Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By truclinh2210
#672130 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Lời Mở Đầu 1
CHƯƠNG I:QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 3
1.Qúa trình hình thành và phát triển của Công Ty. 3
1.1.thông tin chung về công ty TNHH NN MTV Dệt 19-5 3
1.2/Quá trình hình thành và phát triển của C.ty Dêt 19-5 3
1.2.1/Giai đoạn từ 1959 đến năm 1964: 3
1.2.2/Giai đoạn 1965-1988 4
1.2.3/Giai đoạn 1989 đến 1999 4
1.2.4/Giai đoạn 2000 đến nay. 5
1.3/Ngành nghề kinh doanh 6
2. Các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 7
2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2004-2008 7
2.2. Các kết quả hoạt động khác 8
3.Những đặc điểm kinh tế-kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng tới hoạt động quản trị nhân lực trong công ty Dệt 19-5. 9
3.1.Đặc điểm về sản phẩm. 9
3.2. Đặc điểm về thị trường. 11
3. 3 Đặc điểm về công nghệ sản xuất 12
3.4.Kết quả kinh doanh của Công Ty giai đoạn 2003-2007 14
CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY DỆT 19-5 16
1.Cơ cấu lao động của công ty dệt 19-5 16
2.Tổ chức tuyển dụng và đào tạo nhân viên 19
2.1.Tổ chức tuyển dụng 19
2.1.1.Nguồn tuyển dụng 19
2.1.2Quy trình tuyển dụng 20
2.1.2.1.Một số qui định chung của nhà máy về tuyển dụng 20
2.1.2.2.Kết quả thu được từ công tác tuyển dụng 23
2.2.công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 24
2.2.1.Quy trình tổ chức công tác đào tạo tại công ty Dệt 19-5 24
2.2.2.Nội dung đào tạo 25
2.2.2.1.Đào tạo mới 25
2.2.2.2.Đào tạo lại, đào tạo nghề thứ hai 25
2.2.2.3.Đào tạo nâng cao 26
2.2.3.kinh phí cho hoạt động đào tạo. 26
2.2.4.Một số kết quả của hoạt động đào tạo trong công ty Dệt 19-5. 27
3.Hệ thống tính lương cho công nhân viên. 28
3.1.Chế độ trả lương. 28
3.2.Hình thức trả lương. 30
3.3.Các công thức tính lương được áp dụng tại công ty dệt 19-5. 31
4.Tiền thưởng. 32
5. Một số tồn tại chủ yếu. 33
CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY DỆT 19-5 35
3.1.Phương hướng phát triển Công Ty trong thời gian tới. 35
3.1.1.Phương hướng phát triển Công ty trong những năm tới. 35
3.2.Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực trong Công Ty Dệt 19-5. 37
3.2.1.Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn thực hiện công việc cho từng công việc cụ thể. 37
3.2.2.Giải pháp về công tác tuyển dụng lao động . 40
3.2.2.1.Tạo sự linh hoạt trong tuyển dụng thông qua lập kế hoạch tuyển dụng thường xuyên hơn 40
3.2.2.2.Mạnh dạn tuyển dụng, sử dụng những lao động trẻ nhiều tiềm năng. 43
3.2.2.3.Làm tốt công tác tuyển lựa chọn hội đồng tuyển dụng. 45
3.2.3.Công tác đào tạo lại cán bộ chủ chốt. 47
3.2.4. Xây dựng,áp dụng thực hiện chế độ lương, thưởng hợp lý cho toàn bộ công nhân viên nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 49
3.2.5.Hoàn thiện công tác kỷ luật lao động trong Công Ty. 53
3.2.6. Giải pháp về việc hoàn thiện môi trường lao động ,tạo động lực cho người lao động. 54
KẾT LUẬN 57
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58
Lời Mở Đầu
Trong thời gian vừa qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, cũng như sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy nhiều mô hình kinh tế, các loại hình doanh nghiệp phát triển đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Xu hướng hội nhập hoá, quốc tế hoá tạo cho mỗi doanh nghiệp rất nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Vì vậy để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động, mềm dẻo, linh hoạt trong việc sử dụng và triển khai có hiệu quả từng phương án sản xuất kinh doanh, sử dụng hợp lý nguồn lực hiện có như con người, máy móc, thiết bị…Đối với mọi doanh nghiệp hoạt động quản trị nói chung đều thông qua quản trị con người.Mọi yếu tố sản xuất đều phải thông qua con người.vì thế muốn đảm bảo quản trị các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách tốt nhất Doanh Nghiệp cần nâng cao,hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực.
Công Ty TNHH NN MTV dệt 19-5 là một công ty trong ngành dệt may với nhiều yếu tố đặc thù về lao động như cần nhiều lao động có nhiều biến động ,tính đặc thù của lao động ngành dệt may đa phần là những lao động nữ ,vì thế để hoạt động sản xuất kinh doanh luôn được hiệu quả cao đòi hỏi Công Ty luôn phải làm tốt các công tác tiền lương ,tiền thưởng cho người lao động để thu hút và khuyến khích người lao đông, các công tác về tuyển dụng , đào tạo và đào tạo lại cho công nhân viên. Công tác kỷ luật lao động trong Công Ty.Như vậy Công Ty cần hoàn thành việc xây dựng hệ thống quản trị nhân lực sao cho thật hợp lý nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhận thấy tầm quan trọng của công tác này em xin chọn đề tài :“Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực trong công ty Dệt 19-5”. Để hoàn thanh chuyên đề thực tập này.
Nội dung của bài viết bao gồm 3 chương chính sau:
-Chương I:Qúa trình hình thành và phát triển của Công Ty Dệt 19-5.
-Chương II: Thực trạng công tác quản trị nhân lực trong công ty dệt 19-5.
-Chương III:Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực trong công ty dệt 19-5.
Bài viết này được hoàn thành dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn Nguyễn Thị Tứ, các cô chú và các anh chị trong công ty Dệt 19/5 Hà Nội.Tuy nhiên, do trình độ lý luận cùng với kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô giáo và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hangnguyen0044
#1024289 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự trong công ty TNHH du lịch Cánh Chim Việt từ năm 2017 đến 2020
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1024293 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement