Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phuong02032001
#672881

Download Tiểu luận Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc Tế miễn phí

Sự phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp sẽ tạo ra TLSX cho ngành nông nghiệp để ngành nông nghiệp ngày càng sản xuất được nhiều sản phẩm đạt chất lượng tốt mà lực lượng sản xuất tập trung trong ngành này càng ngày càng giảm hơn.
Mạng lưới dịch vụ với tư cách một ngành kinh tế phát triển có thể phục vụ tốt hơn cho sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp và nông nghiệp.
Đồng bộ các ngành kinh tế then chốt có xu hướng phát triển mạnh mẽ về chất và phân phối một cách hợp lý về lượng sẽ tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển, các vùng kinh tế cũng phát triển do vậy nền kinh tế quốc dân tăng trưởng vững mạnh, chính trị - xã hội ổn định lâu dài, dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Lời mở đầu
Việt Nam đi lờn CNXH từ một nước nụng nghiệp lạc hậu, cơ sở vật chất- kỹ thuật , trỡnh độ của lực lượng sản xuất chưa phỏt triển hoàn thiện.
Sự phõn cụng lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật ở cỏc ngành kinh tế then chốt như : Cụng nghiệp-Nụng nghiệp -Dịch vụ chưa hợp lý và vẫn lạc hậu.
Vỡ vậy CNH-HĐH là quỏ trỡnh tạo ra những điều kiện vật chất - kỹ thuật, khoa học cụng nghệ, thỳc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế núi chung hay cơ cấu ngành kinh tế núi riờng, nhằm huy động và sử dụng cú hiệu quả mọi nguồn lực, đẻ khụng ngừng tăng năng suất lao động làm cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh, nõng cao đời sống vật chất và văn hoỏ cho nhõn dõn. Từ đú thực hiện cụng bằng và tiến bộ xó hội, bảo vệ và cải thiện mụi trường sinh
thỏi.
Đú cũng chớnh là mục tiờu tổng quỏt trong sự nghiệp CNH-HĐH của nước ta được Đảng Cộng Sản Việt Nam xỏc định tại Đại hội VIII :
Xõy dựng nước ta trở thành một Nước cú cơ sở vật chất- kỹ thuật hiện đại, cú cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phự hợp với quỏ trỡnh phỏt triển của lực lượng sản xuất, đồi sống vật chất và tinh thần cao, quốc phũng an ninh vững chắc, dõn giau Nước mạnh, xó hội cụng bằng, văn minh.
Do đú nhiệm vụ tất yếu của Đảng và toàn dõn ta trong thời điểm hiện nay là:
Phỏt triển lực lượng sản xuất, xõy dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật thụng qua việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và vựng kinh tế hiệu quả, hợp lớ theo hướng CNH-HĐH ( là nhiệm vụ trọng tõm)
Từng bước xõy dựng quan hệ sản xuất mới XHCN thụng qua thực hiện chớnh sỏch nền kinh tế nhiều thành phần.
Mở rộng nõng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại.
Trong bài tiểu luận này Em tập trung nghiờn cứu về chủ đề: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng CNH-HĐH trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc Tế.
Em xin chõn thành Thank PGS-TS Phan Thanh Phố đó hướng dẫn em hoàn thành bài viết này.
Phần I
Cơ sở lý luận về việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo định hướng CNH - HĐH
Một số khỏi niệm cơ bản
Cụng nghiệp hoỏ - Hiện đại hoỏ
Thế giới đó từng trải qua 2 cuộc cỏch mạng đặc biệt quan trọng:
Năm 1770-1787: Tại Anh và cỏc nước Tõy Âu, cuộc cỏch mạng cơ khớ hoỏ lần đầu tiờn nổ ra đó đưa thế giới chuyển từ nền văn minh nụng nghiệp sang nền văn minh cụng nghiệp.
Cụng nghiệp hoỏ là quỏ trỡnh thay thế lao động thủ cụng bằng lao động sử dụng mỏy múc, cơ khớ.
Năm 1940-1950: Bằng cuộc Cỏch Mạng khoa học kỹ thuật cụng nghệ hiện đại thế giới tiếp tục chuyển biến từ nền văn minh cụng nghiệp sang nền văn minh hậu cụng nghiệp.
Sử dụng năng lượng truyền thống sang sử dụng năng lượng nguyờn tử.
Thay thế sử dụng vật tư cụng nghệ tự nhiờn sang sử dụng vật tư cụng nghệ nhõn tạo
Cuộc Cỏch Mạng cụng nghệ sinh học
Cỏch mạng cụng nghệ tin học
Hiện đại hoỏ là quỏ trỡnh năng cao về trỡnh độ KHKTCN của một Quốc gia nào đú lờn ngang tầm với trỡnh mà thời đại đang đạt được. Kế thừa cú chọn lọc những những tri thức văn minh của nhõn loại, rỳt ra những kinh nghiệm trong lịch sử tiến hành CNH-HĐH với thực tế CNH-HĐH ở Việt Nam trong thời kỡ đổi mới, hội nghị ban chấp hành TƯ Đảng lần VII khoỏ VI và đại hội đại biểu toàn Quốc VII , Đảng Cộng Sản Việt nam đó xỏc định :
Cụng nghiệp hoỏ là quỏ trỡnh chuyển đổi căn bản, toàn diện cỏc hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý KT-XH từ sử dụng sức lao động thủ cụng là chớnh sang sử dụng một cỏch phổ biến sức lao động cựng với cụng nghệ, phương tiện và phương phỏp tiờn tiến, hiện đại dựa trờn sự phỏt triển cụng nghiệp và tiến bộ KHKTCN tạo ra năng xuất lao động cao.
Cơ cấu kinh tế quốc dõn
Là tổng thể cỏc quan hệ kinh tế hợp thành nền kinh tế Quốc dõn, nền kinh tế của một địa phương, một cơ sở. Cỏc quan hệ này cú quan hệ chặt chẽ và tỏc động lẫn nhau tồn tại như một chỉnh thể mang tớnh hệ thống, tường được thể hiện ở chất lượng, nhịp độ phỏt triển và tỷ trọng giỏ trị của từng bộ phận cấu thành tổng thể diễn ra trong điều kiện kinh tế xó hội nhất định nhằm thực hiện mục tiờu phỏt triển nền kinh tế trong từng thời kỳ.
Cơ cấu ngành kinh tế: được chia làm 3 nhúm ngành
Ngành Nụng nghiệp ( Nụng nghiệp – Lõm nghiệp – Ngư nghiệp )
Ngành Cụng nghiệp ( Cụng nghiệp nặng -Cụng nghiệp nhẹ - Xõy dựng)
Ngành Dịch vụ ( Thương mại – Bưu điện – Du lịch )
Cơ cấu thành phần kinh tế : gồm 6 thành phần
Kinh tế Nhà nước: Khu vực kinh tế hay một tổ chức kinh tế dựa trờn cựng một hỡnh thức sở hữu Nhà Nước về tư liệu sản xuất.
Kinh tế tập thể : Gồm những cơ sở kinh tế do người lao động tự gúp vốn, cựng kinh doanh tự quản lý theo nguyờn tắc tập trung , bỡnh đẳng cựng cú lợi.
Kinh tế cỏ thể, tiểu chủ: dựa trờn tư hữu nhả về tư liệu sản xuất và khả năng lao động của bản thõn người lao động và gia đỡnh.
Kinh tế tư bản tư nhõn: Sản xuất kinh doanh dụa trờn cơ sở chiếm hữu tư nhõn TBCN về tư liệu sản xuất và búc lột sức lao động làm thuờ.
Kinh tế tư bản Nhà Nước: Dựa trờn hỡnh thức sở hữu hỗn hợp về vốn giữa một bờn là Nhà Nước một bờn là tư bản trong nước hay nước ngoài.
Kinh tế cú vốn đầu tư nước ngoài: gồm cỏc doanh nghiệp cú thể đầu tư 100% vốn nước ngoài, cú thể liờn kết kinh doanh với doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhõn ở Nước ta
Cơ cấu vựng kinh tế: Đặc điểm thuận lợi về kinh tế điển hỡnh ở mỗi vựng lónh thổ .
Cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta:
Là một bộ phận quan trọng nhất trong cơ cấu nền kinh tế Quốc dõn. Là những ngành kinh tế được hỡnh thành và số ngành kinh tế cú mối quan hệ biểu hiện bằng tỷ trọng của ngành so với tổng thể nền kinh tế.
Cơ cấu kinh tế được hỡnh thanhftrờn cơ sở phõn cụng lao động xó hội và trỡnh độ phỏt triển của lực lượng sản xuất, hỡnh thành nờn cỏc ngành chuyờn mụn hoỏ tổng hợp. ( Cụng nghiệp – Nụng nghiệp - Dịch vụ)
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế:
Là sự vận động khụng ngừng, bớờn đổi về cấu trỳc, tỷ trọng, tốc độ giữa cỏc ngành kinh tế. Cụ thể : Cụng nghiệp- Nụng nghiệp- Dịch vụ. Sao cho đạt được cơ cấu ngành kinh tế hợp lý hiện đại hơn so với trước. Từ đú tạo đà cho sự phỏt triển kinh tế - chớnh tri – xó hội - ở cỏc thời kỡ tiếp theo.
Nói một cách cụ thể: chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế hợp lý tiến bộ là thay đổi để:
+ Tỷ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng tăng cao trong tổng giá trị sản phẩm xã hội.
+ Tỷ trọng khu vực dịch vụ ngày càng phát triển. Vì đây là ngành kinh tế quyết định mức sống cũng như thực trạng đời sống của người dân lao động.
+ Tỷ trọng các ngành nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỷ lệ thấp hơn trong tổng giá trị sản phẩm xã hội.
A. Sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta hiện nay
1. Do yêu cầu tất yếu của sự nghiệp CNH- HĐH
* Phát triển lực lượng sản xuất - cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội - trên cơ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement