Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By khocnhe20062007
#672126 Download Luận văn Hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại Công ty cổ phần CMC miễn phíMỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1. TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
1.1 Những vấn đề cơ bản về tiền lương 3
1.1.1 Khái niệm và bản chất của tiền lương 3
1.1.2 Các chức năng của tiền lương 4
1.1.3 Nguyên tắc trả lương 6
1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 8
1.2 Các hình thức trả công lao động trong các doanh nghiệp hiện nay 13
1.2.1 Hình thức tiền lương thời gian 13
1.2.2 Hình thức tiền lương sản phẩm 15
1.3 Các chế độ tiền lương sản phẩm 16
1.3.1 Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân 16
1.3.2 Chế độ trả công theo sản phẩm tập thể 17
1.3.3 Chế độ tiền lương theo sản phẩm gián tiếp 19
1.3.4 Chế độ trả lương theo sản phẩm có thưởng 20
1.3.5 Chế độ trả lương khoán 20
1.4 Kết quả trả lương 21
1.4.1 Tiền lương sản với người lao động 21
1.4.2 Tiền lương đối với doanh nghiệp 21
1.4.3 Tiền lương đối với khả năng thanh toán của doanh nghiệp 22
1.4.4 Tiền lương đối với xã hội 22
Chương 2. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CMC 23
2.1 Những đặc điểm cơ bản của công ty ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 23
2.1.1 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 23
2.1.2 Những đặc điểm về lao động có ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 31
2.1.3 Công tác định mức lao động có ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 37
2.1.4 Đặc điểm công nghệ chế tạo sản phẩm ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 40
2.1.5 Đặc điểm tổ chức phục vụ nơi làm việc 42
2.2 Quy mô của các hình thức trả công lao động hiện nay 43
2.2.1 Quy mô của trả công lao động trong doanh nghiệp 44
2.3 Phân tích hình thức trả công sản phẩm 48
2.3.1 Trả công sản phẩm đối với phòng ban tại công ty cổ phần CMC 49
2.3.2 Trả công sản phẩm đối với khối sản xuất tại công ty cổ phần CMC.63
2.4 Đánh giá hiệu quả trả lương 70
2.4.1 Tiền lương thực tế với mức sống của người lao động 70
2.4.2 Trả lương sản phẩm với kết quả sản xuất kinh doanh 73
2.4.3 Công tác trả công lao động đối với tâm tư nguyện vọng của người lao động 74
2.4.4 Công tác trả công lao động đối với hiệu quả sử dụng thời gian lao động 74
Chương 3. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CMC 77
3.1 Tiến hành đào tạo nâng cao trình độ cán bộ phòng Tổ chức hành chính 77
3.2 Tiến hành bố trí lao động hợp lý 79
3.3 Đánh giá kết quả làm việc 83
3.4 Hoàn thiện hình thức trả lương cho cán bộ phòng ban 87
3.5 Một số biện pháp bổ xung 91
KẾT LUẬN 93
LỜI MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài
Với xu hướng hội nhập kinh tế sâu rộng hiện nay, kinh tế nước ta cũng đang trên đà phát triển mở rộng giao lưu trên trường quốc tế. Đối với các doanh nghiệp đây vừa là cơ hội vừa là thách thức. Các doanh nghiệp cần có những thay đổi tích cực từ bên trong doanh nghiệp để có thể tiếp tục phát triển không bị đào thải khỏi cuộc cạnh tranh kinh tế ngày càng khốc liệt. Bên cạnh đó việc phát triển kinh tế lấy tri thức làm động lực hiện nay, vai trò nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp cần có những chính sách tích cực để có thể duy trì lực lượng lao động ổn định đồng thời giữ chân những người có trình độ cao. Tiền lương ổn định, hợp lý luôn là một yếu tố giúp người lao động yên tâm công tác. Việc hoàn thiện các hình thức trả công lao động chính là yếu tố giúp hoàn thiện công tác trả lương hợp lý.
Việc hoàn thiện các hình thức trả công lao động là một vấn đề quan trọng cần được các doanh nghiệp quan tâm. Để tìm hiểu kỹ hơn vấn đề này em xin chọn đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của em là “Hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại Công ty cổ phần CMC”.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Các hình thức trả công lao động.
Phạm vi nghiên cứu: Các hình thức trả công lao động tại Công ty cổ phần CMC.
3. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp khảo sát hoạt động của người lao động để tìm thông tin thực tế.
- Phương pháp phân tích dữ liệu thu được.
- Phương pháp phỏng vấn trực tiếp người lao động để biết tâm tư, nguyện vọng của người lao động.
4. Mục đích nghiên cứu
- Phân tích các hình thức trả lương Công ty cổ phần CMC đang áp dụng, từ đó tìm ra những mặt hạn chế của các hình thức trả công đó.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại Công ty cổ phần CMC.
5. Kết cấu chuyên đề
Chuyên đề chia làm 3 chương.
Chương 1: Trả công lao động trong doanh nghiệp.
Chương 2: Phân tích và đánh giá tình hình trả công lao động tại Công ty cổ phần CMC.
Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại Công ty cổ phần CMC.

Chương 1
TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
Những vấn đề cơ bản về tiền lương
Khái niệm và bản chất của tiền lương
* Khái niệm
Khái niệm về tiền lương rất đa dạng, có nhiều quan điểm khác nhau về tiền lương.
Theo Bộ luật Lao động Việt Nam tại điều 55 chương VI ban hành năm 1994 có ghi “Tiền lương của người lao động do 2 bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất lao động và hiệu quả công việc”. Mức lương trả cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.
Theo tổ chức lao động quốc tế (ILO) “Tiền lương là sự trả công hay thu nhập bất luận tên gọi như thế nào mà có biểu hiện bằng tiền và được ấn định bằng sự thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động hay bằng pháp luật, pháp quy quốc gia do người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo một hợp đồng lao động được viết ra hay bằng miệng, cho một công việc đã thực hiện hay sẽ thực hiện hay cho những dịch vụ đã làm hay sẽ phải làm”.
* Một số khái niệm tiền lương khác
Tiền lương danh nghĩa: Là số tiền người sử dụng lao động trả cho người lao động. Số tiền này phụ thuộc trực tiếp vào năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động.
Tiền lương thực tế: Được biểu hiện bằng số lượng và chất lượng hàng hoá và dịch vụ mà người lao động trao đổi được thông qua tiền lương danh nghĩa của mình.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By liemt112
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1021545 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement