Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tocngan_raudai
#672973

Download Câu hỏi ôn tập các môn chuyên ngành cho Dược sĩ trung học chính quy miễn phí

21. Nêu các phương pháp khử khuẩn dùng trong bào chế và trình báy cách khử huẩn bằng tia cực tím và bằng phương pháp hóa học.
22. Nêu tiêu chuẩn chất lượng của nước cất theo DĐVN3 và cách loại tạp chất hưỡ cơ trong nước.
23.Nêu mục đích chế biến thuốc đông dược và kỹ thuật làm khô dược liệu.
24. Trình bày kỹ thuật sao dược liệu.
25. Trình bày kỹ thuật tẩm dược liệu.
26. Trình bày kỹ thuật:Ngâm, ủ, thủy phi, chưng, nấu và đồ dược liệu.
27.Nêu: khái niệm thuốc thang, ưu nhược điểm và thành phần thuốc thang.
28.Khái niệm thuốc thang và cách sắc thuốc thang.
29.Ưu nhược điểm thuốc than, thành phần thuốc thang và bảo quản thuốc thang.
30.Khái niệm, thành phần, kỹ thật điều chế, cách dùng và bảo quản chè thuốc.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN BÀO CHẾ 1
Đối tượng : Dược sĩ trung học CQ - 5ĐVHT
............................................................
1 Nêu tên các loại cân được dùng trong bào chế thuốc và trình bày phương pháp cân đơn.
2.Nêu tên các loại cân dùng trong bào chế thuốc và cách xác định tiêu chuẩn cân tốt.
3. Trình bày kỹ thuật cân kép.
4.Nêu những nguyên tắc quy định trong khi cân dược chất.
5. Nêu: nguyên tắc sử dụng cân trước khi cân, thẩm định và chuẩn hóa cân, quy tắc bảo quản cân.
6. Nêu tên các công cụ đong, đo dùng trong bào chế thuốc và tiêu chuẩn của ống nhỏ giọt chuẩn.
7. Kỹ thuật tiến hành trong sử dụng công cụ đong đo.
8. Nêu các loại tỷ trọng kế, phù kế và kỹ thuật sử dụng tỷ trọng kế và phù kế.
9.Định nghĩa độ cồn, cách chuyển độ cồn biểu kiến về độ cồn thực và cách kiểm tra điều chỉnh độ cồn.
10.Cách xác định độ cồn thực và cách pha cồn trung gian từ cồn cao độ và cồn thấp độ.
11. Nêu bản chất cấu tạo của cối chày dùng trong bào chế thuốc và nguyên tắc sử dụng.
12.Nêu cách quy định số rây và kích thước mắt rây theo DĐVN3, ví dụ vàcách xác định độ mịn của bột.
13.Nêu cách quy định số rây và kích thước mắt rây theo DĐVN3 và kỹ thuật sử dụng rây.
14.Khái niệm trộn đều, các loại công cụ trộn đều và kỹ thuật trộn đều.
15. Trình bày kỹ thuật nghiền tán: hóa chất, dược liệu thảo mộc, đông vật.
16.Khái niệm: hòa tan, độ hòa tan, hệ số hòa tan và cách sử dụng cốc có chân, ống đong, chai, lọ bình nâm thường.
17. Cách sử dụng bình ngấm kiệt và cốc có mỏ.
18.Cách sử dụng dụng cụ: hầm, hãm, sắc.
19.Khái niệm làm trong dung dịch và nêu các phương pháp hòa tan trong bào chế.
20.Nêu các phương pháp khử khuẩn dùng trong bào chế và thình bày phương pháp bằng nhiệt.
21. Nêu các phương pháp khử khuẩn dùng trong bào chế và trình báy cách khử huẩn bằng tia cực tím và bằng phương pháp hóa học.
22. Nêu tiêu chuẩn chất lượng của nước cất theo DĐVN3 và cách loại tạp chất hưỡ cơ trong nước.
23.Nêu mục đích chế biến thuốc đông dược và kỹ thuật làm khô dược liệu.
24. Trình bày kỹ thuật sao dược liệu.
25. Trình bày kỹ thuật tẩm dược liệu.
26. Trình bày kỹ thuật:Ngâm, ủ, thủy phi, chưng, nấu và đồ dược liệu.
27.Nêu: khái niệm thuốc thang, ưu nhược điểm và thành phần thuốc thang.
28.Khái niệm thuốc thang và cách sắc thuốc thang.
29.Ưu nhược điểm thuốc than, thành phần thuốc thang và bảo quản thuốc thang.
30.Khái niệm, thành phần, kỹ thật điều chế, cách dùng và bảo quản chè thuốc.
31.Định nghĩa thuốc bôt, Ưu nhược điểm của thuốc bột.
32.Định nghĩa thuốc bột và thành phần của thuốc bột.
33. Định nghĩa thuốc bột, phân loại thuốc bột và kỹ thuật bào chế bột thuốc.
34. Kỹ thuật bào chế thuốc bột
35. Phân loại thuốc bột và yêu cầu chất lượng của thuốc bột.
36.Định nghĩa, phân loại và tiêu chuẩn chất lượng của thuốc cốm.
37. Trình bày kỹ thật bào chế thuốc cốm.
38.Định nghĩa viên tròn, phân loại và ưu nhược điểm của viên tròn.
39. Các tá dược dùng trong bào chế viên tròn.
40. Nêu kỹ thuật chia viên trong bào chế viên tròn.
41. Phương pháp bao viên tròn và yêu cầu chất lượng viên tròn.
42. Khái niệm, ưu nhược điểm và thành phần viên nén.
43. Nêu tên các loại tá dược được dùng trong bào chế viên nén và yêu cầu của tá dược dùng bào chế viên nén.
44.Phân loại viên nén và kỹ thuật tạo hạt trong bào chế viên nén.
45. Mục đích của bao niên nén, yêu cầu chung của các chất bao viên và các chât bao viên thường dùng.
46. Yêu cầu chất lượng viên nén và kỹ thuật đóng gói, bảo quản viên nén.
47.Định nghĩa, ưu nhược điểm và yêu cầu chất lượng của dung dịch thuốc.
48. Định nghĩa, phân loại và thành phần về dược chất và dung môi của dung dịch thuốc.
49.Trình bày cách hòa tan trong bào chế dung dịch thuốc.
50. Thành phần thuốc nhỏ mắt và yêu cầu chất lượng thuốc nhỏ mắt.
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement