Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By luathieng_t3
#672975

Download Tiểu luận Nêu mối quan hệ giữa thỏa ước lao động tập thể và tranh chấp lao động tập thể miễn phí

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức “sa thải” trước hết phải căn cứ vào mức độ lỗi của người vi phạm. Đây là điều kiện về nội dung. Tiếp theo là điều kiện về thủ tục. Hai điều kiện này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo căn cứ cho việc xét xử lý kỷ luật được chặt chẽ, khách quan và công minh. Quyết định sa thải chỉ đúng khi đúng cả về nội dung và thủ tục.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

g (không chỉ, bao gồm cả công đoàn) tham gia vào vụ tranh chấp lao động phải có chung mục đích, nguyện vọng và quyền lợi chung.
+ Nội dung tranh chấp lao động tập thể phải là các vấn đề liên quan tới quá trình lao động như việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội và các điều kiện lao động khác…
Mối quan hệ giữa thỏa ước lao động tập thể và tranh chấp lao động tập thể là mối quan hệ biện chứng qua lại với nhau. Bởi vì:
Thỏa ước lao động tập thể là kết quả của sự thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động như: An toàn, vệ sinh lao động, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng…. và tranh chấp lao động tập thể thường là những tranh chấp phát sinh từ các vấn đề đã được thỏa thuận trong thỏa ước lao động tập thể như việc các bên không thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong thỏa ước, tranh chấp về việc phải sửa đổi, bổ sung những nội dung đã không còn phù hợp với điều kiện thực tế tại thời điểm phát sinh tranh chấp…Chính vì vậy, thỏa ước lao động tập thể chính là biện pháp pháp lý quan trọng để người lao động và người sử dụng lao động xây dựng được mối quan hệ hài hòa, ổn định, cùng nhau hợp tác vì sự phát triển ổn định, phồn vinh của doanh nghiệp…và vì lợi ích của mỗi bên qua đó ngăn chặn tranh chấp lao động, đặc biệt là tranh chấp lao động tập thể. Hơn thế nữa, thỏa ước lao động tâp thể còn là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp lao động tập thể.
Mối quan hệ giữa thỏa ước lao động tập thể và tranh chấp lao động tập thể được thể hiện ở các khía cạnh sau:
1.1. Thỏa ước lao động tập thể góp phần điều hòa lợi ích, ngăn ngừa mâu thuẫn xung đột giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động ( tức là ngăn ngừa, hạn chế, tranh chấp lao động trong đó có tranh chấp lao động tập thể )
Không chỉ góp phần tạo nên cộng đồng về quyền lợi và nâng cao ý thức trách nhiệm của các bên trong quan hệ lao động, thỏa ước lao động tập thể còn là một trong những biện pháp pháp lý quan trọng để hạn chế xảy ra các tranh chấp trong quan hệ lao động, đặc biệt đối với tranh chấp lao động tập thể.
Đối với người lao động trong doanh nghiệp, với ý nghĩa lớn lao động là sự liên kết các cá nhân mỗi người lao động thành một khối thống nhất về quyền, về lợi ích và về ý chí thỏa ước lao động tập thể tạo điều kiện để họ bình đẳng hơn với người sử dụng lao động trong quan hệ lao động, giúp họ có được vị thế tương xứng, có tiếng nói mạnh hơn trong việc thương lượng với người sử dụng lao động về quyền và nghĩa vụ của mình trong quan hệ lao động. Thỏa ước lao động khi đã được kí kết và có hiệu lực sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng, được nhà nước thừa nhận và bảo vệ, giúp hạn chế được những yêu sách không chính đáng có thể phát sinh trong quá trình tiến hành quan hệ lao động từ phía người sử dụng lao động – phía thường có ưu thế hơn trong quan hệ lao động với người lao động, qua đó sẽ ngăn ngừa được những mâu thuẫn xung đột và tranh chấp trong quan hệ lao động. Đồng thời nó cũng giúp hạn chế sự cạnh tranh không lành mạnh giữa những người lao động trong các bộ phận doanh nghiệp hay giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành, nghề, bảo đảm ổn định việc làm cho người lao động.
Đối với người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể sẽ giúp họ tăng thêm sự chủ động trong sản xuất, kinh doanh đồng thời cũng là yếu tố quan trọng giúp kiềm chế xu hướng bột phát yêu sách không chính đáng từ phía người lao động với doanh nghiệp, góp phần ổn định doanh nghiệp. Thỏa ước lao động tập thể được kí kết sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động đối với việc thực hiện nghĩa vụ lao động, nhờ đó năng suất, chất lượng lao động được nâng cao, kế hoạch sản xuất của người sử dụng lao động được đảm bảo thực hiện. Lợi ích của doanh nghiệp được đảm bảo sẽ là một yếu tố quan trọng đảm bảo lợi ích các bên, giúp hạn chế xung đột và tranh chấp trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.
Như vây, thỏa ước lao động tập thể chính là một công cụ pháp lý quan trọng để tập thể người lao động và người sử dụng lao động xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định cùng nhau hợp tác vì sự phát triển của doanh nghiệp và vì lợi ích của mỗi bên.
1.2. Thỏa ước lao động tập thể là cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết tranh chấp lao động đặc biệt là tranh chấp lao động tập thể.
Quan hệ lao động là quan hệ thiên về khía cạnh lợi ích. Vì vậy, bất đồng giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động trong quan hệ này là điều thường xuyên phát sinh, khó có thể hạn chế tuyệt đối. Có những bất đồng mà họ không thể tự giải quyết được mà phải nhờ đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết, thậm chí có những bất đồng trở thành tranh chấp lao động tập thể rất quyết liệt, không thể giải quyết được dẫn đến đình công.
Tranh chấp lao động gồm hai loại: tranh chấp lao động các nhân và tranh chấp lao động tập thể.
Tranh chấp lao động cá nhân thường phát sinh trong việc áp dụng các quy phạm pháp luật vào từng quan hệ lao động cụ thể. Hay nói cách khác chúng thường phát sinh trong quá trình thực hiện, thay đổi chấm dứt hợp đồng lao động hay trong việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội….vì vậy hợp đồng lao động là căn cứ quan trọng nhất để cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, bên cạnh hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể cũng là căn cứ quan trọng đẻ giải quyết tranh chấp. Khi giải quyết tranh chấp, cơ quan có thẩm quyền bao giờ cũng xem xét những thỏa thuận trong hợp đồng có phù hợp với thỏa ước tập thể hay không. Nếu thỏa thuận đó trong hợp đồng mà trái với thỏa ước (theo hướng bất lợi cho người lao động) thì những thỏa thuận trong thỏa ước sẽ được coi là căn cứ để giải quyết quyền lợi cho người lao động.
Tranh chấp lao động tập thể thường là những tranh chấp về thỏa ước lao động tập thể như: tranh chấp về việc các bên không thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong thỏa ước (tranh chấp lao động tập thể về quyền), tranh chấp về việc phải sửa đổi, bổ sung những nội dung đã không còn phù hợp với điều kiện thực tế tại thời điểm phát sinh tranh chấp (tranh chấp lao động tập thể về lợi ích)…Đương nhiên, thỏa ước lao động tập thể là cơ sở pháp lý quan trọng nhất để giải quyết tranh chấp này. Từ tranh chấp tập thể về lợi ích có thể dẫn đến sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể đã kí kết, hay kí kết một thỏa ước lao động tập thể mới phù hợp với thời điểm hiện tại tại doanh nghiệp.
Tóm lại, từ những phân tích ở trên ta thấy rằng thỏa ước lao động tập thể và tranh chấp lao động tập thể có mối quan hệ gắn bó với nhau. Có thể nói rằng, thỏa ước lao động tập thể vừa là cơ sở của tranh...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement