Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By fan_tazy
#672976

Download Báo cáo Kiểm soát ô nhiễm ngành mạ điện miễn phí

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 2
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH MẠ ĐIỆN 3
1.1 Mở đầu. 4
1.1.1 Giới thiệu. 4
1.1.2 Các kim loại được dùng để mạ phủ và các loại sản phẩm của mạ điện. 4
Bảng 1: 4
1.2 Quy trình công nghệ mạ điện tổng quát. 5
1.2.1 Công nghệ mạ điện và sơ đồ dòng. 5
Hình 1: Sơ đồ thiết bị mạ. 5
Hình 2: Sơ đồ công nghệ mạ điện tổng quát. 6
1.2.2 Đầu vào, đầu ra, dòng chất thải phát sinh, độc tính của hóa chất sử dụng 7
1.3 Các dịch vụ, hoạt động và công trình phụ trợ. 9
1.4 Cơ sở vật chất hạ tầng, máy móc, thiết bị sử dụng. 11
CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG PHÁT SINH TRONG NGÀNH MẠ ĐIỆN 12
2.1 Các nguồn phát sinh, các yếu tố gây ô nhiễm môi trường và tác động của chúng. 12
2.1.1 Môi trường nước. 12
2.1.2 Chất thải rắn. 14
2.1.3 Môi trường không khí 15
2.2 Các điều kiện an toàn lao động trong ngành mạ điện. 15
2.2.1 An toàn lao động trong phân xưởng mạ điện. 15
2.2.2 Sự cố môi trường và ứng cứu sự cố xảy ra trong phân xưởng mạ. 16
2.2.3 Ngộ độc hóa chất và cách xử lý. 17
2.3 Vấn đề tiêu thụ tài nguyên trong ngành mạ điện. 18
2.3.1 Tiêu thụ tài nguyên nước. 18
2.3.2 Tiêu thụ điện. 18
2.3.3 Tiêu thụ tài nguyên khoáng sản (tài nguyên địa khai). 18
CHƯƠNG III: CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NGÀNH MẠ ĐIỆN 19
3.1 Các biện pháp kỹ thuật xử lý chất thải. 19
3.1.1 Các biện pháp xử lý nước thải: 19
3.1.1.1 Kết tủa hidroxit kim loại: 20
Hình 3: Sơ đổ xử lý nước thải mạ điện bằng phương pháp kết tủa. 20
3.1.1.2 Phương pháp trao đổi ion. 21
Hình 4: Sơ đồ Xử lý nước thải mạ điện bằng phương pháp trao đổi ion. 22
3.1.2 Xử lý khí thải: 23
3.2 Các biện pháp quản lý chất thải. 23
Hình 5: Các biện pháp giảm thiểu chất thải 24
3.2.1 Biện pháp về sản xuất sạch hơn trong ngành mạ điện: 24
3.2.2 Các biện pháp hành chính. 25
3.2.3 Các biện pháp về kinh tế. 26
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN 27


Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ần chính là Zn(NH3)n(H2O)m]2 dung dịch đệm H3BO3, NaCH3COO-, các chất hoạt động bề mặt như keo, giêlanin.
C2: dung dịch axit.
C3: dung dịch xianua thành phần chính là Na2[Zn(CN)4] dung dịch bóng như glycerin, NaOH
- Dung dịch thụ động hóa lớp kẽm chứa muối crom, cromat và các loại axit.
- Sản phẩm mạ đạt chất lượng.
- Nước thải chứa thành phần: nhiều Zn, muối kẽm, muối amoni và các chất hoạt động bề mặt xút, soda.
- Khí thoát từ bể mạ như H2, HCN.
- Nước thải có thành phần axit, pH thấp.
- Nước thải chứa muối xianua, muối kẽm, chất hoạt động bề mặt, pH cao
- Nước thải chứa muối crom, các loại axit, pH thấp.
Mạ Niken
- Phôi mạ: sắt, thép…
C1: dung dịch sunfat có thành phần chính là NiSO4.7H2O, chất đệm như axit Boric, natri axetat.
C2: lớp mạ bóng, hợp chất hữu cơ có nhóm chức =C-SO2 như 2,6-disunfonaptalen, paratoluen sunfamit, o-benzen sunfamit; các muối vô cơ.
- Sản phẩm mạ
- Nước thải chứa muối Niken, axit Boric, axit sunfuric, muối Florua, amoni.
- Khí độc thoát ra từ bể mạ: khí hidro (H2), hơi hóa chất.
Mạ Crom
- Phôi mạ: sắt, đồng, niken, chì, kẽm.
- Axit cromicb(CrO3), phụ gia như SO4-, SiF62-
- Sản phẩm mạ.
- Nước thải chứa axit sunfuric, cromat, axit cromic, thành phần phụ gia.
Mạ Đồng
- Phôi mạ: thép…
C1: dung dịch xianua Na[Cu(CN)2], Na2[Cu(CN)3], Na3[Cu(CN)4].
C2: dung dịch tạo phức của đồng là các chất họ amin như etyldiamin, trietanolamin, amoniac, muối photpho.
C3: dung dịch axit, muối sunfat đồng, chất tạo bóng như thioure, axit naptalendisunfonic, hồ tinh bột, chất hoạt động bề mặt.
- Sản phẩm mạ
- Nước thải chứa muối vô cơ cao, muối đồng, muối amoni, soda, xianua.
- Nước thải chứa muối đồng, chất hữu cơ, amoniac,muối photpho.
- Nước thải có pH thấp, chứa muối sunfat đồng, thioure, axit naptalendisunfonic, hồ tinh bột, chất hoạt động bề mặt.
1.3 Các dịch vụ, hoạt động và công trình phụ trợ.
Lò hơi
- Mục đích sử dụng: cung cấp nhiệt cho các công đoạn sản xuất cần sử dụng nhiệt như tẩy rửa, sấy.
- Nhiên liệu sử dụng cho lò hơi: các loại nhiên liệu đốt như dầu FO, DO, Than, Củi, Gas.
- Vấn đề môi trường phát sinh: từ quá trình đốt tạo ra tro bụi, chất bốc trong củi, nhiệt độ, hơi nước và các loại khí thải như SO2, SO3, NOx, CO, CO2 O2 dư, N2, có khả năng tạo mồ hóng do ngưng tụ các phân tử cacbua – hydro nặng từ quá trình đốt củi trong điều kiện thiếu oxy và nhiệt độ buồng đốt thấp.
- Để giảm thiểu các vấn đề về khí thải phát sinh từ quá trình đốt của lò hơi thì khí thải phải được thu gom và xử lý đạt các tiêu chuẩn về môi trường không khí hiện hành.
Khu vực nhà kho
- Mục đích sử dụng: được xây dựng, bố trí để bảo quản các loại nguyên vật liệu, nhiên liệu, sản phẩm lưu kho và lưu trữ các chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại.
- Nhà kho được xây dựng theo các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo các nguyên vật liệu không bị gỉ, không bị giảm chất lượng. Có các hệ thống báo động, thiết bị phòng chống sự cố đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, đổ tràn các loại hóa chất lỏng, kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Đối với những chất nguy hiểm và chất thải nguy hại thì nhà kho phải được thiết kế theo quy định của pháp luật về lưu trữ chất nguy hại.
- Các vấn đề quan tâm: sự cố cháy nổ, đổ tràn hóa chất.
Máy phát điện
- Mục đích: sử dụng tại công đoạn mạ điện, tạo tính ổn định cho dòng điện để đảm bảo những yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm sau khi mạ.
- Nhiên liệu sử dụng: máy phát điện sử dụng các loại nhiên liệu như dầu DO, FO để tạo nhiệt, vấn đề môi trường phát sinh ở đây là khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu, các khí này nếu không được thu gom xử lý sẽ làm ô nhiễm môi trường không khí tại các khu vực xung quanh.
Các hoạt động vận chuyển
- Quá trình nhập nguyên vật liệu, nhiên liệu và xuất sản phẩm có sự ra vào của các loại xe tải, quá trình này làm phát sinh các loại khí thải, tạo ra một lượng bụi do quá trình di chuyển, đây là những tác nhân góp phần gây ô nhiễm môi trường không khí trong khu vực nhà máy. Ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân trực tiếp thực hiện giao nhận hàng và các đối tượng xung quanh.
- Các khí thải này rất khó kiểm soát vì tính chất phân tán, nhỏ lẽ và ít được quan tâm trong các doanh nghiệp.
Hệ thống xử lý nước thải
- Mục đích sử dụng: xử lý nước thải từ cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn xả thải.
- Thiết bị sử dụng: sử dụng các máy móc, động cơ (cánh khuấy, máy bơm…), thiết bị đo pH
- Năng lượng sử dụng: sử dụng năng lượng điện để cung cấp cho các thiết bị, máy móc.
- Cơ sở hạ tầng: xây dựng hệ thống các bể chứa nước thải, khu nhà, mái che, cống thoát…
Hệ thống xử lý khí thải
- Mục đích sử dụng: xử lý bụi, hơi dung môi và hơi acid.
- Thiết bị sử dụng: hệ thống chụp hút bụi, thu hơi, quạt hút, xyclon, hệ thống lọc tay áo, bộ phận thấm hơi acid.
- Năng lượng sử dụng: chủ yếu là sử dụng điện.
- Cơ sở hạ tầng: hệ thống đường ống dẫn bụi, dẫn hơi, ống khói…
Khu nhà ăn
- Mục đích: phục vụ cho cán bộ, công nhân ăn uống.
- Vấn đề sử dụng tài nguyên: sử dụng tài nguyên nước, nhiên liệu đốt như, dầu, củi, than đá.
- Năng lượng sử dụng: sử dụng năng lượng điện cho các thiết bị chiếu sáng, quạt, thổi lò…
- Vấn đề môi trường: lượng nước thải từ khu nhà chế biến thức ăn chứa các thành phần chủ yếu là dầu mỡ, chất hữu cơ, rác nhỏ, cát, chất tẩy rửa. Khí thải và mùi phát sinh từ các bếp nấu do quá trình đốt nhiên liệu và bốc hơi thức ăn (gồm có hơi dầu ăn, hơi nước, chất bay hơi từ thực phẩm…). Vấn đề tiêu thụ tài nguyên nước cũng là vấn đề cần quan tâm đối với khu ăn uống nhằm đưa ra những biện pháp để tiết kiệm nước.
Khu nhà vệ sinh
- Mục đích: phục vụ cho nhu cầu vệ sinh của cán bộ và công nhân của công ty.
- Sử dụng tài nguyên: chủ yếu là vấn đề tiêu thụ tài nguyên nước
- Năng lượng: sử dụng điện cho việc chiếu sáng ( không đáng kể).
- Vấn đề môi trường cần quan tâm: vấn đề tiêu thụ nước và vấn đề nước thải ( cả nước thải hầm cầu, nước thải từ việc rửa). Chứa các thành phần chính là coliform, cát, rác, chất tẩy rửa ( xà phòng…).
1.4 Cơ sở vật chất hạ tầng, máy móc, thiết bị sử dụng.
Bảng 4: Danh mục các trang thiết bị sản xuất sử dụng

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#721504 Bạn download tại link này nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
nhớ thank cho chủ thớt
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement