Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dreamshop2412
#673546 Download Tiểu luận Diễn biến hòa bình ở Việt Nam miễn phí

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực và nguồn vốn to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống.
Hiến pháp nước Cộng hòa xá hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quy định: “Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật, đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả.”(Điều 18)
Luật đất đai 2003, nghị định 181/2004/ NĐ-CP của Chính phủ quy định” quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát” là một trong các nội dung quản ký Nhà nước về đất đai đã được ghi trong Điều 6. Luật đất đai 2003, TT04/2004/TT- BTNMT về trình tự và phương pháp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,…
Về thực chất, quy hoạch đất đai là quá trình hình thành các quyết định nhằm tạo điều kiện đưa đất đai vào sử dụng bền vững để mang lại lợi ích cao nhất, thực hiện đồng thời 2 chức năng: Điều chỉnh các mối quan hệ đất đai và tổ chức sử dụng đất như một tư liệu sản xuất đặc biệt với mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất của xã hội kết hợp bảo vệ đất và môi trường.
Những phân tích nêu trên cho thấy việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có ỹ nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ cho trước mắt mà cả lâu dài. Mặt khác, quy hoạch sử dụng đất còn là biên pháp hữu hiệu của Nhà nước nhằm tổ chức lại việc sử dụng đất đai theo đúng mục đích, hạn chế sự chồng chéo, gây lãng phí, tránh tình trạng chuyển mục đích tùy tiện, nhăn chặn các hiện tượng tiêu cực, lấn chiếm hủy hoại đất, phá vỡ sự cân bằng sinh thái.
Nhận thức tầm quan trọng của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; với lòng nhiệt tình tham gia công tác quy hoạch, kế hoạch trong quá trình rèn luyện tại trường đại học, tui mong muôn được góp một phần công sức vào công tác quy hoạch của Trung tâm nói riêng và công tác quy hoạch của cả nước nói chung. Vì vậy tui chọn lĩnh vực nghiên cứu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tham gia tìm hiểu chuyên sâu trong quá trình thực tập tốt nghiệp, và hy vọng sẽ gắn bó với công việc này lâu hơn. Trung tâm Điều tra Quy hoạch đất đai, hay cụ thể hơn là Trung tâm Quy hoạch sử dụng đất đai là sự lựa chọn phù hợp trong quá trình thực tập tốt nghiệp này.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Ngasesame
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#972874 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement