Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lucky_happy
#672905

Download Đề tài Nội dung công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Việt Nam, thực trạng và giải pháp trong nông nghiệp nông thôn của nước ta hiện nay miễn phí

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: NỘI DUNG CNH – HĐH NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VN 2
1. Khái niệm CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn Việt Nam 2
2. Nội dung của CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn Việt Nam 2
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY 10
1. Hiện trạng nông thôn Việt Nam bước vào CNH – HĐH: 10
2. Thực trạng về nông nghiệp nông thôn Việt Nam hiện nay 10
2.1. Thành tựu: 10
2.2. Các vấn đề tồn tại: 22
Nguyên nhân của các vấn đề tồn tại: 27
I. Các giải pháp: 31
Giải pháp về khoa học công nghệ: 31
Giải pháp về nguồn nhân lực: 33
Giải pháp về cơ sở hạ tầng: 34
2.3. Giải pháp tổ chức sản xuất và kinh doanh 35
2.4. Giải pháp về chính sách 37
3. Tăng cường hợp tác quốc tế 42
4. Nâng cao năng lực lãnh dạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp-phát triển nông thôn 42
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

8, tỷ lệ số hộ nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh lên tới 75%. Từ 2006- 2008 tổng đầu tư cho chương trình nước sạch là 7.127 tỷ đồng; trong đó vốn dân đóng góp khoảng 47,1%, ngân sách 17%, tài trợ của quốc tế 14%.
Chương trình 135 đã tập trung xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng cơ bản phục vụ dân sinh cho các vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi. Mặc dù chất lượng của các công trình kết cấu hạ tầng ở nông thôn còn thấp so với đô thị nhưng những nỗ lực của Nhà nước và nhân dân thời gian qua đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn.
Bảng kết quả thực hiện một số chỉ số phát triển hạ tầng nông nghiệp nông thôn từ 2006-2010:
Chỉ số đánh giá
Đơn vị
Chỉ tiêu KH năm 2010
Thực hiện
2006
2007
2008
2009
2010
1. Một số chỉ số kết quả
Hiệu suất tưới thực tế so với năng lực tưới thiết kế
%
67,5
69,4
71,5
73,7
75,5
Hiệu suất tiêu thực tế so với năng lực tiêu thiết kế
%
85,4
86,0
86,7
87,5
88,2
Tỷ lệ diện tích canh tác cây hàng năm được tưới ổn định
%
60
61
63
64
65
Tỷ lệ diện tích canh tác cây hàng năm được tiêu ổn định
%
77,6
78,1
78,7
79,4
80
2. Một số chỉ số đầu ra
Năng lực tưới tăng thêm
Ngàn ha
(400)
200
120
80
20
30
Năng lực tiêu tăng thêm
Ngàn ha
(200)
56
72
48
32
35
Năng lực ngăn mặn tăng thêm
Ngàn ha
(200)
31
38
41
40
42
Số Km đê sông được củng cố
Km
61
46
56
62
100
Số Km đê biển được củng cố
Km
50
45
50
130
225
Tổng công suất cảng, bến cá
Ngàn tàu
56
86
Tổng công suất các khu neo đậu, tránh trú bảo
Ngàn tàu
17,5
20,5
Tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị xã hội và chính quyền địa phương được củng cố và phát triển:
Năm 2007, có 89% số thôn, bản có tổ chức Đảng, bình quân có gần 30 đảng viên/10.000 dân. Năm 2006 có 62,7% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn vững mạnh; hầu hết cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn đạt trình độ văn hoá cấp trung học trở lên; đa số đã qua đào tạo về chính trị với trình độ phổ biến là trung cấp. Đa số các tổ chức đảng ở cơ sở, các đảng viên phát huy tốt vai trò giữ vững sự ổn định về tư tưởng chính trị; định hướng, vận động tổ chức nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn.
Đến năm 2007, trong 9.714 xã, thị trấn của cả nước có 81.300 cán bộ, công chức đang làm việc, chiếm 72,6% tổng số cán bộ công chức xã phường toàn quốc; bình quân có 23 cán bộ, công chức cấp xã/ 10.000 dân. Có 56% cán bộ và công chức cấp xã được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó chủ yếu về nông, lâm, ngư nghiệp và quản lý nhà nước. Các cuộc vận động như "ngày vì người nghèo", “hỗ trợ người neo đơn, cơ nhỡ…” do Mặt trận Tổ quốc chủ trì và các phong trào của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh... cũng đã góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống, ổn định chính trị, xã hội ở nông thôn.
Đến năm 2007, có 100% xã, thị trấn; 97% cơ quan hành chính và 88% doanh nghiệp nhà nước đã triển khai và thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở. Chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” tập trung trên một số mặt như: công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng; chuyển dịch cơ cấu sản xuất; huy động sự đóng góp của người dân; hỗ trợ nhân dân khi bị lũ lụt, bão, tai nạn; phát triển văn hoá, tinh thần của người dân ở nông thôn... bước đầu phát huy sức sáng tạo, động viên sức mạnh vật chất và tinh thần của nhân dân trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, từng bước cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn và khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, tham nhũng của một số cán bộ, đảng viên và các tệ nạn xã hội. Nhờ sự phối hợp hoạt động của toàn hệ thống chính trị và nhân dân, trật tự xã hội nông thôn được đảm bảo, giữ vững an ninh chính trị, đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước.
Các vấn đề tồn tại:
Mặc dù đạt được những thành tựu to lớn nhưng sau một giai đoạn phát triển thuận lợi, nông nghiệp, nông thôn đang đứng trước những khó khăn to lớn.
Nông nghiệp tăng trưởng kém bền vững và cạnh tranh thấp:
Tình trạng “cánh kéo giá” bất lợi cho sản xuất nông nghiệp diễn ra kéo dài trong nhiều năm. Từ năm 2003 - 2005, giá vật tư nguyên liệu đầu vào của nông nghiệp tăng trung bình từ 2 - 2,5 lần, giá lao động tăng từ 2 - 3 lần, trong khi đó, giá nông sản chỉ tăng từ 1,2 - 1,3 lần. Bên cạnh đó, các tài nguyên đầu vào như đất, nước, lao động và tỷ lệ vốn đầu tư cho nông nghiệp liên tục suy giảm. Sản xuất nông nghiệp phải đương đầu với hàng loạt rủi ro về dịch bệnh và thiên tai. Cạnh tranh trên thị trường diễn ra quyết liệt và người nông dân luôn phải chịu vị thế bất lợi. Vì vậy, tăng trưởng của GDP nông nghiệp thời gian qua có xu hướng giảm sút. Giai đoạn 1995 - 2000, tốc độ tăng GDP nông nghiệp là 4%, thì giai đoạn 2000 - 2007 giảm xuống còn 3,7%. Riêng năm 2008, trong bối cảnh giá nông sản trên thế giới tăng vọt, sản xuất nông nghiệp đã khôi phục mức tăng trưởng lên 4,1%. Tuy nhiên, cùng với các biến động bất lợi trong kinh tế vĩ mô quốc gia và tác động của khủng hoảng kinh tế quốc tế như tình trạng lạm phát, biến động giá dầu mỏ, giá nông sản, và tác động của các chính sách thắt chặt tiền tệ, biến động về tỉ giá hối đoái... đã gây nhiều thiệt hại cho việc làm và thu nhập của cư dân nông thôn thời gian gần đây.
Trồng trọt vẫn chiếm tỷ trọng lớn (trên 50%) trong cơ cấu nội ngành nông nghiệp, trong đó cây lương thực, nhất là lúa vẫn chiếm tỷ trọng chính. Trong những năm gần đây, chăn nuôi, thuỷ sản phát triển nhanh, song còn thiếu bền vững. Năm 2008, tỷ trọng trồng trọt trong nông nghiệp lại tăng trở lại, tỷ lệ chăn nuôi và thủy sản giảm sút. Chất lượng một số vật nuôi chưa cao; mô hình chăn nuôi công nghiệp chưa thật sự phát triển, khả năng kiểm soát dịch bệnh còn rất khó khăn,
Các vùng nuôi trồng thủy sản cũng ở trong tình trạng thiếu ổn định. Khi giá tăng thì nông dân ồ ạt phá rừng, phá lúa, chuyển sang nuôi trồng thủy sản và ngược lại khi giá xuống lại diễn ra tình trạng ứ thừa hàng hóa và nông dân san lấp các ao hồ nuôi trồng thủy sản để quay trở lại các cây trồng khác.Diện tích một số các vùng nuôi lớn với mức độ thâm canh cao, xử lý chưa tốt đã gây ô nhiễm môi trường.
Đóng góp của lâm nghiệp trong tăng trưởng kinh tế còn thấp so với tiềm năng. Nghề rừng hiện nay đang thể hiện tích cực vai trò đảm bảo cân bằng sinh thái, môi trường trong khi vai trò là một ngành kinh tế chưa được khai thác hết. Thu nhập từ lâm nghiệp mới đóng góp một phần rất nhỏ trong tổng GDP và trong cơ cấu thu nhập của hộ nông thôn. Tuy có những tiến bộ rõ rệt nhưng tình trạng phá rừng, cháy rừng, khai thác động thực vật hoang dã vẫn diễn ra. Xuất khẩu đồ gỗ phát triển nhanh nhưn...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement