Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By minhhien_pal
#672860

Download Tiểu luận Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận trong chủ nghĩa tư bản miễn phí


Trang
Chương 1. Nguồn gốc của lợi nhuận 3
1.1. Một số quan điểm về lợi nhuận. 3
1.2. Học thuyết giá trị thặng dư (m) và lợi nhuận (P) của C.Mác 4
1.3. Các hình thức của lợi nhuận 8
Chương 2. Bản chất của lợi nhuận 11


Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TIỂU LUẬN PHẦN HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA
CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
CHỦ ĐỀ: NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN
TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
Họ tên:
Lớp:
Ngành Kinh Tế Khóa 48
Hà Nội Tháng 12 Năm 2009
MỤC LỤC
Trang
Chương 1. Nguồn gốc của lợi nhuận
3
1.1. Một số quan điểm về lợi nhuận.
3
1.2. Học thuyết giá trị thặng dư (m) và lợi nhuận (P) của C.Mác
4
1.3. Các hình thức của lợi nhuận
8
Chương 2. Bản chất của lợi nhuận
11
MỞ ĐẦU
Như chúng ta đã biết, giá trị thặng dư là một phạm trù nói lên mục đích của sản xuất tư bản chủ nghĩa. Trong điều kiện thực tế của xã hội tư bản giá trị thặng dư chuyển hoá và biểu hiện thành lợi nhuận công nghiệp, lợi nhuận thương nghiệp, lợi nhuận ngân hang, lợi tưc cho vay, địa tô tư bản chủ nghĩa. Vì vậy em chọn đề tài: Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận trong chủ nghĩa tư bản để nghiên cứu qua đó thấy rõ một trong những hình thức biểu hiện của phạm trù giá trị thặng dư.
NỘI DUNG
NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN
Chương 1. Nguồn gốc của lợi nhuận:
1.1. Một số quan điểm về lợi nhuận.
1.1.1. Chủ nghĩa trọng thương:
Về mặt hoàn cảnh lịch sử,Chủ Nghĩa Trọng Thương(CNTT) được ra đời vào thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ của giai cấp tư bản.Ở giai đoạn này,vấn đề được quan tâm hàng đầu và mang một ý nghĩa cực kỳ quan trọng đó là tiền.Mọi cá nhân,mọi tổ chức,thậm chí là mọi quốc gia đều tìm mọi cách để tích trữ thật nhiều tiền,như nhận xét của Engels sau này thì
"các dân tộc chống đối nhau như những kẻ bủn xỉn,hai tay ôm khư khư túi tiền quí báu, nhìn sang người láng giềng với con mắt ghen tỵ,đa nghi".
Do được hình thành trong một hoàn cảnh lịch sử như vậy cho nên toàn bộ học thuyết của CNTT nói chung và quan điểm về lợi nhuận nói riêng đều được xây dựng trên cơ sở đồng nhất giá trị với tiền bạc và lấy đối tượng nghiên cứu của Kinh Tế Chính Trị(KTCT) là lĩnh vực lưu thông,coi KTCT "là khoa học về của cải thương mại mà nhiệm vụ của nó là bán nhiều mua ít".Chính vì vậy,CNTT cho rằng lợi nhuận là do lĩnh vực lưu thông,do sự mua bán trao đổi mà sinh ra.Nó là kết quả của việc mua ít bán nhiều ,mua rẻ bán đắt mà có.Họ cho rằng muốn có đượclợi nhuận thì không có cách nào khác ngoài việc trao đổi buôn bán.
Về vai trò của lợi nhuận thì CNTT đã khẳng định rằng lợi nhuận luôn là mục tiêu của mọi hoạt động trao đổi mua bán trên thị trường.Điều này được thể hiện qua việc một quốc gia phải luôn đảm bảo xuất siêu như Thomas Mun đã viết:" Chúng ta phải thường xuyên giữ vững nguyên tắc là hàng năm bán cho người nước ngoài với số lượng hàng hoá lớn hơn số lượng chúng ta phải mua của họ".Còn đối với các thương nhân thì mục tiêu của họ luôn là mua rẻ bán đắt nhằm thu được phần lợi nhuận chênh lệch.
Nhìn chung thì các quan điểm về lợi nhuận của CNTT,cũng như các quan điểm khác của họ,chưa có được sự nhận thức,phân tích mang tính khoa học sâu sắc ,chưa mang tính quy luật.Tuy nhiên,các quan điểm này cũng đóng vai trò khá quan trọng, làm tiền đề cho các học thuyết kinh tế sau này.
1.1.2 Chủ nghĩa trọng nông:
Cũng như chủ nghĩa trọng thương, chủ nghĩa trọng nông xuất hiện trong khuôn khổ quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ TBCN nhưng ở giai đoạn kinh tế phát triển trưởng thành hơn. Vào giữa TK 18 Tây âu đã phát triển theo con đường TBCN và ở Anh cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu. ở Pháp và một số nước Tây âu công trường thủ công cũng phát triển và ăn sâu vào cả trong nông nghiệp lẫn công nghiệp. Nội dung cơ bản của chủ nghĩa trọng nông là giải phóng kinh tế nông dân thoát khỏi phong kiến để phát triển nông nghiệp theo kiểu TBCN.
Về lợi nhuận họ cho rằng P thương nghiệp chẳng qua là do nhờ vào các khoản tiết kiệm chi phí thương mại, và theo họ cho rằng thương mại chỉ đơn thuần là việc đổi giá trị này lấy giá trị khác ngang như thế mà thôi và trong quá trình trao đổi đó, nếu xét dưới hình thái thuần tuý thì cả người mua và người bán đều không được lợi hay mất gì cả. Thương nghiệp không sinh ra của cải, trao đổi không sinh ra được gì cả không làm cho tài sản tăng lên. Khi phê phán chủ nghĩa trọng thương C.Mác đã viết trong bộ Tư bản (quyển I tập 1):"Người ta trao đổi những hàng hoá với giá hàng hoá hay hàng hoá với tiền tệ có cùng giá trị với hàng hoá đó, tức là trao đổi ngang giá, rõ ràng là không ai rút ra được trong lưu thông nhiều giá trị hơn số giá trị bỏ vào trong đó. Vậy giá trị thặng dư tuyệt nhiên không thể hình thành ra được". Như vậy họ đã hơn chủ nghĩa Trọng thương ở chỗ là chỉ ra được lưu thông (trao đổi) không sinh ra của cải.
1.2. Học thuyết giá trị thặng dư (m) và lợi nhuận (P) của C.Mác
1.2.1. Học thuyết giá trị thặng dư:
Sự tạo ra giá trị thặng dư (m): C. Mác là người đầu tiên đưa ra học thuyết m một cách rõ ràng, sâu sắc, khoa học với môn kinh tế chính trị học. m là phần giá trị mà người công nhân sáng tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không. Để thấy rõ điều đó ta đưa ra bài toán.
Giả định để sản xuất 10 kg sợi cần 10kg bông, giá trị 10 kg bông là 10.000đ. Để biến số bông thành sợi, 1người công nhân phải lao động trong 6h và hao mòn máy móc là 2.000đ, giá trị lao động 1 ngày của công nhân là 6.000đ, trong 1h công nhân tạo ra giá trị là 1000đ. Cuối cùng ta giả định toàn bộ bông đã chuyển thành sợ. Nếu người công nhân làm việc trong 6h thì không tạo ra được thặng dư. Trên thực tế nhà tư bản bắt công nhân phải làm việc hơn 6h, giả sử là 9h
Tư bản ứng trước
Tiền mua bông 15000đ
Hao mòn máy móc 3000đ
Tiền mua sức lao động 6000đ
24000đ
Giá trị của SP (15kg)
Giá trị bông chuyển thành sợi 15000đ
Giá trị máy móc chuyển vào sợi 3000đ
Giá trị do công nhân tạo ra 1000x9= 9000đ
27000đ
Vậy khi bán sản phẩm nhà tư bản sẽ thu được: 2700đ - 24000đ = 3000đ.
Số tiền này gọi là lợi nhuận, ở đây C.Mác đã vạch trần bộ mặt bóc lột của chủ nghĩa tư bản, đã chứng minh thặng dư là do công nhân tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không và thời gian lao động của công nhân tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không và thời gian lao động của công nhân càng nhiều thì m tạo ra càng cao. Nếu như công nhân không tạo ra m thì nhà tư bản không được gì vì vậy nhà tư bản không muốn mở rộng sản xuất làm cho nền kinh tế không phát triển và ngược lại công nhân tạo ra càng nhiều giá trị thặng dư thì nhà tư bản tích cực mở rộng sản xuất. Ngoài ra C.Mác còn đưa ra phạm trù thặng dư tương đối và m siêu ngạch (thặng dư tương đối dựa trên nâng cao ngân sách lao động tương đối còn thặng dư siêu ngạch dựa trên nâng cao ngân sách lao động cá biệt.
1.2.2. Lợi nhuận (P)
Cơ sở hình thành và lợi nhuận: Trong quá trình sản xuất giữa giá trị hình thànhvà chi phí sản xuất TBCM luôn luôn có sự chênh lệch, cho nên tư bản khi bán hàng hoá, nhà tư bản không những bù đắp đủ số đã ứng ra, mà còn thu được một số tiền lời nganh bằng, với m. Số tiền này được gọi là 1... Vậy giá trị thặng dư được so với toàn bộ tư bản...
Hình đại diện của thành viên
By 363kidnextdoor
#778381 em rất thích bài viết này, thực ra nó cũng liên quan đến phần e sắp thi, Ad hay Mod có thể gửi link download cho e được k ạ ?
Em Thank ạ !
Mail của e là : [email protected]
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#778611
363kidnextdoor đã viết:em rất thích bài viết này, thực ra nó cũng liên quan đến phần e sắp thi, Ad hay Mod có thể gửi link download cho e được k ạ ?
Em Thank ạ !
Mail của e là : [email protected]Em download tại đây nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
nhớ thank cho chủ thớt
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement