Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By landang0810
#672080 Download Chuyên đề Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sherton Sài gòn miễn phíMỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU .1
1. Ý nghĩa của đề tài.1
2. Mục đích.2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3
4. Phương pháp nghiên cứu.3
5. Nội dung của luận văn.3
B. PHẦN NỘI DUNG .4
Chương 1: Lý luận chung về chiến lược kinh doanh khách sạn trong nền kinh tế thị trường .4
1.1. Những vấn đề cơ bản về chiến lược kinh doanh khách sạn .4
1.1.1. Kế hoạch là một khâu - một bộ phận của chiến lược kinh doanh khách sạn:.4
1.1.2. Khái niệm về chiến lược kinh doanh và chính sách kinh doanh: .5
1.1.3. Phân loại chiến lược kinh doanh:.8
1.2. Nội dung xây dựng chiến lược kinh doanh khách sạn .9
1.2.1 Đặc điểm xây dựng chiến lược kinh doanh khách sạn .9
1.2.1.1. Khái niệm về kinh doanh khách sạn .9
1.2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh khách sạn .10
1.2.1.3. Đặc điểm công tác xây dựng chiến lược kinh doanh khách sạn11
1.2.2. Công tác xây dựng chiến lược kinh doanh .13
1.2.2.1. Các ý tưởng hoạch định chiến lược.13
1.2.2.2. Các căn cứ đề xuất chiến lược .14
1.2.2.3. Quá trình xây dựng chiến lược .16
1.3. Ma trận SWOT với việc xây dựng chiến lược kinh doanh khách sạn .25
1.3.1. Giới thiệu Ma trận SWOT.25
1.3.2. SWOT với việc xây dựng chiến lược kinh doanh khách sạn25
Chương 2: Thực trạng hoạt động và môi trường kinh doanh ảnh hưởng tới việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sheraton Sài Gòn ..27
2.1. Thực trạng môi trường nội bộ khách sạn Sheraton Sài Gòn .27
2.1.1. Giới thiệu về khách sạn Sheraton Sài Gòn:.27
2.1.2. Các điều kiện kinh doanh của khách sạn Sheraton Sài Gòn .29
2.1.2.1. Điều kiện về tổ chức .29
2.1.2.2. Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật .41
2.1.2.3. Điều kiện về kinh tế: .46
2.1.3. Một số kết quả kinh doanh khách sạn Sheraton Sài Gòn trong thời gian qua: .47
2.2. Thực trạng môi trường kinh doanh khách sạn Sheraton Sài gòn .49
2.2.1 Môi trường vĩ mô .49
2.2.1.1 Môi trường kinh tế .49
2.2.1.2 Đặc trưng về chính trị luật pháp .50
2.2.1.3 Môi trường kỹ thuật - công nghệ .51
2.2.1.4 Môi trường văn hoá xã hội.51
2.2.1.5. Môi trường tự nhiên .52
2.2.2 Môi trường vi mô .52
2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh hiện tại: .52
2.2.2.2 Thế lực của các nhà cung cấp với khách sạn Sheraton Sài Gòn.56
2.2.2.3 Sức ép của các sản phẩm thay thế:.56
2.2.2.4 Thị trường khách du lịch: .56

2.3. Các căn cứ và thực trạng xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sheraton Sài Gòn.57
2.3.1. Căn cứ vào định hướng chiến lược khách sạn Sheraton Sài Gòn: 57
2.3.2. Thực trạng xây dựng chiến lược kinh doanh khách sạn Sheraton Sài Gòn58
2.3.2.1 Căn cứ lập kế hoạch:.58
2.3.2.2 Xây dựng kế hoạch hàng năm: .58
2.3.2.3 Phương pháp xây dựng chỉ tiêu kế hoạch: .59
2.3.3. Các giải pháp chiến lược đã được áp dụng tại khách sạn Sheraton Sài gòn60
2.3.4. Đánh giá kết quả đạt được .61
Chương 3: Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sheraton Sài Gòn.62
3.1. Xây dựng và lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh .62
3.1.1. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu , cơ hội và nguy cơ.62
3.1.1.1 Điểm mạnh(Strenghts): .62
3.1.1.2 Điểm yếu(Weakness): .63
3.1.1.3 Cơ hội (Opportunitiies):. 63
3.1.1.4 Đe dọa: .64
3.1.2. Xây dựng chiến lược kinh doanh từ Ma trận SWOT .64
3.1.3. Lựa chọn chiến lược kinh doanh của Khách sạn Sheraton Sài Gòn .67
3.1.3.1. Những định hướng chiến lược mà ban lãnh đạo của khách sạnSheraton Sài Gòn đưa ra .67
3.1.3.2. Chọn chiến lược kinh doanh .67
3.1.3.3. Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược tăng trưởng .68
3.1.3.4. Xây dựng chính sách bổ trợ.75
3.2. Một số kiến nghị khác .77
3.2.1. Kiến nghị với Tổng cục Du lich:.77
3.2.2. Kiến nghị với Chính phủ .78
C. PHẦN KẾT LUẬN .79
PHỤ LỤC .81
Tài liệu tham khảo
1. Ý nghĩa của đề tài
Mặc dù tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều biến động,
đây là nguyên nhân chính dẫn đến những tác động dây chuyền ảnh hưởng đến dòng
khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và hoạt động của ngành Du lịch trong nước
(trong đó có việc tăng giá) thì lượng khách du lịch quốc tế đến Việt nam trong 7
tháng đầu năm 2008 ước đạt 2.619.287 lượt khách, tăng 10,6% so với 7 tháng đầu
năm 2007 đạt 52,3% so với kế hoạch năm.
Khi nhu cầu du lịch nảy sinh và phát triển thì cung du lịch nảy sinh và phát
triển đáp ứng tối đa nhu cầu đó. Cũng chính điều này làm cho ngành kinh doanh du
lịch mấy năm trở lại đây đã phát triển vượt bậc. Đó là nhờ sự quan tâm của đảng và
Nhà nước coi du lịch là ngành kinh tế tổng hợp quan trọng, không những thế nhận
thức của người dân về vai trò hoạt động kinh doanh du lịch đối với đời sống kinh tế,
văn hoá, xã hội đã có những chuyển biến tích cực.
Sự phát triển vượt bậc đó đã đưa ngành kinh doanh du lịch nói chung và kinh
doanh khách sạn nói riêng đã trở nên hấp dẫn và sôi động hơn. Nhiều thành phần
kinh tế đã tham gia vào kinh doanh khách sạn cũng đã gặt hái nhiều thành công.
Chính sự tham gia ồ ạt của các thành phần kinh tế, sự thiếu đồng bộ trong quản lý vĩ
mô, khủng hoảng kinh tế trong khu vực đã làm cho thị trường kinh doanh khách sạn
cạnh tranh gay gắt và thiếu lành mạnh. Trong khi đó lượng khách đi du lịch giảm đi
và số lượng các thành phần kinh tế tham gia vào kinh doanh khách sạn tăng nhanh.
Do đó để thành công trong kinh doanh khách sạn đòi hỏi các nhà kinh doanh phải
nắm bắt được và vận dụng linh hoạt các triết lý và nghệ thuật kinh doanh.
Trong điều kiện biến động, phức tạp của môi trường kinh doanh hiện nay,
hơn bao giờ hết chỉ có một điều mà các công ty nói chung và kinh doanh khách sạn
nói riêng có thể biết chắc chắn đó là sự thay đổi. Để quản lý sự thay đổi này thì
chiến lược kinh doanh như một hướng đi, một hướng đi giúp các tổ chức này vượt
qua sóng gió trong thương trường vươn tới một tương lai bằng chính nỗ lực và khả năng của chính mình. Chiến lược kinh doanh là kết quả của sự nghiên cứu khoa học
trên cơ sở thực tiễn kinh doanh của rất nhiều công ty.
Việc kinh doanh khách sạn – du lịch đang và sẽ là mối quan tâm của nhiều
người, nhiều cấp và của nhiều quốc gia. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để đưa ngành
du lịch Việt nam tiến kịp với các nước có nền công nghiệp du lịch phát triển trong
vùng và trên thế giới đưa du lịch nước ta trở thành một ngành kinh tế quan trọng.
Song song với việc đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, mở rộng quy mô
hệ thống khách sạn du lịch, vấn đề chất lượng dịch vụ phải được quan tâm hàng
đầu. Phải quản trị chất lượng có hiệu quả và chất lượng không tự phát, nó cần được
quản trị có tổ chức, bài bản.
Xuất phát từ những suy nghĩ trên - đồng thời qua quá trình thực tập tại khách
sạn Sheraton Sài Gòn em đã chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến
lược kinh doanh tại khách sạn Sherton Sài gòn”.
2. Mục đích
Hiện nay thực trạng kinh doanh của khách sạn Sheraton Sài Gòn cũng không
nằm ngoài tình trạng khó khăn của toàn ngành. Để có thể phát triển bền vững và
giành thắng lợi trong môi trường cạnh tranh gay gắt và khắc nghiệt trong tương lai,
đòi hỏi mọi hoạt động kinh doanh của khách sạn phải đi đúng bài bản, đúng định
hướng chiến lược kinh doanh đáp ứng được đòi hỏi đó và thoả mãn nhu cầu ngày
càng cao của khách du lịch trong tương lai. Nếu không có chiến lược kinh doanh
tốt thì khách sạn không thể đối chọi với những khách sạn hiện đại vừa mới xây
dựng và có chất lượng cao. Như vậy khách sạn khó có thể giành thắng lợi trên
thương trường hơn nữa rất có thể khách sạn sẽ phải rút lui khỏi thị trường theo quy
luật đào thải.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các chiến lược kinh doanh hiện tại của
khách sạn Sheraton Sài Gòn
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement