Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By doimatbietcuoi2007
#672965

Download Tiểu luận Phân tích mối quan hệ giữa phẩm chất và năng lực của sĩ quan, liên hệ bản thân miễn phí

- Đào tạo: phải truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh;tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của đảng;nắm vững Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết,thị của Đảng;pháp luật Nhà nước để vận dụng giải quyết công việc có liên quan đến công tác được phân công. Đây là yêu cầu cơ bản và quan trọng nhất đối với mỗi cán bộ,đảng viên,nhưng đối với mỗi cán bộ kiểm tra phải nắm vững và hiểu sâu,biết vận dụng vào thực tiễn hoạt động kiểm tra,giám sát ở đảng bộ mình. Trong giai đoạn hiện nay,kiên định với đường lối,quan điểm của đảng,vững vàng về chính trị,tư tưởng càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước. Điều 30 Luật sỹ quan quy định:
1. Sĩ quan được Đảng và Nhà nước chăm lo, khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển tài năng.
2. Sĩ quan được đào tạo, bồi dưỡng tại các trường trong và ngoài quân đội theo yêu cầu công tác.
- Phong quân hàm đối với sỹ quan tại ngũ đã quy định tại điều 17 của luật sĩ quan:
“1. Sĩ quan tại ngũ được thăng quân hàm khi có ba điều kiện sau đây:
a) Đủ tiêu chuẩn theo quy định;
b) Cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất quy định đối với chức vụ đang đảm nhiệm;
c) Đủ thời hạn xét thăng quân hàm quy định tại khoản 2 Điều này.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

` HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA MAC – LÊNIN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
---------------------000---------------------------
TIỂU LUẬN
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Đề tài: Phân tích mối quan hệ giữa phẩm chất và năng lực của sĩ quan? Liên hệ đến quá trình rèn luyện, phấn đấu của bản thân.
Giáo viên hướng dẫn : Phùng Văn Tôn
Học viên thực hiện :
Đơn vị :
Hà nội 09/2008
LỜI NÓI ĐẦU
Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng đặc biệt thuộc kiến trúc thượng tầng xã hội, giữ vai trò trung tâm trong đời sống đấu tranh chính trị của mỗi quốc gia . Trong xã hội hiện đại nhà nước và pháp luật càng có vai trò đặc biệt, lien quan trực tiếp đến quá trình kinh tế xã hội , an ninh trật tự kỉ cương, môi trường sinh thái và quan hệ giao lưu hợp tác quốc tế . Pháp luật ban hành những quy định nhằm làm cho con người tốt hơn , xã hội phát triển hơn. Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật là quyền hạn và trách nhiệm của mỗi công dân.
Luật sĩ quan là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, được nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh hành vi của sỹ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam ,đề ra nhiệm vụ và nghĩa vụ đối với sỹ quan.
Trong giai đoạn hiện nay,tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, trên thế giới đang diễn ra cuộc chạy đua vũ trang hết sức quyết liệt giữa các nước mạnh về quân sự như Mỹ,Nga,Trung Quốc,các nước thuộc khối NATO và một số nước khác…Trước những yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,Đảng ta đã chỉ rõ mục tiêu là phải xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy,tinh nhuệ từng bước hiện đại… Chính vì vậy người sĩ quan cần hiểu hơn ai hết những phẩm chất và năng lực mà mình cần có.
NỘI DUNG BÀI TIỂU LUẬN GỒM BA PHẦN CHÍNH
Phần một: Phẩm chất và năng lực của sĩ quan
Phần hai: Mối quan hệ giữa phẩm chất và năng lực của sĩ quan
Phần ba: Những biện pháp nâng cao phẩm chất và năng lực của sĩ quan.
Phần bốn: Trách nhiệm rèn luyện,phấn đấu của bản thân khi đang học tại HVKTQS.
PHẦN MỘT:
PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CỦA SĨ QUAN
Phẩm chất của người sĩ quan là gì?
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định,chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng tư tưởng của Đảng,của Quân đội ta. Người coi vấn đề xây dựng bản lĩnh chính trị,bản chất giai cấp là mấu chốt nhất của người cán bộ quân đội. Theo Hồ Chí Minh,“quân sự mà không có chính trị thì như cây không có gốc,vô dụng lại có hại ” chính trị của người cán bộ quân đội “biểu hiện ra trong lúc đánh giặc”. Người chỉ ra đặc trưng về bản chất của quân đội,của cán bộ quân đội ta là: “Trung với Đảng,hiếu với dân,sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc,vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành,khó khăn nào cũng vượt qua,kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Bản chất này biểu hiện rõ ở các mối quan hệ xã hội,cũng như mục tiêu chiến đấu của người cán bộ quân đội,trong đó nét tiêu biểu tập trung nhất là trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng và với nhân dân.
Trung với Đảng, hiếu với dân là chuẩn mực cơ bản, bao trùm nhất về phẩm chất của người cách mạng nói chung và của người cán bộ quân đội nói riêng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh,“trung” đối với với cán bộ quân đội là trung thành tuyệt đối với Tổ quốc,với nhân dân,với cách mạng,với Đảng. Tổ quốc,nhân dân,cách mạng và Đảng là người sinh thành,giáo dưỡng,rèn luyện quân đội và đội ngũ cán bộ quân đội ta từng bước trưởng thành. Lòng trung thành đó thể hiện ở tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh;vì độc lập,tự do của Tổ quốc,vì chủ nghĩa xã hội,vì sự nghiệp bảo vệ Đảng,bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng…. Còn “hiếu”,theo Người,đó là tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Đã là người cán bộ quân đội thì dù cấp bậc cao hay thấp,dù ở cương vị nào cũng đều phải cố gắng để xứng đáng là người đầy tớ trung thành và tận tụy của nhân dân. Bởi lẽ, theo Người “quân đội ta là quân đội nhân dân, do dân sinh ra,vì nhân dân mà chiến đấu”. Do đó,Người dạy “mình đánh giặc là vì nhân dân. Nhưng mình không phải là “cứu tinh” của dân,mà mình có trách nhiệm phụng sự nhân dân”. Với ý nghĩa đó,Người luôn nhắc nhở đội ngũ cán bộ quân đội phải giữ gìn truyền thống trung với Đảng, hiếu với dân,chỉ có như vậy mới giúp cho người cán bộ quân đội xác định đúng mục tiêu chiến đấu, phân biệt rõ bạn và thù,kiên định với lập trường giai cấp,đoàn kết tốt,kỷ luật nghiêm…và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh đó,người sĩ quan còn phải triệt để tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân,phải gắn bó mật thiết với nhân dân không được xa rời quần chúng bởi vì Bác Hồ đã có câu:
“Dễ trăm lần không dân cũng chịu
Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
Đó chính là tư tưởng dân là gốc của Hồ Chủ tịch. Theo đó,việc gì dù có dễ mấy đi chăng nữa nhưng không được nhân dân ủng hộ và giúp đỡ thì không thể thành công,ngược lại việc gì dù khó khăn đến đâu nhưng được nhân dân giúp đỡ thì nhất định thành công. Thực tế quá trình chiến đấu trưởng thành của quân đội ta do được nhân dân ủng hộ và giúp sức nên đã giành những thắng lợi quan trọng. Dân nuôi giấu cán bộ,dân vận chuyển lương thực thực phẩm cho bộ đội ở chiến trường…tất cả đều có đóng góp của nhân dân.
Thương yêu đồng chí đồng đội là một phẩm chất không thể thiếu của người sĩ quan bởi có thương yêu đồng chí đồng đội thì mới xây dựng được tinh thần đoàn kết một lòng trong đơn vị để sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Người sĩ quan cần là người thấm nhuần đạo đức cách mạnh và phải có lối sống giản dị,trong sạch và lành mạnh.
Sĩ quan phải là người có tính đồng loại cao. Phải biết khoan dung với kẻ thù khi chúng không còn khả năng làm hại nhân dân ta,phải thực hiện tốt chính sách nhân đạo của Đảng đối với tù binh và hang binh. Hơn nữa cần giúp đỡ các đân tộc khác trên thế giới đấu tranh vì hòa bình,dân chủ, tiến bộ và chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.
Năng lực của sĩ quan là gì?
Năng lực của sĩ quan được thể hiện đầu tiên là phải có khả năng hoàn thành nhiệm vụ,khả năng chiến đấu và công tác. Đây là yếu tố quan trọng nhất đối với năng lực người sĩ quan, nếu không có yếu tố này thì sẽ không th làm gì cho dân cho nước được mà còn làm hại đến tính mạng và tài sản của nhân dân và quân đội.
Khả năng quản lý đơn vị là một năng lực cần thiết để người sĩ quan có thể nắm chắc được tình hình đơn vị để đưa ra những quyết định phù hợp tình hình thực tế đơn vị.
Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ quân đội phải vững vàng về chính trị,giỏi về chuyên môn; nghề nào cũng phải học,phải thông thạo,bởi lẽ chỉ có nhiệt tình không thôi thì chưa đủ,mà còn phải có tri thức nữa. Người căn dặn đội ngũ cán bộ quân đội phải “học tư tưởng chiến lược,chiến th...
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement