Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By khocnhe20062007
#672126

Download Luận văn Hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại Công ty cổ phần CMC miễn phí

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1. TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
1.1 Những vấn đề cơ bản về tiền lương 3
1.1.1 Khái niệm và bản chất của tiền lương 3
1.1.2 Các chức năng của tiền lương 4
1.1.3 Nguyên tắc trả lương 6
1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 8
1.2 Các hình thức trả công lao động trong các doanh nghiệp hiện nay 13
1.2.1 Hình thức tiền lương thời gian 13
1.2.2 Hình thức tiền lương sản phẩm 15
1.3 Các chế độ tiền lương sản phẩm 16
1.3.1 Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân 16
1.3.2 Chế độ trả công theo sản phẩm tập thể 17
1.3.3 Chế độ tiền lương theo sản phẩm gián tiếp 19
1.3.4 Chế độ trả lương theo sản phẩm có thưởng 20
1.3.5 Chế độ trả lương khoán 20
1.4 Kết quả trả lương 21
1.4.1 Tiền lương sản với người lao động 21
1.4.2 Tiền lương đối với doanh nghiệp 21
1.4.3 Tiền lương đối với khả năng thanh toán của doanh nghiệp 22
1.4.4 Tiền lương đối với xã hội 22
Chương 2. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CMC 23
2.1 Những đặc điểm cơ bản của công ty ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 23
2.1.1 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 23
2.1.2 Những đặc điểm về lao động có ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 31
2.1.3 Công tác định mức lao động có ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 37
2.1.4 Đặc điểm công nghệ chế tạo sản phẩm ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 40
2.1.5 Đặc điểm tổ chức phục vụ nơi làm việc 42
2.2 Quy mô của các hình thức trả công lao động hiện nay 43
2.2.1 Quy mô của trả công lao động trong doanh nghiệp 44
2.3 Phân tích hình thức trả công sản phẩm 48
2.3.1 Trả công sản phẩm đối với phòng ban tại công ty cổ phần CMC 49
2.3.2 Trả công sản phẩm đối với khối sản xuất tại công ty cổ phần CMC.63
2.4 Đánh giá hiệu quả trả lương 70
2.4.1 Tiền lương thực tế với mức sống của người lao động 70
2.4.2 Trả lương sản phẩm với kết quả sản xuất kinh doanh 73
2.4.3 Công tác trả công lao động đối với tâm tư nguyện vọng của người lao động 74
2.4.4 Công tác trả công lao động đối với hiệu quả sử dụng thời gian lao động 74
Chương 3. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CMC 77
3.1 Tiến hành đào tạo nâng cao trình độ cán bộ phòng Tổ chức hành chính 77
3.2 Tiến hành bố trí lao động hợp lý 79
3.3 Đánh giá kết quả làm việc 83
3.4 Hoàn thiện hình thức trả lương cho cán bộ phòng ban 87
3.5 Một số biện pháp bổ xung 91
KẾT LUẬN 93
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

tích kết cấu của bước công việc, xác định thời gian hoàn thành bộ phận bước công việc, dựa vào tài liệu tiêu chuẩn xác định thời gian từng bộ phận của bước công việc và các loại thời gian trong ca: chuẩn kết, tác nghiệp, phục vụ, nghỉ ngơi, nhu cầu cần thiết…) kết hợp với phương pháp xây dựng mức không dựa trên phương pháp khoa học (dựa trên kinh nghiệm tích lũy được của cán bộ định mức). Tuy nhiên các mức xây dựng chủ yếu vẫn được xây dựng trên cơ sở là kinh nghiệm tích lũy được của cán bộ định mức là chủ yếu. Do đó một số công việc định mức quá cao làm người lao động khó thực hiện và cũng có công việc định mức thấp hơn thực tế gây lãng phí cho công ty.
Công ty tiến hành định mức theo các bước sau: (Theo quy định)
B1: Tiến hành bấm giờ từng bước công việc cụ thể lần 1
B2: Tiến hành bấm giờ từng bước công việc cụ thể lần 2
B3: Cán bộ định mức tiến hành xem xét kết quả thu được, kết hợp với kinh nghiệm của bản thân và điều kiện thực tế của nhà máy để đưa ra mức cho các loại công việc
Bước thứ 3 rất quan trọng để công ty có thể xây dựng được mức chuẩn, tuy nhiên thực tế là cán bộ của công ty chưa thực hiện tốt bước này, nên có một số công việc định mức chưa phù hợp.
Công ty cứ 5 năm tiến hành kiểm tra lại ngẫu nhiên một số mức lao động xem có tăng giảm không, nếu tăng giảm vượt ngưỡng 5% thì sẽ tiến hành định mức lao động lại nhằm đánh giá lại đúng công việc cho người lao động. Tuy nhiên mức 5 năm là tương đối dài những mức không hợp lý sẽ có ảnh hưởng không tốt tới tới người lao động và có tác động xấu tới công ty.
Bảng 2.7: Bảng tổng hợp lao động làm việc theo mức tại công ty cổ phần CMC năm 2008
STT
Chỉ tiêu
Đơn vị
2006
2007
2008
tính
Số lượng
%
Số lượng
%
Số lượng
%
1
Tổng cán bộ
người
448
100
442
100
452
100
công nhân viên
2
Số làm việc có mức
người
312
69,6
312
70,6
331
73,2
3
Số làm việc không mức
người
136
30,4
130
29,4
121
26,8
4
Số làm việc theo
người
232
51,8
235
53,2
252
55,8
mức khoa học
5
Số làm việc theo mức
người
80
17,9
77
17,4
79
17,5
thống kê kinh nghiệm
(Nguồn: Phòng tổ chức hành chính và tự tính)
Ta thấy rằng công ty những năm gần đây ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của mức trong lao động, việc xác định mức chính xác sẽ giúp cho công ty tuyển được số lao động hợp lý, cũng như việc trả công cho người lao động xứng đáng với công sức họ bỏ ra, bên cạnh đó người lao động cũng hiểu rõ công việc của mình hơn cũng như thấy được mức lương mình được hưởng có xứng đáng với sức lao động của mình bỏ ra hay không.
Qua bảng số liệu thống kê trên ta thấy công tác định mức của công ty về mặt số lượng mức được tăng theo từng năm. Số người làm việc có mức của công ty năm 2006 chiếm 69,6%, năm 2007 chiếm 70,59% và năm 2008 chiếm 73,23% tổng số lao động làm việc trong công ty đây là những tỷ lệ khá cao so với tổng số lao động của công ty, điều đó đã chứng tỏ công ty đã quan tâm hơn tới việc xác định mức cho người lao động nhằm giúp cho người lao động làm việc có hiệu quả hơn cũng như mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty, số người làm việc theo mức chiếm tỷ lệ lớn so với tổng số lao động của công ty. Về số lao động làm việc theo mức cho ta thấy rằng công ty khá quan tâm tới việc xác định mức cho người lao động.
Số người lao động làm việc có mức khá cao nhưng số làm việc theo mức khoa học và số làm việc theo mức thống kê kinh nghiệm có sự khác nhau, ta sẽ tìm hiểu cụ thể qua các số liệu thống kê ở bảng trên. Tuy số người lao động làm việc theo mức khoa học có tăng theo các năm cụ thể là năm 2006 chiếm 51,78%, năm 2007 chiếm 53,16% và năm 2008 chiếm 55,75% tổng số người lao động của công ty nhưng công ty cần nâng cao hơn nữa tỷ lệ người lao động làm việc theo mức khoa học nhằm giúp người lao động làm việc hiệu quả hơn cũng như giúp cho công tác quản lý người lao động của công ty chính xác và hợp lý, nhưng bên cạnh đó ta cũng thấy sự cố gắng của công ty trong việc xây dựng mức khoa học cho người lao động, tỷ lệ số lao động làm việc theo mức khoa học luôn trên 50% tổng số lao động của công ty. Tuy nhiên số người lao động làm việc theo mức thống kê kinh nghiệm còn khá nhiều cụ thể năm 2006 chiếm 17,86%, năm 2007 chiếm 17,42% và năm 2008 chiếm 17,48% tổng số người lao động qua các năm 2006, 2007, 2008 số người lao động làm việc theo mức thống kê kinh nghiệm giảm rất ít, đây cũng là một điểm công ty cần khắc phục trong thời gian tới .
Nhìn chung công ty trong những năm gần đây đã có sự quan tâm tới việc xây dựng mức cho người lao động, nhưng công ty cần chú ý nâng cao trình độ cán bộ xây dựng mức nhằm xây dựng mức khoa học nhiều hơn nữa, để giúp cho người lao động làm việc hiệu quả hơn và giúp công ty sản xuất tốt hơn.
2.1.4 Đặc điểm công nghệ chế tạo sản phẩm ảnh hưởng đến công tác trả công lao động
Trong công nghệ chế tạo sản phẩm của công ty có những quy trình sản xuất nhỏ. Mỗi quy trình sản xuất nhỏ đó có đặc điểm riêng đòi hỏi bố trí nhân lực khác nhau.
Sơ đồ 1. Quy trình sản xuất bao bì
Nguyên liệu
Tạo sóng
Dán giấy
Dán gấp
Đột lỗ
In, bổ rãnh
Cắt phân khổ
Sắp xếp sản phẩm
Kiểm tra
Lằn, cắt
Nhập kho
Sơ đồ 2. Công nghệ sản xuất gạch ốp lát cao cấp
Dây chuyền
Lò nung con lăn
Phân loại sản phẩm
Nhập kho
Thùng chứa lớn
Máy sấy đứng
Máy sấy phun
Xi lô chứa bột
Bể khuấy hồ
Máy nghiền bi
Máy ép thủy lực
Cân định lượng
Cân định lượng
Phụ gia, men màu
Đất sét, fenspat, nước, phụ gia
Nghiền men màu và sàng
Mặt hàng chủ đạo của doanh nghiệp là gạch ốp lát nên trong nhà máy sản xuất của doanh nghiệp chủ yếu sản xuất gạch và bao bì đựng gạch. Như sơ đồ sản xuất sản phẩm ở trên ta thấy công ty rất đặc trưng cho một cơ sở sản xuất sản phẩm, từng bước công việc rất cụ thể rõ ràng tạo điều kiện cho công ty thực hiện tốt công tác định mức lao động. Do đặc điểm cụ thể của quy trình sản xuất sản phẩm của công ty như trên ảnh hưởng trực tiếp tới hình thức trả lương của công ty cho người lao động, công ty chọn hình thức trả lương theo sản phẩm cho người lao động đảm bảo xứng đáng với sức lực người lao động bỏ ra cũng như có hiệu quả kinh tế đối với doanh nghiệp. Do sản phẩm công nhân sản xuất ra theo một trình tự công nghệ với sự đóng góp công sức của nhiều người lao động để hoàn thành sản phẩm chính vì vậy công ty tiến hành tính lương cho cả nhà máy và sau đó sẽ chia lương cho từng người lao động theo đúng kết quả lao động của họ.
Bên cạnh đó nhờ việc xây dựng công nghệ cụ thể cũng như việc công ty quy định rõ ràng về máy móc thiết bị trong công ty, công ty tiến hành bố trí lao động hợp lý cho từng phân đoạn sản xuất phù hợp với khả năng của người lao động nhằm khai thác tối đa khả năng làm việc của người lao động cũng như giúp công ty khai thác tối đa công suất hoạt động của máy móc thiết bị.
Như vậy công ty dựa trên đặc điểm cô...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement