có thể tạo ra sự xung đột, kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp cũng như có thể tạo ra động lực thúc đẩy sự phát triển.
- Nghiên cứu môi trường Marketing giúp doanh nghiệp sử dụng các công cụ hay các biến số Marketing có thể kiểm soát được để tận dụng cơ hội và giảm thiểu rủi ro.
- Nghiên cứu môi trường Marketing là cơ sở để xây dựng chiến lược chính sách hay chương trình Marketing của doanh nghiệp cho từng giai đoạn phát triển.
1.2. Phân định môi trường Marketing vĩ mô.
1.2.1. Nhóm môi trường Kinh tế - Dân cư.
1.2.1.1. Môi trường Kinh tế.
- Tình hình kinh tế, tốc độ tăng trưởng, lạm phát thất nghiệp.
- Tham gia của các tổ chức kinh tế, thương mại.
- Tình trạng phân bổ thu nhập trong nền kinh tế.
1.2.1.2. Môi trường dân cư.
- Quy mô và tốc độ tăng dân số
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009453 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement