Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By back_t0_zer0
#672908

Download Tiểu luận Chứng minh Quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất miễn phí

 
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
NỘI DUNG 3
I. Đôi nét về lực lưọng sản xuất và quan hệ sản xuất 3
1. Lực lượng sản xuất là gì ? 3
2. Quan hệ sản xuất được hiểu ra sao? 3
II. Quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX. Lịch sử ba cách sản xuất trước CNTB 4
1. cách sản xuất công xã nguyên thuỷ 4
2. Phương thưc sản xuất của chế độ chiếm hữu nô lệ 4
KẾT LUẬN 8
CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 9
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

LỜI NÓI ĐẦU
Nhìn vào lịch sử xã hội loài người, ai cũng thấy xã hội mỗi ngày một tiến bộ từ thấp tới cao, từ thô sơ, đơn giản đến đa dạng và phức tạp. Nhưng muốn hiểu nguồn gốc phát triển của xã hội thì chúng ta phải tìm đến căn nguyên kinh tế của nó; nghĩa là phải tìm xem xã hội tiến hành sản xuất như thế nào và quá trình phát triển của nó theo dòng lịch sử ra sao? Để biết được điều đó chúng ta hãy nghiên cứu sơ qua quan điểm của chủ nghĩa Mác - Anghen mà ở đây chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về mối quan hệ giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Kể từ khi con người mới xuất hiện trên hành tinh đã trải qua năm cách sản xuất đó là: Nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, tu bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa. Tư duy, nhận thức của loài người không dừng lại một chỗ mà theo dòng thời gian nó phát triển ngày càng hoàn thiện hơn, từ đó kéo theo sự thay đổi phát triển lực lượng sản xuất cũng như cơ sở sản xuất. Từ sản xuất bằng săn bắt hái lượm, trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu thì ngày nay khoa học đã đạt tới đỉnh cao trí tuệ nhân loại và trong tương lai sẽ còn hơn thế nữa. Với sự phân tích của Mac - Anghen chúng ta thấy đươc sự phát triển ấy chính là do những tác động qua lại biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất được khái quát thành quy luật về sự phù hợp giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
Với ba trường phái của triết học: Chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm, và trường phái nhị nguyên luận tuy có những quan điểm khác nhau nhưng họ đều thống nhất rằng thực chất của triết học đó là sự thống nhất biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất như thống nhất giữa hai mặt đối lập tạo nên chỉnh thể của nền sản xuất xã hội. Không chỉ trên phương diện triết học mà cả chính trị kinh tế học và các môn khoa học khác, dưới những hình thức và mức độ khác nhau, dù con người có ý thức dược hay không thì nhận thức của Mac - Anghen về quy luật vẫn xuyên suốt lịch sử phát triển.
Nghiên cứu về kinh tế học, biện chứng lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tạo điều kiện cho một sinh viên năm thứ nhất như tui có được nhận thức nhất định về xã hội, đồng thời mở mang nhiều về lĩnh vực kinh tế. Tuy trình độ nhận thức còn hạn hẹp, vẫn còn những sai sót bỡ ngỡ của lần đầu tiên viết tiểu luận nhưng em cũng mạnh dạn đưa ra nhận thức của mình về đề tài: “Qua lịch sử phát triển của 3 cách sản xuất trước chủ nghĩa tư bản, chứng minh quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất"
NỘI DUNG
I. Đôi nét về lực lưọng sản xuất và quan hệ sản xuất
1. Lực lượng sản xuất là gì ?
Là toàn bộ những tư liệu sản xuất (TLSX) do xã hội tạo ra, trước hết là công cụ lao động và những người lao động với kinh nhiệm và thói quen lao động nhất định đã sử dụng những TLSX đó để tạo ra của cải vật chất cho xã hội
Trước thực trạng đó C. Mác đã đưa ra lí luận của mình vềlự lượng sản xuất (LLSX) của xã hội một cách rõ ràng. Quan điểm yếu tố cấu thành LLSX của xã hội trong đó bao gồm sức lao động và TLSX trong đó công cụ lao động là yếu tố quan trọng nhất của TLSX. Mọi thời đại muốn đánh giá trình độ sản xuất thì phải dựa vào tư liệu lao động. Tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất trong LLSX chính là con người, cho dù những tư liệu lao động tạo ra có hiện đại, đối tượng lao động có phong phú đến đâu thì con người vẫn là thứ nhất. Chính vì vậy mà muốn phát triển kinh tế thì câu trả lời không chỉ đơn thuần là phát triển loại TLSX nào, công cụ gì và đối tượng lao động nào là chính. Lịch sử luôn có tính đan xen của trình độ phát triển khác nhau trong từng yếu tố cấu thành LLSX.
2. Quan hệ sản xuất được hiểu ra sao?
Là mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất ra của cải vật chát của xã hội.
Trong quá trình sản xuất con người phải có những quan hệ, con người không thể tách khỏi cộng đồng. Điều đó nói lên rằng việc phải thiết lâp các mối quan hệ sản xuất tự nó đã là vấn đề có tính quy luật rồi. Quan hệ sản xuất (QHSX) gồm ba mặt:
Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.
Chế độ tổ chức và quản lí sản xuất kinh doanh.
Chế độ phân phát sản xuất, sản phẩm.
Thực tế lịch sử cho thấy rõ bất cứ một cuộc cách mạng xã hội nào đều mang một mục đích kinh tế nhằm đảm bảo cho LLSX có điều kiện tiếp tục phát triển và đời sống vật chất của con người được cải thiện. QHSX thống trị bao giờ cũng giữ vai trò chi phối các QHSX khác, ít nhiều cải biến chúng để chẳng những chúng không đối lập mà còn phục vụ đắc lực cho sự tồn tại và phát triển của chế độ kinh tế xã hội mới. Trong suốt quá khứ, không có một cuộc chuyển biến nào từ hình thái kinh tế- xã hội này sang hình thức kinh tế- xã hội khác diễn ra một cách êm ả, mà nó luôn biến động mạnh mẽ. Và nó: “ Không bao giờ xuất hiện trước khi những điều kiện tồn tại vật chất của những quan hệ đó chưa chín muồi”. Phải có một thời kì lịch sử lâu dài mới có thể tạo ra điều kiện vật chất trên.
II. Quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX. Lịch sử ba cách sản xuất trước CNTB
1. cách sản xuất công xã nguyên thuỷ
Tất cả chúng ta đều biết QHSX và LLSX là hai mặt hợp thành của PTSX có tác động qua lại và biện chứng với nhau. Ngay từ buổi sơ khai của loài người, quy luật ấy đã được tồn tại cùng lịch sử.
Khi con người mới thoát khỏi hình hài của loài vượn, vẫn sống theo cách sống của loài vượn, vẫn ăn hang ở lỗ, chủ yếu là hai lượm và săn bắt để sống. Với trình độ phát triển thấp kém như vậy của LLSX thì QHSX của xã hội nguyên thuỷ mang tính chất như thế nào? Trước hết, công cụ lao động của người nguyên thuỷ rất thô sơ vì vậy từng cá nhân riêng lẻ thì không thể sống nổi. Để sống được họ đã biết lao động tập thể, có vậy mới tránh khỏi làm mồi cho thú dữ và đấu tranh được với thiên nhiên. Và khi đã lao động tập thể thì đòi hỏi chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, vi vạy mọi tư liệu sản xuất đều thuộc sở hữu chung của công xã.
2. Phương thưc sản xuất của chế độ chiếm hữu nô lệ
Khi con người biết chế tạo ra công cụ lao động từ kim loại là thời điểm xuất phát chuyển sang chế độ mới cao hơn. Bắt đầu có sự phân công lao động, chăn nuôi sau đó là nghề thủ công tách ra khỏi nghề nông. Năng xuất lao động tăng lên, bắt đầu xuất hiện sản phẩm dư thừa. Trong điều kiện đó, nếu xảy ra chiến tranh giữa các bộ lạc, người ta bắt được tù binh, và thay vì giết tù binh như trước, họ đã sử dụng sản phẩm dư thừa nuôi sống tù binh, bắt tù binh làm nô lệ sản xuất ra của cải phục vụ nhu cầu của họ. Như vậy lần đầu tiên trong lịch sử, xã hội chia làm hai giai cấp: bóc lột và bị bóc lột.
Trước kia trồng trọt bằng cây gậy nhọn thi cần hàng chục người mới làm được vì vậy lao động chung là cần...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement