Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Colla
#672815 Link tải luận văn miễn phí cho ae
LỜI MỞ ĐẦU
Một xã hội có những chính sách về phát triển kinh tế ngày một
toàn diện và hiệu quả hơn sao cho đòi sống tinh thần và vật chất của con
người trong xã hôị dó ngáy một ổn dịnh phong phú ,nhưng để có được
một xã hội như vậy không phảI tự nhiên mà có .Thực tế đã chứng minh
rằng việc phát triển kinh tế là một việc vô cùng khó khăn ,đó là cuộc
chạy đua sôi động giữa các nước trên thế giới nhằm đạt được một vị trí
cao hơn trên truường quốc tế .Muốn thực hiện điều đó thì nhất quyết
trong chính sách phát triển kinh tế của mỗi quốc gia đòi hoỉ phảI được
dựa trên một nền tảng cơ sở lý thuyết vững chắc về các quy luật kinh tế
,đặc biệt là quy luật giá trị .Vì sao lạu nói quy luật giá trị là quy luật quan
trọng nhất ? và đối với nứơc ta hiện nay nền kinh tế thị trướng liệu có
chịu ảnh hưởng của quy luật này ? Nếu trả lời được câu hỏi trên hay
nói cách khác là nghiên cứu quy luật giá trị thì ta nhận định đươc thực
trạng của nền kinh tế Việt Nam hiện nay từ đó có được những lý luận
chung về những tồn tại .những tiến bộ .cũng như hướng phát triển. Mặt
khác tác dụng của quy luật giá trị tuỳ từng trường hợp vào trình độ phát triển của
lực lượng sản suất mức độ hoàn thiện của quan hệ sản xuất XHCN và vào
khả năng nhận thức vận dụng và tổ chức các hoạt động kinh tế thực tiễn
của nhà nước. Hơn nữa tác dụng của quy luật giá trị là tác dụng khách
quan ,khả năng con người nhận thức và vận dụng quy luật sẽ quy định
tính chất tiêu cực hay tích cực mà việc vận dụng nó sẽ mang lại cho xã
hội,vì vậy nghiên cứu để có thể áp dụng quy luật giá trị một cách khoa
học hiệu quả tận dụng một cách tối ưu nhất những ưu điểm của nó khi
tham gia vào nền kinh tế đất nước chính là mục đích của em khi chọn đề
tài này – với vai trò là một thành viên tương lai của nền kinh tế việt nam. Về mặt lý thuyết , quy luật giá trị được phát biểu như sau : “sản xuất trao
đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở lượng giá trị hàng hoá hay thời gian lao
động cần thiết “. Trên thực tế thì quy luật giá trị mang ý nghĩa đặc biệt
quan trọng do mang các tính chất sau :
+ Điều tiết và lưu thông hàng hoá: trong sản xuất quy luật giá trị điều tiết
việc phân phối tư liệu sản xuất và sức lao động giưa các ngành sản xuất
thông qua sự biến động của giá cả hàng hoá
+ Kích thích lực lượng sản xuất phát triển :người sản xuất muốn đứng
vững phải liên tục đổi mới kỹ thụât vì kỹ thuật tiên tiến thì giá trị cá biệt
của hàng hoá sẽ thấp hơn giá trị xã hội của hàng hoá như vậy người sản
xuất mới có lãi nhất
+ Thực hiện sự bình tuyển tự nhiên :sự tác động của quy luật giá trị bên
cạnh những tích cực kể trên còn dẫn đến sự phân hoá giàu cùng kiệt giữa
những người sản xuất hàng hoá nhất là những người sản xuất nhỏ
Vì nền kinh tế Việt Nam cung được xây dựng trên cơ sở của quy luật giá
trị nên tất yếu các khía cạnh của nền kinh tế cũng mang dáng dấp của
những đạc điểm trên và dù được thể hiện trực tiếp hay gián tiếp nó cũng
nói lên được một phần nào đó thực trạng của quá trình vận dụng ,thấy
được những ưu khuyết điểm để từ đó có những phương pháp khắc phục
,nhằm đạt được nhưng hiệu quả tốt hơn trong quá trình phát triển
"Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam"
Trên đây là tất cả những vấn đề mà em sẽ tập trung nghiên cứu
trong bài viết của mình, những nội dung đó sẽ được đề cập trong hai
chương bao gồm :
+Chương I: lý luận chung về quy luật giá trị
+Chương II: thực tế vấn đề đó ở Việt Nam
Cuối cùng em xin Thank thầy giáo đã ra đề tài và đã hướng dẫn cho em
nghiên cứu đề tàI này một cách khoa học và nghiêm túc. Tuy nhiên đây
là một đề tài hết sức bao quát và tổng hợp nhiều kiến thức vì vậy bà viết
của em không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế .Em rất mong có
được sự chỉ bảo và giúp đỡ của thầy cô .Em xin chân thành Thank .

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement