Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By abc_304
#672925 Download Tiểu luận Tình huống Quản lý nhà nước - công tác hoàn thuế giá trị gia tăng miễn phíMỤC LỤC
- Tài liệu thảm khảo .Trang 2
I - Lời nói đầu . Trang 3
II - Nội dung chính .Trang 6
1 - Mô tả tình huống .Trang 6
2 - Xác định mục tiêu xử lý tình huống .Trang 8
3 - Phân tích nguyên nhân và hậu quả . Trang 9
4 - Xây dựng, phân tích, lựa chọn phương án giải quyết tình huống Trang 17
5 - Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã lựa chọn Trang 21
III - Kết luận và kiến nghị . Trang 22


Quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. ngày 28 tháng 07 năm 2008 Chi cục trưởng chi cục thuế huyện K đã ra Quyết định số 74/QĐ-CCT
+ Thu hồi 100.000.000 đồng đã hoàn cho Công ty TNHH T, nộp Ngân sách Nhà nước
+ Phạt Công ty TNHH T về vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế là 5.000.000 đồng
+ Phạt hai lần số thuế mà Công ty TNHH T trốn lậu là 200.000.000 đồng
- Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện K đã tham mưu cho Chủ Tịch huyện ra quyết định số 82/ QĐ-UBND ngày 24/07/2008 của Uỷ ban nhân huyện : Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH T là 10.000.000 đ, và thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.
Khi nhận được hai quyết định trên Công ty TNHH T đã làm đơn khiếu nại nên Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Cục thuế Tỉnh H, với nội dung tóm tắt sau: đoàn kiểm tra của chi cục thuế huyện K đã xuất toán số tiền thuế 100.000.000 đồng của Công ty TNHH H là sai, Ông chủ Tịch uỷ ban nhân dân Huyện K và Ông Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện K đã lạm dụng quyền chức xử lý vi phạm về thuế sai thẩm quyền quy định của pháp luật, pháp lệnh hiện hành. Đề nghị uỷ ban nhân dân Tỉnh và Cục thuế Tỉnh H xem xét giải quyết.
Khi nhận đựơc đơn khiếu nại của Công ty TNHH T Cục thuế tỉnh H đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân Tỉnh thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành. Vì liên quan đến quyết định của chủ tịch Huyện, nên ngành Thuế không đơn phương giải quyết được mà phải có sự chỉ đạo của tỉnh. Uỷ ban nhân dân tỉnh H đã thành lập đoàn kiểm tra, đồng ý với sự tham mưu của cục thuế tỉnh H. Kết quả kiểm tra ra sao? nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, chúng ta trông chờ vào sự thanh thiên bạch nhật của đoàn kiểm tra, song sự việc trên cũng cần phân tích làm rõ mọi vấn đề nảy sinh.
II/ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG.
Trong những năm gần đây một số Doanh nghiệp đã lợi dụng sự thông thoáng của luật thuế, luật doanh nghiệp của nhà nước làm ăn bất chính gây nên sự bất bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, giảm lòng tin của nhân dân đối với chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, một số cán bộ kém hiểu biết, sa sút về phẩm chất, đã lạm dụng quyền hạn của mình để sử lý không đúng thẩm quyền gây khiếu kiện vượt cấp. Đặc biệt là vấn đề hoàn thuế khống nhằm chiếm đoạt tiền thuế từ Ngân sách nhà nước, vấn đề hết sức nhức nhối của các nhà quản lý, chúng ta cũng cần giải quyết những nguyên nhân nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để tạo ra sự phát triển, cạnh tranh, lành mạnh của các thành phần kinh tế, tăng thu cho Ngân sách nhà nước, tạo ra niềm tin của nhân dân đối với chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước.
Nguyên nhân nảy sinh vấn đề cần giải quyết như tình huống trên chúng ta cần giải quyết và xử lý đúng.
III. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ
1/ Định hướng phân tích
Phân tích sự việc trên ta thấy, vì lý do gì mà Công ty TNHH T đã làm thủ tục hồ sơ xin hoàn Thuế GTGT, đã được hoàn nhưng lại bị thu hồi số tiền 100.000.000 đồng, nguyên nhân Công ty TNHH T phải nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Uỷ ban nhân dân huyện và Chi cục Thuế huyện K số tiền phạt là 215.000.000 đ xong còn bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đối với một Công ty TNHH T vẫn chưa đi vào hoạt động chính thức thật đáng buồn.
Sau khi Công ty TNHH T Đã làm thủ tục hồ sơ xin hoàn thuế GTGT đã gửi hồ sơ cho Chi cục thuế huyện K theo đúng thời gian qui định. Chi cục đã chuyển hồ sơ lên cục thuế tỉnh và ra quyết định hoàn trước kiểm sau Trong khi kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH T thì Chi cục Thuế huyện K đã phát hiện dấu hiệu vi phạm của Công ty TNHH T về một số chứng từ hoá đơn, Chi cục đã tổ chức xác minh lại những hoá đơn này cụ thể như sau: các doanh nghiệp X,Y,Z… đã cung cấp hoá đơn cho Công ty T, theo báo cáo của các Doanh nghiệp X,Y,Z … thì Công ty T không mua hàng hoá, dịch vụ ở đây mà chỉ đến đặt vấn đề mua hoá đơn đỏ nhằm lấy số thuế đầu vào để hoàn.
Sau khi đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân Tỉnh H xuống kiểm tra, tại Công ty T ở huyện K với các kết luận như sau:
a/ Xét về mức độ vi phạm của Công ty TNHH T và thẩm quyền sử phạt vi phạm hành chính của Ông chủ Tịch Uỷ ban nhân dân huyện K ta thấy như sau:
- Công ty TNHH T đã lợi dụng kẻ hở của luật và không tôn trọng pháp luật đã liên kết với các Doanh nghiệp khác để lập các chứng từ khống, để rút tiền của Ngân sách nhà nước thông qua con đường hoàn thuế VAT bị xử lý vi phạm là đúng.
- Song quyết định số 82/ QĐ-UBND ngày 24/07/2008 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện K thì chưa đúng thẩm quyền.
+ Theo qui định của pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính ngày 02/07/2002 của Uỷ ban thường Vụ Quốc hội có qui định tại khoản 2 Điều 29 chương 4 pháp lệnh này thì thẩm quyền Chủ Tịch huyện được phạt vi phạm hành chính đến 20.000.000đ. Trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép do cơ quan nhà nước cấp trên cấp thì chủ Tịch Uỷ ban nhân dân huyện ra quyết định đình chỉ hành vi vi phạm và đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép. Trong trường hợp này theo kết luận của đoàn kiểm tra, ông Chủ Tịch Uỷ ban nhân dân huyện K xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền 10.000.000đ là đúng pháp luật. Còn việc chủ tịch huyện K quyết định thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty T là sai thẩm quyền vì giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty T do Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp.
b/ Xét đến quyết định của Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện K đoàn kiểm tra kết luận như sau:
- Đoàn kiểm tra của Chi cục thuế huyện K xuất toán 100.000.000 đồng tiền thuế đầu vào của Công ty T là đúng
- Ông Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện K ra quyết định thu hồi số thuế đã hoàn nhưng bị xuất toán 100.000.000 đồng là không đúng thẩm quyền vì Ông Chi cục trưởng chi cục thuế không có thẩm quyền ra quyết định hoàn thuế GTGT, mà Ông Cục trưởng cục thuế mới có thẩm quyền ra quyết định hoàn thuế ( Cấp nào có quyền ra quyết định hoàn thì cấp đó mới có quyền ra quyết định thu hồi ) ở cấp chi cục thuế không có tài khoản hoàn thuế GTGT.
- Ông Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện K xử phạt Công ty T về vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế số tiền 5.000.000đ là đúng thẩm quyền vì theo điểm b mục 3 Điều 18 của Nghị định Số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2007 của Chính Phủ Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế “ Chi cục trưởng chi cục thuế trong địa bàn quản lý của mình có quyền phạt tiền đến 10.000.000 đồng
- Về quyết định của Ông Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện K xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty T số tiền bằng 2 lần số thuế mà Công ty ẩn lậu là sai. Vì theo qui định tại điểm 2 điều 20 luật Thuế VAT.
Ngày 10 Tháng 5 Năm 1997 và được bổ xung tháng 12 năm 2003 của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định thẩm quyền của Chi cục trưởng chi cục Thuế nếu áp dụng hình thức phạt từ một đến năm lần số thuế gian lận , theo quy định điểm 3 điều 19 của luật này, th...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement