Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By luv_ruoi
#672865

Download Tiểu luận Vận dụng lý luận cách sản xuất phân tích nhà máy phích nước – bóng đèn Rạng Đông miễn phí

MỤC LỤC
A. Phần mở đầu 1
B. Phần nội dung 2
ChươngI: các thành phần của cách sản xuất và mối quan hệ giưã các thành phần đó. 2
I. Lực lượng sản xuất 2
II. Quan hệ sản xuất 3
III. Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 4
ChươngII: cách sản xuất của nhà máy phích nước – rạng đông trước và sau cơ chế thị trường 5
I. cách sản xuất trước cơ chế thị trường 5
II. cách sản xuát sau cơ chế thị trường 6
ChươngIII: ứng dụng cách sản xuất ở nhà máy phích nước – bóng đèn rạng đông 7
I: ứng dụng lực lượng sản xuất 7
II: ứng dụng quan hệ sản xuất 8
III: kết quả được ở nhà máy phích nước – bóng đèn rạng đông hiện nay 9
C. Phần kết luận 10
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

a.Phần mở đầu
t
rong suốt chiều dài của nước ta – việt nam đã trải qua các cách sản xuất kế tiếp nhau từ thấp đến cao : “công xã nguyên thuỷ, phong kiến, cách sản xuất cộng sản chủ nghĩa”. những cách sản xuất đó luôn luôn vận động và có xu hướng bị đào thải, trong mỗi giai đoạn phát triển của nước ta và dẫn tới sự ra đời một cách sản xuất mới tiến bộ hơn.hiện nay khi đất nước bước vào cơ chế thị trường dưới sự quản lý vĩ mô của nhà nước, đất nước ta đang từng ngày từng giờ bắt kịp với nhịp độ của khu vực và thế giới. Nhưng dư âm của cách sản xuất phong kiến vẫn còn tồn tại và đang hiện hữu trong các thành phần mà đặc biệt là kinh tế nhà nước. đã và đang làm cản trở và kìm hãm sự phát triển của thành phần kinh tế đó nói riêng và nền kinh tế nhà nước nói chung.bởi vậy trước tình hình đó bắt buộc bất kỳ thành phần kinh tế nào đều phải vận động không ngừng để tồn tại và có đủ sức cạnh tranh , nhất là khi việt nam đang ra nhập khối mậu dịch tự do apta hiện nay. để tồn tại không còn cách nào khác là phải biết vận dụng lý luận cách sản xuất vào thực tế nền sản xuất của doanh nghiệp mình cho phù hợp. chính vì vậy mà đã có một doanh nghiệp là nhà máy phích nước – bóng đèn rạng đông đã nhanh chóng lắm bắt được cơ chế thị trường và tất yếu phải đổi mới cách sản xuất cũ, thay bằng cách sản xuất mới tiến bộ hơn. do đó đã đảo ngược tình thế, đưa nhà máy thoát khỏi đóng cửa , không những thế còn đưa nhà máy phát triển lớn mạnh. Từ thực tế đã chứng minh cho nên bài tiểu luận này của em đưa ra việc : “Vận dụng lý luận cách sản xuất phân tích nhà máy phích nước – bóng đèn rạng đông”. là một vấn đề có tính thời sự và cấp bách, bài tiểu luận của em gồm có nội dung như sau :
chương I : các thành phần của cách sản xuất và mối quan hệ giữa các thành phần đó.
Chương ii :cách sản xuất của nhà máy phích nước- bang đèn rạng đông trước và sau cơ chế thị trường
Chương iii: ứng dụng cách sản xuất ở nhà máy phích nước – bóng đèn rạng đông.
Vì đây là lần đầu tiên em viết tiểu luận nên không tránh khỏi thiếu sót. kính mong thầy, cô giáo góp ý và bổ sung để bài của em được hoàn thiện hơn . em xin Thank sự hướng dẫn của thầygiáo bộ môn đã giúp em hoàn thành tốt bài tiểu này.
b.phần nội dung
chương I : các thành phần của cách sản xuất và mối quan hệ giữa các thành phần đó.
I . lực lượng sản xuất
1. thế nào là lực lượng sản xuất ?
lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa người với tự nhiên . trình độ của lực lượng sản xuất thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của loài người . đó là kết quả của năng lực thực tiễn của con người trong quá trình tác động vào tự nhiên tạo ra của cải vật chất, bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của loài người.
2. các thành phần của lực lượng sản xuất.
a. người lao động
b. tư liệu sản xuất:
đối tượng lao động
tư liệu lao động
+ công cụ lao động
+ những tư liệu lao động khác cần thiết cho bảo quản vận chuyển
3. vai trò quyết định của công cụ lao động.
để hiểu hết được vai trò quyết định của công cụ lao động thì trước hết chúng ta cần hiểu tư liệu lao động là gì?
tư liệu lao động là vật thể hay phức hợp của vật thể mà con người đặt giữa mình với đối tượng lao động. chúng dẫn truyền tích cực sự tác động của con người vào đối tượng lao động.
chính vì thế mà công cụ lao động là hệ thống xương cốt và bắp thịt của sản xuất . trong quá trình sản xuất công cụ lao động luôn luôn được cải tiến . vì vậy nó “là yếu tố độc nhất và cách mạng nhất trong lịch sử sản xuất”
Bởi vậy có thể nói rằng trình độ phát triển của tư liệu lao động mà chủ yếu là công cụ lao động là thước đo trình độ chinh phục tự nhiên của loài người . là cơ sở xác định trình độ phát triển của sản xuất và là tiêu chuẩn để phân biệt sự khác nhau giữa các thời đại kinh tế.
4. vai trò quan trọng của người lao động.
Chúng ta đã biết đến vai trò quyết định của công cụ lao động đối với trình độ phát triển của sản xuất và với sự phát triển của các thời đại kinh tế .Thì bên cạnh đó yếu tố kết hợp với công cụ lao động là lao động của con người có vai trò vô cùng quan trọng. bởi chính con nguời với trí tuệ , kinh nghiệm của mình để chế tạo ra tư liệu lao động và sử dụng nó để thực hiện sản xuất không những thế người lao động có trình độ khoa học kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu phát triển của mọi thời đại kinh tế. Vì vậy cho dù tư liệu lao động có ý nghĩa lớn lao đến đâu thì cũng không phát huy được tác dụng không thể trở thành lực lượng sản xuất của xã hội chính vì vậy mà
lê nin viết:
“Lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn nhân loại là công nhân là người lao động”.
II. Quan hệ sản xuất :
thế nào là quan hệ sản xuất ?
quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất .
các yếu tố của quan hệ sản xuất .
quan hệ về tư liệu sản xuất
quan hệ về tổ chức quản lý
quan hệ phân phối sản phẩm lao động
vai trò của mỗi yếu tố của quan hệ sản xuất
quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất
trong ba yếu tố của quan hệ sản xuất thì quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất có ý nghĩa quyết định đối với tất cả các quan hệ khác. bởi có hai hình thức sở hữu cơ bản về tư liệu sản xuất đó là sở hữu tư nhân và sở hữu xã hội đây là những quan hệ kinh tế hiện thực giữa người với người trong xã hội.
quan hệ tổ chức quản lý và phân phối sản phẩm
đối với quan hệ sản xuất thì hai yếu tố này có vai trò quan trọng góp phần củng cố quan hệ sản xuất và nó cũng có thể làm biến dạng quan hệ sở hữu. nói tóm lại hệ thống quan hệ sản xuất thống trị trong mỗi hình thái kinh tế- xã hội quyết định bản chất và bộ mặt của hình thái kinh tế- xã hội ấy.
III. mối quan hẹ giữa lực lượng sản xuất va quan hệ sản xuất
Trong bất cứ giai đoạn nào của xã hội thì lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất luôn là hai mặt của cách sản xuất chúng tồn tại không tách rồi nhau mà tác động biện chứng lẫn nhau. hình thành quy luật xã hội phổ biến của toàn bộ lịch sử loài người, quy luật về sự phù hợp với quan hệ sản xuất và tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Trình độ lao động của lực lượng sản xuất thể hiện ở trình độ phát triển của công cụ lao động kỹ thuật trình độ và kinh nghiệm, kỹ năng lao động, quy mô sản xuất, trình độ phân công lao động trong xã hội. Trình độ của lực lượng sản xuất càng cao thì phân công lao động càng thể hiện rõ ràng. cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất , quan hệ sản xuất cũng hình thành và biến đổi cho phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất. Sự phù hợp đó là động lực cho lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ . nhưng lực l...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement